Bước tới nội dung

Bản mẫu:Xét nghiệm COVID-19 theo quốc gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lưu ý với biên tập viên: không chỉ định giá trị Đơn vị trừ khi bạn tự tin về giá trị đó.

Quốc gia hoặc vùng Ngày[a] Xét nghiệm Đơn vị[b] Đã xác nhận
(ca nhiễm)
Đã xác nhận /
xét nghiệm,
%
Xét nghiệm /
dân số,
%
Đã xác nhận /
dân số,
%
Tk.
Afghanistan 17 Th12 năm 2020 154.767 mẫu 49.621 32.1 0.4 0.13 [1]
Albania 18 Th2 năm 2021 428.654 mẫu 96.838 22.6 15 3.4 [2]
Algérie 2 Th11 năm 2020 230.553 mẫu 58.574 25.4 0.53 0.13 [3][4]
Andorra 12 Th4 năm 2021 175.789 mẫu 12.581 7.2 227 16.2 [5]
Angola 12 Th3 năm 2021 399.228 mẫu 20.981 5.3 1.3 0.067 [6]
Antigua và Barbuda 6 Th3 năm 2021 15.268 mẫu 832 5.4 15.9 0.86 [7]
Argentina 16 Th4 năm 2021 10.024.309 mẫu 2.658.628 26.5 22.1 5.9 [8]
Armenia 15 Th4 năm 2021 920.423 mẫu 206.142 22.4 31.2 7 [9]
Úc 16 Th4 năm 2021 16.303.749 mẫu 29.484 0.18 65 0.12 [10]
Áo 16 Th4 năm 2021 28.012.081 mẫu 585.510 2.1 315 6.6 [11]
Azerbaijan 15 Th4 năm 2021 3.068.679 mẫu 294.211 9.6 31 3 [12]
Bahamas 15 Th4 năm 2021 81.855 mẫu 9.634 11.8 21.2 2.5 [13]
Bahrain 15 Th4 năm 2021 3.852.868 mẫu 170.934 4.4 245 10.9 [14]
Bangladesh 5 Th3 năm 2021 4.119.031 mẫu 549.184 13.3 2.5 0.33 [15]
Barbados 15 Th4 năm 2021 147.866 mẫu 3.765 2.5 51.5 1.3 [16]
Belarus 16 Th4 năm 2021 5.627.834 mẫu 341.539 6.1 59.3 3.6 [17]
Bỉ 16 Th4 năm 2021 11.907.015 mẫu 943.213 7.9 103.4 8.2 [18]
Belize 15 Th4 năm 2021 109.085 mẫu 12.529 11.5 26.7 3.1 [19]
Bénin 27 Th3 năm 2021 548.484 7.100 1.3 4.7 0.061 [20]
Bhutan 17 Th4 năm 2021 661.950 mẫu 952 0.14 89.2 0.13 [21]
Bolivia 16 Th4 năm 2021 1.036.082 ca nhiễm 287.360 27.7 9.1 2.5 [22]
Bosna và Hercegovina 16 Th4 năm 2021 862.452 mẫu 188.994 21.9 25.2 5.5 [23]
Botswana 13 Th4 năm 2021 958.802 42.894 4.5 42.5 1.9 [24][25]
Brasil 19 Th2 năm 2021 23.561.497 mẫu 10.081.676 42.8 11.2 4.8 [26][27]
Brunei 15 Th4 năm 2021 117.619 mẫu 221 0.19 25.6 0.048 [28]
Bulgaria 15 Th4 năm 2021 2.333.971 mẫu 382.761 16.4 33.6 5.5 [29]
Burkina Faso 4 Th3 năm 2021 158.777 mẫu 12.123 7.6 0.76 0.058 [3][30]
Burundi 5 Th1 năm 2021 90.019 884 0.98 0.76 0.0074 [31]
Campuchia 4 Th4 năm 2021 724.812 2.689 0.37 4.5 0.017 [32]
Cameroon 18 Th2 năm 2021 942.685 mẫu 32.681 3.5 3.6 0.12 [3]
Canada 15 Th4 năm 2021 29.497.034 mẫu 1.096.716 3.7 77.8 2.9 [33]
Tchad 2 Th3 năm 2021 99.027 mẫu 4.020 4.1 0.72 0.029 [3][34]
Chile 16 Th4 năm 2021 12.206.029 mẫu 1.109.311 9.1 64 5.8 [35]
Trung Quốc[c] 31 Th7 năm 2020 160.000.000 ca nhiễm 87.655 0.055 11.1 0.0061 [36][37]
Colombia 15 Th4 năm 2021 13.616.060 mẫu 2.602.719 19.1 28.2 5.4 [38][39]
Costa Rica 6 Th4 năm 2021 842.015 mẫu 219.846 26.1 16.8 4.4 [40]
Croatia 17 Th4 năm 2021 1.693.080 ca nhiễm 306.225 18.1 41.5 7.5 [41]
Cuba 13 Th4 năm 2021 3.277.536 mẫu 89.404 2.7 28.9 0.79 [42][43]
Síp[d] 16 Th4 năm 2021 4.224.159 mẫu 56.621 1.3 489 6.3 [44]
Séc 16 Th4 năm 2021 6.524.970 mẫu 1.597.103 24.5 61 14.9 [45]
Đan Mạch[e] 16 Th4 năm 2021 24.920.538 mẫu 241.007 0.97 428 4.1 [46][47]
Djibouti 15 Th4 năm 2021 142.717 10.275 7.2 15.5 1.1 [48]
Dominica 1 Th4 năm 2021 13.500 ca nhiễm 165 1.2 18.8 0.23 [49]
Cộng hòa Dominica 15 Th4 năm 2021 1.363.804 mẫu 260.133 19.1 12.5 2.4 [50]
CHDC Congo 28 Th2 năm 2021 124.838 25.961 20.8 0.14 0.029 [3][51]
Ecuador 12 Th4 năm 2021 1.195.370 mẫu 347.070 29 7 2 [52]
Ai Cập 9 Th3 năm 2021 2.423.820 mẫu 187.716 7.7 2.4 0.19 [3][53]
El Salvador 14 Th4 năm 2021 881.245 mẫu 67.099 7.6 13.6 1 [54]
Guinea Xích Đạo 12 Th4 năm 2021 116.266 7.259 6.2 8.9 0.55 [55]
Estonia 17 Th4 năm 2021 1.224.645 mẫu 117.011 9.6 92.2 8.8 [56]
Eswatini 13 Th4 năm 2021 181.596 18.402 10.1 16 1.6 [57]
Ethiopia 5 Th3 năm 2021 2.165.507 mẫu 164.073 7.6 1.9 0.14 [58]
Quần đảo Faroe 16 Th4 năm 2021 248.281 mẫu 662 0.27 476 1.3 [59]
Fiji 8 Th4 năm 2021 40.300 mẫu 68 0.17 4.5 0.0076 [60]
Phần Lan 15 Th4 năm 2021 4.223.881 mẫu 83.253 2 76.2 1.5 [61]
