Dòng thời gian của đại dịch COVID-19

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Ngày báo cáo trường hợp đầu tiên ở mỗi tỉnh của Trung Quốc
Số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục ()
     tử vong        hồi phục        xác nhận        chẩn đoán lâm sàng (CĐLS)        xác nhận/CĐLS
Ngày
Số ca nhiễm
(không tính CĐLS)
Số ca nhiễm
(bao gồm CĐLS)
2020-01-16
45(-------)
2020-01-17
62(+38%)
2020-01-18
121(+95%)
2020-01-19
198(+64%)
2020-01-20
291(+47%)
2020-01-21
440(+51%)
2020-01-22
571(+30%)
2020-01-23
830(+45%)
2020-01-24
1.287(+55%)
2020-01-25
1.975(+53%)
2020-01-26
2.744(+39%)
2020-01-27
4.515(+64%)
2020-01-28
5.974(+32%)
2020-01-29
7.711(+29%)
2020-01-30
9.692(+26%)
2020-01-31
11.791(+22%)
2020-02-01
14.380(+22%)
2020-02-02
17.205(+20%)
2020-02-03
20.438(+19%)
2020-02-04
24.324(+19%)
2020-02-05
28.018(+15%)
2020-02-06
31.161(+11%)
2020-02-07
34.546(+11%)
2020-02-08
37.198(+7,7%)
2020-02-09
40.171(+8,0%)
2020-02-10
42.638(+6,1%)
48.315(-------)
2020-02-11
44.653(+4,7%)
55.220(+14%)
2020-02-12
46.472(+4,1%)
58.761(+6,4%)
2020-02-13
48.467(+4,3%)
63.851(+8,7%)
2020-02-14
49.970(+3,1%)
66.492(+4,1%)
2020-02-15
51.091(+2,2%)
68.500(+3,0%)
2020-02-16
70.548(+3,0%)
2020-02-17
72.436(+2,7%)
2020-02-18
74.185(+2,4%)
2020-02-19
75.003(+1,1%)
2020-02-20
75.891(+1,2%)
2020-02-21
76.288(+0,5%)
2020-02-22
76.936(+0,8%)
2020-02-23
77.150(+0,3%)
2020-02-24
77.658(+0,7%)
2020-02-25
78.064(+0,5%)
2020-02-26
78.497(+0,6%)
2020-02-27
78.824(+0,4%)
2020-02-28
79.251(+0,5%)
2020-02-29
79.824(+0,7%)
2020-03-01
80.026(+0,3%)
2020-03-02
80.151(+0,2%)
2020-03-03
80.270(+0,1%)
2020-03-04
80.409(+0,2%)
2020-03-05
80.552(+0,2%)
2020-03-06
80.651(+0,1%)
2020-03-07
80.695(+0,1%)
2020-03-08
80.735(+0,05%)
2020-03-09
80.775(+0,05%)
2020-03-10
80.778(+0,03%)
2020-03-11
80.793(+0,02%)
2020-03-12
80.813(+0,02%)
2020-03-13
80.824(+0,01%)
2020-03-14
80.844(+0,02%)
2020-03-15
80.860(+0,02%)
2020-03-16
80.881(+0,02%)
2020-03-17
80.894(+0,02%)
2020-03-18
80.928(+0,04%)
2020-03-19
80.967(+0,05%)
2020-03-20
81.008(+0,05%)
2020-03-21
81.054(+0,06%)
2020-03-22
81.093(+0,05%)
2020-03-23
81.171(+0,10%)
2020-03-24
81.218(+0,06%)
Từ ngày 10 tháng 2 năm 2020, số ca nhiễm bao gồm các ca ở tỉnh Hồ Bắc không được xét nghiệm virus nhưng được chẩn đoán lâm sàng dựa trên các triệu chứng và hình ảnh y khoa có dấu hiệu viêm phổi, và được tô màu da cam nhạt trong các ngày 10–15 tháng 2 năm 2020.[1]

Từ ngày 16 tháng 2 năm 2020 dữ liệu không có số ca được chẩn đoán lâm sàng riêng biệt.
Từ ngày 19 tháng 2 năm 2020, chỉ những ca được xét nghiệm virus mới được tính trong tổng số ca nhiễm (nhưng những ca chẩn đoán lâm sàng đã tính trước đó vẫn không bị loại bỏ).[2]

Dữ liệu được lấy từ báo cáo hàng ngày của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốcbáo cáo hàng ngày của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (từ ngày 12 tháng 2 năm 2020).

Đây là dòng thời gian các sự kiện chính trong cuộc bùng phát virus 2019–20 gây ra bởi coronavirus mới (2019-nCoV), bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bài viết này có thể không bao gồm tất cả những nghiên cứu và phản ứng mới đang diễn ra trên thế giới.

Thống kê tại Trung Quốc đại lục[sửa | sửa mã nguồn]


Số ca nhiễm virus corona mới được xác nhận ở Trung Quốc đại lục theo các vùng()

Ngày (CST)
Hồ Bắc
Quảng Đông
Bắc Kinh
Thượng Hải
Chiết Giang
Thiên Tân
Trùng Khánh
Giang Tây
Sơn Đông
Hà Nam
Hồ Nam
Tứ Xuyên
Vân Nam
Sơn Tây
Phúc Kiến
Liêu Ninh
Hải Nam
An Huy
Quý Châu
Quảng Tây
Ninh Hạ
Hà Bắc
Giang Tô
Cát Lâm
Hắc Long Giang
Thiểm Tây
Tân Cương
Cam Túc
Nội Mông Cổ
Thanh Hải
Tây Tạng
Toàn Trung Quốc
2020.01.11 41 41
2020.01.12
2020.01.13
2020.01.14
2020.01.15
2020.01.16 4 4
2020.01.17 17 17
2020.01.18 59 59
2020.01.19 77 1 78
2020.01.20 72 13 5 2 92
2020.01.21 105 12 5 7 5 2 5 2 1 1 1 2 1 149
2020.01.22 69 6 4 7 5 2 4 1 5 4 8 3 1 1 2 4 1 3 2 1 1 1 1 3 131
2020.01.23 105 21 12 4 33 1 18 4 3 4 15 10 1 4 2 4 14 0 11 1 1 8 2 4 2 2 2 1 259[31]
2020.01.24 180 25 10 13 19 3 30 11 12 23 19 13 3 5 5 8 2 24 1 10 1 6 9 1 5 10 1 2 1 444[32]
2020.01.25 323 20 15 7 42 2 18 18 18 51 26 16 6 3 19 5 12 21 1 10 1 5 13 0 6 7 1 3 5 1 688[33]
2020.01.26 371 48 17 13 24 4 35 12 24 45 31 25 8 4 27 5 9 10 2 13 3 5 16 2 6 13 1 7 4 3 769[34]
2020.01.27 1291 42 12 13 45 9 22 24 24 40 43 21 7 7 17 5 7 36 2 5 4 15 23 2 9 11 5 5 2 2 1771[35]
2020.01.28 840 53 11 14 123 1 15 37 34 38 78 18 25 7 9 9 5 46 0 7 1 15 29 1 7 10 3 5 2 0 1459[36]
2020.01.29 1032 70 20 21 132 3 18 53 24 72 56 34 19 8 19 3 3 48 3 20 5 17 30 5 6 7 1 2 3 0 1 1737[37]
2020.01.30 1220 82 21 27 109 5 41 78 33 74 55 36 10 4 19 4 3 37 3 9 4 17 39 0 16 24 3 3 2 2 0 1982[38]
2020.01.31 1347 142 24 41 62 5 41 46 28 70 67 30 11 8 24 20 13 60 14 13 5 14 34 3 21 14 1 6 0 1 0 2165[39]
2020.02.01 1921 69 27 8 62 8 15 47 19 71 64 23 8 9 15 1 6 43 9 11 2 8 34 6 15 15 2 5 4 2 0 2529[40]
Tổng số ca 9074 604 183 177 661 45 262 333 225 493 463 231 99 56 159 64 63 340 38 111 28 104 236 23 95 116 20 40 27 11 1 14382[40]
Ghi chú:
Tổng số ca có thể khác với thực tế, vì chênh lệch thời điểm báo cáo.


