Chiến tranh Đông Dương (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Khái niệm Chiến tranh Đông Dương, tùy theo các quan điểm khác nhau, có thể nói đến 3 giai đoạn chiến tranh đã diễn ra tại Đông Dương trong thế kỷ 20 nhưng chỉ có hai trận chiến đầu được gọi là chiến tranh Đông Dương lần 1 và 2. Trang định hướng này có mục đích chỉ hướng đến một số bài có liên quan khác:

  1. Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, hay Chiến tranh Đông Dương (1946-1954)
  2. Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, hay Chiến tranh Việt Nam (1955-1975)
  3. Chiến tranh Đông Dương lần thứ ba hay Chiến tranh Biên giới (1975-1991) bao gồm:
    1. Chiến tranh Biên giới Tây Nam
    2. Chiến tranh Biên giới Việt–Trung 1979