Bất thường nhiễm sắc thể

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hình 1: Các dạng chính của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Nhiễm sắc thể bất thường là thuật ngữ dịch từ tiếng Anh "Chromosome abnormality", đã được gọi bằng thuật ngữ phổ biến hơn, đó là đột biến nhiễm sắc thể.[1][2][3][4]

  • Thuật ngữ "đột biến nhiễm sắc thể" dùng để chỉ sự thay đổi về cấu trúc của nhiễm sắc thể hoặc sự tăng hay giảm số lượng nhiễm sắc thể ở sinh vật, từ đó gây ra nhiễm sắc thể không bình thường.[5] 
  • Đột biến nhiễm sắc thể gồm hai loại chính:[2][3][6]

- Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể;

- Đột biến số lượng ở bộ nhiễm sắc thể.

Nội hàm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn trích dẫn[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Campbell và cộng sự: "Sinh học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2010.
  2. ^ a b "Sinh học 12" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2019.
  3. ^ a b Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2010
  4. ^ Đỗ Lê Thăng: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.
  5. ^ NHGRI. 2006. Chromosome Abnormalities
  6. ^ “Chromosome Abnormalities Fact Sheet”.