Bản mẫu:Xếp hạng đĩa đơn

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để chú thích nguồn gốc trên Wikipedia, được thiết kế dành riêng cho đĩa đơn. Chức năng chung của bản mẫu này là tạo một hàng trong bảng cùng với thông tin về quốc gia, tên bảng xếp hạng đĩa đơn, vị trí cao nhất và địa chỉ nguồn dẫn của một đĩa đơn trên một bảng xếp hạng cụ thể – những thông tin trong bảng thường được dùng trong các bài viết của Wikipedia về đĩa đơn, nghệ sĩ và danh sách đĩa nhạc.

Cách sử dụng

Tất cả các tham số
{{singlechart |(Mã bảng xếp hạng) |(Thứ hạng cao nhất) |song= |songid= |artist= |chartid= |url= |urltitle= |date= |year= |week= |note= |publishdate= |accessdate= |refname= |refgroup= |rowheader=}}

Các tham số bắt buộc trong hầu hết các trường hợp gồm (Mã bảng xếp hạng), (Thứ hạng cao nhất), artistsong. Có nhiều bảng xếp hạng yêu cầu thêm một số tham số khác. Danh sách các bảng xếp hạng được hỗ trợ và các tham số cần thiết đối với từng bảng xếp hạng xem bản mẫu gốc tại Wikipedia tiếng Anh.

Bản mẫu này cùng với {{Albumchart}} là hai bản mẫu được phát triển gần đây. Nếu có lỗi trong quá trình sử dụng, xin hãy liên hệ các thành viên sửa đổi bản mẫu này (xem lịch sử trang), hoặc thông báo tại trang thảo luận của Dự án Âm nhạc để được giúp đỡ.

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Xếp hạng đĩa đơn

Dữ liệu bản mẫu

Tạo một hàng trong bảng để hiển thị vị trí cao nhất của bài hát trên một bảng xếp hạng đĩa đơn

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Mã bảng xếp hạng1

Tên bảng xếp hạng (BXH): danh sách các BXH được hỗ trợ xem tại Bản mẫu:Singlechart/doc

Chuỗi dàibắt buộc
Vị trí xếp hạng2

thứ hạng cao nhất trên BXH

Sốbắt buộc
Nghệ sĩartist

Tên nghệ sĩ

Chuỗi dàibắt buộc
Tên bài hátsong

Tên bài hát

Chuỗi dàibắt buộc
Reference namerefname

Tên của chú thích tạo bởi bản mẫu này để chúng có thể dùng ở những nơi khác trong bài viết, giá trị của 'name' trong các thẻ ref

Chuỗi dàitùy chọn
Ghi chúchartnote

Ghi chú bổ sung, chẳng hạn 'phiên bản tái phát hành', 'phiên bản remix'

Chuỗi dàitùy chọn
yearyear

Năm xếp hạng, bắt buộc đối với một số BXH

Sốtùy chọn
weekweek

Tuần xếp hạng, bắt buộc đối với một số BXH

Sốtùy chọn
URLurl

bắt buộc đối với các BXH Hungary (www.bamp-bg.org) và Australiapandora (pandora.nla.gov.au)

Sốtùy chọn
datedate

Ngày xếp hạng, bắt buộc đối với một số BXH

Sốtùy chọn
access dateaccessdate

Ngày truy cập vào địa chỉ url để kiểm tra nguồn gốc, định dạng YYYY-MM-DD

Chuỗi dàitùy chọn
Row headerrowheader

Nhập true để cài đặt row header

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm

  • {{Albumchart}} – bản mẫu tương tự dành cho album nhạc.