Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đây, Ban này thuộc sự quản lý của Chính Phủ, nhưng do hoạt động chưa hiệu quả, đặc biệt là sau những vụ bê bối về tham nhũng ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ban này được chuyển về Bộ Chính trị, theo các quyết định của hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

Chức năng và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.
 • Chỉ đạo, đôn đốc hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra; đôn đốc, chỉ đạo việc kiểm tra hoạt động truy tố, xét xử đối với vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm nhằm góp phần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án thông qua hoạt động của mình làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng; những sơ hở, bất hợp lý của chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền đề ra biện pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp;
 • Chỉ đạo phối hợp hoạt động của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác đấu tranh chống tham nhũng, góp phần bảo đảm cho công tác này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong việc xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và các thông tin về vụ, việc tham nhũng do các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện, cung cấp, đưa tin.
 • Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và các vụ, việc tham nhũng cụ thể, bảo đảm việc tuyên truyền, thông tin được kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm việc quản lý, cung cấp thông tin, vi phạm Luật Báo chí, những trường hợp báo chí thông tin sai sự thật và những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền, thông tin về phòng, chống tham nhũng để vu khống người khác, gây mất đoàn kết nội bộ, mất lòng tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước.
 • Tham mưu, đề xuất với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng trong từng thời gian và lĩnh vực thường xảy ra tham nhũng; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch và chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng.
 • Ðịnh kỳ hoặc theo yêu cầu báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ về tình hình và kết quả phòng, chống tham nhũng; công khai báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng, về hoạt động của Ban chỉ đạo và về việc xử lý những vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Tổ chức và nhân sự[sửa | sửa mã nguồn]

Ban chỉ đạo Trưng ương về phòng chống tham nhũng được thành lập theo quyết định số 162-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị, danh sách thành viên:

 • Phó Trưởng Ban:
1. ông Lê Hồng Anh ủy viên BCT, thường trực Ban bí thư.
2. ông Ngô Văn Dụ ủy viên BCT, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương
3. ông Nguyễn Xuân Phúc ủy viên BCT, phó thủ tướng Chính phủ
4. khuyết
5. ông Uông Chu Lưu ủy viên TWĐ, phó chủ tịch quốc hội.

Các ủy viên:

1. ông Tô Huy Rứa ủy viên BCT, trưởng Ban Tổ chức Trung ương
2. ông Đinh Thế Huynh ủy viên BCT, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
3. ông Trần Đại Quang ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công An
4. ông Ngô Xuân Lịch bí thư trung ương đảng, chủ nhiệm Tổng cục chính trị
5. ông Trương Hòa Bình bí thư trung ương đảng, Chánh án tòa án nhân dân
6. ông Nguyễn Hòa Bình ủy viên TWĐ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
7. ông Huỳnh Phong Tranh ủy viên TWĐ, Tổng Thanh tra Chính phủ
8. ông Đinh Tiến Dũng ủy viên TWĐ, Tổng kiểm toán nhà nước.
9. ông Vũ Trọng Kim ủy viên TWĐ, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký UBTWMTTQ
10. ông Nguyễn Văn Hiện chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội

Văn phòng Ban chỉ đạo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Văn phòng Ban chỉ đạo là cơ quan chuyên trách, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 • Văn phòng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động điều tra những vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận quan tâm; kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phán ánh khiếu nại tố cáo của người dân; tham mưu xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng; người có dấu hiệu hoặc hành vi tham nhũng....
 • Để phục vụ công tác phòng và chống tham nhũng, Văn phòng Ban chỉ đạo có quyền yêu cầu cơ quan, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tham nhũng, bảo vệ người tố cáo tiêu cưc.
 • Văn phòng Ban chỉ đạo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và trụ sở đặt tại TP Hà Nội.
 • Về tổ chức bộ máy, Văn phòng Ban chỉ đạo bao gồm 8 vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng ở trung ương, địa phương, tham nhũng nghiêm trọng và phức tạp, xử lý tố cáo và khiếu nại về tham nhũng, thông tin tuyên truyền và giáo dục, nghiên cứu tổng hợp và quan hệ quốc tế, hành chính- tổng hợp và vụ công tác phía Nam.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]