Chủng tộc thượng đẳng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tác phẩm điêu khắc tân cổ điển năm 1939 của Arno Breker Die Partei (Đảng), mà được để bên cạnh một trong những lối vào của Thủ tướng Reich do Albert Speer thiết kếBerlin. Tác phẩm điêu khắc nhấn mạnh những gì Đức quốc xã coi là đặc điểm chủng tộc "Bắc Âu" mong muốn.

Chủng tộc thượng đẳng (tiếng Đức: Herrenrasse, còn được gọi là liên_kết=| Về âm thanh này Herrenvolk "Người thượng đẳng") là một khái niệm trong ý thức hệ của Đức Quốc xã, trong đó các chủng tộc Bắc Âu hay chủng tộc Aryan giả định, chiếm ưu thế trong số người Đức và các dân tộc Bắc Âu khác, được coi là cao nhất trong hệ thống phân cấp chủng tộc. Thành viên của tộc người này được gọi là Herrenmenschen ("người thượng đẳng").

Nhà lý luận Đức Quốc xã Alfred Rosenberg tin rằng chủng tộc Bắc Âu có nguồn gốc từ Proto-Aryans, người mà ông tin rằng đã sống ở tiền sử trên đồng bằng Bắc Đức và cuối cùng bắt nguồn từ lục địa Atlantis đã mất.[1] Đức quốc xã tuyên bố rằng người Bắc Âu (hiện được gọi là các dân tộc Đức), hay người Aryan như đôi khi họ gọi chính mình, là vượt trội so với tất cả các chủng tộc khác. Đức quốc xã tin rằng họ được quyền mở rộng lãnh thổ.[2] Khái niệm này được gọi là chủ nghĩa Bắc Âu. Chính sách thực tế được phát xít Đức thực hiện đã dẫn đến chứng chỉ Aryan. Tài liệu này, được pháp luật yêu cầu đối với mọi công dân của Reich là "Giấy chứng nhận Aryan ít hơn" (Kleiner Ariernachweis). Điều này có thể có được thông qua Ahnenpass, yêu cầu chủ sở hữu truy tìm dòng dõi của bản thân thông qua bí tích rửa tội, giấy khai sinh hoặc bằng chứng xác thực rằng tất cả ông bà của mình đều thuộc "dòng dõi Aryan".

Người Slav (cùng với người Diganngười Do Thái) được định nghĩa là thấp kém hơn về chủng tộc và không phải là người Aryan Untermenschen, và do đó được coi là mối nguy hiểm cho chủng tộc "Aryan" hoặc người Đức thượng đẳng.[3] Theo kế hoạch Bỏ đóiGeneralplan Ost bí mật của Đức Quốc xã, dân Slav đã được loại bỏ khỏi Trung Âu thông qua việc trục xuất, nô lệ, bỏ đói, và tiêu diệt, [4] ngoại trừ một tỷ lệ nhỏ người bị coi là hậu duệ phi Slavơ của những người định cư Đức, và do đó thích hợp cho việc Đức hóa.[5]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Rosenberg, Alfred, The Myth of the 20th Century. The term Atlantis is mentioned two times in the whole book, the term Atlantis-hypothesis is mentioned just once. Rosenberg (page 24): "It seems to be not completely impossible, that at parts where today the waves of the Atlantic ocean murmur and icebergs move along, once a blossoming land towered in the water, on which a creative race founded a great culture and sent its children as seafarers and warriors into the world; but if this Atlantis-hypothesis proves untenable, we still have to presume a prehistoric Nordic cultural center." Rosenberg (page 26): "The ridiculed hypothesis about a Nordic creative center, which we can call Atlantis – without meaning a sunken island – from where once waves of warriors migrated to all directions as first witnesses of Nordic longing for distant lands to conquer and create, today becomes probable." Original: "Es erscheint als nicht ganz ausgeschlossen, dass an Stellen, über die heute die Wellen des Atlantischen Ozeans rauschen und riesige Eisgebirge herziehen, einst ein blühendes Festland aus den Fluten ragte, auf dem eine schöpferische Rasse große, weitausgreifende Kultur erzeugte und ihre Kinder als Seefahrer und Krieger hinaussandte in die Welt; aber selbst wenn sich diese Atlantishypothese als nicht haltbar erweisen sollte, wird ein nordisches vorgeschichtliches Kulturzentrum angenommen werden müssen.... Und deshalb wird die alte verlachte Hypothese heute Wahrscheinlichkeit, dass von einem nordischen Mittelpunkt der Schöpfung, nennen wir ihn, ohne uns auf die Annahme eines versunkenen atlantischen Erdteils festzulegen, die Atlantis, einst Kriegerschwärme strahlenförmig ausgewandert sind als erste Zeugen des immer wieder sich erneut verkörpernden nordischen Fernwehs, um zu erobern, zu gestalten."
  2. ^ Hitler, Adolf Mein Kampf 1925
  3. ^ Longerich 2010, tr. 241.
  4. ^ Snyder 2010, tr. 162–163, 416.
  5. ^ Janusz Gumkowski and Kazimierz Leszczynski. “Hitler's Plans for Eastern Europe”. Warsaw, Poland: Polonia Publishing House. tr. 7–33, 164–178. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 11 năm 2011.