Chủ nghĩa phản thực chứng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong khoa học xã hội, antipositivism (cũng interpretivism hoặc (negativism) tiêu cực) đặt vấn đề rằng phương diện xã hội học không thể được nghiên cứu với các phương pháp nghiên cứu khoa học của áp dụng khi nghiên cứu thế giới thiên nhiên và rằng cuộc điều tra của các xã hội lĩnh vực yêu cầu nhận thức luận khác. Cơ bản để nhận thức luận này là niềm tin rằng các nhà nghiên cứu khái niệm và ngôn ngữ đưa vào cuộc điều tra những định hình riêng nhận thức của họ về thế giới xã hội thông qua cuộc điều tra.[1]

Khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

Interpretivism (antipositivism - chủ nghĩa phản tích cực) được phát triển trong từ những nhà nghiên cứu không hài lòng với positivism (chủ nghĩa thực chứng), giả thuyết của họ được nhìn nhận chung chung và thiếu thích hợp để phản ánh các sắc thái và thay đổi tìm thấy trong tương tác của con người với nhau. Bởi vì các giá trị và niềm tin lý thuyết của các nhà nghiên cứu không thể loại bỏ hoàn toàn khỏi yêu cầu của họ, các nhà phản tích cực tin rằng nghiên cứu về hành vi con người với con người không thể mang lại kết quả khách quan. Do đó, thay vì tìm kiếm một quan điểm khách quan, các nhà phản tích cực tìm kiếm ý nghĩa trong những trải nghiệm chủ quan của các cá nhân tham gia vào tương tác xã hội. (interpretivist) Các nhà nghiên cứu phản tích cực đắm mình trong bối cảnh xã hội mà họ đang nghiên cứu, tìm cách hiểu và xây dựng lý thuyết về một cộng đồng hoặc một nhóm cá nhân bằng cách quan sát từ bên trong. Interpretivism là một quy thực hành ảnh hưởng bởi triết học khuôn khổ như diễn giải học, hiện tượng, và biểu tượng tương tác.[2]

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Bắt đầu bởi Giambattista Vico, trong những năm đầu thế kỷ mười tám, và sau đó với Montesquieu, nghiên cứu về lịch sử tự nhiên và lich sử con người đã tách lĩnh vực của học giả nghiên cứu. Lịch sử tự nhiên không nằm dưới sự kiểm soát của con người, trong khi lịch sử nhân loại là sự sáng tạo của con người. Như vậy, antipositivism được thông báo của một nhận thức luận khác biệt giữa các thế giới tự nhiên và xã hội. Thế giới tự nhiên, chỉ có thể hiểu được qua đặc tính bên ngoài của nó, đặc điểm, trong khi các lĩnh vực xã hội có thể hiểu là bên ngoài và bên trong nội bộ, và do đó có thể được hiểu như vây.[3]

[Xã hội học là]... khoa học mà đối tượng là nhằm giải thích ý nghĩa của hành vi xã hội và do đó đưa ra một giải thích có nhân quả về cách thức mà hành động đó thực hiện và hiệu ứng nó tạo ra. Bởi hành động trong định nghĩa này là hành vi của con người trong khi phạm vi tác nhân hoặc nhìn chung có ý nghĩa chủ quan... ý nghĩa mà chúng tôi giới thiệu có thể là (a) ý nghĩa có chủ ý bởi chủ thể cá nhân trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể hoặc do tác nhân trên mức trung bình đặt trong một vài trường hợp  hoặc (b) ý nghĩa được phân cho một chủ thể hoặc nhiều chủ thể, theo kiểu thuần túy được xây dựng trong phần tóm tắt. Trong cả hai trường hợp, ý nghĩa riêng bằng cách khách quan sẽ là chính xác hoặc đúng. Bởi một số tiêu chí siêu hình. Đây là điểm khác biệt giữa thực chứng và khoa học hành vi cũng như xã hội học và lịch sử, và bất kỳ loại kỷ luật nào trước đây chẳng hạn như  luật pháp học, logic, đạo đức hoặc thẩm mỹ với mục đích là trích dẫn từ những chủ đề chính xác hoặc hợp lệ/— Max Weber, The Nature of Social Action 1922[4]

