Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Xếp hạng đĩa đơn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để chú thích nguồn gốc trên Wikipedia, được thiết kế dành riêng cho đĩa đơn. Chức năng chung của bản mẫu này là tạo một hàng trong bảng cùng với thông tin về quốc gia, tên bảng xếp hạng đĩa đơn, vị trí cao nhất và địa chỉ nguồn dẫn của một đĩa đơn trên một bảng xếp hạng cụ thể – những thông tin trong bảng thường được dùng trong các bài viết của Wikipedia về đĩa đơn, nghệ sĩ và danh sách đĩa nhạc.

Cách sử dụng

Tất cả các tham số
{{singlechart |(Mã bảng xếp hạng) |(Thứ hạng cao nhất) |song= |songid= |artist= |chartid= |url= |urltitle= |date= |year= |week= |note= |publishdate= |accessdate= |refname= |refgroup= |rowheader=}}

Các tham số bắt buộc trong hầu hết các trường hợp gồm (Mã bảng xếp hạng), (Thứ hạng cao nhất), artistsong. Có nhiều bảng xếp hạng yêu cầu thêm một số tham số khác. Danh sách các bảng xếp hạng được hỗ trợ và các tham số cần thiết đối với từng bảng xếp hạng xem bản mẫu gốc tại Wikipedia tiếng Anh.

Bản mẫu này cùng với {{Albumchart}} là hai bản mẫu được phát triển gần đây. Nếu có lỗi trong quá trình sử dụng, xin hãy liên hệ các thành viên sửa đổi bản mẫu này (xem lịch sử trang), hoặc thông báo tại trang thảo luận của Dự án Âm nhạc để được giúp đỡ.

Dữ liệu bản mẫu

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Xếp hạng đĩa đơn

Xem thêm

  • {{Albumchart}} – bản mẫu tương tự dành cho album nhạc.