Bước tới nội dung

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2016 - 2021
26/1/2016 – 30/1/2021
5 năm, 4 ngày
Cơ cấu tổ chức
Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng
Thường trực Ban Bí thưĐinh Thế Huynh (2/2016-3/2018) - chữa bệnh
Trần Quốc Vượng (3/2018-2/2021)
Bộ Chính trị16 ủy viên
Ban Bí thư13 ủy viên
Số Ủy viên Trung ươngchính thức: 173
dự khuyết: 20

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII hay còn được gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trung ương Đảng khóa XII là cơ quan do Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII bầu ra vào ngày 26/1/2016.

Bầu cử[sửa | sửa mã nguồn]

Sáng ngày 26/1/2016, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc khóa XII, các đại biểu tham dự đã bầu 218 ứng viên cho 180 ghế ủy viên chính thức và bầu 61 ứng viên cho 20 ghế ủy viên dự khuyết.[1]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944) là người duy nhất trong Bộ Chính trị được Trung ương khóa XI thống nhất giới thiệu là trường hợp đặc biệt để ở lại khóa XII. Trong bốn "trường hợp đặc biệt" là ủy viên trung ương Khóa XI quá tuổi được Ban chấp hành cũ giới thiệu ở lại, ông Huỳnh Phong Tranh (sinh năm 1955, Tổng thanh tra Chính phủ) đã không đủ số phiếu để tái đắc cử Ban chấp hành khóa XII. Còn lại các ông Uông Chu Lưu (sinh năm 1955, Phó chủ tịch Quốc hội), Bùi Văn Nam (sinh năm 1955, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an), Đỗ Bá Tỵ (sinh năm 1954, Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) đều tái đắc cử.

Một vài hạt giống đỏ trẻ tuổi trúng cử Ủy viên trung ương chính thức, gồm các ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, con trai nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi) và Trần Tuấn Anh (thứ trưởng Bộ Công Thương, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương).[2]

Sáng ngày 27/1/2016 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Các hội nghị Trung ương Đảng[sửa | sửa mã nguồn]

Hội nghị BCHTW
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính
Nhất 27/01/2016 1 ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư khóa XII. Hội nghị bầu ra 19 ủy viên Bộ Chính trị, 3 ủy viên Ban Bí thư, 21 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ươngChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là Trần Quốc Vượng.
Hai 10-12/03/2016 3 ngày Chương trình làm việc toàn khóa XII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
Ba 04-07/07/2016 4 ngày Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
09-14/10/2016 6 ngày Thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác.
Năm 05-10/05/2017 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị đối với ông Đinh La Thăng và một số nội dung quan trọng khác.
Sáu 04-11/10/2017 7 ngày Thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài chính, ngân sách năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thi hành kỷ luật cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh, bầu bổ sung ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư khoá XII. Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nướcĐảng bộ Bộ Ngoại giao.
Bảy 07-12/05/2018 6 ngày Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Hội nghị đã đồng ý để ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, bầu ông Trần Cẩm Tú giữ chức Chủ nhiệm cơ quan này; bầu ông Hoàng Văn Trà giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, bầu bổ sung ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú làm Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII, quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Tám 02-06/10/2018 5 ngày Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.
Chín 25-26/12/2018 2 ngày Cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.
Mười 16-18/05/2019 3 ngày Thảo luận, cho ý kiến về: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Mười một 07-12/10/2019 6 ngày Thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.
Mười hai 11-14/05/2020 4 ngày Thảo luận và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến.
Mười ba 05-09/10/2020 5 ngày Thảo luận, cho ý kiến, xem xét về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.
Mười bốn 14-18/12/2020 Thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; thảo luận cho ý kiến về tổ chức Đại hội XIII, gồm thời gian, chương trình, nội dung Đại hội; về Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII; cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; và quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.
Mười lăm 16-17/01/2021 2 ngày Thảo luận, cho ý kiến về: tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; cho ý kiến về Báo cáo công tác tổng kết tài chính đảng nhiệm kỳ 2016-2020.

Các ban Đảng Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Tô Huy Rứa Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI 27/1-5/2/2016
9 ngày
Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị 5/2/2016-30/1/2021
4 năm, 365 ngày
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Trần Quốc Vượng 27/1/2016-8/5/2018
2 năm, 101 ngày
Trần Cẩm Tú Bí thư Trung ương Đảng
(từ tháng 5/2018)
9/5/2018-30/1/2021
2 năm, 267 ngày
Ban Tuyên giáo Trung ương Trưởng ban Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị 27/1-5/2/2016
9 ngày
Võ Văn Thưởng 5/2/2016-30/1/2021
4 năm, 361 ngày
Hội đồng Lý luận Trung ương Chủ tịch Đinh Thế Huynh 28/3/2011-02/03/2018
6 năm, 339 ngày
Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng 02/03/2018-30/1/2021
2 năm, 335 ngày
Ban Dân vận Trung ương Trưởng ban Hà Thị Khiết Bí thư Trung ương Đảng khóa XI 27/1-7/2/2016
11 ngày
Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị 7/2/2016-30/1/2021
4 năm, 359 ngày
Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng Trần Quốc Vượng 27/1-4/2/2016
8 ngày
Nguyễn Văn Nên Bí thư Trung ương Đảng 4/2/2016-10/2020
4 năm, 254 ngày
Lê Minh Hưng Ủy viên Trung ương Đảng 15/10/2020-30/1/2021
108 ngày
Ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng ban thường trực Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng
(từ tháng 10/2017)
21/1/2015-29/2/2016
1 năm, 39 ngày
Trưởng ban 29/2/2016-30/1/2021
4 năm, 337 ngày
Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân Ủy viên Trung ương Đảng 8/7/2009-30/1/2021
11 năm, 207 ngày
Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị 27/1-11/4/2016
75 ngày
Nguyễn Văn Bình 11/4/2016-30/1/2021
4 năm, 295 ngày
Báo Nhân dân Tổng Biên tập Thuận Hữu Ủy viên Trung ương Đảng 8/2/2011-30/1/2021
9 năm, 358 ngày
Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương Trưởng ban Nguyễn Quốc Triệu 21/9/2011-21/6/2019
7 năm, 273 ngày
Nguyễn Thị Kim Tiến 4/7/2019-30/1/2021
1 năm, 211 ngày

