Bản mẫu:Uw-preview

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Cảm ơn bạn đã đóng góp cho Wikipedia. Trong tương lai, vui lòng sử dụng nút xem trước trước khi đăng thay đổi của mình; điều này giúp bạn tìm ra bất kỳ lỗi nào bạn đã mắc phải và tránh làm tràn trang thay đổi gần đâylịch sử trang, cũng như giúp ngăn ngừa mâu thuẫn sửa đổi. Bên dưới hộp tóm lược sửa đổi là nút Xem trước. Nhấn nút này sẽ cho bạn biết bài viết sẽ trông như thế nào sau khi sửa đổi mà không thực sự lưu nó.

Nút Xem trước nằm ngay bên cạnh nút Đăng thay đổi và bên dưới khung điền tóm lược sửa đổi.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng nút này trước khi lưu sửa đổi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy ghé thăm trang Giúp sử dụng Wikipedia để được trợ giúp. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng:

{{subst:Uw-preview}}
{{subst:Uw-preview|Article}} tham khảo một article cụ thể
{{subst:Uw-preview|Article|Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay vì "Cảm ơn bạn"
{{subst:Uw-preview||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Uw-preview|2=Văn bản bổ sung}} cũng thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn", nhưng không liên kết đến trang được quy định bởi article
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Uw-preview}} thay vì {{Uw-preview}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm article và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu article hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố article hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu article chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).