Trong thế kỷ mười chín, trí thức, dẫn đầu bởi các Hegelians, đặt câu hỏi về triền vọng thực nghiệm phân tích xã hội.[cần giải thích][cần dẫn nguồn] Karl Marx chết trước khi thành lập chính thức khoa học xã hội học, nhưng dù sao cũng bị từ chối các xã hội học thực chứng của Auguste Cornte—dù ông có cố gắng để thiết lập một lịch sử duy vật khoa học xã hội.[5]

Sự tăng cường chủ nghĩa thực chứng của Emile Durkeirn là nền tảng của kiến thức hàn lâm xã hội học, và nghiên cứu xã hội, nhưng giữ rất nhiều cơ các yếu tố của người tiền nhiệm của nó.[cần giải thích] Hermeneuticians như Wilhelm Dilthey đưa ra giả thuyết chi tiết về sự khác biệt giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ('Geisteswissenschaft'), trong khi nhà triết học neo-Kantian cũng  như Heinrich Rickert duy trì rằng các lĩnh vực xã hội với nghĩa đen và nghĩa bóng là không nhất quán với các phương pháp phân tích của khoa học. Edmund husserl, trong khi đó, phủ nhận thực chứng qua việc đánh giá của hiện tượng.[6]

Vào đầu thế kỷ XX, làn sóng đầu tiên của các nhà xã hội học Đức chính thức giới thiệu verstehende (interpretive - diễn giải học) đề nghị nên tập trung nghiên cứu trên chuẩn mực, giá trị, biểu tượng văn hóa côn người, và quá trình xã hội được xét từ quan điểm chủ quan. Như một (antipositivist) nhà phản thực chứng, tuy nhiên, tìm kiếm một mối quan hệ đó không giống với "sử học, hằng số, hoặc chủ đề có thể khái quát"[7][không khớp với nguồn] như những nhà khoa học tự nhiên vẫn theo đuổi.

Tương tác giữa lý thuyết (hoặc các khái niệm được xây dựng) và dữ liệu luôn luôn là nền móng trong khoa học xã hội và sự bắt buộc này phân biệt nó từ vật lý họcBản mẫu:According to whom. Bane thân Durkhern ghi nhận tầm quan trọng của việc xây dựng các khái niệm một cách tóm tắt (ví dụ như "ý thức tập thể" và "tình trạng xã hội bất thường") để hình thành các loại thử nghiệm khả thi. Cả hai Weber và George Simmel đi tiên phong trong việc tiếp cận  verstehen (hoặc 'diễn giải học') khoa học xã hội, một quá trình có hệ thống trong đó một người quan sát bên ngoài cố gắng liên hệ với một nhóm văn hóa cụ thể, hoặc người dân bản địa, theo cách riêng của họ và từ quan điểm riêng của họ.[cần dẫn nguồn]

Thông qua công việc của Simmel, đặc biệt, xã hội học có được một yếu tố có thể vượt ra ngoài bộ sưu tập dữ liệu thực chứng lớn, xác định hệ thống cấu trúc luật. Tương đối bị cô lập trong học viện xã hội học trong suốt cuộc đời của mình, Simmel trình bày theo phong cách riêng phân tích của thời hiện đại hơn gợi nhớ về những hiện tượng,sự tồn tại nhà văn hơn của Comte hoặc Durkheim đặc biệt quan tâm đến các hình thức và khả năng cho cá nhân xã hội..[8] Ông tham gia vào bài phê bình xã hội học của neo-Kantian chỉ trích giới hạn của nhận thức con người.[9]

Antipositivism (phản thực chứng) không có phương pháp luận thống nhất: ba mục tiêu của chủ nghĩa thực chứng - mô tả, kiểm soát, và dự đoán - không đầy đủ, vì sự thiếu hiểu biết.[cần dẫn nguồn] Khoa học nhằm mục đích tìm hiểu nhân quả để kiểm soát có thể được thực hiện. Nếu chuyện này thành công trong xã hội học, những người có kiến thức sẽ có thể kiểm soát sự ngu dốt và điều này có thể dẫn đến xã hội kỹ thuật.Bản mẫu:According to whom