Đảng bộ trực thuộc Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Đảng bộ
trực thuộc
Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Quân ủy Trung ương Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ chính trị
Tổng bí thư
19/1/2011-30/1/2021
10 năm, 12 ngày
Đảng bộ Công an Trung ương Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Trần Đại Quang Ủy viên Bộ chính trị
Chủ tịch nước
30/08/2011-13/4/2016
4 năm, 227 ngày
Đã mất 21/09/2018
Tô Lâm Ủy viên Bộ chính trị
Bộ trưởng Bộ Công an
13/4/2016-nay
4 năm, 272 ngày
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường Ủy viên Trung ương Đảng 04/06/2012-12/04/2016
3 năm, 313 ngày
Phạm Viết Thanh 12/04/2016-03/02/2019
2 năm, 325 ngày
Y Thanh Hà Niê Kđăm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng 04/03/2019-30/1/2021
1 năm, 333 ngày
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung Ủy viên Trung ương Đảng 18/08/2011-12/04/2016
4 năm, 238 ngày
Nguyễn Quang Dương 12/04/2016-02/01/2018
1 năm, 265 ngày
Sơn Minh Thắng 02/01/2018-28/10/2020
2 năm, 300 ngày
Huỳnh Tấn Việt 29/10/2020-30/1/2021
94 ngày
[3]
Đảng bộ Ngoài nước Bí thư Đảng ủy Ngoài nước Lê Hoài Trung 06/2016-12/2019 Hợp nhất với Đảng bộ Bộ Ngoại giao [4]

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay còn được gọi đảng bộ tỉnh, thành phố là những đảng bộ trực thuộc Trung ương Đảng, do Trung ương Đảng quản lý, giám sát.

Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy viên nữ: 17 (9,4%) (Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Thị Thanh Hằng, Bùi Thị Minh Hoài, Hoàng Thị Thúy Lan, Trương Thị Mai, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng, Lâm Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thanh, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Lê Thị Thủy, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Thanh Trà, Võ Thị Ánh Xuân, Giàng Páo Mỷ)

