Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa XIII
2021 - 2026
Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm kỳ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII hay còn được gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương Đảng khóa XIII là cơ quan do Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII bầu ra.

Giới thiệu nhân sự[sửa | sửa mã nguồn]

Bầu cử[sửa | sửa mã nguồn]

Các hội nghị Trung ương Đảng[sửa | sửa mã nguồn]

Các ban Đảng Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Đảng bộ trực thuộc Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bài chi tiết: Tỉnh ủy (Việt Nam)

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay còn được gọi đảng bộ tỉnh, thành phố là những đảng bộ trực thuộc Trung ương Đảng, do Trung ương Đảng quản lý, giám sát.

Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Chính trị[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Bí thư[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy ban Kiểm tra Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Nhận xét[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |