Bước tới nội dung

CIF

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

CIF là một từ viết tắt trong tiếng Anh và nó có thể là:

  • Giá thành, bảo hiểm và cước (Cost, Insurance and Freight) trong thương mại quốc tế.
  • Common Intermediate Format: một tiêu chuẩn cho kích thước video và hình ảnh trong máy tính chứa 352 x 288 điểm ảnh (pixel).
  • Cells In Frame trong công nghệ mạng.
  • California Interscholastic Federation: cơ quan quản lý các bộ môn thể thao tại cấp trung họcCalifornia
  • Caltech Intermediate Form: Định dạng đuôi tập tin, ngôn ngữ hình học cho VLSI design, trong đó các thành phần cơ bản là các hình chữ nhật màu (tương tự như GDSII).