Bản mẫu:Xh-thiếu giấy phép

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu đề nghị xóa nhanh
Chung
{{db-c1}} {{db-c2}} {{db-c3}} {{db-hoax}} {{db-c4}} {{db-c5}} {{db-c6}} {{db-copypaste}} {{db-xfd}} {{db-disambig}} {{db-c7}} {{db-c8}} {{db-talk}} {{db-subpage}} {{db-imagepage}} {{db-redirnone}} {{db-templatecat}} {{db-c10}} {{db-c11}} {{db-c12}}
Bài viết
{{db-bv1}} {{db-bv2}} {{db-bv3}} {{db-empty}} {{db-bv5}} {{db-bv7}} {{db-person}} {{db-band}} {{db-club}} {{db-inc}} {{db-web}} {{db-animal}} {{db-bv9}} {{db-bv10}}
Đổi hướng
{{db-r2}} {{db-r3}}
Tập tin
F1 {{db-f1}}
{{duplicate}}
F2 {{db-f2}}
{{db-fpcfail}}
F3 {{db-f3}}
F4 {{tng}}
{{tgp}}
{{tng tgp}}
{{di-dw no source}}
{{di-dw no license}}
{{di-dw no source no license}}
F5 {{SDHL không SD}}
F6 {{Thiếu SDHL}}
{{di-missing article links}}
F7 {{db-f7}}
{{SDHL thay thế được}}
{{di-disputed fair use rationale}}
F8 {{db-f8}}
{{Now Commons}}
F9 {{db-f9}}
F10 {{db-f10}}
F11 {{Tbc}}
! {{di-fails NFCC}}
Categories
{{db-c1}}
User pages
{{db-u1}} {{db-u2}} {{db-u3}}
Templates
{{db-t2}} {{db-t3}} {{db-deprecated}}
Portals
{{db-p1}} {{db-p2}}
Multiple reasons
{{db-multiple}}

{{thế:tgp}}

Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền.