Bản mẫu:Viết lại phần mở đầu

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Đặt {{Viết lại phần mở đầu|date=tháng 7 năm 2022}} vào đầu trang nơi phần mở đầu cần được viết lại.

Vui lòng cho biết lý do cần viết lại trên trang thảo luận hoặc trong tham số lý do, như sau:

{{Viết lại phần mở đầu|reason=LÝ DO NÀO ĐÓ}}

Bản mẫu này sẽ phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Tất cả các trang cần dọn dẹpThể loại:Tất cả bài viết cần được wiki hóa.

Đổi hướng