Trước khi quá trình cổng thông tin đặc trưng chấm dứt vào năm 2017, nó đã được chỉ định như một cổng thông tin đặc trưng.

Chủ đề:Hoạt hình

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Animation portal logo.svg


Chủ đề:Hoạt hình/box-header Chủ đề:Hoạt hình/Bạn có biết/9


Chủ đề:Hoạt hình/box-header Chủ đề:Hoạt hình/Trích dẫn chọn lọc/17


Chủ đề:Hoạt hình/box-header Chủ đề:Hoạt hình/Các dự án Wiki Chủ đề:Hoạt hình/box-footer


Chủ đề:Hoạt hình/box-header Chủ đề:Hoạt hình/Danh sách chọn lọc/27


Chủ đề:Hoạt hình/box-header Chủ đề:Hoạt hình/Kỷ niệm/tháng 1/tháng 1 20

Chủ đề:Hoạt hình/box-footer

Chủ đề:Hoạt hình/box-header Chủ đề:Hoạt hình/Thể loại Chủ đề:Hoạt hình/box-footer