Bản mẫu:Workdecade

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Tác phẩm thực hiện/xuất bản vào [[thập niên {{{1}}}{{{2}}}0]].

[[:Thể loại:Tác phẩm của thế kỷ {{{3}}}|Tác phẩm thế kỷ {{{3}}}]]: [[:Thể loại:Tác phẩm thập niên Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng90|Thập niên Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng90]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}00|Thập niên {{{1}}}00]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}10|Thập niên {{{1}}}10]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}20|Thập niên {{{1}}}20]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}30|Thập niên {{{1}}}30]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}40|Thập niên {{{1}}}40]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}50|Thập niên {{{1}}}50]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}60|Thập niên {{{1}}}60]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}70|Thập niên {{{1}}}70]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}80|Thập niên {{{1}}}80]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên {{{1}}}90|Thập niên {{{1}}}90]]–[[:Thể loại:Tác phẩm thập niên Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng00|Thập niên Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng00]]

[[Thể loại:Tác phẩm thế kỷ {{{3}}}|Workdecade]] [[Thể loại:Thập niên {{{1}}}{{{2}}}0|Tác phẩm]]

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Usage: {{Workdecade|centuryyear|decadedigit|centuryname}} where

centuryyear is the two-digit century, like 18 for 1800 to 1899, 19 for 1900-1999, 20 for 2000-2099 etc.
decadedigit is the single digit decade, e.g. 5 for the years 50-59 in the above century year.
centuryname is the equivalent name of that century, such as 19th for the period 1801-1900 (or 1800-1899 depending on your opinion as to whether year '0' is part of that century), 20th for 1900-1999 or 1901-2000, 21st for 2000-2099 or 2001-2100 etc.

So if one were to code {{Workdecade|14|3|15th}} it would generate a text of Works published in the 1430s plus a reference box referring to [[category:15th century works]] and would generate links for 1400s works, 1410s etc. through 1490s works along with a category for 1430s works.