Pháp[f][g] 15 Th4 năm 2021 71.017.438 mẫu 5.187.879 7.3 109 8 [62]
Gabon 5 Th3 năm 2021 545.881 mẫu 15.517 2.8 1.8 0.05 [63]
Gambia 15 Th2 năm 2021 43.217 mẫu 4.469 10.3 2 0.21 [64]
Gruzia[h] 17 Th4 năm 2021 2.191.531 mẫu 294.540 13.4 59 7.9 [65]
Đức 14 Th4 năm 2021 52.737.238 mẫu 3.044.016 5.8 62.9 3.6 [66][67]
Ghana 30 Th3 năm 2021 1.004.216 mẫu 90.674 9 3.2 0.29 [68]
Hy Lạp 16 Th4 năm 2021 7.379.458 mẫu 311.033 4.2 68.5 2.9 [69]
Greenland 16 Th4 năm 2021 21.610 mẫu 31 0.14 38.5 0.055 [70]
Grenada 24 Th3 năm 2021 23.989 155 0.65 21.5 0.14 [71]
Guatemala 10 Th4 năm 2021 1.107.251 mẫu 203.071 18.3 6.4 1.2 [72]
Guinée 4 Th4 năm 2021 412.164 mẫu 20.506 5 3.1 0.16 [3][73]
Guiné-Bissau 1 Th4 năm 2021 59.182 3.661 6.2 3.2 0.2 [74]
Guyana 13 Th4 năm 2021 101.263 ca nhiễm 11.277 11.1 12.9 1.4 [75]
Haiti 26 Th3 năm 2021 58.922 ca nhiễm 12.797 21.7 0.52 0.11 [76]
Honduras 10 Th4 năm 2021 560.503 mẫu 194.548 34.7 5.8 2 [77]
Hungary 10 Th4 năm 2021 4.897.922 mẫu 713.868 14.6 5.2 7.4 [78]
Iceland 16 Th4 năm 2021 568.908 mẫu 6.286 1.1 156 1.7 [79]
Ấn Độ 19 Th9 năm 2021 553.621.766 mẫu 33.766.707 6.1 40.1 2.45 [80][81]
Indonesia 3 Th7 năm 2023 76.062.770 ca nhiễm 6.812.127 9 28.2 2.52 [82][83]
Iran 16 Th4 năm 2021 14.165.771 mẫu 2.194.133 15.5 17 2.6 [84]
Iraq 15 Th4 năm 2021 8.690.527 mẫu 956.860 11 21.6 2.4 [85]
Ireland 16 Th4 năm 2021 4.256.930 mẫu 242.819 5.7 86.5 4.9 [86]
Israel 15 Th4 năm 2021 13.914.938 mẫu 836.706 6 152 9.1 [87]
Ý 17 Th4 năm 2021 54.864328 mẫu 3.857.443 7 90.9 6.4 [88]
Bờ Biển Ngà 3 Th3 năm 2021 429.177 mẫu 33.285 7.8 1.6 0.13 [89]
Jamaica 15 Th4 năm 2021 311.749 mẫu 43.473 13.9 11.4 1.6 [90]
Nhật Bản 1 Th3 năm 2021 8.487.288 432.773 5.1 6.7 0.34 [91]
Jordan 16 Th4 năm 2021 6.448.333 mẫu 681.870 10.6 60.5 6.4 [92]
Kazakhstan 15 Th4 năm 2021 9.401.901 mẫu 278.695 3 50.4 1.5 [93]
Kenya 5 Th3 năm 2021 1.322.806 mẫu 107.729 8.1 2.8 0.23 [94]
Kosovo 15 Th4 năm 2021 490.546 ca nhiễm 100.135 20.4 27.1 5.5 [95]
Kuwait 15 Th4 năm 2021 2.195.787 mẫu 253.066 11.5 51.2 5.9 [96]
Kyrgyzstan 10 Th2 năm 2021 695.415 mẫu 85.253 12.3 10.7 1.3 [97]
Lào 1 Th3 năm 2021 114.030 ca nhiễm 45 0.039 1.6 0.00063 [98]
Latvia 17 Th4 năm 2021 2.071.140 mẫu 110.997 5.4 107.9 5.8 [99]
Li Băng 17 Th4 năm 2021 3.814.173 mẫu 508.503 13.3 55.9 7.5 [100]
Lesotho 2 Th4 năm 2021 68.712 10.707 15.6 3.4 0.53 [101]
Liberia 4 Th3 năm 2021 75.504 2.024 2.7 1.5 0.04 [102]
Libya 15 Th4 năm 2021 916.098 mẫu 171.131 18.7 13.3 2.5 [3][103]
Litva 15 Th4 năm 2021 2.606.339 mẫu 231.601 8.9 93.3 8.3 [104][105]
Luxembourg[i] 15 Th4 năm 2021 2.548.684 mẫu 64.746 2.5 407 10.3 [106]
Madagascar 19 Th2 năm 2021 119.608 ca nhiễm 19.831 16.6 0.46 0.076 [107]
Malawi 4 Th4 năm 2021 220.384 mẫu 33.661 15.3 1.2 0.18 [108]
Malaysia 16 Th4 năm 2021 8.472.685 ca nhiễm 370.528 4.4 25.9 1.1 [109]
Maldives 16 Th4 năm 2021 698.759 mẫu 26.021 3.7 178 6.6 [110][111]
Mali 1 Th3 năm 2021 200.772 mẫu 8.390 4.2 0.99 0.041 [3][112]
Malta 17 Th4 năm 2021 844.016 mẫu 29927 3.5 171 6.1 [113]
Mauritanie 11 Th4 năm 2021 262.221 18.022 6.9 6 0.41 [114]
Mauritius 22 Th11 năm 2020 289.552 mẫu 494 0.17 22.9 0.039 [115]
México 3 Th4 năm 2021 5.695.079 ca nhiễm 2.249.195 39.5 4.4 1.7 [116]
Moldova[j] 15 Th4 năm 2021 929.020 mẫu 244.177 26.3 35.2 9.2 [117]
Mông Cổ 13 Th4 năm 2021 2.492.932 ca nhiễm 16.603 0.67 74.3 0.5 [118]
Montenegro 4 Th8 năm 2020 24.469 ca nhiễm 3.361 13.7 3.9 0.53 [119]
Maroc 15 Th4 năm 2021 6.137.435 ca nhiễm 504.260 8.2 16.6 1.4 [120]
Mozambique 31 Th3 năm 2021 480.898 mẫu 67.579 14.1 1.5 0.22 [121]
Myanmar 2 Th4 năm 2021 2.540.584 mẫu 142.479 5.6 4.7 0.26 [122]
Namibia 16 Th4 năm 2021 368.930 mẫu 46.330 12.6 13.4 1.7 [123]
Nepal 1 Th3 năm 2021 2.165.985 mẫu 274.216 12.7 7.7 0.98 [124]
Hà Lan 13 Th4 năm 2021 11.284.272 ca nhiễm 1.364.025 12.1 64.8 7.8 [125]
New Caledonia 16 Th4 năm 2021 29.593 mẫu 123 0.42 10.9 0.045 [126]