STT Họ tên
(năm sinh)
Nguyên quán Chức vụ khi được bầu Chức vụ hiện nay Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Nguyễn Hoàng Anh
(1963-)
Hải Phòng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng 04/2016-12/2017
Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 02/2018-1/2021
2 Chu Ngọc Anh
(1965-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 04/2016-10/2020
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội [5]
09/2020-1/2021
3 Nguyễn Thúy Anh
(1963-)
Phú Thọ Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội 04/2016-1/2021
4 Trần Tuấn Anh
(1964-)
Quảng Ngãi Thứ trưởng Bộ Công thương
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Bộ trưởng Bộ Công thương 04/2016-1/2021
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương 05/2015-1/2021
5 Hà Ban
(1957-)
Quảng Nam Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 02/2015-1/2021
6 Nguyễn Hòa Bình
(1958-)
Quảng Ngãi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao 04/2016-1/2021
7 Trương Hòa Bình
(1955-)
Long An Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 04/2016-1/2021
8 Dương Thanh Bình
(1961-)
Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội [6] 06/2020-1/2021
9 Nguyễn Thanh Bình
(1957-)
Hà Tĩnh Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương 02/2015-1/2021
10 Phan Thanh Bình
(1960-)
An Giang Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 01/2007-10/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội 07/2016-1/2021
11 Nguyễn Văn Bình
(1961-)
Phú Thọ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trưởng ban Kinh tế Trung ương 04/2016-1/2021 Kỷ luật cảnh cáo
12 Bùi Minh Châu
(1961-)
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ
12/2018-1/2021
13 Lê Chiêm
(1958-)
Quảng Nam Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2015-1/2021
14 Hà Ngọc Chiến
(1957-)
Cao Bằng Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội 04/2016-1/2021
15 Nguyễn Nhân Chiến
(1960-)
Bắc Ninh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh 09/2015-09/2020
16 Đỗ Văn Chiến
(1962)
Tuyên Quang Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 04/2016-1/2021
17 Trịnh Văn Chiến
(1960-)
Thanh Hóa Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
11/2014-10/2020
18 Hoàng Xuân Chiến
(1961-)
Hưng Yên Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 07/2020-1/2021
19 Phạm Minh Chính
(1958-)
Thanh Hóa Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Tổ chức Trung ương 02/2016-1/2021
20 Mai Văn Chính
(1961-)
Long An Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 04/2015-1/2021
21 Lê Viết Chữ
(1963-)
Quảng Ngãi Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi [7] 10/2015-07/2020 Kỷ luật cảnh cáo
22 Nguyễn Tân Cương
(1966-)
Hà Nam  Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4 Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam 11/2018-12/2019
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 01/2020-1/2021
23 Lương Cường
(1957-)
Phú Thọ Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 04/2016-1/2021
24 Nguyễn Phú Cường
(1967-)
Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai
09/2015-1/2021
25 Trần Quốc Cường
(1961-)
Nam Định Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương 07/2019-1/2021 Kỷ luật cảnh cáo
26 Bùi Văn Cường
(1965-)
Hải Dương Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương  Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 04/2016-07/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 08/2019-1/2021
27 Phan Việt Cường
(1963-)
Quảng Nam Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam [8]
01/2019-1/2021
28 Nguyễn Xuân Cường
(1959-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/2016-1/2021
29 Nguyễn Văn Danh
(1962-)
Tiền Giang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang
10/2015-1/2021
30 Nguyễn Hồng Diên
(1965-)
Thái Bình Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình
05/2018-05/2020
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương [9] 05/2020-1/2021
31 Lê Diễn
(1960-)
Bình Định Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông
06/2016-10/2020
32 Nguyễn Văn Du
(1960-)
Bắc Kạn Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn
04/2015-10/2020
33 Đào Ngọc Dung
(1962-)
Hà Nam Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 04/2016-1/2021
34 Nguyễn Chí Dũng
(1960-)
Hà Tĩnh Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04/2016-1/2021
35 Trịnh Đình Dũng
(1956-)
Hà Nội Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phó Thủ tướng Chính phủ 04/2016-1/2021
36 Đinh Tiến Dũng
(1961-)
Ninh Bình Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính 05/2013-1/2021
37 Mai Tiến Dũng
(1959-)
Hà Nam Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 04/2016-1/2021
38 Trần Trí Dũng
(1959-)
Trà Vinh Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh
10/2010-10/2020
39 Võ Văn Dũng
(1960-)
Bạc Liêu Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương 10/2015-1/2021
40 Phan Xuân Dũng
(1960-)
Hà Tĩnh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội 07/2011-1/2021
41 Nguyễn Quang Dương
(1962-)
Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 04/2016-12/2017
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 11/2017-07/2020
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương [10] 07/2020-1/2021
42 Vũ Đức Đam
(1963-)
Hải Dương Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ 11/2013-1/2021
43 Huỳnh Thành Đạt
(1962-)
Bến Tre Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 01/2017-10/2020
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 11/2020-1/2021
44 Nguyễn Khắc Định
(1964-)
Thái Bình Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 09/2011-07/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội 07/2016-11/2019
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa [11] 11/2019-1/2021
45 Trần Đơn
(1958-)
Long An Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2015-1/2021
46 Phan Văn Giang
(1960-)
Thái Nguyên Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
05/2016-1/2021
47 Nguyễn Văn Giàu
(1958-)
An Giang Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 08/2011-07/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 07/2016-1/2021
48 Phạm Hồng Hà
(1958-)
Nam Định Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng 04/2016-1/2021
49 Trần Hồng Hà
(1963-)
Hà Tĩnh Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/2016-1/2021
50 Nguyễn Thị Thu Hà
(1970-)
Ninh Bình Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 04/2016-04/2020
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình [12] 04/2020-1/2021
51 Nguyễn Đức Hải
(1961-)
Quảng Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội 04/2016-1/2021
52 Nguyễn Thanh Hải
(1970-)
Hà Nội Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội 04/2016-07/2016
Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội 07/2016-06/2020
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 05/2020-1/2021
53 Hoàng Trung Hải
(1959-)
Thái Bình Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ 08/2007-04/2016 Kỷ luật cảnh cáo
Bí thư Thành ủy Hà Nội 02/2016-1/2021
Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 02/2020-1/2021
54 Bùi Văn Hải
(1960-)
Bắc Giang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang
02/2015-10/2020
55 Ngô Thị Thanh Hằng
(1960-)
Nam Định Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 02/2015-1/2021
56 Nguyễn Mạnh Hiển
(1960-)
Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương
10/2015-10/2020
57 Phùng Quốc Hiển
(1958-)
Phú Thọ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phó Chủ tịch Quốc hội 04/2016-1/2021
58 Bùi Thị Minh Hoài
(1965-)
Hà Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương 06/2018-1/2021
59 Lê Minh Hoan
(1961-)
Đồng Tháp Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [13] 09/2020-1/2021
60 Vương Đình Huệ
(1957-)
Nghệ An Trưởng ban Kinh tế Trung ương Phó Thủ tướng Chính phủ 04/2016-1/2021
Bí thư Thành ủy Hà Nội [14] 02/2020-1/2021
61 Nguyễn Mạnh Hùng
(1962-)
Bắc Ninh Thiếu tướng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Thiếu tướng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội 06/2018-07/2018
Thiếu tướng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông
kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương [15]
07/2018-1/2021
62 Nguyễn Mạnh Hùng
(1960-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận
06/2016-1/2021
63 Lữ Văn Hùng
(1963-)
Hậu Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang 01/2018-07/2020
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu [10] 07/2020-1/2021
64 Nguyễn Văn Hùng
(1964-)
Quảng Nam Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương [16] 05/2020-1/2021
65 Nguyễn Văn Hùng
(1961-)
Quảng Trị Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch [17] 07/2020-1/2021
66 Đinh Thế Huynh
(1953-)
Nam Định Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Thường trực Ban Bí thư [18] 02/2016-03/2018 Nghỉ chữa bệnh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 02/2011-02/2016
67 Lê Minh Hưng
(1970-)
Hà Tĩnh Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 04/2016-10/2020
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 10/2020-1/2021
68 Thuận Hữu
(1958-)
Hà Tĩnh Tổng Biên tập báo Nhân dân Tổng Biên tập báo Nhân dân
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
02/2011-1/2021
69 Lê Minh Khái
(1964-)
Bạc Liêu Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 10/2015-10/2017
Tổng Thanh tra Chính phủ 10/2017-1/2021
70 Nguyễn Đình Khang
(1967-)
Bắc Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 04/2016-07/2019
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 08/2019-1/2021
71 Trần Việt Khoa
(1965-)
Vĩnh Phúc Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng 04/2016-1/2021
72 Điểu K'Ré
(1968-)
Đắk Nông Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên 07/2016-12/2017
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương [19] 01/2018-1/2021
73 Nguyễn Thế Kỷ
(1960-)
Nghệ An Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam 03/2016-1/2021
74 Hoàng Thị Thúy Lan
(1966-)
Vĩnh Phúc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 02/2015-1/2021
75 Tô Lâm
(1957-)