Số ca tử vong vì virus corona được xác nhận ở Trung Quốc đại lục theo các vùng ()

Ngày (CST)
Hồ Bắc
Quảng Đông
Bắc Kinh
Thượng Hải
Chiết Giang
Thiên Tân
Trùng Khánh
Giang Tây
Sơn Đông
Hà Nam
Hồ Nam
Tứ Xuyên
Vân Nam
Sơn Tây
Phúc Kiến
Liêu Ninh
Hải Nam
An Huy
Quý Châu
Quảng Tây
Ninh Hạ
Hà Bắc
Giang Tô
Cát Lâm
Hắc Long Giang
Thiểm Tây
Tân Cương
Cam Túc
Nội Mông Cổ
Thanh Hải
Tây Tạng
Toàn Trung Quốc
2020.01.11 1 1
2020.01.12
2020.01.13
2020.01.14
2020.01.15 1 1
2020.01.16 1 1
2020.01.17
2020.01.18
2020.01.19 1 1
2020.01.20 2 2
2020.01.21 3 3
2020.01.22 8 8
2020.01.23 7 1 8[31]
2020.01.24 15 1 16[37]
2020.01.25 13 1 1 15[33]
2020.01.26 24 24[34]
2020.01.27 24 1 1 26
2020.01.28 25 1 26
2020.01.29 37 1 38[41]
2020.01.30 42 1 43[27]
2020.01.31 45 1 46[40]
2020-02-01 45 45[42]
Tổng cộng 294 1 1 1 2 1 1 1 2 304


Số ca nhiễm virus corona được chữa khỏi ở Trung Quốc đại lục theo các vùng ()

Ngày (CST)
Hồ Bắc
Quảng Đông
Bắc Kinh
Thượng Hải
Chiết Giang
Thiên Tân
Trùng Khánh
Giang Tây
Sơn Đông
Hà Nam
Hồ Nam
Tứ Xuyên
Vân Nam
Sơn Tây
Phúc Kiến
Liêu Ninh
Hải Nam
An Huy
Quý Châu
Quảng Tây
Ninh Hạ
Hà Bắc
Giang Tô
Cát Lâm
Hắc Long Giang
Thiểm Tây
Tân Cương
Cam Túc
Nội Mông Cổ
Thanh Hải
Tây Tạng
Toàn Trung Quốc
2020.01.11 2 2
2020.01.12 4 4
2020.01.13 1 1
2020.01.14
2020.01.15 5 5
2020.01.16
2020.01.17 4 4
2020.01.18 5 5
2020.01.19 4 4
2020.01.20
2020.01.21 3 3
2020.01.22
2020.01.23 3 2
2020.01.24 1 1 1 1 1 5
2020.01.25 10 1 11
2020.01.26 2 2[34]
2020.01.27 3 2 2 1 1 9
2020.01.28 33 2 1 2 43
2020.01.29 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21[41]
2020.01.30 26 3 1 5 4 1 1 2 1 1 1 1 47
2020.01.31 50 1 4 6 2 1 1 2 1 1 3 72[40]
2020-02-01 49 2 4 1 8 2 1 2 1 5 1 2 1 2 1 85[42]
Tổng cộng 215 12 9 10 23 3 10 5 3 8 3 2 1 1 1 5 2 2 6 1 2 1 328


Thống kê ngoài Trung Quốc đại lục[sửa | sửa mã nguồn]

Số ca nhiễm virus corona được xác nhận ngoài Trung Quốc đại lục ()

Ngày

(Địa phương)

Hồng Kông
Macao
Đài Loan
Úc
Campuchia
Canada
Phần Lan
Pháp
Đức
Nhật Bản
Hàn Quốc
Ấn Độ
Ý
Malaysia
Nepal
Philippines
Ba Lan
Nga
Singapore
Tây Ban Nha
Sri Lanka
Thụy Điển
Thái Lan
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
Việt Nam
Quốc tế
2020.01.13 1[43] 1
2020.01.14 0
2020.01.15 1[44] 1
2020.01.16 0
2020.01.17 1[45] 1
2020.01.18 0
2020.01.19 0
2020.01.20 1[46] 1
2020.01.21 1[47] 1[48] 2
2020.01.22 1[42] 2[49] 3
2020.01.23 2[50]
[51]
1[42] 1[52] 2[53] 6
2020.01.24 2[54] 3[55] 1[56] 1[57] 1[58] 2[59] 1[60] 1[61] 12
2020.01.25 3[62] 4[63] 1[64] 1[65] 4[66]
[67]
2[68] 11
2020.01.26 3[69] 3[70] 1[71] 1[72] 1[73] 1[74] 1[75] 3[76]
[77]
14
2020.01.27 2[78]
[79]
1[80] 1[81] 1[82] 1 1[83] 1[84] 1 1[85] 10
2020.01.28 3[86]
[87]
1[88] 3[89] 3[90]
[91]
2 6[92] 18
2020.01.29 2[93] 2 1 1[94] 1[88] 1[95] 3[96] 3 14
2020.01.30 2[97] 1[98] 2 1[99] 1[100]
[101]
6[102]
[103]
[104]
[105]
2[106] 1[107] 1[108] 1[109] 3 1 3[110] 25
2020.01.31 1[111] 1[112] 1 2[100]
[113]
[101]
3[114]
[115]
5[116]
[117]
2[118] 1 2[119] 3 1[120]
[101]
1[121] 5[122]
[123]
[124]
2[125] 1[126] 31
2020.02.01 1[127] 1[128] 2 1[129] 5
2020.02.03 1[130] 1
Tính từ 24 tháng 1 14 7 10 9 1 4 1 6 7 17 12 1 2 8 1 1 1 2 16 1 1 1 19 2 6 8 156Dòng thời gian bùng phát[sửa | sửa mã nguồn]

Đồ thị dạng bán logarit trên đã chứng minh được rằng các ca nhiễm mới và số người tử vong trong mùa dịch này thuộc pha tăng trưởng (exponential phase).

1-8 tháng 12 năm 2019[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2019, bệnh nhân đầu tiên được chính quyền Trung Quốc ghi nhận bắt đầu có triệu chứng. Một báo cáo sau đó của Trung Quốc tìm thấy một trường hợp sớm hơn vào ngày 1 tháng 12, cho thấy bệnh phát xuất thậm chí sớm hơn nữa.[131]

30–31 tháng 12[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, TS. Li Wenliang, một bác sĩ nhãn khoa ở Vũ Hán, Trung Quốc, đã đăng một cảnh báo cho các bác sĩ từ lớp học y khoa của mình thông qua một diễn đàn trực tuyến WeChat rằng một nhóm bảy bệnh nhân đã không được điều trị thành công vì các triệu chứng viêm phổi do virus. Bởi vì những bệnh nhân này không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống, họ đã được cách ly trong một phòng cấp cứu của một bệnh viện Vũ Hán.[132] Trong diễn đàn WeChat, một số bác sĩ đã suy đoán liệu cụm bệnh nhân này có bị nhiễm SARS hay không. Tối hôm đó, 8 bác sĩ tham gia diễn đàn WeChat này đã bị Cảnh sát Vũ Hán bắt giữ và buộc tội "có hành vi bịa đặt bất hợp pháp, lan truyền tin đồn và phá rối trật tự xã hội..."[133]

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Cục Quản lý Y tế và Quản lý Y tế của Ủy ban Y tế Thành phố Vũ Hán ban hành "thông báo khẩn cấp về việc điều trị viêm phổi không rõ nguyên nhân".[134]

Ngày 31 tháng 12 năm 2019: 27 người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân được báo cáo cho WHO. Hầu hết là các chủ gian hàng từ Chợ hải sản Vũ Hán Nam Trung Quốc. Bảy người trong tình trạng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Do đó, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan đã siết chặt giám sát biên giới.[135][136]

1 tháng 1 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 1 tháng 1 năm 2020, khu chợ cá và động vật bị nghi ngờ có liên quan đến các trường hợp viêm phổi bị đóng cửa để làm sạch và khử trùng.[135]

