Bản mẫu:VEFriendly

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Sửa bằng trình soạn thảo trực quan

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Thêm một nút để sửa trang hiện tại trong Trình soạn thảo trực quan.

Tham số [sửa mã nguồn]

|anchor=
Tham số tùy chọn để chỉ định phần nào sẽ được sửa đổi.