Hưng Yên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an 04/2016-1/2021
76 Chẩu Văn Lâm
(1967-)
Tuyên Quang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang 03/2015-1/2021
77 Hầu A Lềnh
(1973-)
Lào Cai Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc 03/2016-12/2017
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [20] 01/2018-1/2021
78 Ngô Xuân Lịch
(1954-)
Hà Nam Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 04/2016-1/2021
79 Nguyễn Hồng Lĩnh
(1964-)
Long An Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Phó Trưởng ban Dân vận trung ương [21] 08/2020-1/2021
80 Lê Thành Long
(1963-)
Thanh Hóa Thứ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp 04/2016-1/2021
81 Nguyễn Đức Lợi
(1960-)
Quảng Trị Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam 10/2011-1/2021
82 Nguyễn Văn Lợi
(1961-)
TP.HCM Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước 10/2015-1/2021
83 Võ Minh Lương
(1963-)
Quảng Bình Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2020-1/2021
84 Uông Chu Lưu
(1955-)
Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Quốc hội Phó Chủ tịch Quốc hội 07/2007-1/2021
86 Lê Trường Lưu
(1963-)
Thừa Thiên Huế Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
09/2015-1/2021
87 Trương Thị Mai
(1958-)
Quảng Bình Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội Trưởng ban Dân vận Trung ương 02/2016-1/2021
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội 07/2007-04/2016
88 Phan Văn Mãi
(1973-)
Bến Tre Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
07/2019-1/2021
89 Trần Thanh Mẫn
(1962-)
Hậu Giang Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 04/2016-06/2017
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [22] 06/2017-1/2021
90 Phạm Bình Minh
(1959-)
Nam Định Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
11/2013-1/2021
91 Trần Bình Minh
(1958-)
Hải Dương Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam 05/2011-1/2021
92 Châu Văn Minh
(1961-)
Thừa Thiên-Huế Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 03/2013-1/2021
93 Lại Xuân Môn
(1963-)
Nam Định Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 04/2016-12/2017
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng [23] 12/2017-1/2021
94 Giàng Páo Mỷ
(1963-)
Lai Châu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu 09/2018-1/2021
95 Phạm Hoài Nam
(1967-)
Bình Định Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phó đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 07/2020-1/2021
96 Nguyễn Phương Nam
(1957-)
Cà Mau Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam 10/2015-1/2021
97 Bùi Văn Nam
(1955-)
Nam Định Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 08/2013-1/2021
98 Trần Văn Nam
(1963-)
Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương 10/2015-1/2021
99 Nguyễn Văn Nên
(1957-)
Tây Ninh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 08/2011-04/2016
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 02/2016-10/2020
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh [24] 10/2020-1/2021
100 Lê Thị Nga
(1964-)
Hà Tĩnh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 04/2016-1/2021
101 Nguyễn Thị Kim Ngân
(1954-)
Bến Tre Phó Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Quốc hội 03/2016-1/2021
102 Nguyễn Thanh Nghị
(1976-)
Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Thứ trưởng Bộ Xây dựng [25] 10/2020-1/2021
103 Trương Quang Nghĩa
(1958-)
Quảng Nam Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 04/2016-10/2017
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 10/2017-10/2020
104 Nguyễn Trọng Nghĩa
(1962-)
Tiền Giang Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Thương tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 01/2016-1/2021
105 Phùng Xuân Nhạ
(1963-)
Hưng Yên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/2016-1/2021
106 Nguyễn Thiện Nhân
(1953-)
Trà Vinh Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 09/2013-06/2017
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh [26] 05/2017-10/2020
107 Cao Đức Phát
(1956-)
Nam Định Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương 08/2016-1/2021
108 Đoàn Hồng Phong
(1963-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Nam Định 10/2015-1/2021
109 Nguyễn Thành Phong
(1962-)
Bến Tre Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
10/2015-1/2021
110 Tòng Thị Phóng
(1954-)
Sơn La Phó Chủ tịch Quốc hội Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 07/2016-1/2021
111 Hồ Đức Phớc
(1963-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An
Tổng Kiếm toán Nhà nước 04/2016-1/2021
112 Nguyễn Hạnh Phúc
(1959-)
Thái Bình Tổng Thư ký Quốc hội
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
08/2011-1/2021
113 Nguyễn Xuân Phúc
(1954-)
Quảng Nam Phó Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ 04/2016-1/2021
114 Võ Văn Phuông
(1960-)
Tây Ninh Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương 08/2015-1/2021
115 Trần Quang Phương
(1961-)
Quảng Ngãi Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5 Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 06/2019-1/2021
116 Hoàng Đăng Quang
(1961-)
Quảng Bình Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương [27] 08/2020-1/2021
117 Lê Hồng Quang
(1968-)
Kiên Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 07/2017-1/2021
118 Trần Lưu Quang
(1967-)
Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh 06/2016-02/2019
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh [28] 02/2019-1/2021
119 Lê Thanh Quang
(1960-2022)
Khánh Hòa Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 10/2015-10/2019 Nghỉ chữa bệnh
120 Hoàng Bình Quân
(1959-)
Thái Bình Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Đối ngoại Trung ương 02/2011-1/2021
121 Phạm Văn Rạnh
(1960-)
Long An Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An
10/2015-10/2020
122 Trần Văn Rón
(1961-)
Vĩnh Long Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long 10/2015-1/2021
123 Vũ Hải Sản
(1961-)
Nam Định Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3 Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 07/2020-1/2021
124 Phan Văn Sáu
(1959-)
An Giang Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Tổng Thanh tra Chính phủ 04/2016-10/2017
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 11/2017-10/2020
125 Lê Đình Sơn
(1960-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
04/2016-10/2020
126 Bùi Thanh Sơn
(1962-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao 11/2009-1/2021
127 Nguyễn Thanh Sơn
(1960-)
Kiên Giang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 01/2015-1/2021
128 Trần Văn Sơn
(1961-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ [29] 10/2020-1/2021
129 Thào Xuân Sùng
(1958-)
Sơn La Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương 06/2012-12/2017
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam [30] 12/2017-1/2021
130 Đỗ Tiến Sỹ
(1965-)
Hưng Yên Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 09/2015-1/2021
131 Lê Vĩnh Tân
(1958-)
Đồng Tháp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ 04/2016-1/2021
132 Nguyễn Đức Thanh
(1962-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận
10/2015-1/2021
133 Vũ Hồng Thanh
(1962-)
Hải Dương Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 07/2016-1/2021
134 Lâm Thị Phương Thanh
(1967-)
Ninh Bình Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 11/2011-12/2017
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn [31] 12/2017-1/2021
135 Trần Sỹ Thanh
(1971-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn 10/2015-12/2017
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia [31]
12/2017-08/2020
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội [32] 08/2020-1/2021
136 Nguyễn Thị Thanh
(1967-)
Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 08/2013-04/2020
Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương [33]
04/2020-1/2021
137 Phạm Viết Thanh
(1962-)
Quảng Nam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 04/2016-02/2019
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh [34] 03/2019-07/2020
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu [35] 08/2020-1/2021
138 Lê Văn Thành
(1962-)
Hải Phòng Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Hải Phòng
06/2016-1/2021
139 Nguyễn Văn Thành
(1957-)
Ninh Bình Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 10/2015-1/2021
140 Huỳnh Chiến Thắng
(1965-)
Bến Tre Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9 Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam 11/2020-1/2021
141 Sơn Minh Thắng
(1960-)
Trà Vinh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 05/2016-12/2017
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương [36] 01/2018-10/2020
142 Nguyễn Xuân Thắng
(1957-)
Nghệ An Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 04/2016-1/2021
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương [37] 03/2018-1/2021
143 Nguyễn Văn Thể
(1966-)
Đồng Tháp Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 10/2015-10/2017
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 10/2017-1/2021
144 Nguyễn Ngọc Thiện
(1959-)
Thừa Thiên-Huế Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/2016-1/2021
145 Đặng Thị Ngọc Thịnh
(1959-)
Quảng Nam Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phó Chủ tịch nước 04/2016-1/2021
Quyền Chủ tịch nước [38] 09/2018-10/2018
146 Lê Thị Thủy
(1964-)
Nghệ An Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 08/2016-07/2019
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 07/2019-1/2021
147 Võ Văn Thưởng
(1970-)
Vĩnh Long Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương [39] 02/2016-1/2021
148 Nguyễn Xuân Tiến
(1958-)
Thừa Thiên-Huế Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng 10/2015-10/2020
149 Bùi Văn Tỉnh
(1958-)
Hòa Bình Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình 10/2015-10/2020
150 Trần Quốc Tỏ
(1962-)
Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 10/2015-05/2020
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an [40] 05/2020-1/2021
151 Phạm Thị Thanh Trà
(1964-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ [41]