New Zealand 16 Th4 năm 2021 1.963.982 mẫu 2.234 0.11 39.4 0.045 [127][128]
Niger 22 Th2 năm 2021 79.321 ca nhiễm 4.740 6 0.35 0.021 [129]
Nigeria 28 Th2 năm 2021 1.544.008 mẫu 155.657 10.1 0.75 0.076 [130]
Bắc Triều Tiên 25 Th11 năm 2020 16.914 ca nhiễm 0 0 0.066 0 [131]
Bắc Macedonia 15 Th4 năm 2021 681.272 mẫu 145.001 21.3 32.8 7 [132][133]
Bắc Síp[k] 17 Th3 năm 2021 645.513 mẫu 3.913 0.61 198 1.2 [134]
Na Uy 16 Th4 năm 2021 4.967.185 mẫu 106.223 2.1 92.5 2 [135]
Oman 28 Th10 năm 2020 509.959 mẫu 114.434 22.4 11 2.5 [136]
Pakistan 5 Th3 năm 2021 9.173.593 mẫu 588.728 6.4 4.2 0.27 [137]
Palestine 16 Th4 năm 2021 1.670.034 mẫu 306.961 18.4 33.1 6.1 [138]
Panama 15 Th4 năm 2021 2.272.867 mẫu 359.830 15.8 54.4 8.6 [139]
Papua New Guinea 17 Th2 năm 2021 47.490 ca nhiễm 961 2 0.53 0.011 [140]
Paraguay 14 Th4 năm 2021 994.694 mẫu 242.161 24.3 13.9 3.4 [141]
Peru 16 Th4 năm 2021 10.295.559 mẫu 1.689.051 16.4 31.4 5.1 [142]
Philippines 16 Th4 năm 2021 11.036.556 mẫu 914.971 8.3 10.9 0.91 [143][144]
Ba Lan 15 Th4 năm 2021 13.335.088 mẫu 2.642.242 19.8 34.7 6.9 [145]
Bồ Đào Nha 15 Th4 năm 2021 9.608.064 mẫu 829.358 8.6 93.5 8.1 [146]
Qatar 16 Th4 năm 2021 1.830.688 ca nhiễm 194.930 10.6 63.5 6.8 [147]
România 29 Th1 năm 2021 5.405.393 mẫu 724.250 13.4 27.9 3.7 [148]
Nga 17 Th4 năm 2021 125.486.939 mẫu 4.693.469 3.7 85.5 3.2 [149][150]
Rwanda 12 Th4 năm 2021 1.224.739 mẫu 23.535 1.9 9.5 0.18 [151]
Saint Kitts và Nevis 15 Th4 năm 2021 13.374 ca nhiễm 44 0.33 25.5 0.084 [152]
Saint Lucia 16 Th4 năm 2021 38.495 mẫu 4.398 11.4 21.2 2.4 [153]
Saint Vincent 14 Th4 năm 2021 44.072 ca nhiễm 1.818 4.1 40 1.6 [154]
San Marino 16 Th4 năm 2021 58.004 mẫu 5.016 8.6 169 14.7 [155]
Ả Rập Xê Út 15 Th4 năm 2021 16.018.862 mẫu 402.142 2.5 46 1.2 [156]
Sénégal 5 Th4 năm 2021 478.674 mẫu 39.093 8.2 3 0.25 [157]
Serbia 17 Th4 năm 2021 3.673.249 ca nhiễm 660.229 18 52.7 9.5 [158]
Singapore 12 Th4 năm 2021 9.036.706 mẫu 60.719 0.67 158 1.1 [159][160]
Slovakia 15 Th4 năm 2021 2.465.652 mẫu 373.950 15.2 45.2 6.9 [161]
Slovenia 15 Th4 năm 2021 1.123.933 mẫu 230.828 20.5 53.7 11 [162]
Nam Phi 15 Th4 năm 2021 10.259.664 ca nhiễm 1.562.931 15.2 17.3 2.6 [163][164]
Hàn Quốc 1 Th3 năm 2021 6.592.010 mẫu 90.029 1.4 12.7 0.17 [165]
Nam Sudan 4 Th3 năm 2021 113.686 8.527 7.5 0.89 0.067 [166]
Tây Ban Nha 8 Th4 năm 2021 44.285.495 mẫu 3.396.685 7.7 94.8 7.3 [167][168]
Sri Lanka 30 Th3 năm 2021 2.384.745 mẫu 93.128 3.9 10.9 0.43 [169][170]
Sudan 7 Th1 năm 2021 158.804 mẫu 23.316 14.7 0.36 0.053 [3]
Thụy Điển 12 Th4 năm 2021 8.132.385 mẫu 872.712 10.7 78.7 8.5 [171][172]
Thụy Sĩ[l] 16 Th4 năm 2021 6.538.153 mẫu 632.399 9.7 75.9 7.3 [173]
Đài Loan[m] 3 Th3 năm 2021 429.603 mẫu 955 0.22 1.8 0.004 [174]
Tanzania 18 Th11 năm 2020 3.880 509 13.1 0.0065 0.00085 [3]
Thái Lan 4 Th3 năm 2021 1.579.597 ca nhiễm 26.162 1.7 2.3 0.038 [175]
Togo 4 Th4 năm 2021 280.680 11.064 3.9 3.3 0.13 [176]
Trinidad và Tobago 10 Th4 năm 2021 115.591 ca nhiễm 8.382 7.3 8.5 0.61 [177]
Tunisia 15 Th4 năm 2021 1.215.518 mẫu 281.777 23.2 10.3 2.4 [178]
Thổ Nhĩ Kỳ 15 Th4 năm 2021 42.828.122 mẫu 4.086.957 9.5 51.5 4.9 [179]
Uganda 11 Th2 năm 2021 852.444 mẫu 39.979 4.7 1.9 0.087 [180]
Ukraina 16 Th4 năm 2021 8.869.518 mẫu 1.921.244 21.7 21.1 4.6 [181]
UAE 16 Th4 năm 2021 41.349.068 mẫu 493.266 1.2 431 5.1 [182]
Anh Quốc 16 Th4 năm 2021 140.944.028 mẫu 4.383.732 3.1 209 6.5 [183]
Hoa Kỳ 15 Th4 năm 2021 411.687.402 mẫu 31.495.164 7.7 124 9.5 [184][185]
Uruguay 16 Th4 năm 2021 1.607.709 mẫu 159.569 9.9 46.3 4.6 [186]
Uzbekistan 14 Th7 năm 2020 1.400.000 mẫu 13.872 0.99 4.1 0.041 [187]
Venezuela 30 Th3 năm 2021 3.179.074 mẫu 159.149 5 11 0.55 [188]
Việt Nam 4 Th4 năm 2021 2.809.181 mẫu 2.631 0.094 2.8 0.0027 [189]
Zambia 11 Th4 năm 2021 1.305.345 mẫu 90.029 6.9 7.5 0.52 [190]
Zimbabwe 5 Th3 năm 2021 392.323 mẫu 36.248 9.2 2.6 0.24 [3][191]
 1. ^ Giờ địa phương.
