Crash (máy tính)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Một chiếc máy tính iMac bị dừng hoạt động

Trong điện toán, crash (hoặc hỏng chương trình) xảy ra khi một chương trình máy tính, phần mềm ứng dụng hay hệ điều hành, ngừng hoạt động đúng cách và thoát. Chương trình có trách nhiệm có thể treo tới khi dịch vụ báo cáo crash thông báo chương trình ngừng hoạt động và các chi tiết liên quan đến nó. Nếu chương trình là một phần quan trọng của hệ điều hành, toàn bộ hệ thống có thể sụp đổ hoặc treo, thường dẫn đến kernel panic hay lỗi hệ thống chết người.

Hầu hết các trường hợp chương trình dừng hoạt động là kết quả việc thực thi mã máy không hợp lệ. Nguyên nhân điển hình như giá trị địa chỉ không hợp lệ trong bộ đếm chương trình, tràn bộ nhớ đệm, ghi đè lên một phần của mã chương trình bị ảnh hưởng do một lỗi trước đó, qua một opcode không hợp lệ hoặc qua việc kích hoạt các ngoại lệ không được xử lý. Lỗi phần mềm ban đầu bắt đầu chuỗi các sự kiện này thường được coi là nguyên nhân làm cho chương trình ngừng hoạt động, có thể được phát hiện thông qua các quy trình gỡ lỗi.