2 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

41 bệnh nhân nhập viện được xác nhận từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là do nhiễm trùng 2019-nCoV. 27 (66%) bệnh nhân đã tiếp xúc trực tiếp với chợ bán buôn hải sản Hồ Nam.[137]

5 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 5 tháng 1 năm 2020, các nghiên cứu ban đầu về nguyên nhân gây viêm phổi loại trừ khả năng cúm theo mùa, SARS, MERS và cúm gia cầm.[138][139] Có 59 trường hợp bị nghi ngờ, bảy trong tình trạng nguy kịch. Tất cả đều được cách ly và các trường hợp có tiếp xúc bắt đầu được theo dõi. Tại thời điểm này, không có báo cáo về bất kì trường hợp nào lây truyền từ người sang người giữa các nhân viên y tế.[140][141]

9 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 9 tháng 1 năm 2020, WHO xác nhận rằng một loại coronavirus mới được phân lập từ một người nhập viện.[142][143] Cùng ngày, Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu đăng tải đánh giá rủi ro đầu tiên.[144] WHO cũng báo cáo rằng các nhà chức trách Trung Quốc đã hành động nhanh chóng,[142] xác định loại coronavirus mới trong vài tuần kể từ khi bắt đầu bùng phát, với tổng số người được xét nghiệm dương tính là 41.[145] Trường hợp tử vong đầu tiên do virus xảy ra ở một người đàn ông 61 tuổi, là khách hàng thường xuyên của chợ. Ông bị bệnh gan mạn tính và qua đời vì suy tim và viêm phổi. Vụ việc được báo cáo tại Trung Quốc bởi Ủy ban Y tế thông qua phương tiện truyền thông Trung Quốc vào ngày 11 tháng 1.[146][147][148][149]

10 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, dữ liệu giải trình tự gen của coronavirus Vũ Hán được phân lập, một loại virus thuộc cùng họ với coronavirus SARS, được đăng trên Virological.org bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Phục Đán, Thượng Hải. Thêm ba trình tự từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, một từ Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc và một từ Bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán được đăng lên cổng thông tin GISAID.[147][150][151][152] Cùng ngày, PHE ban hành hướng dẫn của họ.[144]

11–13 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 11 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc theo dõi hơn 700 trường hợp tiếp xúc với 41 ca được xác nhận, bao gồm hơn 400 nhân viên y tế, không có trường hợp mới nào được báo cáo tại Trung Quốc kể từ ngày 5 tháng 1.[139][140][147][153] WHO công bố hướng dẫn ban đầu về tư vấn du lịch, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra y tế.[147]

Ngày 13 tháng 1 năm 2020, CDC thông báo rằng bộ gen đã được đăng trên cơ sở dữ liệu trình tự gen GenBank của NIH.[154] Cùng ngày, Thái Lan chứng kiến ​​trường hợp được xác nhận nhiễm 2019-nCoV đầu tiên, cũng là trường hợp đầu tiên bên ngoài Trung Quốc.[155] Một người phụ nữ 61 tuổi đến từ Vũ Hán bị lây nhiễm, bà chưa bao giờ đến Chợ hải sản Hoa Nam, nhưng được ghi nhận là đã đến các chợ khác. Bà đến Băng Cốc vào ngày 8 tháng 1.[156]

14–15 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 14 tháng 1 năm 2020, hai trong số 41 trường hợp được xác nhận tại Vũ Hán được báo cáo là một cặp vợ chồng, làm gia tăng khả năng lây truyền từ người sang người.[156][157]

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, ca tử vong thứ hai xảy ra với một người đàn ông 69 tuổi ở Trung Quốc.[158][159] WHO công bố một biên bản về thử nghiệm chẩn đoán cho 2019-nCoV, được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu virus học từ Bệnh viện Charité.[158]

16–17 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 16 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cảnh báo với WHO rằng có một nam thanh niên Trung Quốc 30 tuổi dương tính với 2019-nCoV trong thời gian nằm viện từ ngày 10 đến 15 tháng 1. Anh chưa bao giờ đến Chợ hải sản Hoa Nam, nhưng có thể đã tiếp xúc gần với một người bị lây nhiễm ở Vũ Hán.[160][161]

Ngày 17 tháng 1 năm 2020, Thái Lan báo cáo trường hợp được xác nhận thứ hai ở quốc gia này là một phụ nữ 74 tuổi trên chuyến bay từ Vũ Hán đến Băng Cốc.[162][163] Số ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc lên đến 45.[164]

18–19 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 18 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc báo cáo thêm 17 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, với ba trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Tổng số trường hợp được xác nhận ở quốc gia này tăng lên 62, độ tuổi từ 30 đến 79, trong đó 19 trường hợp được xuất viện và tám trường hợp vẫn còn nguy kịch.[165]

Ngày 19 tháng 1 năm 2020, các trường hợp được xác nhận đầu tiên được báo cáo ở Trung Quốc, bên ngoài Vũ Hán, một ở tỉnh Quảng Đông ở phía Nam và hai ở Bắc Kinh.[166] Vũ Hán báo cáo 136 trường hợp được xác nhận thêm trong phòng thí nghiệm, nâng tổng số ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc lên 201. Một trường hợp tử vong mới cũng được báo cáo ở Vũ Hán, nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia này lên 3.[167][168]

20 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 20 tháng 1 năm 2020, Hàn Quốc báo cáo xác nhận trường hợp đầu tiên tại đây.[169] Bắc Kinh và Quảng Đông lần lượt báo cáo thêm 3 và 13 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm. Thượng Hải xác nhận trường hợp đầu tiên, nâng tổng số ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc lên 218.[170][171] Nhóm điều tra từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận rằng coronavirus có thể lây truyền từ người sang người. Ít nhất hai người sống xa Vũ Hán hàng trăm dặm đã bị nhiễm.[172]

Bản báo cáo tình trạng nhiễm bệnh của WHO thứ 1: toàn cầu 282 xác nhận, 6 người chết, 4 nước có người bệnh.[173]

21 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 21 tháng 1 năm 2020, WHO tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về chủng virus mới vào ngày hôm sau để xác định xem virus này có phải là "tình trạng khẩn cấp với sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm" hay không.[174]

Một số địa điểm mới ở Trung Quốc báo cáo xác nhận nhiều trường hợp. Tỉnh Chiết Giang và thành phố Thiên Tân lần lượt báo cáo 5 và 2 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm.[175][176] Quảng Đông báo cáo thêm 3 trường hợp.[177] Thượng Hải và tỉnh Hà Nam lần lượt báo cáo thêm 4 và 1 trường hợp.[178] Tỉnh Tứ Xuyên báo cáo 1 và thành phố Trùng Khánh báo cáo 5 trường hợp.[179][180] Sơn Đông, Hồ NamVân Nam đều báo cáo một trường hợp.[181][182][183] Giang Tây báo cáo 2 trường hợp.[184] Tổng số trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc tăng lên đến 312 và số người chết là 6.[180][185][186]

15 trường hợp nhân viên y tế bị lây nhiễm ở Vũ Hán được báo cáo.[187][188]

Các trường hợp mới cũng được báo cáo bên ngoài Trung Quốc đại lục. Đài Loan báo cáo xác nhận trường hợp đầu tiên được trong phòng thí nghiệm[189] và bang Washington báo cáo xác nhận trường hợp đầu tiên ở Bắc Mỹ.[190][191]

Bản báo cáo tình trạng nhiễm bệnh của WHO thứ 2: toàn cầu 314 xác nhận, 6 người chết, 4 nước có người bệnh.[192]

22 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 22 tháng 1 năm 2020, do thiếu thông tin nên Ủy ban khẩn cấp của WHO không thể đạt đồng thuận về việc liệu có nên được phân loại dịch bệnh là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế hay không.[193]

