Cổng thông tin:Khủng bố

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trang Chính   Lịch sử

Khủng bố

Chủ đề Khủng bố
Khủng bố chủ yếu là sử dụng khủng bố có hệ thống, đặc biệt được sử dụng như một phương tiện cưỡng chế. Hiện tại, không có định nghĩa quốc tế về khủng bố. Các định nghĩa phổ biến về khủng bố chỉ đề cập đến các hành động bạo lực nhằm tạo ra sự sợ hãi (khủng bố), được thực hiện cho mục đích ý thức hệ (trái với một cuộc tấn công được thực hiện bởi một "con sói đơn độc") và thường được hướng dẫn một cách có chủ ý Kẻ tấn công tự sát hoặc chết vì chán nản. Một số định nghĩa cũng bao gồm các hành vi bạo lực và chiến tranh bất hợp pháp. Lịch sử của các tổ chức khủng bố cho thấy khủng bố không có hiệu quả chính trị. Những kẻ khủng bố cô đơn có xu hướng bị thúc đẩy bởi mong muốn đoàn kết xã hội với các thành viên khác trong tổ chức của chúng hơn là các nền tảng chính trị hoặc các mục tiêu chiến lược, thường mơ hồ và không xác định. Từ "khủng bố" mang tính chính trị và cảm xúc, và điều này làm phức tạp đáng kể sự khó khăn trong việc đưa ra một định nghĩa chính xác. Các nghiên cứu đã tìm thấy hơn 100 định nghĩa về "khủng bố". Khái niệm khủng bố tự nó gây tranh cãi, vì nó thường được các quốc gia sử dụng để ủy thác cho các đối thủ chính trị hoặc nước ngoài, và có khả năng hợp pháp hóa việc sử dụng chính quyền khủng bố chống lại họ. Một thuật ngữ ít mang tính chính trị và cảm xúc, và được xác định rõ hơn, (không chỉ được sử dụng cho những kẻ khủng bố, và không bao gồm tất cả những người được mô tả là khủng bố) là một hành động bạo lực phi nhà nước. Khủng bố đã được thực hiện bởi một loạt các tổ chức chính trị để thúc đẩy các mục tiêu của nó. Nó đã được thực hiện bởi các đảng của cả cánh hữu và cánh tả chính trị, các nhóm dân tộc, các nhóm tôn giáo, các nhà cách mạng và chính phủ thời đó. Một cách là sử dụng bạo lực đối với những người không tham chiến để có được sự công khai cho một nhóm, nguyên nhân hoặc cá nhân