Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 12

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 12[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 12 (1982)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Vạn Lý Bí thư Trung ương Đảng

Phó Thủ tướng
Ủy viên Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc

2 Tập Trọng Huân Bí thư Trung ương Đảng

Phó ủy viên trương Nhân Đại

Bố của Tổng Bí thư,Chủ tịch nước Tập Cận Bình
3 Vương Chấn Hiệu trưởng trường Đảng Trung ương,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn Trung ương Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
4 Vi Quốc Thanh Phó chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (dân tộc Tráng)Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
5 Ô Lan Phu Phó Chủ tịch Nước (dân tộc Mông Cổ)Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
6 Phương Nghị Phó Thủ tướng
7 Đặng Tiểu Bình Chủ tịch Quân ủy Trung ương Ủy viên thứ 3 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
8 Đặng Dĩnh Siêu Chủ tịch Chính Hiệp (nữ)Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
9 Diệp Kiếm Anh Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Ủy viên thứ 2 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
10 Lý Tiên Niệm Chủ tịch Nước Ủy viên thứ 5 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
11 Lý Đức Sinh Ủy viên Chính trị Đại học Quốc phòng Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
12 Dương Thượng Côn Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương
13 Dương Đắc Chí Tổng Tham mưu Trưởng Quân Giải phóng Nhân dân
14 Dư Thu Lý Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Giải phóng Nhân dân Quân
15 Tống Nhậm Cùng Trưởng ban Tổ chức Trung ương Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
16 Trương Đình Phát Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
17 Trần Vân Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Ủy viên thứ 6 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
18 Triệu Tử Dương Phó Chủ tịch Đảng,Thủ tướng Quốc vụ viện
Tổng Bí thư,Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (tại Hội nghị Chính trị mở rộng năm 1987)
Ủy viên thứ 4 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
19 Hồ Kiều Mộc Chủ trì soạn thảo " Trung Quốc Cộng sản Đảng Trung ương Ủy viên Hội quan vu Kiến Quốc dĩ lai Đảng đích Nhược Can Lịch sử vấn đề đích Quyết nghị "
20 Hồ Diệu Bang Tổng Bí thư Trung ương Ủy viên thứ 1 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
21 Nhiếp Vinh Trăn Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
22 Nghê Chí Phúc Chủ tịch Tổng Công hội Toàn quốc
23 Từ Hướng Tiền Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ chức Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
24 Bành Chân Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại
25 Liệu Thừa Chí Mất năm 1983
Ủy viên Dự khuyết
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Diên Ỷ Lâm Bí thư Trung ương Đảng,Phó Thủ tướng Bầu bổ sung vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5
2 Tần Cơ Vĩ Tư lệnh Chính ủy Quân khu Bắc Kinh
3 Trần Mộ Hoa Chủ tịch Ngân hàng Nhân dân (nữ)
Bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 5 (1985)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Điền Kỷ Vân Phó Thủ tướng
2 Kiều Thạch Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương
3 Lý Bằng Phó Thủ tướng → Quyền Thủ tướng (87-88)
4 Ngô Học Khiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
5 Hồ Khải Lập Bí thư Trung ương Đảng
6 Diên Ỷ Lâm

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]