Ma Cao và Hồng Kông báo cáo các trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm đầu tiên của hai khu vực này.[194][195] Bắc Kinh báo cáo xác nhận thêm 5 trường hợp còn Quảng Đông báo cáo xác nhận thêm 9 trường hợp. Thượng Hải báo cáo xác nhận thêm 5 trường hợp trong khi Thiên Tân báo cáo xác nhận thêm 2 trường hợp. Chiết Giang và Giang Tây lần lượt báo cáo xác nhận thêm 5 và 1 trường hợp.[196] Liêu Ninh báo cáo xác nhận 2 trường hợp đầu tiên.[197] Quý Châu, Phúc Kiến, An Huy, Sơn TâyNinh Hạ cùng báo cáo xác nhận một trường hợp.[198][199][200][201][202] Hải Nam báo cáo xác nhận 4 trường hợp.[203] Hồ Nam báo cáo xác nhận thêm 3 trường hợp.[204] Quảng Tây báo cáo xác nhận 2 trường hợp.[205] Tổng cộng, có 571 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm và 17 người chết ở Trung Quốc. Để đáp lại, chính phủ đã tuyên bố kiểm dịch cho đến khi có thông báo mới, hủy các chuyến bay và tàu hỏa đi từ Vũ Hán, và đình chỉ giao thông công cộng ở Vũ Hán, có hiệu lực kể từ 10:00 (02:00 UTC, UTC+08:00) ngày 23 tháng 1.[206]

Thái Lan báo cáo xác nhận thêm 2 trường hợp, nâng tổng số ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm ở đây lên 4.[207]

Chiều cùng ngày, Hồng Kông báo cáo xác nhận trường hợp thứ hai trong phòng thí nghiệm.[208]

Bản báo cáo tình trạng nhiễm bệnh của WHO thứ 3: toàn cầu 581 xác nhận, 17 người chết, 5 nước có người bệnh.[209]

23 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Theo AFP, các chuyên gia Trung Quốc sau khi phân tích gen cho rằng virus 2019-nCoV có thể bắt nguồn từ dơi hoặc rắn.[210]

Việt Nam ghi nhận 2 ca dương tính đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai cha con người Trung Quốc, mà người cha đi từ Vũ Hán sang Việt Nam thăm con làm việc tại Việt Nam, và đã lây bệnh cho con. Cả hai nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22 tháng 1, và được xác nhận dương tính với virus 2019-NcoV một ngày sau đó.[211]

Bản báo cáo tình trạng nhiễm bệnh của WHO thứ 4: toàn cầu 846 xác nhận, 25 người chết, 7 nước có người bệnh.[212]

24 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Bảy tỉnh, hai khu tự trị, bốn thành phố ở Hồ Bắc,[213] An Huy,[214] Thiên Tân,[215] Bắc Kinh,[216] Thượng Hải,[217] Trùng Khánh,[218] Tứ Xuyên,[219] Giang Tây,[220] Vân Nam,[221] Shandong,[222] Fujian,[223] Guangxi,[224] and Hebei[225] Sơn Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Hà Bắc lần lượt tuyên bố đây là trường hợp khẩn cấp sức khỏe cộng đồng cấp 1.[226] Thành phố Kinh Châu bị cách ly, nâng số người bị cách ly ở các thành phố lên 35 triệu người.[227]

Sơn Đông báo cáo xác nhận thêm sáu trường hợp trong phòng thí nghiệm.[228] Hồ Nam báo cáo xác nhận thêm 15 trường hợp.[229] Liêu Ninh báo cáo xác nhận thêm một trường hợp.[230] Phúc Kiến báo cáo xác nhận thêm bốn trường hợp.[231] An Huy báo cáo xác nhận thêm sáu trường hợp.[232] Ninh Hạ báo cáo xác nhận thêm một trường hợp.[233] Thượng Hải báo cáo xác nhận thêm 13 trường hợp, nâng tổng số lên tới 33.[234]

Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều xác nhận trường hợp thứ hai ở mỗi quốc gia.[235][236][237] Singapore xác nhận trường hợp thứ hai và thứ ba.[238] Thái Lan xác nhận trường hợp thứ năm.[239] Hồng Kông xác nhận thêm ba trường hợp, nâng tổng số lên năm.[240] Nepal xác nhận trường hợp đầu tiên ở một sinh viên trở về từ Vũ Hán.[241]

Pháp báo cáo xác nhận ba trường hợp đầu tiên, cũng là những ca đầu tiên ở Liên minh châu Âu (EU).[242][243][244] Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn tuyên bố rằng có khả năng sẽ phát sinh các trường hợp khác ở quốc gia này.[245]

WHO ghi nhận tại Việt Nam, trường hợp lây bệnh từ người sang người đầu tiên bên ngoài Trung Quốc.[246]

Tất cả 70.000 rạp chiếu phim cùng nhiều địa điểm du lịch trên khắp Trung Quốc, bao gồm Ngũ Đài sơn,[247] Bình Dao, Nhạn Môn quan,[248] Hồ Huyền Vũ, núi Thê Hà, Bảo tàng thảm sát Nam Kinh, Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Tháp Quảng Châu, Cổ Lãng Tự,[249] Dự Viên,[250] Disneyland Thượng Hải,[251] Tây HồCố Cung[252] bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.[252][253] StarbucksMcDonald's đình chỉ một số hoạt động tại Trung Quốc.[254]

Chính phủ Bắc Kinh và Thượng Hải "kêu gọi cư dân ở các khu vực bùng phát coronavirus về và ở nhà trong 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của virus."[255]

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc chỉ ra rằng người bệnh có thể không có triệu chứng trong vài ngày khi coronavirus đang ủ bệnh, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng truyền nhiễm mà không có dấu hiệu báo trước.[256]

Bản báo cáo tình trạng nhiễm bệnh của WHO thứ 5: toàn cầu 1.320 xác nhận, 40 người chết, 10 nước có người bệnh.[257]

25 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Bản đồ hoạt hình cho thấy các trường hợp 2019-nCoV được xác nhận lan rộng từ ngày 25 tháng 1.

Cấp cứu sức khỏe cấp 1 đã được tuyên bố tại 10 tỉnh và ba khu tự trị của Giang Tô,[258] Hainan,[259] Xinjiang,[260] Heilongjiang,[261] Henan,[262] Gansu,[263] Liaoning,[264] Shanxi,[265] Shaanxi,[266] Qinghai,[267] Jilin,[268] Ningxia,[269] và Nội Mông,[270] theo thứ tự thời gian. Nó hiện đang có hiệu lực trong tất cả 30 trong số 31 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc đại lục với các trường hợp được báo cáo, ngoại lệ là Tây Tạng. Úc đã xác nhận 4 trường hợp đầu tiên, một ở Victoria[271] và ba ở New South Wales.[272][273] Malaysia đã báo cáo 3 trường hợp đầu tiên tại Johor Bahru,[274][275] và trường hợp thứ 4 sau đó.[276] Nhật Bản đã xác nhận trường hợp thứ ba của mình.[277] Canada xác nhận trường hợp đầu tiên ở Toronto.[278] Thái Lan đã thêm 2 trường hợp mới với tổng số 7.[279] Singapore xác nhận trường hợp thứ tư của họ.[280]

Một bác sĩ 62 tuổi đã chết ở tỉnh Hồ Bắc do coronavirus.[281]

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cử 1.230 nhân viên y tế chia làm sáu nhóm đến Thành phố Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, để chống lại sự bùng phát coronavirus mới trong khu vực. Kể từ ngày 25 tháng 1, ba trong số sáu nhóm bắt đầu công việc của họ trong khu vực bị nhiễm virus. Truyền thông địa phương trước đó tường thuật rằng 450 nhân viên y tế quân sự cũng đã có mặt trong thành phố để hỗ trợ.[282] Vũ Hán tuyên bố xây dựng một bệnh viện chuyên khoa cấp cứu thứ hai, được đặt tên là Bệnh viện Leishenshan, với sức chứa theo kế hoạch là 1.300 giường, sẽ được sử dụng trong nửa tháng tới.[283]

Bắc Kinh tuyên bố sẽ dừng tất cả các dịch vụ xe buýt và xe lửa liên tỉnh bắt đầu từ ngày 26 tháng 1.[284][285]

Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp để thảo luận về phòng chống và kiểm soát coronavirus mới. Tập Cận Bình, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương CPC, tuyên bố rằng đất nước đang phải đối mặt với "tình trạng nghiêm trọng" khi số người nhiễm bệnh đang gia tăng.[286][287]

Một người Trung Quốc và một người Sri Lanka bị nghi nhiễm trùng đã được đưa vào bệnh viện ở Sri Lanka.[288]

26 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Màu đỏ đậm là khu vực bắt nguồn dịch; xanh dương là các khu vực nghi ngờ có ca nhiễm; đỏ nhạt là các khu vực xác nhận có ca nhiễm. Dữ liệu lấy từ USCDC, NYT, và CNBC

Nhóm hàng đầu về phòng ngừa và kiểm soát sự bùng phát coronavirus mới được thành lập, dẫn đầu là Thủ tướng Trung Quốc Li Keqiang. Nhóm hàng đầu đã quyết định kéo dài kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân để ngăn chặn sự bùng phát của coronavirus.[289]

Thượng Hải báo cáo cái chết đầu tiên tại thành phố này, một người đàn ông 88 tuổi.[290]

Hoa Kỳ xác nhận các trường hợp thứ 3, thứ 4 và thứ 5: hai ở California [291] và một ở Arizona.[292] Macau xác nhận 3 trường hợp bổ sung, nâng tổng số lên 5.[293] Hồng Kông đã xác nhận trường hợp thứ 6, thứ 7 và thứ 8 của mình.[294] Thái Lan đã xác nhận trường hợp thứ 8 của mình. Năm bệnh nhân đầu tiên đã được xuất viện. Có 39 trường hợp nghi ngờ khác đang chờ xác nhận.[295]

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) đã bắt đầu phát triển vắc-xin chống lại coronavirus, một quan chức của trung tâm cho biết vào Chủ nhật.[296][297]

Các quan chức y tế tại Bờ Biển Ngà đang đối phó với một trường hợp nghi ngờ nhiễm coronavirus, Bộ Y tế nước này cho biết.[298]

27 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Thủ tướng Trung Quốc Li Keqiang đến thăm Vũ Hán, tâm điểm của sự bùng phát virus, để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh.[299]

Bộ Tài chính Trung Quốc và Ủy ban Y tế Quốc gia bỏ thêm 60,33 tỷ nhân dân tệ (8,74 tỷ USD) để giúp trị bệnh coronavirus.[300]

Vũ Hán đình chỉ thị thực, dịch vụ hộ chiếu cho công dân Trung Quốc cho đến ngày 30 tháng 1.[301]

Chính phủ Thượng Hải cho biết các công ty trong thành phố không được phép tiếp tục hoạt động trước ngày 9 tháng 2.[302] Công ty công nghệ Trung Quốc Tencent yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà cho đến ngày 7 tháng 2 do coronavirus.[303]

Canada đã báo cáo trường hợp được xác nhận đầu tiên và một trường hợp nghi vấn khác.[304] Các quan chức y tế đã xác nhận trường hợp thứ năm của coronavirus tại Úc và thêm 5 vụ nghi ngờ.[305][306] Bộ Y tế Sri Lanka xác nhận trường hợp đầu tiên của coronavirus, một phụ nữ Trung Quốc 43 tuổi. [9] Campuchia xác nhận trường hợp nhiễm virus đầu tiên, một người đàn ông Trung Quốc đi cùng gia đình tới Sihanoukville.[307] Singapore xác nhận trường hợp thứ 5, một công dân Trung Quốc 56 tuổi đến từ Vũ Hán vào ngày 18 tháng 1.[308]

Đức xác nhận trường hợp đầu tiên ở Bavaria, một trường hợp lây truyền trong nước từ một nữ đồng nghiệp tới từ Shanghai.[309][310] Đài Loan báo cáo trường hợp đầu tiên truyền coronavirus trong nước.[311]

Bắc Kinh báo cáo cái chết đầu tiên do coronavirus.[312]

Ba trường hợp nghi ngờ mới ở Áo; các trường hợp nghi ngờ trước đây được xét nghiệm âm tính.[313] Viện 'Matei Balș' báo cáo trường hợp đầu tiên có thể xảy ra ở Romania.[314] Ecuador đã báo cáo một trường hợp nghi ngờ nhiễm coronavirus, một công dân Trung Quốc đến từ Hồng Kông. Chính quyền Fiji đang giữ 6 du khách Trung Quốc cách ly ở Nadi để đề phòng sau khi họ không được vào Samoa do các yêu cầu kiểm dịch của Samoa đã được thực hiện hôm thứ Sáu. Các yêu cầu kiểm dịch, được áp đặt sau cuộc họp Nội các khẩn cấp, buộc bất kỳ ai ở Trung Quốc phải "tự cách ly" ở một quốc gia không có coronavirus trong 14 ngày.[315] Tại Ba Lan, 2 đứa trẻ được đưa vào bệnh viện Kraków vì nghi ngờ về coronavirus.[316] Ở Mông Cổ, một bé gái 14 tuổi đang học tập tại Trung Quốc đã bị ốm với một trường hợp nghi ngờ là viêm phổi và viêm thanh quản. Cô ấy đã chết trong cùng một ngày. Các nhà chức trách y tế đã lấy một mẫu từ cô gái đã chết để được phân tích tại Trung tâm quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở Ulaanbaatar.[317] Hai sinh viên Mông Cổ trở về từ Đài Loan đến sân bay quốc tế Chinggis Khaan đã xuất hiện các triệu chứng sốt cao và nhiệt độ tăng cao và được đưa vào kiểm dịch sau khi hạ cánh ở Mông Cổ.[317] Ở Samoa, 2 người đàn ông bị cách ly vì lo sợ truyền bệnh coronavirus.[318]

Thị trưởng Vũ Hán thừa nhận những lời chỉ trích về cách xử lý khủng hoảng của ông, thừa nhận rằng thông tin không được công bố đủ nhanh chóng. Ông nói rằng ông sẽ từ chức nếu điều đó giúp ích cho dư luận nhưng chỉ ra chính quyền địa phương có nghĩa vụ phải xin phép trước khi tiết lộ đầy đủ thông tin về virus và phản ứng của họ sau này đã trở nên "cứng rắn hơn những nơi khác".[319]

Đường Sơn đình chỉ quá cảnh công cộng để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.[320]

29 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Tây Tạng báo cáo trường hợp nghi ngờ đầu tiên của mình từ ngày hôm trước,[321] và sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cấp 1 vào buổi tối.[322] Cấp cứu sức khỏe cấp 1 hiện đang có hiệu lực trên khắp Trung Quốc đại lục, và tất cả 31 đơn vị cấp tỉnh đã báo cáo các trường hợp nghi ngờ.

UAE xác nhận trường hợp đầu tiên.[323] Ngay sau đó, hãng tin Emirates đã xác nhận 4 người trong một gia đình Trung Quốc bị nhiễm bệnh.[324]

Singapore xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus, đưa tổng số người mắc bệnh lên 10 trường hợp.[325]

30 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Chiều ngày 30 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam đã xác nhận có thêm 3 người Việt dương tính với coronavirus, trong đó có 2 ca ở Hà Nội và 1 ca ở Thanh Hóa, lên tổng số là 5. Họ là những người trở về nước từ Vũ Hán.[326][327]

Ấn Độ xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên ở một sinh viên đã trở về từ Đại học Vũ Hán ở bang Kerala.[328] Philippines xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên ở một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc đã đến Manila qua Hồng Kông vào ngày 21 tháng 1.[329] Malaysia xác nhận thêm 1 trường hợp nữa, nâng tổng số lên thành 8.[330] Singapore xác nhận thêm 3 trường hợp nữa, nâng tổng số lên là 13.[331] Hàn Quốc xác nhận thêm 2 trường hợp nữa, với một trong số đó là trường hợp lây truyền từ người sang người đầu tiên ở đó.[332] Pháp xác nhận trường hợp thứ sáu của mình.[333]

Hoa Kỳ xác nhận trường hợp thứ 6, vợ / chồng của một bệnh nhân khác ở Chicago.[334] Đây là trường hợp đầu tiên được xác nhận lây truyền từ người sang người ở Hoa Kỳ.

