Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Theo Điều 83 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005, cổ phần ưu đãi hoàn lạicổ phần được Công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]