Bước tới nội dung

Cốt liệu cấp phối

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Cốt liệu đá basalt 10mm
Cốt liệu đá basalt 20mm

Cốt liệu cấp phối là các loại vật liệu rời, nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, có thành phần hạt xác định[1], được sử dụng trong xây dựng.

Phân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Theo nguồn gốc, cốt liệu bao gồm

  • Loại tự nhiên: Cát sỏi tự nhiên, cát, sỏi nghiền, đá dăm...
  • Loại nhân tạo: xỉ gang, xỉ thép, tro bay,.., bê tông tái chế...

Theo mục đích sử dụng có thể phân loại thành

  • Cốt liệu cho bê tông và vữa[1][2][3]
  • Cốt liệu làm nền, móng,[4][5] san lấp mặt bằng, thi công lớp đá dằn.[6]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 71/SC3 Cốt liệu cho bê tông hoàn thiện, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng dự thảo, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (2006). Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-2006. Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ. tr. 4.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  2. ^ Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 71/SC3 Cốt liệu cho bê tông hoàn thiện, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng dự thảo, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (2006). TCVN 7572 : 2006 Tiêu Chuẩn Cốt Liệu Bê Tông Và Vữa. Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  3. ^ Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. (2018). TCVN 12208:2018 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG CẢN XẠ. Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  4. ^ Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. (2011). TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu. Bộ Khoa học và Công nghệ.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  5. ^ Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. (2012). TCVN 9504:2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước- thi công và nghiệm thu. Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  6. ^ TCVN 11793 : 2017 ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1000 MM – YÊU CẦU THIẾT KẾ TUYẾN. Hà Nội: Bộ Khoa học Công nghệ. 2017. |first= thiếu |last= (trợ giúp)