Thành ủy Đảng Cộng sản Huanggang tuyên bố sa thải giám đốc y tế của họ, Tang Zhihong.[335]

Tổng số trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tính đến sáng ngày 30 tháng 1 là 7.711 trường hợp, hơn 12.000 trường hợp khác bị nghi nhiễm và 170 trường hợp đã tử vong.[336]

31 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Anh QuốcNga công bố có những bệnh nhân virus corona đầu tiên.[337] Ở Anh là 2 người.[338]

Thái Lan xác nhận có thêm 5 vụ, trong đó một tài xế taxi địa phương bị truyền nhiễm từ người sang người, tổng cộng là 19.[339][340]

Thụy Điển cũng đã xuất hiện trường hợp đầu tiên.[341]

1 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Sáng ngày 1 tháng 2, thêm 1 người Việt ở tỉnh Khánh Hòa được xác nhận nhiễm virus corona, nâng tổng số ca ở Việt Nam lên 6.[342]

Bản báo cáo tình trạng nhiễm bệnh của WHO thứ 12: 11.953 trường hợp toàn cầu (2.128 mới)[343]

Singapore có thêm 2 ca, đưa tổng số lên thành 18.[344] Úc tường thuật thêm 3 ca nữa, bao gồm 2 ca đầu ở Nam Úc, tổng số là 12.[345] Nhật tường thuật thêm 2 ca, đưa tổng số lên 15.[346] Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 coronavirus: Một người Trung Quốc 49 mà làm việc như là hướng dẫn viên dụ lịch ở Seoul.[347] Hoa Kỳ tường thuật ca thứ 8, một người đàn ông ở Boston mà mới gần đây trở về Mỹ từ Vũ Hán.[348]

2 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam công bố ca thứ 7 bị truyền nhiễm nCoV, một người Mỹ gốc Việt với hai giờ quá cảnh tại sân bay Vũ Hán.[349] Hàn Quốc báo cáo thêm 3 trường hợp, nâng tổng số lên 15.[350]

Cái chết đầu tiên vì nCoV bên ngoài Trung Quốc đại lục được xác nhận, được công bố tại Philippines. Bệnh nhân tới từ Vũ Hán, nhưng tới Philippines từ Hongkong [351]

Cờ Đức Trong số 124 người từ Vũ Hán được máy bay quân đội Đức đón về có hai người nhiễm bệnh.[352]

Tường thuật WHO 13: toàn cầu 14.557 xác nhận (2.604 mới), 305 người chết, 23 nước có người bệnh.[353]

3 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Cờ Việt Nam Bệnh nhân nữ 29 tuổi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là ca nhiễm nCoV thứ 8 tại Việt Nam. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và đang trong tình trạng ổn định.[354] Một ca nhiễm virus corona tại Thanh Hóa đã được xuất viện sau khi xét nghiệm âm tính với 2019-nCoV.[355]

Cờ Trung Quốc đại lục Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện virus nCoV trú ngụ trên tay nắm cửa nhà của một bệnh nhân bị nhiễm.[356]

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn đã hoàn tất việc xây dựng và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân vào ngày 3 tháng 2, tức chỉ sau 10 ngày khởi công. Bệnh viện dã chiến thứ hai ở Vũ Hán sẽ đi vào hoạt động 4 ngày sau đó.[357]

Cờ Pháp Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Agnes Buzyn cho biết 36 người trên chuyến bay sơ tán từ Trung Quốc hạ cánh ở Pháp hôm trước (ngày 2 tháng 2) cho thấy các triệu chứng của virus corona mới.

Cờ Hoa Kỳ Mỹ xác nhận có thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số ca lên 11.

Tường thuật WHO 14: toàn cầu 17.391 xác nhận (2.838 mới), 361 người chết, 23 nước có người bệnh.[358]

4 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Hồng Kông xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona. Ngay sau đó, Hồng Kông cũng xác nhận ca nhiễm bệnh viêm phổi thứ 15 do virus corona gây ra. Người bệnh là một cụ bà 72 tuổi, mẹ của bệnh nhân vừa qua đời.[359]

Bỉ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới.[360]

Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca ở Việt Nam lên 10.[361][362] Hai ca nhiễm virus corona đã được xuất viện sau khi xét nghiệm âm tính với 2019-nCoV.[363][364]

Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp nCoV thứ 16 sau khi khách du lịch trở về từ Thái Lan, người đầu tiên bị nhiễm bệnh tại đây.[365]

Malaysia xác nhận thêm 2 trường hợp nCoV, trong đó có 1 công dân Malaysia, nâng tổng số lên 10 trường hợp.[366]

Singapore xác nhận thêm 6 trường hợp, bao gồm cả những trường hợp lây truyền tại địa phương đầu tiên liên quan đến 4 người, nâng tổng số lên 24. Hai ca khác từ một máy bay sơ tán từ Vũ Hán.[367]

Thái Lan xác nhận thêm 6 trường hợp, nâng tổng số lên 25.[368]

Tỷ lệ tử vong của những người bị nhiễm nCoV ở Trung Quốc trung bình là 2,1%, ở Vũ Hán là 4,9%.[369]

Rời thành phố trước lệnh phong tỏa, 5 triệu người Vũ Hán giờ đây thành mục tiêu truy tìm của giới chức và sự kỳ thị của đồng bào.[370]

Tường thuật WHO 15: toàn cầu 20.630 xác nhận (3.241 mới), 425 người chết, 23 nước có người bệnh.[371]

5 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Ở thành phố Nha Trang, hai vợ chồng du khách người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona (nCoV) đã lưu trú, tiếp xúc với 268 người dân. Số người này đang bị cách ly ở nhà.[372]

Hàn Quốc xác nhận thêm 2 ca nhiễm nCoV, bao gồm 1 người về từ Singapore, nâng tổng số ca ở Hàn Quốc lên 18.[373]

Nhật Bản xác nhận thêm 10 ca mới, từ một tàu du lịch bị cách ly gần Yokohama, đưa tổng số lên đến 33 ca. Trên tàu có hơn 3.500 người.[374]

Singapore xác nhận thêm 4 ca bao gồm một đứa bé mới 6 tháng, đưa tổng số lên đến 28.[375]

Tường thuật WHO 16: toàn cầu 24.554 xác nhận (3.925 mới), 491 người chết, 24 nước có người bệnh.[376]

6 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm nCoV ở Vĩnh Phúc, nâng tổng số ca ở Việt Nam lên 12. Cả hai cùng sống trong 1 gia đình có con gái/chị gái đi tập huấn ở Vũ Hán về nước ngày 17 tháng 1.[377]

Tàu du lịch Diamond Princess, bị cách ly ở Yokohama, xác nhận tổng số du khách và thủy hành đoàn bị truyền bệnh lên đến 20.[378]

Tường thuật WHO 17: toàn cầu 28.276 xác nhận (3.722 mới), 564 người chết, 24 nước có người bệnh.[379]

10 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Malaysia xác nhận thêm 1 ca, đưa tổng số lên tới 18.[380]

Nhật Bản xác nhận thêm 65 ca trên tàu du lịch Diamond Princess, đưa tổng số lên tới 135.[381]

Thêm bốn ca được xác nhận ở Vương quốc Anh, đưa tổng số lên tới 8. Những ca này được tin là đã bị lây ở Pháp.[382]

Singapore xác nhận thêm 2 ca, đưa tổng số lên tới 45.[383]

Tường thuật WHO 21: toàn cầu 40.554 xác nhận, 910 người chết, 24 nước có người bệnh.[384]

11 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Bệnh nhân thứ 15 của Việt Nam và là ca thứ 10 tại Vĩnh Phúc là một bé gái 3 tháng tuổi.[385]

Hàn Quốc xác nhận thêm 1 ca nữa, 1 phụ nữ Trung Quốc 30 tuổi, đưa tổng số lên 28.[386]

