Cộng đồng thực vật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một cộng đồng thực vật (đôi khi gọi là "phytocoenosis" hoặc "phytocenosis") là một tập hợp hoặc quần thể [1] các loài thực vật trong một đơn vị địa lý được chỉ định, tạo thành một mảng tương đối đồng nhất, phân biệt với các mảng lân cận của các loại thảm thực vật khác nhau. Các thành phần của mỗi cộng đồng thực vật chịu ảnh hưởng của loại đất, địa hình, khí hậu và sự xáo trộn của con người. Trong nhiều trường hợp, có một số loại đất trong một cộng đồng thực vật nhất định.[2]

Cộng đồng thực vật Alpine Heathland tại High shelf Camp gần Mount Anne, Tasmania, Australia

Một cộng đồng thực vật có thể được mô tả một cách hoa mỹ (loài mà nó chứa) và/hoặc về mặt sinh lý (cấu trúc vật lý của nó). Ví dụ, một khu rừng (một cộng đồng cây) bao gồm lớp cây phía trên hoặc tầng trên của tán cây, cũng như tầng dưới, được chia nhỏ thành lớp cây bụi, lớp cây thân thảo, và đôi khi cũng có lớp rêu. Trong một số trường hợp rừng phức tạp cũng có lớp cây thấp hơn được xác định rõ. Một cộng đồng thực vật có khái niệm tương tự như kiểu thảm thực vật, với loài trước đây chú trọng nhiều hơn đến sự liên kết sinh thái của các loài trong đó, và sau đó về diện mạo tổng thể mà nó được người dân dễ dàng nhận ra.

Một cộng đồng thực vật có thể hiếm ngay cả khi không có loài nào xác định nó là hiếm. :115 Điều này là do sự liên kết của các loài và mối quan hệ với môi trường của chúng có thể là hiếm.[1] :115 Một ví dụ là Sycamore Alluvial Woodland ở California bị chi phối bởi sycamore Platanus racemosa ở California. :115 Cộng đồng rất hiếm, được địa phương hóa đến một khu vực nhỏ ở California và không tồn tại ở nơi nào khác, nhưng sycamore California không phải là một cây hiếm ở California. :115

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Một ví dụ là một đồng cỏ ở phía bắc thảo nguyên Kavkaz, nơi các loài cỏ phổ biến được tìm thấy là Festuca sulcataPoa bulbosa. Một loại cói phổ biến trong cộng đồng thực vật đồng cỏ này là Carex shreberi. Các loài forb đại diện khác xảy ra ở những đồng cỏ thảo nguyên này là Artemisia austriacaPolygonum aviculare.[3]

Một ví dụ về một cộng đồng thực vật ba tầng là ở Central Westland của Đảo Nam, New Zealand. Những khu rừng này là những khu rừng thông tre / rừng lá rộng liên tục rộng lớn nhất ở quốc gia đó. Tâng dưới bao gồm miro, rimu và totara núi. Tầng giữa giữa bao gồm dương xỉ như Cyathea smithiiDicksonia squarrosa, trong khi các cộng sự bậc thấp nhất và thực vật biểu sinh bao gồm Asplenium polyodon, Tmesipteris tannensis, Astelia solandriBlechnum Discolor.[4]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a ă Introduction to California Plant Life, Robert Ornduff, Phyllis M. Faber, Todd Keeler-Wolf, California Natural History Guides No. 69, University of California Press, Ltd., 2003,
  2. ^ Jean-Michel Gobat, Michel Aragno, Willy Matthey and V. A. K. Sarma. 2004
  3. ^ J.M. Suttie, Stephen G. Reynolds and Caterina Batello. 2005
  4. ^ C. Michael Hogan. 2009

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]