Bicacbonat

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Muối cacbonat là muối của axit cacbonic, nó gồm 2 loại nhỏ là muối cacbonat CO32- và hiđrocacbonat HCO3-.

Tính tan[sửa | sửa mã nguồn]

     Các muối cacbonat trung hoà của kim loại kiềm (trừ Li2CO3), amoniac và các muối hidrocacbonat dễ tan trong nước (trừ NaHCO3 ít tan). Các muối cacbonat trung hoà của những kim loại khác không tan hoặc ít tan trong nước.

Tính chất hóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Sự thuỷ phân[sửa | sửa mã nguồn]

     Muối cacbonat của kim loại kiềm bị thủy phân mạnh tạo môi trường kiềm:

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

CO32- + H2O ↔ HCO3- + OH

→ trong một số phản ứng trao đổi Na2CO3 đóng vai trò như 1 bazơ:

 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2

Chú ý: Muối (NH4)2CO3 có môi trường trung tính.

Phản ứng nhiệt phân[sửa | sửa mã nguồn]

- Muối cacbonat tan không bị nhiệt phân (trừ muối amoni), còn muối cacbonat không tan bị nhiệt phân:

MgCO3 → MgO + CO2 (t0)

 - Tất cả các muối hiđrocacbonat đều bị nhiệt phân:

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2

Tính chất hóa học chung của muối[sửa | sửa mã nguồn]

- Tác dụng với axit → muối mới + CO2 + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

Chú ý

           Nếu cho H+ vào muối tan thì CO32- → HCO3­- → H2O + CO2.

            Nếu cho H+ vào muối không tan thì CO32- → CO2 + H2O.

- Tác dụng với dung dịch bazơ → muối mới + bazơ mới:     

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

- Tác dụng với muối → 2 muối mới:                                      

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

- Tác dụng với kim loại đứng trước kim loại tạo muối → muối mới + kim loại mới

Cu(HCO3)2 + Mg → Mg(HCO3)2 + Cu

Nhận biết[sửa | sửa mã nguồn]

     Cho tác dụng với axit → CO2

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]