Thái Lan xác nhận thêm 1 ca coronavirus, đưa tổng số lên 33.[387]

Singapore xã nhận thêm 2 ca, đưa tổng số lên 47.[388]

WHO đặt cho bệnh này một tên mới: COVID-19[389]

Tường thuật WHO 22: toàn cầu 43.103 xác nhận (2.560 mới), 1.018 người chết, 24 nước có người bệnh.[390]

12 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Nhật Bản đã xác nhận thêm 39 trường hợp trên Diamond Princess, bao gồm một nhân viên kiểm dịch, nâng tổng số lên tới 174.[391][392]

Singapore xác nhận thêm ba trường hợp nữa, nâng tổng số lên 50.[393] Trước đó, 300 nhân viên của Ngân hàng DBS đã được yêu cầu sơ tán khỏi văn phòng tại Tòa tháp Trung tâm Tài chính Vịnh 3 do một trường hợp được xác nhận tại đó.[394]

Trường hợp đầu tiên ở London đã được xác nhận, nâng tổng số của Vương quốc Anh lên 9.[395][396]

Hồng Kông xác nhận thêm một trường hợp nữa, nâng tổng số lên 50.[397][398]

Hoa Kỳ xác nhận thêm một trường hợp, nâng tổng số lên 14.[399]

Tường thuật WHO 23: toàn cầu 45.171 xác nhận (2.068 mới), 1.114 người chết, 24 nước có người bệnh.[400]

13 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam thêm 1 ca mới, tổng cộng là 16. Riêng Vĩnh Phúc là 11 người.[401]

Nhật Bản xác nhận thêm 4 ca, đưa tổng số lên 33.[402] Cùng lúc 44 ca mới được xác nhận ở tàu Diamond Princess, đưa tổng số lên 218.[403] Sau đó, Nhật Bản xác nhận cái chết đầu tiên ở nước này.[404][405]

Hồng Kông xác nhận thêm 1 ca, đưa tổng số lên 51.[406]

Malaysia xác nhận thêm 1 ca, đưa tổng số lên 19.[407]

Singapore xác nhận thêm 8 ca, đưa tổng số lên 58.[408]

Hoa Bắc tường thuật thêm 14.840 ca mới, gần gấp 10 lần ngày trước, do lối chẩn đoán lâm sàng mới, với số người chết là 242, hơn gấp đôi ngày trước.[409][410][411]

Tường thuật WHO 24: toàn cầu 46.997 xác nhận (1.826 mới), 1.368 người chết, 24 nước có người bệnh.[412]

17 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Sở Y tế Hồng Kong loan tin đặc khu này có thêm 3 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó có một người đàn ông 45 tuổi đã đến Việt Nam du lịch trong thời gian ủ bệnh. Đây là bệnh nhân thứ 59 ở Hồng Kông.

Tường thuật WHO 28: toàn cầu 71.249 xác nhận, 1.772 người chết, 25 nước có người bệnh.[413]

19 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Thêm 79 người trên tàu Diamond Princess dương tính với COVID-19.

Hồng Kông có trường hợp tử vong thứ hai.

Iran có 2 ca nhiễm đầu tiên.

Hàn Quốc xác nhận 15 ca nhiễm mới.

Tường thuật WHO 30: toàn cầu 75.204 xác nhận, 2.006 người chết, 25 nước có người bệnh.[414]

Phản ứng và các biện pháp bên ngoài Trung Hoa lục địa[sửa | sửa mã nguồn]

3 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 3 tháng 1 năm 2020, Thái Lan bắt đầu khám sàng lọc hành khách đến từ Vũ Hán tại bốn sân bay khác nhau.[150][415][416] Cùng ngày, Singapore bắt đầu khám sàng lọc hành khách tại Sân bay Changi.[417]

6 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 6 tháng 1 năm 2020, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị nên rửa tay và tránh động vật, chợ bán thịt động vật và tiếp xúc với những người có dấu hiệu bị bệnh nếu đi du lịch đến Vũ Hán.[139][140]

28 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Philippines đình chỉ cấp thị thực vào nước cho những người mang quốc tịch Trung Quốc.[418]

Singapore tuyên bố đình chỉ từ ngày 29 tháng 1, 12 giờ tối nhập cảnh hoặc quá cảnh đối với tất cả du khách có lịch sử du lịch Hồ Bắc trong vòng 14 ngày qua hoặc người mang hộ chiếu Trung Quốc được cấp tại Hồ Bắc.[419]

Hồng Kông tạm thời đóng cửa bốn cảng với Đại lục.[420] Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đặc khu trưởng Hồng Kông, tuyên bố dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục sẽ bị đình chỉ bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 và tất cả các dịch vụ phà xuyên biên giới cũng sẽ bị đình chỉ trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.[421] Ngoài ra, các chuyến bay từ Trung Quốc đại lục sẽ bị cắt giảm một nửa, các dịch vụ xe buýt xuyên biên giới giảm và chính phủ Hồng Kông đang yêu cầu tất cả nhân viên của mình (trừ những người cung cấp dịch vụ thiết yếu hoặc khẩn cấp) làm việc tại nhà. Trong một cuộc họp báo sau đó, Carrie Lam nói rằng các trạm kiểm soát biên giới Man Kam To và Sha Tau Kok sẽ bị đóng cửa.[422]

Thái Lan bắt đầu, có hiệu lực ngay lập tức, đo thân nhiệt tất cả khách du lịch từ Trung Quốc.[423][424]

Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo người Anh không nên đi du lịch đến Trung Quốc đại lục, trừ khi hành trình của họ là cần thiết.[425]

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Hoa Kỳ) tuyên bố họ đang tăng cường nhân sự tại 20 sân bay Mỹ có cơ sở cách ly.[426]

29 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Chính phủ Papua New Guinea cấm tất cả du khách từ các nước châu Á vào. Ngoài ra, nó đã ra lệnh đóng cửa biên giới với Indonesia vì nCoV. Lệnh có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1.[427] [428] PalauVanuatu tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ Trung Quốc, Ma Cao và Hồng Kông cho đến cuối tháng Hai, và cũng hạn chế các công việc ngoại giao đến những địa điểm đó.[428] Liên bang Micronesia đang xem xét các biện pháp tương tự.[428] British Airways hủy tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục.[429]

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo rằng tổng giám đốc của họ đã quyết định tái triệu tập ủy ban khẩn cấp quy định y tế quốc tế của họ vào ngày 30 tháng 1 để xem xét lại việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, về mặt kỹ thuật là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHEIC). Việc tái triệu tập là do "chủ yếu dựa trên bằng chứng về số vụ việc gia tăng, lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc và sự phát triển tiếp theo của việc truyền bệnh." [430][431] Cuộc họp của ủy ban dự kiến ​​bắt đầu lúc 13:30 Giờ Geneva.

Chính phủ Canada đã ban hành một lời khuyên du lịch để tránh việc du lịch không cần thiết đến Trung Quốc do việc áp dụng các hạn chế du lịch và kiểm dịch tại các vùng của đất nước nhằm hạn chế sự lây lan của coronavirus mới.[432] Chính phủ Canada cũng ban hành một tư vấn du lịch khu vực để tránh tất cả các chuyến đi đến tỉnh Hồ Bắc, bao gồm các thành phố Vũ Hán, Hoàng Cương và E Châu, do việc áp dụng các hạn chế đi lại khắc khe.[432] Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao François-Philippe Champagne tuyên bố rằng một chiếc máy bay sẽ được gửi tới để hồi hương người Canada từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi coronavirus mới ở Trung Quốc.[433] Vì các tư vấn du lịch do chính phủ Canada ban hành, Air Canada đình chỉ tất cả các chuyến bay trực tiếp đến Trung Quốc cho đến ít nhất 29 tháng 2.[434]

30 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Singapore thông báo, mỗi hộ gia đình sẽ được phát bốn khẩu trang bắt đầu từ ngày 1 tháng 2.[435][436]

Air FranceKLM hủy tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục cho đến ngày 9 tháng 2.[437][438]