 2. ^ Đối với một số quốc gia, không rõ liệu họ có báo cáo mẫu hoặc ca nhiễm hay không. Một người được xét nghiệm hai lần được ghi lại là một ca nhiễm và hai mẫu.
 3. ^ Ngoại trừ Đài Loan.
 4. ^ Ngoại trừ Bắc Síp.
 5. ^ Ngoại trừ GreenlandQuần đảo Faroe.
 6. ^ Ngoại trừ Overseas France.
 7. ^ Dữ liệu đang xét nghiệm từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 bị thiếu do chuyển sang hệ thống báo cáo mới SI-DEP.
 8. ^ Ngoại trừ AbkhaziaNam Ossetia.
 9. ^ Chỉ dữ liệu cho cư dân.
 10. ^ Ngoại trừ Transnistria.
 11. ^ Bắc Síp không được công nhận là một quốc gia có chủ quyền bởi bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ.
 12. ^ Bao gồm dữ liệu cho Liechtenstein.
 13. ^ Không phải thành viên Liên Hợp Quốc.
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này được sử dụng để cung cấp dữ liệu cho xét nghiệm COVID-19 § thống kê xét nghiệm theo quốc gia.

Tham khảo

 1. ^ “M&E – Health Information System General Directorate – National Diseases Surveillance and Response”. MoPH Data Warehouse – Dashboard. ngày 17 tháng 12 năm 2020.
 2. ^ “COVID19/ Ministria e Shëndetësisë: 736 të vaksinuar, 3935 testime, 991 të shëruar, 1112 raste të reja dhe 17 humbje jete në 24 orët e fundit”. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale [Ministry of Health and Social Protection] (bằng tiếng Albania). ngày 18 tháng 2 năm 2021.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”. Africa CDC.
 4. ^ “Documentation: RAPPORT DE SITUATION SUR L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19”. Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH) [Ministry of Health, Population and Hospital Reform] (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 11 năm 2020.
 5. ^ “COVID-19 Dashboard”. Government of Andorra. ngày 14 tháng 4 năm 2021.
 6. ^ “COVID-19: ANGOLA COM 58 NOVAS INFECÇÕES E 44 RECUPERADOS”. Agência Angola Press (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 4 tháng 3 năm 2021.
 7. ^ “COVID-19 Antigua & Barbuda Dashboard”. Official Facebook page of the Ministry of Health & The Environment, Antigua and Barbuda. ngày 6 tháng 3 năm 2021.
 8. ^ “Sala de Situaciόn Coronavirus online” (PDF). Argentina.gob.ar (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 9. ^ Կորոնավիրուսային հիվանդություն (COVID-19). Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն [National Center for Disease Control and Prevention] (bằng tiếng Armenia). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 10. ^ “Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers”. Department of Health. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 11. ^ “Coronavirus”. AGES Dashboard COVID19 (bằng tiếng Đức). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 12. ^ “AZƏRBAYCANDA CARİ VƏZİYYƏT”. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti [Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan] (bằng tiếng Azerbaijan). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 13. ^ “News and Press Releases: COVID-19 Report Update”. Government of the Bahamas. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 14. ^ الموقع الرسمي للمستجدات الصحية، مملكة البحرين. وزارة الصحة [Ministry of Health] (bằng tiếng Ả Rập). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 15. ^ “Bangladesh Covid-19 Update”. Institute of Epidemiology, Disease Control and Research. ngày 5 tháng 3 năm 2021.
 16. ^ “COVID-19 Update”. Barbados Government Information Service. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 17. ^ Официальный Минздрав. Официальный канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь [Telegram channel of the Ministry of Health of the Republic of Belarus] (bằng tiếng Nga). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 18. ^ “Epistat COVID19 Belgian Dashboard”. Sciensano. ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 19. ^ “COVID-19 UPDATE”. Facebook account of the Ministry of Health and Wellness Belize. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 20. ^ “Informations coronavirus (covid-19)”. Gouvernement de la République du Bénin [Government of the Republic of Benin] (bằng tiếng Pháp). ngày 27 tháng 3 năm 2021.
 21. ^ “National Situational Update on COVID-19”. Ministry of Health. ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 22. ^ “REPORTE COVID-19 EN BOLIVIA”. Ministerio de Salud [Ministry of Health] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 23. ^ “Službene informacije o koronavirusu u BiH”. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine [Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina] (bằng tiếng Bosnia). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 24. ^ “COVID-19 Botswana Dashboard”. Government of Botswana. ngày 13 tháng 4 năm 2021.
 25. ^ “BW government on Facebook”. Government of Botswana. ngày 3 tháng 12 năm 2020.
 26. ^ “COVID-19 Testes”. Ministério da Saúde [Ministry of Health] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 19 tháng 2 năm 2021.
