Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
Coat of arms of Vietnam.svg
Nguyen Thi Kim Ngan 2012.jpg
Đương nhiệm
Nguyễn Thị Kim Ngân

từ 31 tháng 03, 2016
Bổ nhiệm bởi Quốc hội Việt Nam
Nhiệm kỳ 5 năm
Người đầu tiên giữ chức Nguyễn Văn Tố
Thành lập 2 tháng 3 năm 1946
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Coat of arms of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là người đứng đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội - cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội bầu ra Chủ tịch Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội và có cùng nhiệm kỳ với Quốc hội cùng khóa. Chủ tịch Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ, làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch Quốc hội mỗi khóa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội
  1. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành Quy chế đại biểu Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực luật, nghị quyết của Quốc hội;
  2. Lãnh đạo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự kiến chương trình làm việc, chỉ đạo việc chuẩn bị, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  3. Triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội khi xét thấy cần thiết;
  4. Giữ mối quan hệ với các đại biểu Quốc hội;
  5. Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội;
  6. Chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội; thay mặt Quốc hội trong quan hệ đối ngoại của Quốc hội; lãnh đạo hoạt động của Đoàn Quốc hội Việt Nam trong các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực.

Danh sách Chủ tịch Quốc hội Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là danh sách Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ 1946 đến nay. Khung màu xám chỉ người giữ vị trí Quyền Chủ tịch Quốc hội

Thứ tự Tên Chân dung Nhiệm kỳ Thời gian tại nhiệm Chức vụ Đảng phái
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1976)
1 Nguyễn Văn Tố Nguyen Van To.jpg 2 tháng 3, 1946 - 8 tháng 11, 1946 0 năm, 251 ngày Trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I không đảng phái
2 Bùi Bằng Đoàn Buibangdoan.jpg 8 tháng 11, 1946 - 13 tháng 4, 1955 8 năm, 156 ngày Trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I không đảng phái
- Tôn Đức Thắng Tonducthang.jpg 1 tháng 8, 1948 - 20 tháng 9, 1955 7 năm, 50 ngày Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I [1] Đảng Cộng sản Đông Dương (đến 1951)
Đảng Lao động Việt Nam (từ 1951)
3 Tôn Đức Thắng Tonducthang.jpg 20 tháng 9, 1955 - 15 tháng 7, 1960 4 năm, 299 ngày Trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I Đảng Lao động Việt Nam
4 Trường Chinh TruongChinh1955.jpg 15 tháng 7, 1960 - 2 tháng 7, 1976 15 năm, 353 ngày Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa II, III, IV, V Đảng Lao động Việt Nam
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1976-nay)
4 Trường Chinh TruongChinh1955.jpg 2 tháng 7, 1976 - 4 tháng 7, 1981 5 năm, 2 ngày Chủ tịch Quốc hội khóa VI Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Nguyễn Hữu Thọ NguyenHuuTho.jpg 4 tháng 7, 1981 - 18 tháng 6, 1987 5 năm, 349 ngày Chủ tịch Quốc hội khóa VII Đảng Cộng sản Việt Nam
6 Lê Quang Đạo Trung tướng Lê Quang Đạo.jpg 18 tháng 6, 1987 - 23 tháng 9, 1992 5 năm, 97 ngày Chủ tịch Quốc hội khóa VIII Đảng Cộng sản Việt Nam
7 Nông Đức Mạnh Nong Duc Manh 2010.jpg 23 tháng 9, 1992 - 27 tháng 6, 2001 8 năm, 277 ngày Chủ tịch Quốc hội khóa IX, X Đảng Cộng sản Việt Nam
8 Nguyễn Văn An Nguyen Van An.jpg 27 tháng 6, 2001 - 26 tháng 6, 2006 4 năm, 364 ngày Chủ tịch Quốc hội khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam
9 Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Phú Trọng 092916 (cropped).jpg 26 tháng 6, 2006 - 23 tháng 7, 2011 5 năm, 27 ngày Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII Đảng Cộng sản Việt Nam
10 Nguyễn Sinh Hùng Nguyen Sinh Hung.jpg 23 tháng 7, 2011 - 31 tháng 3, 2016 4 năm, 252 ngày Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
11 Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyen Thi Kim Ngan 2012.jpg 31 tháng 3, 2016 - hiện tại 1 năm, 26 ngày Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Giữ chức Quyền Trưởng ban từ tháng 8 năm 1948 để tiếp nhiệm thay cụ Bùi Bằng Đoàn chữa bệnh.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]