09/2020-1/2021
152 Phan Đình Trạc
(1958-)
Nghệ An Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Trưởng ban Nội chính Trung ương 03/2016-1/2021
153 Dương Văn Trang
(1961-)
Quảng Ngãi Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum [42] 06/2020-1/2021
154 Lê Minh Trí
(1960-)
TP.HCM Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 04/2016-1/2021
155 Nguyễn Phú Trọng
(1944-)
Hà Nội Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 01/2011-1/2021
Chủ tịch nước [43] 10/2018-1/2021
156 Lê Hoài Trung
(1961-)
Thừa Thiên-Huế Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 08/2014-1/2021
157 Trần Quốc Trung
(1960-)
Hậu Giang Bí thư Thành ủy Cần Thơ Bí thư Thành ủy Cần Thơ 10/2015-10/2020
158 Đào Việt Trung
(1958-)
Hà Nam Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 08/2011-1/2021
159 Mai Trực
(1958-)
Khánh Hòa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 02/2011-1/2021
160 Bế Xuân Trường
(1957-)
Cao Bằng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2015-1/2021
161 Trần Cẩm Tú
(1961-)
Hà Tĩnh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương [44] 05/2018-1/2021
162 Nguyễn Thanh Tùng
(1960-)
Bình Định Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định
10/2015-10/2020
163 Trần Văn Túy
(1957-)
Bắc Ninh Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
04/2016-1/2021
164 Đỗ Bá Tỵ
(1954-)
Hà Nội Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội 04/2016-1/2021
165 Huỳnh Tấn Việt
(1962-)
Phú Yên Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên
Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương [45] 07/2020-10/2020
Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương 10/2020-1/2021
166 Võ Trọng Việt
(1957-)
Hà Tĩnh Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội 04/2016-1/2021
167 Nguyễn Đắc Vinh
(1972-)
Nghệ An Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 04/2016-12/2019
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 12/2019-1/2021
168 Triệu Tài Vinh
(1968-)
Hà Giang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương 07/2019-1/2021 Kỷ luật khiển trách
169 Nguyễn Chí Vịnh
(1957-)
Thừa Thiên-Huế Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 02/2009-1/2021
170 Lê Huy Vịnh
(1961-)
Hà Nội Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam 01/2020-10/2020
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2020-1/2021
170 Nguyễn Văn Vịnh
(1960-)
Yên Bái Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
08/2013-10/2020
171 Lê Quý Vương
(1956-)
Phú Thọ Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an 02/2017-1/2021
172 Trần Quốc Vượng
(1953-)
Thái Bình Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 07/2011-02/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 01/2016-05/2018
Tham gia Thường trực Ban Bí thư 08/2017-02/2018
Thường trực Ban Bí thư [18] 03/2018-1/2021
173 Võ Thị Ánh Xuân
(1970-)
An Giang Bí thư Tỉnh ủy An Giang Bí thư Tỉnh ủy An Giang 10/2015-1/2021
Nguyễn Đức Chung
(1967-)
Hải Dương Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội [46]
11/2015-08/2020 Khai trừ ra khỏi Đảng
Trương Minh Tuấn
(1960-)
Lâm Đồng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông [47] 04/2016-07/2018 Kỷ luật cảnh cáo
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 06/2016-02/2019 Khởi tố và khai trừ Đảng
Tất Thành Cang
(1971-)
Long An Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 10/2015-12/2018 Cảnh cáo và cách chức
Trần Đại Quang
(1956-2018)
Ninh Bình Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an 08/2011-4/2016 Qua đời
Chủ tịch nước 4/2016-9/2018
Đinh La Thăng
(1960-)
Nam Định Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 08/2011-4/2016
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2/2016-5/2017 Cảnh cáo và cách chức
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương 5/2017-5/2018 Khởi tố và khai trừ Đảng
Nguyễn Xuân Anh
(1976-)
Đà Nẵng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 10/2015-11/2017 Cảnh cáo và cách chức
Lê Xuân Duy
(1962-2016)
Vĩnh Phúc Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 Thiếu tướng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 05/2016-08/2016 Qua đời

