Bước tới nội dung

Chuỗi lũy thừa hình thức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong toán học, một chuỗi lũy thừa hình thức là một sự khái quát của đa thức, trong đó số các số hạng có thể là vô hạn mà không có yêu cầu nào về sự hội tụ.

Vành các chuỗi lũy thừa hình thức[sửa | sửa mã nguồn]

Vành các chuỗi lũy thừa hình thức một biến X với hệ số trong vành giao hoán R được ký hiệu là .

Cấu trúc vành[sửa | sửa mã nguồn]

Một phần tử của có thể được coi như một phần tử của . Ta định nghĩa phép cộng

và phép nhân

Phép nhân này khác với phép nhân từng số hạng. Nó được gọi là tích Cauchy của hai chuỗi hệ số, và là một loại tích chập rời rạc. Với các phép toán này, trở thành một vành giao hoán với phần tử không và đơn vị .

Cấu trúc tô pô[sửa | sửa mã nguồn]

Theo qui ước

một cấu trúc tô-pô trên vành các chuỗi lũy thừa hình thức được xác định bởi một cấu trúc tô-pô trên . Có nhiều định nghĩa tương đương.

  • Chúng ta có thể gán cho tô pô tích, với mỗi bản sao của mang tô pô rời rạc.
  • Ta cũng có thể gán cho nó tô-pô cảm sinh từ metric sau. Khoảng cách hai chuỗi phân biệt được định nghĩa là
với số tự nhiên nhỏ nhất sao cho .

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Lưu ý rằng trong giới hạn

không tồn tại, vì vậy, nó không hội tụ tới

Các phép toán khác[sửa | sửa mã nguồn]

Lũy thừa[sửa | sửa mã nguồn]

Với một số tự nhiên n ta có

trong đó

Nghịch đảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chuỗi

là khả nghịch trong hệ số hằng là khả nghịch. Chuỗi nghịch đảo có thể được tính qua công thức đệ quy tường minh

Một trường hợp đặc biệt là công thức chuỗi cấp số nhân được thỏa mãn trong :

Hợp[sửa | sửa mã nguồn]

Cho hai chuỗi lũy thừa hình thức

ta có thể định nghĩa phép hợp

với

Tổng này được lấy trên tất cả các cặp (k,j) với sao cho

Đạo hàm hình thức[sửa | sửa mã nguồn]

Cho một chuỗi lũy thừa hình thức

ta có thể xác định đạo hàm hình thức của nó, ký hiệu là Df hoặc f' , bởi

Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]

Tính chất đại số của vành các chuỗi lũy thừa hình thức[sửa | sửa mã nguồn]

Tính chất tô pô[sửa | sửa mã nguồn]

Không gian metric là hoàn chỉnh

Vành compact khi và chỉ khi Rhữu hạn.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Berstel, Jean; Reutenauer, Christophe (2011). Noncommutative rational series with applications. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications. 137. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19022-0. Zbl 1250.68007.
  • Nicolas Bourbaki: Đại số, IV, §4. Springer-Verlag 1988.

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]