 27. ^ “Coronavírus Brasil”. Ministério da Saúde [Ministry of Health] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 19 tháng 2 năm 2021.
 28. ^ “PRESS RELEASE ON THE CURRENT SITUATION OF THE COVID-19 INFECTION IN BRUNEI DARUSSALAM”. Ministry of Health Brunei Darussalam. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 29. ^ COVID-19: Единен информационен портал. COVID-19: Единен информационен портал [COVID-19: United information portal] (bằng tiếng Bulgaria). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 30. ^ “Communiqué Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso”. Facebook account of the Service d'Information du Gouvernement (SIG) [Government Information Service] (bằng tiếng Pháp). ngày 5 tháng 3 năm 2021.
 31. ^ “Update on COVID-19”. Facebook account of the Ministère de la Santé Publique Burundi [Ministry of Public Health Burundi] (bằng tiếng Pháp). ngày 5 tháng 1 năm 2021.
 32. ^ បច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូរ៉ូណាថ្មី COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជា. Communicable Disease Control Department, Ministry of Health (Cambodia) (bằng tiếng Khmer). ngày 4 tháng 4 năm 2021.
 33. ^ “Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update”. Government of Canada. Truy cập 15 tháng 4 năm 2021.
 34. ^ “COMMUNIQUÉ N*320 DE LA COORDINATION NATIONALE DE RIPOSTE SANITAIRE”. Official Facebook account of the Ministère de la Santé Publique du Tchad [Ministry of Public Health of Chad] (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 3 năm 2021.
 35. ^ “Cifras Oficiales: COVID-19”. Gobierno de Chile [Government of Chile] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 36. ^ 我国核酸日检测能力达484万份. 中华人民共和国中央人民政府 [The Central People's Government of the People's Republic of China] (bằng tiếng Trung). ngày 6 tháng 8 năm 2020.
 37. ^ “Aug 1: Daily briefing on novel coronavirus cases in China”. National Health Commission of the People's Republic of China. ngày 1 tháng 8 năm 2020.
 38. ^ “#COVID19 en Colombia 28-01-2021”. Instituto Nacional de Salud de Colombia [Colombia's National Institute of Health] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 17 tháng 1 năm 2021.
 39. ^ “#ReporteCOVID19”. Cuenta Oficial del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia [Official Account of Health and Social Protection Ministry of Columbia] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 40. ^ “Situación Nacional COVID-19”. Geovisión; Ministerio de Salud, Costa Rica [Ministry of Health, Costa Rica] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 6 tháng 4 năm 2021.
 41. ^ “xxx novih slučajeva u protekla 24 sata, u bolnicama ukupno xxx osoba”. Koronavirus.hr (bằng tiếng Croatia). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 42. ^ “Covid19CubaData”. Covid19CubaData (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 12 tháng 4 năm 2021.
 43. ^ “CORONAVIRUS EN CUBA”. Ministerio de Salud Pública [Ministry of Public Health] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 14 tháng 4 năm 2021.
 44. ^ Η εξάπλωση της COVID-19 στην Κύπρο. Πανεπιστήμιο Κύπρου [University of Cyprus] (bằng tiếng Hy Lạp). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 45. ^ “Přehled situace v ČR: COVID-19”. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [The Ministry of Health of the Czech Republic] (bằng tiếng Séc). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 46. ^ “Tal og overvågning over coronavirus/COVID-19 – Sundhedsstyrelsen”. Sundhedsstyrelsen [The National Board of Health] (bằng tiếng Đan Mạch). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 47. ^ “Statens Serum Institut COVID-19 – Danmark”. Statens Serum Institut [The National Board of Health] (bằng tiếng Đan Mạch). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 48. ^ “POINT DE PRESSE SUR LA SITUATION COVID19 PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SANTÉ DR MEEKE MOHAMED MOUSSA”. Official Facebook account of the Ministere de la Santé de Djibouti [Djibouti Ministry of Health] (bằng tiếng Pháp). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 49. ^ “Commonwealth of Dominica Coronavirus [COVID-19] Report”. Facebook account of the Ministry of Health, Wellness and New Health Investment. ngày 2 tháng 4 năm 2021.
 50. ^ “Boletin Especial 375 COVID 19”. Dirección General de Epidemiología [General Directorate of Epidemiology] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 51. ^ “Situation Épidémiologique en RDC”. Stop Coronavirus COVID-19 RDC (bằng tiếng Pháp). ngày 28 tháng 2 năm 2021.
 52. ^ “Situación Nacional Por COVID-19 Infografía N°400” (PDF). Ministerio de Salud Pública [Ministry of Public Health] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 12 tháng 4 năm 2021.
 53. ^ “facebook.com/EgyMohpSpokes”. Facebook page for the Egyptian Ministry of Health and Population (MOHP) spokesperson (bằng tiếng Ả Rập). ngày 9 tháng 3 năm 2021.
 54. ^ “Situación nacional COVID-19”. Gobierno de El Salvador [Government of El Salvador] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 55. ^ “Estadísticas COVID-19”. Ministerio de Sanidad y Bienestar Social [Ministry of Health and Social Welfare] (bằng tiếng Tây Ban Nha). Equatorial Guinea. ngày 13 tháng 4 năm 2021.
 56. ^ “Koroonakaart”. Koroonakaart. ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 57. ^ “COVID-19 Eswatini Dashboard”. ngày 13 tháng 4 năm 2021.
 58. ^ የኢትዮጵያ የተቀናጀ የኮቪድ-19 መቆጣጠሪያ ስርዓት. covid19.et (bằng tiếng Amharic). ngày 5 tháng 3 năm 2021.
 59. ^ “Corona í Føroyum”. Føroya Landsstýri [The Government of the Faroe Islands] (bằng tiếng Anh). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 60. ^ “COVID-19 Update”. Ministry of Health & Medical Services. Fiji. ngày 8 tháng 4 năm 2021.
 61. ^ “Confirmed coronavirus cases (COVID-19) in Finland”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ArcGIS) [National Institute for Health and Welfare (ArcGIS)]. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 62. ^ “info coronavirus covid-19-carte et donnes covid 19 en france”. Gouvernement.fr (bằng tiếng Pháp). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 63. ^ “SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU GABON”. Info Covid19 Gabon (bằng tiếng Pháp). ngày 5 tháng 3 năm 2021.
 64. ^ “The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report” (PDF). Ministry of Health. ngày 15 tháng 2 năm 2021.