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

      Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng

STT Họ tên
(sinh-mất)
Nguyên quán Chức vụ cũ Chức vụ đảm nhiệm
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Nguyễn Hữu Đông
(1972-)
Phú Thọ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 09/2019-1/2021
2 Ngô Đông Hải
(1970-)
Bình Định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình 06/2020-1/2021
3 Nguyễn Văn Hiếu
(1976-)
Bình Định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư thành ủy thành phố Thủ Đức 01/2021-1/2021
4 Đoàn Minh Huấn
(1971-)
Hà Tĩnh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản  07/2017-1/2021
5 Y Thanh Hà Niê Kdăm
(1973-)
Đắk Lắk Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 03/2019-1/2021
6 Đặng Quốc Khánh
(1976-)
Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang 07/2019-1/2021
7 Đào Hồng Lan
(1971-)
Hải Dương Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh 09/2020-1/2021
8 Lâm Văn Mẫn
(1970-)
Sóc Trăng Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
10/2020-1/2021
9 Hồ Văn Niên
(1975-)
Gia Lai Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai 06/2020-1/2021
10 Nguyễn Hải Ninh
(1976-)
Hải Phòng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng 03/2019-1/2021
11 Lê Quốc Phong
(1978-)
Hà Nội Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp 10/2020-1/2021
12 Châu Thị Mỹ Phương
(1975-)
Tiền Giang Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Tiền Giang Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang 06/2018-1/2021
13 Bùi Nhật Quang
(1975-)
Hà Nội Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 11/2019-1/2021
14 Thái Thanh Quý
(1976-)
Nghệ An Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
10/2018-3/2020
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 01/2020-1/2021
15 Bùi Chí Thành
(1974-)
Bà Rịa – Vũng Tàu Bí thư Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 07/2019-1/2021
16 Vũ Đại Thắng
(1975-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình 08/2020-1/2021
17 Nguyễn Văn Thắng
(1973-)
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên 10/2020-1/2021
18 Nguyễn Khắc Toàn
(1970-)
Khánh Hòa Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Khánh Hòa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa 03/2020-1/2021
19 Lê Quang Tùng
(1971-)
Hà Tĩnh Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 08/2020-1/2021
20 Bùi Thị Quỳnh Vân
(1974-)
Quảng Ngãi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

08/2020-1/2021

Danh sách Ủy viên BCH TW khóa XII bị kỷ luật trong nhiệm kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ tên