Quan điểm này, đã dẫn đến cuộc tranh cãi về làm thế nào ta có thể vạch ra ranh giới giữa nghiên cứu chủ quan và nghiên cứu khách quan, ít nhiều tạo ra ranh giới nhân tạo giữa môi trường và tổ chức loài người (đọc môi trường xã hội học), và ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của diễn giải học. Các cơ sở khái niệm của antipositivism (chủ nghĩa phản thực chứng) đã vượt ra ngoài phạm vi của khoa học xã hộihiện tượng thực tế có cùng một nguyên tắc cơ bản cốt lõi của nó. Chỉ đơn giản là, positivists (thực chứng) xem xã hội học là một khoa học, trong khi phản thực chứng không cho như vây.

Trường học Frankfurt[sửa | sửa mã nguồn]

Các antipositivist (nhà phản thực chứng) truyền thống tiếp tục trong quá trình thành lập lý thuyết mấu chốt, đặc biệt là công việc liên kết với các Trường Frankfurt của xã hội nghiên cứu.(nhà phản thực chứng) Antipositivism sẽ một lần nữa có điều kiện để phản bác các 'nhà khoa học'hoặc như hệ tư tưởng khoa học. Jürgen Habermas lập luận của mình Trên Logic của Khoa học Xã hội (1967), "luận án của khoa học thực chứng thống nhất mà đồng hóa tất cả các trường phái khoa học thành mô hình khoa học - tự nhiên, đã thất bại vì các mối quan hệ thân mật giữa các xã hội khoa học và lịch sử, và thực tế là chúng đều dựa trên một tình huống-cụ thể hiểu rõ ý nghĩa đó có thể được diễn giải duy nhất hermeneutically... truy cập vào một biểu tượng có cấu trúc thực tế không thể đạt được bằng quan sát một mình."[6]

Xã hội học Zygmunt Bauman lập luận rằng " xu hướng bẩm sinh của chúng ta quan tâm đạo đức và xác nhận với mong muốn của số đông đã chết ngạt trong sự tò mò cái mới của chủ nghĩa thực chứng và giáo điều quan liêu. Nếu số đông không "vừa ý" để cách phân loại hiện đại, trách nhiệm của họ là vùi dập nó."[10]

Cũng nhìn thấy[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Macionis, John J.; Gerber, Linda M. (2011). Sociology (ấn bản 7). Toronto: Pearson Canada. tr. 32. ISBN 978-0-13-700161-3.
  2. ^ Miller, K. (2004). Interpretive Perspectives on Theory Development. In Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts (pp. 46–59). Boston, Massachusetts: McGraw-Hill.
  3. ^ Hamilton, Peter (1974). Knowledge and Social Structure. London: Routledge and Kegan Paul. tr. 4. ISBN 978-0710077462.
  4. ^ Weber, Max The Nature of Social Action in Runciman, W.G. 'Weber: Selections in Translation' Cambridge University Press, 1991. p7.
  5. ^ Jordan, Zbigniew A. (1967). The Evolution of Dialectical Materialism: A Philosophical and Sociological Analysis. New York, NY, USA: Macmillan. tr. 131, 321.
  6. ^ a b Outhwaite, William, 1988 Habermas: Key Contemporary Thinkers, Polity Press (Second Edition 2009),
  7. ^ Ashley D, Orenstein DM (2005). Sociological theory: Classical statements (6th ed.). Boston, MA, USA: Pearson Education. tr. 241.
  8. ^ Levine, Donald (ed) 'Simmel: On individuality and social forms' Chicago University Press, 1971. pxix.
  9. ^ Levine, Donald (ed) 'Simmel: On individuality and social forms' Chicago University Press, 1971. p6.
  10. ^ John Scott. Fifty Key Sociologists: The Contemporary Theorists. Routledge. 2006. p. 19