Chỉ số bầu cử đảng phái của Cook

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chỉ số bầu cử đảng phái của Cook (Cook Partisan Voting Index hay viết tắt CPVI) là cách tính một khu quốc hội Mỹ có chiều hướng bầu cử thiên về một đảng chính trị nào đó mạnh như thế nào so với toàn quốc. Nó được Charlie Cook lập ra vào năm 1997 trong Báo cáo Chính trị Cook, một bản tin chính trị không đảng phái hợp tác với Polidata, một hãng phân tích thống kê chính trị.

Chỉ số cho từng khu quốc hội được rút ra bằng cách tính trung bình các kết quả của nó từ hai lần bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trước đây và so sánh chúng với các kết quả toàn quốc. Chỉ số cho thấy ứng cử viên của đảng nào có cơ hội thành công hơn tại khu quốc hội đó cũng như số điểm phần trăm vượt trên con số trung bình toàn quốc. Chỉ số này được xếp đặt theo trình tự là gồm một chữ cái + con số. Thí dụ, tại một khu quốc hội có chỉ số (CPVI) là R+2, các ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa đã từng nhận 2 phần trăm số phiếu nhiều hơn so với trung bình toàn quốc. Tương tự, một điểm số CPVI bằng D+3 cho thấy những ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ đã từng nhận được 3 phần trăm số phiếu nhiều hơn so với trung bình toàn quốc.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]