Bản mẫu:Xh-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu đề nghị xóa nhanh
Chung
{{db-c1}} {{db-c2}} {{db-c3}} {{db-hoax}} {{db-c4}} {{db-c5}} {{db-c6}} {{db-copypaste}} {{db-xfd}} {{db-disambig}} {{db-c7}} {{db-c8}} {{db-talk}} {{db-subpage}} {{db-imagepage}} {{db-redirnone}} {{db-templatecat}} {{db-c10}} {{db-c11}} {{db-c12}}
Bài viết
{{db-bv1}} {{db-bv2}} {{db-bv3}} {{db-empty}} {{db-bv5}} {{db-bv7}} {{db-person}} {{db-band}} {{db-club}} {{db-inc}} {{db-web}} {{db-animal}} {{db-bv9}} {{db-bv10}}
Đổi hướng
{{db-r2}} {{db-r3}}
Tập tin
F1 {{db-f1}}
{{duplicate}}
F2 {{db-f2}}
{{db-fpcfail}}
F3 {{db-f3}}
F4 {{tng}}
{{tgp}}
{{tng tgp}}
{{di-dw no source}}
{{di-dw no license}}
{{di-dw no source no license}}
F5 {{SDHL không SD}}
F6 {{Thiếu SDHL}}
{{di-missing article links}}
F7 {{db-f7}}
{{SDHL thay thế được}}
{{di-disputed fair use rationale}}
F8 {{db-f8}}
{{Now Commons}}
F9 {{db-f9}}
F10 {{db-f10}}
F11 {{Tbc}}
! {{di-fails NFCC}}
Categories
{{db-c1}}
User pages
{{db-u1}} {{db-u2}} {{db-u3}}
Templates
{{db-t2}} {{db-t3}} {{db-deprecated}}
Portals
{{db-p1}} {{db-p2}}
Multiple reasons
{{db-multiple}}

{{thế:tng tgp|không tự do=không/có}}

Tham số không tự do sẽ được đặt là "có" nếu tập tin được gắn thẻ tuyên bố sử dụng hợp lý (tức là, không tự do). Làm vậy thì bản mẫu sẽ đặt hạn là hai ngày thay vì bảy. Nếu đó thực sự là hình không tự do, người tải lên bắt buộc phải ghi rõ điều đó trong trang mô tả hình, theo quy định Wikipedia:Nội dung không tự do.

Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc.
Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền.