Cost Per Impression

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cost Per Impression hay còn được viết tắt thành CPI, đây là một câu thường dành cho quảng cáo trực tuyến hoặc các tiếp thị liên quan tới lưu lượng web. Nó được dùng để đo lường tính hiệu quả và giá cả của các chiến dịch tiếp thị điện tử. Kỹ thuật này đã được áp dụng cho các web banner, text link, e-mai spam, và các email quảng cáo hợp lệ, mặc dù các email quảng cáo hợp lệ đã có nhiều thay đổi để trở thành dạng quảng cáo Cost Per Action (CPA).

Ấn tượng quảng cáo trực tuyến là một dạng đơn của quảng cáo trên các trang web. Mỗi lần quảng cáo được nạp vào màn hình của người sử dụng, máy chủ quảng cáo sẽ đếm lần nạp đó như một ấn tượng. Tuy nhiên, máy chủ quảng cáo đã được lập trình để loại trừ những lần nạp không chất lượng, như là tự nạp lại trang web, người sử dụng trong nội bộ, và một số sự kiện khác mà nhà quảng cáo và công ty cung cấp quảng cáo cùng chấp nhận không đếm. Trên quảng cáo trực tuyến, số lượt xem quảng cáo có thể rất chính xác, khi người dùng yêu cầu một trang web, máy chủ quảng cáo sẽ tạo một nhật ký đếm, cùng lúc đó, máy theo dõi của người hợp tác thứ 3 cũng được đặt lên, để xác nhận xem có bao nhiêu lượt truy cập vào trang web đó.

Có một số dạng định giá khác của quảng cáo, nhìn chung nó được hiểu như Cost Per Action (CPA):

Đôi khi quảng cáo CPI có tỷ lệ tham gia khá cao vì người xuất bản quảng cáo/chủ web (webmaster) sẽ nhận được rất nhiều thù lao tương ứng với lưu lượng ra vào trên website của họ.

Ngày nay, nó được phổ cập cho một lượng lớn các nhà xuất bản quảng cáo để thay cho việc kiểm kê quảng cáo trên nền tảng CPM, CPT. Thông tin liên quan, Tác dụng của quảng cáo CPM là được dùng để đo lường tính hiệu quả của mỗi nhà xuất bản quảng cáo khi bán các quảng cáo (từ nhà xuất bản quảng cáo) thông qua các nền tảng quảng cáo CPA, CPC, hoặc CPT.

Trả cho mỗi nghìn[sửa | sửa mã nguồn]

Còn được hiểu là Cost Per Thousand hay CPM, tức là trả cho mỗi nghìn (M ở đây là hàng nghìn trong chữ latin), khi nó được sử dụng cho quảng cáo, nó có liên quan tới việc trả cho mỗi nghìn quảng cáo ấn tượng được tính.

Điều này rất quan trọng để ghi nhớ rằng, khi một ai đó nói rằng "CPM của tôi là $5" thì nó có nghĩa CPI là $0.005.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • CPA - Thanh toán mỗi hành động
  • CPC - Thanh toán mỗi click
  • CPM - Thanh toán mỗi nghìn
  • CTR - Click theo tỷ lệ

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]