Bản mẫu:Wikicite

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{{tham khảo}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Wikicite}} creates an anchor, for use in a "References" section for books, journals, web references, etc. The anchor should be linked-to in the body of the article.

The reference text may be formatted manually, and the template merely adds an anchor for linking from in-text citations. This template is also useful when using a citation template that does not support the |ref= parameter (for example, {{London Gazette}}, but there are others).

This template is only needed for handwritten citations, or citations using non-standard citation templates, that are linked to by a shortened footnote or a parenthetical reference. If you don't mind using a citation template, it is more standard to use {{sfn}} or {{harv}} with a template such as {{chú thích}}, {{chú thích sách}}, {{chú thích web}}, etc.

This template is not necessary if the citation uses a citation template (such as {{chú thích sách}}). Use the |ref= parameter of the citation template to create the anchor. This template is also not necessary if the article does not contain a shortened footnote or parenthetical reference that creates a link (e.g. (Atwood 2003)). The anchor serves no purpose if nothing links to it.

Cách sử dụng

Chép và dán.

{{wikicite | id = | tham khảo = }}

hoặc, cách khác

{{wikicite | ref = | tham khảo = }}

The |id= or |ref= parameters are alternative unique identifiers used for the reference link on the page, compatible with some other reference templates. If both |id= and |ref= are provided, |id= is ignored. There are two differences between these:

 • |id= automatically prefixes the link anchor with "Reference-", whereas |ref= does not
 • |id= encloses the link anchor in double quotes, so these must not be provided by the editor; but if using |ref=, the specified content for this parameter must be enclosed in quotes unless it consists entirely of letters, figures, hyphens and periods. If it contains any other character - such as a blank or underscore - it must be quoted. (e.g., a ref anchor of Von Autor-2006 must be specified as |ref="Von Autor-2006")

Vì vậy, hai hình thức

{{wikicite | id = Anchor 1 | tham khảo = Reference text }}
{{wikicite | ref = "Reference-Anchor 1" | tham khảo = Reference text }}

tạo ra kết quả giống hệt nhau.

Tham số |tham khảo= là văn bản tài liệu tham khảo thực tế. Nó có thể là văn bản đơn giản, định dạng văn bản, hoặc một trong các bản mẫu chú thích.

Các ví dụ

Định dạng được đề nghị.

Cú pháp Kết quả
According to Atwood, blah blah.<ref>[[#Atwood-2003|Atwood (2003)]], p. 29.</ref>

== Ghi chú ==
{{tham khảo}}

== Tham khảo ==
* {{wikicite | ref = Atwood-2003 | tham khảo = Atwood, Margaret (2003). ''Oryx and Crake'', Toronto: McClelland & Stewart. ISBN 978-0-7710-0868-9. }}

According to Atwood, blah blah.[1]

Ghi chú
 1. ^ Atwood (2003), p. 29.
Tham khảo
According to Atwood, blah blah.<ref>[[#Reference-Atwood-2003|Atwood (2003)]], p. 29.</ref>

== Ghi chú ==
{{tham khảo}}

== Tham khảo ==
* {{wikicite | id = Atwood-2003 | tham khảo = Atwood, Margaret (2003). ''Oryx and Crake'', Toronto: McClelland & Stewart. ISBN 978-0-7710-0868-9. }}

According to Atwood, blah blah.[1]

Ghi chú
 1. ^ Atwood (2003), p. 29.
Tham khảo
According to Atwood, blah blah.{{sfn|Atwood|2003|p=29}}

== Ghi chú ==
{{tham khảo}}

== Tham khảo ==
* {{wikicite | ref = {{sfnRef|Atwood|2003}} | tham khảo = Atwood, Margaret (2003). ''Oryx and Crake'', Toronto: McClelland & Stewart. ISBN 978-0-7710-0868-9. }}

According to Atwood, blah blah.[1]

Ghi chú
 1. ^ Atwood 2003, tr. 29.
Tham khảo
According to the ''London Gazette'', blah blah.{{sfn|London Gazette|1728|p=3}}

== Ghi chú ==
{{tham khảo}}

== Tham khảo ==
* {{wikicite
 | ref = {{sfnRef|London Gazette|1728}}
 | tham khảo =
  {{London Gazette
  | issue = 6719
  | startpage = 3
  | date = 19 tháng 10 năm 1728
  | accessdate = 7 tháng 1 năm 2009
  }}
 }}

According to the London Gazette, blah blah.[1]

Ghi chú
Tham khảo
 • “No. 6719”. The London Gazette. 19 tháng 10 năm 1728.

Đặc điểm

 • Tương thích với bất kỳ kiểu tham khảo: biên tập viên có quyền kiểm soát 100% của định dạng thông qua một công nghệ được gọi là chỉnh sửa wikitext

Tính năng kỹ thuật:

 • Tạo ra tốt được hình thành, dễ tiếp cận, mã HTML ngữ nghĩa chính xác
 • Tương thích với các liên kết trong văn bản trích dẫn nhiều các mẫu khác (bất kỳ id mà bắt đầu với"tham khảo")
 • Tương thích với WP:AUM
 • Không có điều kiện
 • Không hack CSS

Thay thế

Lưu ý rằng những hành vi giống hệt nhau có thể đạt được bằng cách sử dụng nhiều tiêu chuẩn {{Harvnb}} (hoặc {{sfn}}) và {{Chú thích}}

Trong bài viết con người: {{Harv|Atwood|2003}}

Trong phần tham khảo: * {{chú thích | last = Atwood | first = Margaret | year = 2003 | title = Oryx and Crake | location = Toronto | publisher = McClelland & Stewart | isbn = 978-0-7710-0868-9 }}

Xem thêm