(năm sinh)

Ngày Kỷ luật Hình thức kỷ luật Chức vụ khi bị kỷ luật Sai phạm
Chức vụ Thời gian
1 Đinh La Thăng(1960) 7/5/2017 Cảnh cáo

Thôi chức UVBCT

Ủy viên Bộ Chính trịBí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2/2016-5/2017 Sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
8/12/2017 Khởi tố

Khai trừ khỏi Đảng

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

5/2017-5/2018
2 Nguyễn Xuân Anh(1976) 6/10/2017 Cảnh cáo

Cách chức

Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng

10/2015-11/2017 Sai phạm trong vụ án Phan Văn Anh Vũ
3 Tất Thành Cang(1971) 26/12/2018 Khởi tố

Khai trừ khỏi Đảng

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh

10/2015-01/2019 Sai phạm tại vụ án Tổng công ty Tân Thuận
4 Nguyễn Văn Bình(1961) Cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

1/2016-1/2021 Sai phạm trong thời kỳ làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
5 Hoàng Trung Hải(1959) Cách cáo

Chuyển công tác

Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội

Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội

02/2016-02/2020 Sai phạm trong vụ án Công ty Gang thép Thái Nguyên
6 Lê Viết Chữ(1963) Cảnh cáo

Cho nghỉ hưu

Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

10/2015-07/2020 Sai phạm tại UBND tỉnh Quảng Ngãi
7 Lê Thanh Quang(1960-2022) Cho nghỉ chữa bệnh Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

10/2015-10/2019 Sai phạm đất đai tại Khánh Hòa
8 Trần Quốc Cường Cảnh cáo Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

07/2019-01/2021
9 Triệu Tài Vinh(1968) Khiển trách Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

07/2019-1/2021 Sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Yên Bái
10 Nguyễn Đức Chung(1967) Khởi tố

Khai trừ khỏi Đảng

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Bí thư Thành ủy

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

11/2015-08/2020 Sai phạm các vụ án trong thời kỳ làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội
11 Trương Minh Tuấn(1960) Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

04/2016-02/2019 Sai phạm trong vụ án AVG

Bộ Chính trị[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách xếp theo báo cáo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh tại bế mạc Đại hội Đảng:[48]

 1. Nguyễn Phú Trọng
 2. Trần Đại Quang (qua đời vào ngày 21/9/2018)[49]
 3. Nguyễn Thị Kim Ngân
 4. Ngô Xuân Lịch
 5. Tô Lâm
 6. Nguyễn Xuân Phúc
 7. Nguyễn Thiện Nhân
 8. Đinh Thế Huynh (nghỉ chữa bệnh)
 9. Phạm Minh Chính
 10. Tòng Thị Phóng
 11. Vương Đình Huệ
 12. Trần Quốc Vượng
 13. Phạm Bình Minh
 14. Trương Thị Mai
 15. Trương Hòa Bình
 16. Nguyễn Văn Bình
 17. Võ Văn Thưởng
 18. Đinh La Thăng (thôi chức tại Hội nghị Trung ương 5, từ 7/5/2017)[50]
 19. Hoàng Trung Hải

Ban Bí thư[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Lương Cường
 2. Nguyễn Văn Nên
 3. Nguyễn Hòa Bình
 4. Nguyễn Phú Trọng (từ 4/2/2016)[51]
 5. Đinh Thế Huynh (từ 4/2/2016),[51] Thường trực Ban Bí thư
 6. Trần Quốc Vượng (từ 4/2/2016)[51]
 7. Phạm Minh Chính (từ 4/2/2016)[51]
 8. Võ Văn Thưởng (từ 4/2/2016)[51]
 9. Trương Thị Mai (từ 4/2/2016)[51]
 10. Nguyễn Văn Bình (từ 6/2016)
 11. Phan Đình Trạc (bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 6, từ 6/10/2017)[52]
 12. Nguyễn Xuân Thắng (bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 6, từ 6/10/2017)[52]
 13. Trần Thanh Mẫn (bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 7, từ 9/5/2018)[53]
 14. Trần Cẩm Tú (bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 7, từ 9/5/2018)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu ra ngày 27/1/2016 gồm 21 người:

 1. Trần Quốc Vượng
 2. Mai Trực
 3. Nguyễn Đức Hải
 4. Sa Như Hòa
 5. Bùi Thị Minh Hoài
 6. Nguyễn Thanh Sơn
 7. Nguyễn Văn Nhân
 8. Tô Quang Thu
 9. Trần Cẩm Tú
 10. Nguyễn Công Học
 11. Võ Minh Khương
 12. Nguyễn Văn Doanh
 13. Nguyễn Thị Bích Ngà
 14. Hà Quốc Trị
 15. Cao Văn Thống
 16. Võ Khắc Hùng
 17. Nghiêm Phú Cường
 18. Nguyễn Thế Toàn
 19. Nguyễn Quốc Hiệp
 20. Huỳnh Thị Xuân Lan
 21. Trần Tiến Hưng

Nhận xét[sửa | sửa mã nguồn]

