Bước tới nội dung

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIII

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 13[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 13 (1987)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Vạn Lý Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại
2 Điền Kỷ Vân Phó Thủ tướng
3 Kiều Thạch Bí thư Trung ương Đảng

Bí thư Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương

Ủy viên thứ 3 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
4 Giang Trạch Dân Bí thư Thượng Hải→Tổng bí thư,Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tại hội nghị Trung ương 4 là Ủy viên thứ 1 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
5 Lý Bằng Tổng lý Quốc vụ Viện Ủy viên thứ 2 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
6 Lý Thiết Ánh Ủy viên Quốc vụ Viện
7 Lý Thụy Hoàn Thị trưởng Thiên Tân→Bí thư Trung ương Đảng Tại Hội nghị Trung ương 4 bổ sung Ủy viên thứ 6 Ban Thường vụ Bộ Chính trị
8 Lý Tích Minh Bí thư Thị ủy Bắc Kinh
9 Dương Nhữ Đại Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên
10 Dương Thượng Côn Chủ tịch nước

Phó chủ tịch quân ủy

11 Tăng Bổ Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương
12 Ngô Học Khiêm Phó Thủ tướng
13 Tống Bình Trưởng ban Tổ chức Trung ương →Bí thư Trung ương Đảng Tại Hội nghị Trung ương 4 bổ sung Ủy viên thứ 5 Ban thường vụ Bộ Chính trị
14 Triệu Tử Dương Tổng Bí thư

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương

Ủy viên thứ 1 Ban Thường vụ Bộ Chính trị (Tại Hội nghị Trung ương 4 bãi nhiệm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị)
15 Hồ Khải Lập Bí thư Trung ương Đảng Ủy viên thứ 4 Ban Thường vụ Bộ Chính trị (Tại Hội nghị Trung ương 4 bãi nhiệm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị)
16 Hồ Diệu Bang Mất năm 1989 khi đang là Ủy viên Bộ Chính trị dẫn tới Sự kiện Thiên An Môn
17 Diêu Y Lâm Phó Thủ tướng thứ nhất
Bí thư Trung ương Đảng (tại hội nghị Trung ương 4)
Ủy viên thứ 5 Ban Thường vụ Bộ Chính trị (Tại Hội nghị Trung ương 4 Ủy viên thứ 4 Ban Thường vụ Bộ Chính trị)
18 Tần Cơ Vĩ Ủy viên Quốc vụ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ủy viên Dự khuyết
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Đinh Quan Căn Bí thư Trung ương Đảng (tại hội nghị Trung ương 5), Trưởng ban Công tác Mặt trận Trung ương

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]