Bản mẫu:Xếp hạng album/ghi chú

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Macro này là một macro hỗ trợ cho {{Xếp hạng album}}. Nó định dạng một ghi chú tùy chọn để được thêm vào mục nhập bảng.