 65. ^ COVID-19 სტატისტიკური მონაცემები. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი [National Center for Disease Control and Public Health] (bằng tiếng Gruzia). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 66. ^ “Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard”. Robert Koch-Institut [Robert Koch Institute]. ngày 14 tháng 4 năm 2021.
 67. ^ “Tabellen zu Testzahlen, Testkapazitäten und Probenrückstau pro Woche” (XLSX). Robert Koch-Institut [Robert Koch Institute]. ngày 14 tháng 4 năm 2021.
 68. ^ “SITUATION UPDATE, COVID-19 OUTBREAK IN GHANA”. Ghana Health Service. ngày 30 tháng 3 năm 2021.
 69. ^ Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) (PDF). Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας [National Public Health Organization] (bằng tiếng Hy Lạp). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 70. ^ “Coronavirus i Grønland”. NAALAKKERSUISUT [GOVERNMENT OF GREENLEND] (bằng tiếng Đan Mạch). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 71. ^ “COVID-19 Update | GRENADA DASHBOARD”. Ministry of Health Grenada (Facebook). ngày 25 tháng 3 năm 2021.
 72. ^ “Situación de COVID-19 en Guatemala”. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social [Ministry of Public Health and Social Assistance] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 10 tháng 4 năm 2021.
 73. ^ “REPUBLIQUE DE GUINEE COVID-19 Décompte des cas”. Official Twitter account of the Agence Nationale de Sécurité Sanitaire [National Agency for Health Security] (bằng tiếng Pháp). ngày 4 tháng 4 năm 2021.
 74. ^ “Situação Epidemiológica Da Covid-19 Na Guiné-Bissau”. Official Facebook page of the Alto Comissariado para o Covid-19 [High Commissioner for Covid-19] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 2 tháng 4 năm 2021.
 75. ^ “Guyana COVID-19 Dashboard”. Ministry of Health. ngày 13 tháng 4 năm 2021.
 76. ^ “Surveillance de la COVID-19. Haiti, 2020-2021” (PDF). Ministère de la Santé Publique et de la Population [Ministry of Public Health and Population] (bằng tiếng Pháp). ngày 26 tháng 3 năm 2021.
 77. ^ “Estadística Nacional de Coronavirus COVID-19”. Biblio3eca Virtual en Salud de Honduras [Virtual Health Library of Honduras] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 10 tháng 4 năm 2021.
 78. ^ “Tájékoztató oldal a koronavírusról”. Tájékoztató oldal a koronavírusról [Coronavirus Information Page] (bằng tiếng Hungary). Cabinet Office of the Prime Minister. ngày 10 tháng 4 năm 2021.
 79. ^ “COVID-19 in Iceland – Statistics”. Covid.is. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 80. ^ “SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: Status Update”. Indian Council of Medical Research. Truy cập 19 tháng 9 năm 2021.
 81. ^ “Ministry of Health and Family Welfare”. Ministry of Health and Family Welfare. Truy cập 1 tháng 10 năm 2021.
 82. ^ “Peta Sebaran”. Truy cập 3 tháng 7 2023. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
 83. ^ “Peta Sebaran”. Truy cập 28 tháng 6 2023. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
 84. ^ “Health Ministry's Updates on COVID-19”. Government of the Islamic Republic of Iran. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 85. ^ “الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم السبت الموافق ٥ كانون الاول ٢٠٢٠”. وزارة الصحة العراقية (Facebook) [Iraqi Ministry of Health (Facebook)] (bằng tiếng Ả Rập). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 86. ^ “Ireland's COVID-19 Data Hub”. gov.ie. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 87. ^ קורונה – לוח בקרה. נגיף הקורונה [Coronavirus] (bằng tiếng Do Thái). Ministry of Health. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 88. ^ “17 Aprile 2021 – Aggiornamento casi Covid-19” (PDF). Dipartimento della Protezione Civile (GitHub) [Civil Protection Department (GitHub)] (bằng tiếng Ý). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 89. ^ “Point de la situation de la COVID-19 au 3/03/2021”. Official Facebook channel of Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique [Ministry of Health and Public Hygiene, Ivory Coast] (bằng tiếng Pháp). ngày 3 tháng 3 năm 2021.
 90. ^ “COVID-19 Clinical Management Summary”. Ministry of Health & Wellness. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 91. ^ 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和3年3月1日版). 厚生労働省 [The Ministry of Health, Labour and Welfare] (bằng tiếng Nhật). ngày 1 tháng 3 năm 2021.
 92. ^ “corona.moh.gov.jo/en”. Jordan Ministry of Health. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 93. ^ Данные по COVID-19 в Казахстане. Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан [National Center of Public Health of the Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan] (bằng tiếng Nga). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 94. ^ “twitter.com/MOH_Kenya”. Official Twitter Account of the Ministry of Health Kenya. ngày 5 tháng 3 năm 2021.
 95. ^ “facebook.com/IKSHPK”. Official Facebook account of the Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës [National Institute of Public Health of Kosova] (bằng tiếng Albania). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 96. ^ “twitter.com/KUWAIT_MOH”. Kuwait Minstry of Health (Twitter). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 97. ^ За сутки проведено 3436 ПЦР-исследований на коронавирус. Insta official (bằng tiếng Kyrgyz). ngày 10 tháng 2 năm 2021.
 98. ^ “ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19”. COVID-19 Task Force (bằng tiếng Lào). ngày 1 tháng 3 năm 2021.
 99. ^ “Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā”. Slimību profilakses un kontroles centrs (ArcGIS) [Center for Disease Prevention and Control (ArcGIS)] (bằng tiếng Latvia). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 100. ^ آخر اﻹحصاءات. فيروس كورونا: COVID-19 [Coronavirus: COVID-19] (bằng tiếng Ả Rập). Ministry of Information. ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 101. ^ “COVID-19 Statistics”. Official Twitter account of the National COVID-19 Secretariat (NACOSEC). ngày 3 tháng 4 năm 2021.
 102. ^ “#LiBCOVID19 Case Update”. Official Facebook account of the National Public Health Institute of Liberia-NPHIL. ngày 4 tháng 3 năm 2021.
 103. ^ اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 28 فبراير 2021. Official Facebook account of the National Centre for Disease Control (NCDC) - Libya (bằng tiếng Ả Rập). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 104. ^ “Koronavirusas (COVID-19)”. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija [Ministry of Health of the Republic of Lithuania] (bằng tiếng Litva). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 105. ^ “KORONA STOP”. KORONA STOP (bằng tiếng Anh). ngày 5 tháng 3 năm 2021.