 • Theo ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, "Quy trình chuẩn bị nhân sự, lập danh sách bầu cử... làm rất dân chủ...Kết quả Đại hội XII biểu thị tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ." [55]
 • Đài "Deutsche Welle" của Đức cho là, "Ban lãnh đạo mới khó có khả năng làm một chuyển đổi [như Đổi Mới 1 vào năm 1986]. Họ sẽ cố gắng buộc Đảng phải đi từng bước cẩn thận và chống lại 'diễn biến hòa bình' mà họ cho là do các NGO nước ngoài khởi xướng, vốn là thứ bộ máy an ninh lo sợ. Chính quyền có thể sẽ nặng tay hơn với giới blogger và truyền thông. Nhưng dù cải cách kinh tế sẽ không sâu rộng như trong quá khứ, nó cũng sẽ không bị coi nhẹ vì phát triển kinh tế là công cụ tốt để biện minh cho tính chính danh của Đảng." [56]

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

 • Với 20 người được bầu, Bộ Quốc phòng là khối có nhiều ủy viên nhất. Bộ Công an có 5 ủy viên và có 7 ủy viên đã công tác tại Bộ Công an, Bộ Y tế không có đại diện nào, riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo có một đại diên là bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
 • Có 19 người dưới 45 tuổi. Trong đó, ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang) là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất hiện nay. Sơn La là tỉnh duy nhất không có Ủy viên Trung ương nào đang công tác tại địa phương.
 • Ủy viên dự khuyết có bốn người từ 40 tuổi trở xuống, trong đó trẻ nhất là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (38 tuổi).
 • 16 ủy viên chính thức khoá XI được giới thiệu nhưng không tái đắc cử.
 • Số người tái đắc cử là 100 trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị.
 • Hà Tĩnh có số lượng ủy viên nhiều nhất với 16 người. Tiếp theo là các tỉnh: Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Ninh Bình, Hà Nội.
 • 16 thành viên cao cấp Chính phủ không có trong danh sách Ban Chấp hành mới. Ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin rút khỏi danh sách đề cử, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và 14 bộ trưởng không phải là ủy viên Trung ương.[57]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Danh sách ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12 - VietNamNet”. VietNamNet. Truy cập 26 tháng 1 năm 2016.
 2. ^ “TBT Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử BCH trung ương”. thesaigontimes. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 1 năm 2016. Truy cập 26 tháng 1 năm 2016.
 3. ^ “Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư”.
 4. ^ “Hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao”.
 5. ^ “Bộ Chính trị phân công Bộ trưởng Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội”.
 6. ^ “Giới thiệu bí thư Cà Mau làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.
 7. ^ “Bộ Chính trị cho ông Lê Viết Chữ thôi chức Bí thư Quảng Ngãi”.
 8. ^ “Ông Phan Việt Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam”.
 9. ^ “Bí thư Thái Bình Nguyễn Hồng Diên làm Phó Ban Tuyên giáo TƯ”.
 10. ^ a b “Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng làm bí thư Bạc Liêu”.
 11. ^ “Ông Nguyễn Khắc Định nhận chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa”.
 12. ^ “Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới”.
 13. ^ “Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NNPTNT”.
 14. ^ “Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội”.
 15. ^ “Giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông”. Báo chính phủ.
 16. ^ “Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư”.
 17. ^ “Bổ nhiệm Bí thư Quảng Trị làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch”.
 18. ^ a b “Đồng chí Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư”.
 19. ^ “Ông Điểu K'Ré giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương”.
 20. ^ “Ông Hầu A Lềnh giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam”.
 21. ^ “Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu giữ chức phó trưởng Ban Dân vận trung ương”.
 22. ^ “Kiện toàn nhân sự cấp cao MTTQ Việt Nam”.
 23. ^ “Chủ tịch Hội Nông dân làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng”.
 24. ^ “Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 25. ^ “Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Xây dựng”.[liên kết hỏng]
 26. ^ “​Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP.HCM”. zero width space character trong |tiêu đề= tại ký tự số 1 (trợ giúp)
 27. ^ “Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình”.
 28. ^ “Ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM t”.
 29. ^ “Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo VPCP”.
 30. ^ “Đồng chí Thào Xuân Sùng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam”.
 31. ^ a b “Bà Lâm Phương Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn”.
 32. ^ “Ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội”.
 33. ^ “Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương”.
 34. ^ “Ông Phạm Viết Thanh làm bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh”.
 35. ^ “Bí thư Tây Ninh làm Bí thư Bà Rịa – Vũng Tàu”.
 36. ^ “Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 37. ^ “Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương”.
 38. ^ “Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch nước”. Báo VietNamNet.
 39. ^ “Ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương”.
 40. ^ “Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an”.
 41. ^ “Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ”.
 42. ^ “Ông Dương Văn Trang làm Bí thư Kon Tum”.
 43. ^ “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2018.
 44. ^ “Ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2018.
 45. ^ “Bộ Chính trị điều động Bí thư Phú Yên ra Trung ương”.
 46. ^ “Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác”.
 47. ^ “Ông Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác bộ trưởng”. VnExpress.
 48. ^ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
 49. ^ “Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời”. VnExpress.
 50. ^ “Ngày làm việc thứ ba (7/5): Trung ương xem xét và thi hành kỷ luật cán bộ”.
 51. ^ a b c d e f Phân công nhiệm vụ
 52. ^ a b “Ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng được bầu vào Ban bí thư”.
 53. ^ “Ông Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú được bầu vào Ban bí thư”.
 54. ^ “Tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú”.
 55. ^ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo kết quả Đại hội Đảng, vietnamplus, 28.1.2016
 56. ^ Ý kiến từ bên ngoài về kết quả ĐH 12, BBC, 28.1.2016
 57. ^ Bộ Quốc phòng có nhiều ủy viên Trung ương nhất, vnexpress, 27.1.2016

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]