Chủ đề:Tin Lành/Đọc trong tuần

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Ngôn ngữ của Chúa: Một nhà khoa học trình bày chứng cứ cho đức tin (nguyên ngữ tiếng Anh: The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief) là một tác phẩm của Francis Collins có tên trong bản liệt kê sách bán chạy nhất của tờ New York Times, trong đó ông bày tỏ lập trường ủng hộ thuyết tiến hóa hữu thần.

Francis Collins là bác sĩ y khoa và nhà di truyền học người Mỹ, nổi tiếng do những khám phá nổi bật về các loại gen bệnh cũng như khả năng lãnh đạo của ông trong Dự án bản đồ gene người (HGP). Collins hiện đang phục vụ trong cương vị Giám đốc Viện Y tế Hoa Kỳ.

Trong quyển Ngôn ngữ của Chúa, Collins tóm lược những trải nghiệm của mình khi trở nên một tín hữu Cơ Đốc cũng như luận bàn ý niệm về Thiên Chúa trong những lĩnh vực như sinh học, vật lý học vũ trụ, tâm lý học, và các chuyên ngành khác. Ông cũng trưng dẫn nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng, nổi trội hơn hết là C. S. Lewis bên cạnh những nhân vật khác như Augustine, Stephen Hawking, Charles Darwin, Theodosius Dobzhansky....

Trong Ngôn ngữ của Chúa, Francis Collins giới thiệu một thuật từ mới BioLogos như là một tên gọi thay thế cho thuyết tiến hóa hữu thần. BioLogos cũng là tên của một tổ chức cổ xúy cho sự hòa hợp giữa khoa học và đức tin do Collins thành lập trong tháng 11 năm 2007.

Trong từ nguyên tiếng Hi Lạp, Bios nghĩa là "sự sống" trong khi Logos có nghĩa là "lời". Logos trong ý nghĩa rộng lớn hơn theo triết học Heraclitus và chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism) được dùng để chỉ nguyên lý nền tảng vận hành vũ trụ. Khái niệm này được sử dụng trong thần học Cơ Đốc, theo đó "Ngôi Lời" sáng tạo mọi vật hiện hữu và vận hành vũ trụ. Đấng vô hạn và vĩnh hằng đã trở thành người, đó là Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Những ý tưởng này được trình bày trong phần mở đầu của Phúc âm Giăng,đã lập nền cho giáo lý Ba Ngôi trong thần học Cơ Đốc.

BioLogos trình bày niềm tin Thiên Chúa là nguồn của mọi sự sống, và sự sống thể hiện ý chỉ của Thiên Chúa. BioLogos cũng quảng bá quan điểm khoa học và đức tin cộng sinh trong sự hài hòa. BioLogos lập nền trên những tiên đề sau:

  • Chúa tạo dựng vũ trụ, trái đất, và mọi sự sống từ hàng tỉ năm trước.
  • Đặc tính của vũ trụ cho thấy có sự điều chỉnh chính xác cho phù hợp với sự sống.
  • Trong khi chưa thể biết chính xác nguồn gốc sự sống trên trái đất, sự phát triển của các sinh vật sống khả dĩ là một phần trong sự sáng tạo của Chúa.
  • Chúa duy trì thế giới bằng cách sử dụng những quy trình cố định, bất di bất dịch mà con người gọi là "quy luật tự nhiên".
  • Chúa tạo nên con người theo sự tiếp diễn sinh học cùng với mọi sự sống trên trái đất, nhưng con người cũng là một thực thể tâm linh, có khả năng phân biệt phải trái cũng như biết tìm kiếm Chúa.