Bản mẫu:Y khoa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Mục đích

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để hiển thị cảnh cáo về thông tin y khoa để tránh sự áp dụng bừa bãi của các độc giả.

Cách sử dụng

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Y khoa}} hoặc {{Bài thuốc}}

Xem thêm