Bản mẫu:Vandal

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Example (thảo luận · đóng góp · đóng góp bị xóa · xóa hàng loạt · nhật trình · nhật trình sai phạm · cấm thành viên · nhật trình cấm)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu thông tin người dùng này có mục đích sử dụng là báo cáo các tài khoản hoặc IP đang phá hoại Wikipedia.

Nó không nên được sử dụng khi biên tập viên được đề cập không thực hiện các chỉnh sửa mang tính phá hoại.

Ví dụ[sửa mã nguồn]