 106. ^ “CORONAVIRUS – RAPPORT JOURNALIER” (PDF). La plate-forme de données luxembourgeoise [The luxembourgish data platform] (bằng tiếng Pháp). Government of Luxembourg. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 107. ^ “COVID-19: Fivoaran'ny antontan'isa teto Madagasikara ny 13 Febroary ka hatramin'ny 19 Febroary 2021”. Facebook account of the Ministère de la Santé Publique Madagascar [Ministry of Public Health Madagascar] (bằng tiếng Pháp và Malagasy). ngày 22 tháng 2 năm 2021.
 108. ^ “COVID-19 SITUATION UPDATE AS OF 3RD March 2021”. Facebook page of the Ministry Of Health - Malawi. ngày 4 tháng 4 năm 2021.
 109. ^ “Situasi Terkini”. Kementerian Kesihatan Malaysia [Ministry of Health Malaysia] (bằng tiếng Mã Lai). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 110. ^ “COVID-19 Case Updates”. Health Protection Agency (Twitter). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 111. ^ “COVID-19 LOCAL UPDATES”. Ministry of Health (bằng tiếng Anh). ngày 29 tháng 1 năm 2021.
 112. ^ “COMMUNIQUE N°364 DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL SUR LE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE A LA MALADIE A CORONAVIRUS”. Ministère de la Santé et du Développement Social du Mali [Ministry of Health and Social Development of Mali] (bằng tiếng Pháp). ngày 1 tháng 3 năm 2021.
 113. ^ “COVID-19 Malta”. Times of Malta (ArcGIS). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 114. ^ “المعطيات العامة للحالة الوبائية”. Official Facebook page of the Ministère de la santé /وزارة الصحة [Ministry of Health] (bằng tiếng Ả Rập). Mauritania. ngày 12 tháng 4 năm 2021.
 115. ^ “Covid-19 : Communiqués”. Republic of Mauritius. ngày 23 tháng 10 năm 2020.
 116. ^ “Covid-19 México”. Gobierno de México [Government of Mexico] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 3 tháng 4 năm 2021.
 117. ^ “xxx cazuri de COVID-19. înregistrate în ultimele 24 ore”. Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale [Ministry of Health, Labour and Social Protection] (bằng tiếng Romania). Moldova. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 118. ^ Нөхцөл байдлын мэдээ COVID-19. Эрүүл Мэндийн Яам [Ministry of Health] (bằng tiếng Mông Cổ). ngày 13 tháng 4 năm 2021.
 119. ^ “Uživo: COVID-19”. Institut za javno zdravlje Crne Gore [Institute of Public Health of Montenegro] (bằng tiếng Montenegrin). ngày 4 tháng 8 năm 2020.
 120. ^ مرض فيروس كورونا المستجد: الرصد الصحي بالمغرب. البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب [The official portal of coronavirus in Morocco] (bằng tiếng Ả Rập). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 121. ^ “Boletim diário COVID-19 Nº379”. Ministério da Saúde [Ministry of Health] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 122. ^ “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)”. Ministry of Health and Sports (bằng tiếng Miến Điện). ngày 2 tháng 4 năm 2021.
 123. ^ “COVID-19 update”. Official Facebook account of the Ministry of Health and Social Services-Namibia. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 124. ^ “COVID-19 Dashboard” (bằng tiếng Anh). Ministry of Health and Population (Nepal). Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2021.
 125. ^ “Epidemiologische situatie van COVID-19 in Nederland” (PDF). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [National Institute for Public Health and the Environment] (bằng tiếng Hà Lan). ngày 13 tháng 4 năm 2021.
 126. ^ “Info coronavirus Covid-19”. Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie [Government of New Caledonia] (bằng tiếng Pháp). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 127. ^ “COVID-19: Testing data”. Ministry of Health. ngày 14 tháng 4 năm 2021.
 128. ^ “COVID-19: Current cases”. Ministry of Health. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 129. ^ “#Covid19Niger Bilan du 22/02/2021”. Facebook account of the Ministère de la Santé Publique [Ministry of Public Health] (bằng tiếng Pháp). ngày 22 tháng 2 năm 2021.
 130. ^ “Coronavirus COVID-19 Microsite”. Nigeria Centre for Disease Control. ngày 28 tháng 2 năm 2021.
 131. ^ КНДР ввела максимальный уровень карантина. KBS WORLD Radio (bằng tiếng Nga). ngày 2 tháng 12 năm 2020.
 132. ^ РЕГИСТРИРАНИ 237 НОВИ СЛУЧАИ НА КОВИД 19 – ВКУПНО ДИЈАГНОСТИЦИРАНИ 84024, ОЗДРАВЕНИ 460 ПАЦИЕНТИ – ПОЧИНАТИ 8 ЛИЦA. Министерство за здравство [Ministry of Health] (bằng tiếng Macedonia). ngày 27 tháng 1 năm 2021.
 133. ^ Во последните 24 часа. Министерство за здравство [Ministry of Health] (bằng tiếng Macedonia). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 134. ^ “COVID-19 Genel Durum”. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı [Turkish Republic of Northern Cyprus Ministry of Health] (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ). ngày 17 tháng 3 năm 2021.
 135. ^ “Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)”. Folkehelseinstituttet [Norwegian Institute of Public Health] (bằng tiếng Na Uy). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 136. ^ “Oman conducts over 500,000 COVID-19 tests since the start of pandemic”. The Arabian Stories. ngày 28 tháng 10 năm 2020.
 137. ^ “Pakistan Cases Details”. COVID-19 Health Advisory Platform. Ministry of National Health Services Regulations and Coordination. ngày 5 tháng 3 năm 2021.
 138. ^ فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين [Coronavirus (COVID-19) in Palestine] (bằng tiếng Ả Rập). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 139. ^ “Compartimos la actualización de datos sobre #COVID19 en nuestro país. Parte 1”. Cuenta Oficial de Twitter del Ministerio de Salud de Panama [Official Twitter Account of the Ministry of Health Panama] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 140. ^ “Official COVID-19 Info Website”. Papua New Guinea Joint Agency Task Force, National Control Centre for COVID-19. ngày 20 tháng 2 năm 2021.
 141. ^ “Reportes – COVID19”. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social [Ministry of Public Health and Social Welfare] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 14 tháng 4 năm 2021.
 142. ^ “Sala Situacional”. Covid-19 en el Perú [Covid-19 in Peru] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 143. ^ “COVID-19 Tracker”. Department of Health (Philippines). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 144. ^ “COVID-19 Tracker”. Department of Health (Philippines). ngày 11 tháng 4 năm 2021.
