Bước tới nội dung

Chủ nghĩa tân quốc xã

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Chủ nghĩa Tân quốc xã)

Chủ nghĩa tân quốc xã (tiếng Anh: Neo-Nazism) gồm những phong trào chính trị và xã hội hậu Chiến tranh thế giới thứ hai nhằm làm hồi sinh chủ nghĩa Quốc xã[1] [2] [3] [4]. Cụm từ chủ nghĩa tân quốc xã cũng có thể chỉ những tư tưởng ủng hộ các phong trào này.[5] [6]

Chủ nghĩa tân quốc xã mượn lại những yếu tố của học thuyết Quốc xã, bao gồm chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bài Do Thái, bài ngoại, ghê sợ đồng tính luyến áiphân biệt chủng tộc.

Một cuộc biểu tình của những người phát xít tại Đồi Capitol, Washington D.C, Hoa Kỳ năm 2008

Thuật ngữ[sửa | sửa mã nguồn]

Neo-Nazism hay Chủ nghĩa tân quốc xã mô tả bất kỳ chiến dịch quân sự, xã hội hoặc chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai nào tìm cách làm sống lại ý thức hệ của chủ nghĩa phát xít toàn bộ hoặc một phần.

Thuật ngữ chủ nghĩa tân quốc xã cũng có thể ám chỉ đến hệ tư tưởng của những hoạt động này, có thể mượn các yếu tố từ học thuyết của Đức Quốc xã, bao gồm chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa chống cộng, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa thể chế, ngoại cảm, đồng tính, chống Rôma, chống độc tài. Holocaust được phủ nhận là một tội ác mà như là sự kết hợp của các biểu tượng của Đức Quốc xã và sự ngưỡng mộ Adolf Hitler.

Chủ nghĩa tân quốc xã được coi là một hình thức đặc biệt của chính trị cánh hữu và chủ nghĩa cực đoan cánh hữu (chính trị cực hữu)

Sinh thái và môi trường[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nghĩa tân quốc xã có liên kết với một biến đổi máu và đất của chủ nghĩa môi trường, trong đó có chủ đề chung về bảo vệ hệ sinh thái, phong trào hữu cơ và bảo vệ động vật.

Xu hướng này, đôi khi được gọi là "chủ nghĩa môi trường", được đại diện trong chủ nghĩa xã hội quốc gia Đức ban đầu bởi Richard Walther Darré, là người quản lý thực phẩm từ năm 1933 đến năm 1942.

Học thuyết Phân chia chủng tộc[sửa | sửa mã nguồn]

Người Tân Quốc Xã đã đặt ra một học thuyết tinh thần di chuyển vượt ra ngoài chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, mang tính khoa học lấy cảm hứng từ Darwin chủ yếu phổ biến ở giới trung lưu trong thế kỷ 20.

Các nhân vật có ảnh hưởng trong sự phát triển của chủ nghĩa phân biệt mới này như Miguel SerranoJulius Evola (các nhà văn, các nhà phê bình về chủ nghĩa phát xít như Trung tâm Luật nghèo đói miền Nam) cho rằng tổ tiên của người Aryan trong quá khứ xa xôi, sinh ra cao cấp hơn trạng thái hiện tại, bị "xâm nhập" do trộn lẫn với những người ngoại lai.

Trong lý thuyết này, nếu "Aryan" là để trở về thời kỳ vàng son của quá khứ xa xôi, họ cần phải đánh thức bộ nhớ của máu. Một nguồn gốc ngoài trái đất của Hyperboreans thường được tuyên bố. Những lý thuyết này thu hút sự ảnh hưởng từ thuyết ngộ độc và Mật thừa, xây dựng trên công việc của Ahnenerbe. Trong lý thuyết phân biệt chủng tộc này, người Do thái được tổ chức như là sự phản nghịch lại của giới quý tộc, tinh khiết và sắc đẹp.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Lee McGowan (2002). The Radical Right in Germany: 1870 to the Present. Pearson Education. tr. 9, 178. ISBN 0-582-29193-3. OCLC 49785551.
  2. ^ Brigitte Bailer-Galanda. “Right-Wing Extremism in Austria: History, Organisations, Ideology”. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2012. Right-wing extremism can be equated neither with Nazism nor with neo-Fascism or neo-Nazism. Neo-Nazism, a legal term, is understood as the attempt to propagate, in direct defiance of the law (Verbotsgesetz), Nazi ideology or measures such as the denial, playing-down, approval or justification of Nazi mass murder, especially the Holocaust. Đã định rõ hơn một tham số trong author-name-list parameters (trợ giúp)
  3. ^ Martin Frost. “Neo Nazism”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 10 năm 2007. The term neo-Nazism refers to any social or political movement seeking to revive National Socialism, and which postdates the Second World War. Often, especially internationally, those who are part of such movements do not use the term to describe themselves.
  4. ^ Lee, Martin A. 1997. The Beast Reawakens. Boston: Little, Brown and Co, pp. 85–118, 214–234, 277–281, 287–330, 333–378. On Volk concept," and a discussion of ethnonationalist integralism, see pp. 215–218
  5. ^ Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen (2002). “Neo-Nazism”. The Danish Center for Holocaust and Genocide Studies. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 11 năm 2007. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2007. Neo-Nazism is the name for a modern offshoot of Nazism. It is a radically right-wing ideology, whose main characteristics are extreme nationalism and violent xenophobia. Neo-Nazism is, as the word suggests, a modern version of Nazism. In general, it is an incoherent right-extremist ideology, which is characterised by ‘borrowing’ many of the elements that constituted traditional Nazism.
  6. ^ Ondřej Cakl & Klára Kalibová (2002). “Neo-Nazism”. Faculty of Humanities at Charles University in Prague, Department of Civil Society Studies. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2007. Neo-Nazism: An ideology which draws upon the legacy of the Nazi Third Reich, the main pillars of which are an admiration for Adolf Hitler, aggressive nationalism ("nothing but the nation"), and hatred of Jews, foreigners, ethnic minorities, homosexuals and everyone who is different in some way.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]