Ban Dân nguyện (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ban Dân nguyện
Quốc hội Việt Nam

Flag of Vietnam.svg
Quốc kỳ Việt Nam

Emblem of Vietnam.svg
Quốc huy Việt Nam

Khóa thứ XV
(năm 2021 - tới nay)
Thành viên
Trưởng ban Dương Thanh Bình
Phó Trưởng ban Lưu Bình Nhưỡng
Hoàng Anh Công
Lò Việt Phương
Lê Thị Nguyệt
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Hiến pháp Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Luật Tổ chức Quốc hội
Bầu bởi Quốc hội
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Tòa nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Emblem of Vietnam.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Ban Dân nguyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác Dân nguyện.[1]

Nhiệm vụ và quyền hạn[sửa | sửa mã nguồn]

1. Tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; khi cần thiết, phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp công dân.

2. Tiếp nhận, phân loại đơn, thư của công dân gửi đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Ban dân nguyện để chuyển đến Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Ban công tác đại biểu theo lĩnh vực phụ trách; xử lý đơn, thư của công dân có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều Uỷ ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đơn, thư không thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Ban công tác đại biểu.

3. Tập hợp, phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan, tổ chức hữu quan, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết; giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, định kỳ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội.

4. Tổng hợp kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân và kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, định kỳ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội.

5. Giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất với Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể mà công dân có đơn gửi Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hữu quan.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác dân nguyện.

7. Thông qua việc thực hiện công tác dân nguyện, nghiên cứu, đề xuất với Uỷ ban thường vụ Quốc hội những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao”.

(Trích Nghị quyết số  695/2008/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 15 tháng 10 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Ban Dân nguyện)

Danh sách Ủy viên[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa XV[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa XIV[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa XIII[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Ban Dân nguyện”.
  2. ^ “Phê chuẩn các Phó chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội”.
  3. ^ theo Nghị quyết số 899/NQ – UBTVQH14 ngày 13/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông nguyên là Vụ trưởng Vụ Dân nguyện
  4. ^ “PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN”. Quốc hội. 2020-02-17. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2020.