 145. ^ “diagnostyka pod kątem koronawirusa”. Official Twitter account of the Ministerstwo Zdrowia [Ministry of Health] (bằng tiếng Ba Lan). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 146. ^ “Ponto de Situação Atual em Portugal”. COVID-19 (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Ministry of Health. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 147. ^ “COVID19 Home”. Ministry of Public Health. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 148. ^ “Buletin informativ”. Ministerul Sănătăţii [Ministry of Health] (bằng tiếng Romania). ngày 29 tháng 1 năm 2021.
 149. ^ Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor)] (bằng tiếng Nga). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 150. ^ О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor)] (bằng tiếng Nga). ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 151. ^ “Amakuru Mashya | Update”. Twitter account of the Ministry of Health-Rwanda. ngày 12 tháng 4 năm 2021.
 152. ^ “COVID-19 Updates”. Government of St. Kitts and Nevis. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 153. ^ “Saint Lucia's COVID-19 Dashboard”. Ministry of Health and Wellness. Truy cập ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 154. ^ “COVID-19 Report”. Ministry of Health, Wellness and the Environment (St. Vincent and the Grenadines). ngày 14 tháng 4 năm 2021.
 155. ^ “Aggiornamento Dati Epidemia COVID-19 a San Marino”. Istituto per la Sicurezza Sociale [Institute for Social Security] (bằng tiếng Ý). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 156. ^ “COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia”. Ministry of Health. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 157. ^ “Riposte à l'épidémie du nouveau coronavirus COVID-19. Sénégal” (PDF). Ministère de la Santé et l'Action sociale [Ministry of Health and Social Action] (bằng tiếng Pháp). ngày 5 tháng 4 năm 2021.
 158. ^ “Coronavirus COVID-19”. Ministry of Health of the Republic of Serbia. ngày 17 tháng 4 năm 2021.
 159. ^ “Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation”. Ministry of Health. ngày 14 tháng 4 năm 2021.
 160. ^ “COVID-19 Situation Report”. Ministry of Health. ngày 2 tháng 3 năm 2021.
 161. ^ “Covid-19 in graphs”. korona.gov.sk. Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 162. ^ “Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)”. Nacionalni inštitut za javno zdravje [National Institute of Public Health] (bằng tiếng Slovenia). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 163. ^ “COVID-19 South African coronavirus news and information”. South African Government. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 164. ^ “COVID-19 statistics in South Africa”. South Africa Health Twitter Account. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 165. ^ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19). 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) [Coronavirus infection-19 (COVID-19)] (bằng tiếng Hàn). Ministry of Health and Welfare. ngày 1 tháng 3 năm 2021.
 166. ^ “UPDATE ON COVID-19 RESPONSE”. Ministry of Health - South Sudan. ngày 11 tháng 3 năm 2021.
 167. ^ “La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos”. RTVE ( Radio y Televisión Española) [RTVE ( Spanish Radio and Television)] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 168. ^ “Resumen de la situación - Pruebas de laboratorio”. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social [Ministry of Health, Consumption and Social Welfare] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 12 tháng 4 năm 2021.
 169. ^ “COVID-19 Situation Report”. Health Promotion Bureau, Sri Lanka. ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 170. ^ “COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka”. Health Promotion Bureau, Sri Lanka. ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 171. ^ “Veckorapport om covid-19. vecka 13” (PDF). folkhalsomyndigheten.se (bằng tiếng Thụy Điển). Public Health Agency of Sweden. ngày 16 tháng 4 năm 2021. tr. 18.
 172. ^ “Folkhalsomyndigheten Antal fall av Covid-19”. folkhalsomyndigheten.se (bằng tiếng Thụy Điển). Public Health Agency of Sweden. ngày 1 tháng 2 năm 2021.
 173. ^ “COVID-19 Switzerland”. Federal Office of Public Health FOPH (bằng tiếng Anh). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 174. ^ “Taiwan Centers for Disease Control”. Taiwan Centers for Disease Control. ngày 3 tháng 3 năm 2021.
 175. ^ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 426 วันที่ 4 มีนาคม 2564 (PDF). Department of Disease Control (bằng tiếng Thái). ngày 4 tháng 3 năm 2021.
 176. ^ “Coronavirus Au Togo”. Government of Togo (bằng tiếng Pháp). ngày 4 tháng 4 năm 2021.
 177. ^ “COVID-19 Update Trinidad and Tobago”. Ministry of Health. ngày 10 tháng 4 năm 2021.
 178. ^ الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 03 فيفري 2021 #كوفيد_19. Official Facebook account of the Ministére de la Santé وزارة الصحة [Ministry of Health, Tunisia] (bằng tiếng Ả Rập và Pháp). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 179. ^ “TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU”. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı [Republic of Turkey Ministry of Health] (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ). ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 180. ^ “COVID-19 Daily Updates”. Facebook page of the Ministry of Health - Uganda. ngày 12 tháng 2 năm 2021.
 181. ^ “Đại dịch COVID-19 tại Ukraine”. Đại dịch COVID-19 tại Ukraine. Cabinet of Ministers of Ukraine. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 182. ^ “COVID-19 Information Center – Ministry of Health and Prevention – UAE”. Ministry of Health & Prevention. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 183. ^ “Coronavirus (COVID-19) in the UK”. GOV.UK. ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 184. ^ “COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University”. coronavirus.jhu.edu. ngày 15 tháng 4 năm 2021.
 185. ^ “Covid Tracking US Daily”. covidtracking.com. ngày 9 tháng 3 năm 2021.
 186. ^ “Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay”. Sistema Nacional de Emergencias [National Emergency System] (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 16 tháng 4 năm 2021.
 187. ^ Число случаев COVID-19 превысило 13,8 тысячи. Gazeta.uz Газета.uz (bằng tiếng Nga). ngày 14 tháng 7 năm 2020.
 188. ^ “Día 353 de la lucha contra la COVID-19”. COVID-19 Patria (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 30 tháng 3 năm 2021.
 189. ^ “COVID-19 in Viet Nam Situation Report 32” (bằng tiếng Anh). WHO. ngày 6 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2021.
 190. ^ “Daily #COVID19 update”. Official Twitter account of the Zambia National Public Health Institute. ngày 11 tháng 4 năm 2021.
 191. ^ “COVID-19 update”. Official Twitter account of the Ministry of Health and Child Care (Zimbabwe). ngày 5 tháng 3 năm 2021.