Đảo ngược hai quyết định trước đó sau các cuộc họp của ủy ban khẩn cấp vào tuần trước, tổng giám đốc WHO tuyên bố dịch coronavirus là một trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng được quốc tế quan tâm (PHEIC).[439]]

6 ngàn người đã bị cách ly trên tàu du lịch Ý khi các cuộc thử nghiệm được thực hiện đối với hai hành khách Trung Quốc nghi ngờ có coronavirus, người phát ngôn của công ty du lịch Costa Crociere cho biết.[440]

31 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà cầm quyền Nga loan báo đóng cửa biên giới với Trung Quốc được gia hạn tới ít nhất ngày 1 tháng 3.[441]

Nhà cầm quyền Quảng TâyLạng Sơn tuyên bố đóng cửa biên giới từ 31 tháng 1 tới 8 tháng 2.[442]

Macau loan báo hoãn cho học sinh đi học trở lại.[443]

Singapore đóng cửa không cho du khách Trung Quốc vào để ngăn ngừa sư lan truyền coronavirus.[444]

Hồng Kông gia hạn ngày lễ cho tới ngày 2 tháng 3, và yêu cầu tất cả các du khách đã tới tỉnh Hồ Bắc hãy tự cách ly 14 ngày. Tất cả các nhân viên chính phủ có thể làm việc tại nhà cho tới ngày 9 tháng 2.[445]

Hãng hàng không Ba Lan LOT hủy bỏ tất cả các chuyến bay tới Bắc Kinh cho tới ngày 9 tháng 2.[446]

Ý tuyên bố tình trang khẩn cấp, là nước châu Âu đầu tiên làm vậy,[447] và cung cấp trước hết 5 triệu Euro để đối phó với virus.[448]

Delta Airlines hủy bỏ tất cả các chuyến bay tới Trung Quốc.[449] Sau đó American Airlines cũng ngưng tất cả các chuyến bay tới nước này.[450] Sau đó là United Airlines, ngoại trừ từ San Francisco sang Hồng Kông.[451]

1 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Úc cấm người ngoại quốc tới từ Trung Quốc.[452]

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang N95 có giá trị ngay lập tức.[453]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký tuyên bố dịch, sau trường hợp thứ 6 bị truyền nhiễm trong quốc nội.[454] Tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc mặc dù đã được cho phép cũng bị hủy bỏ, có hiệu lực từ 13:00 (UTC+7, 1 tháng 2).[454][455]

Qatar Airways hủy bỏ tất cả các chuyến bay tới lục địa Trung Quốc kể từ 3 tháng 2 cho tới khi được thông báo.[456]

Princess Cruises thông báo các hạn chế đối với các thành viên phi hành đoàn và khách gần đây đã đi du lịch trong Trung Quốc đại lục. Những khách đã đi qua hoặc ở Trung Quốc đại lục 14 ngày trước giờ khởi hành theo lịch trình của hành trình của họ sẽ không được phép lên tàu. Các thành viên phi hành đoàn từ Trung Quốc đại lục bị cấm lên bất kỳ tàu nào cho đến khi có thông báo mới từ công ty. Các thành viên phi hành đoàn dự kiến kết nối các chuyến bay đến Trung Quốc đã được định tuyến lại. Hai chuyến du lịch trên biển vào tháng 6 đã bị hủy bỏ và hai chuyến du lịch trên biển đã được định tuyến lại để đến hoặc khởi hành tại Tokyo thay vì Thượng Hải.[457]

2 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

New Zealand New Zealand tạm thời cấm tất cả các công dân nước ngoài đi du lịch từ, hoặc đi qua Trung Quốc đại lục sau ngày 2 tháng 2 để hỗ trợ ngăn chặn virus corona vào New Zealand. Du khách nước ngoài quá cảnh tới New Zealand vào ngày 2 tháng 2 sẽ được quét nâng cao nhưng sau đó sẽ được phép vào New Zealand. Công dân New Zealand, thường trú nhân và các thành viên gia đình trực tiếp của họ sẽ được phép vào New Zealand nhưng phải tự cách ly trong 14 ngày. Lệnh cấm sẽ kéo dài trong 14 ngày nhưng sẽ được xem xét sau mỗi 48 giờ.[458][459]

Philippines Philippines tạm thời cấm người nước ngoài đến từ Trung Quốc và các lãnh thổ của nó, bao gồm cả những người đã đến thăm các khu vực như vậy trong vòng 14 ngày qua, vào nước này; Công dân Philippines và thường trú nhân Philippines đến từ đó sẽ phải trải qua cách ly trong 14 ngày. Du lịch từ Philippines đến Trung Quốc và các lãnh thổ của nó cũng tạm thời bị cấm.[460]

Hàn Quốc Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố với công chúng về việc cấm nhập cảnh của tất cả các công dân nước ngoài, những người đã đến tỉnh Hồ Bắc kể từ ngày 21 tháng 1, sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 trong một thời gian không xác định. Ngoài ra, chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đến thăm đảo Jeju sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa.[461]

Indonesia Indonesia cấm tất cả các chuyến bay từ và đến Trung Quốc đại lục bắt đầu từ ngày 5 tháng 2. Chính phủ cũng dừng chính sách cấp visa miễn phí cho công dân Trung Quốc và thị thực khi đến cho những người sống ở Trung Quốc đại lục. Thực tế, họ đã cấm người Trung Quốc vào hoặc quá cảnh Indonesia. Người Indonesia được khuyên không nên đi du lịch đến đất nước này trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát.[462]

AirAsia Philippines, Philippine Airlines và Cebu Pacific, đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục, Ma Cao và Hồng Kông.[463]

Pháp Do khiếu nại về bài ngoại và phân biệt chủng tộc trong bối cảnh dịch coronavirus mới, người châu Á ở Pháp đã tạo ra một hashtag Twitter "#Jenesuispasunvirus". Hiệp hội Thanh niên Trung Quốc tại Pháp tuyên bố rằng "một người có nguồn gốc từ Trung Quốc không phải là người bị nhiễm coronavirus. Chúng tôi không phải là virus".[464]

3 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Các hãng tàu du lịch quốc tế cho biết, sẽ không cho hành khách, hay thủy hành đoàn nào mà 14 ngày trước ở Trung Hoa lục địa lên tàu.[465]

Maldives Chính quyền Maldives không cho hành khách đến từ Trung Quốc vào nước họ.[466]

4 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Hai hãng hàng không của Mỹ là American Airlines và United Airlines tạm ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi Hồng Kông kể từ ngày 10 tháng 2 và kéo dài đến ngày 20 tháng 2.[467]

5 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Vũ Hán đang chuyển đổi thêm 8 tòa nhà, bao gồm phòng tập gym, các trung tâm triển lãm và trung tâm thể thao thành bệnh viện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các bệnh nhân nhiễm virus corona tại thành phố này. Ngay sau đó, Vũ Hán đã công bố kế hoạch chuyển đổi 3 tòa nhà khác thành bệnh viện. Như vậy, có tổng cộng 11 tòa nhà được chuyển đổi công năng, đủ khả năng để tiếp nhận thêm 10.000 bệnh nhân.[373]

Quân đội Nhật Bản đang chuẩn bị một chiếc phà để dùng làm nơi cách ly những người bị nhiễm virus corona trong bối cảnh số ca nhiễm virus ở Nhật đang tăng lên. Hai hãng hàng không Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines sẽ dừng một số chuyến bay giữa Nhật Bản và Trung Quốc cho đến cuối tháng 3.[373]

6 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona.[468]

Khoảng 20.000 nhân viên y tế Hồng Kông đe dọa bãi công đòi chính quyền đóng cửa toàn bộ biên giới với Hoa Lục ngăn ngừa virus corona.[469]

11 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Hàn Quốc Hàn Quốc khuyên du khách hoãn đi tới các nước có bệnh này; được đề cập tới là Singapore Singapore, Malaysia Malaysia, Thái Lan Thái Lan, Việt Nam Việt Nam, Nhật Bản Nhật Bản và Đài Loan Đài Loan cùng với đó là Trung Quốc Trung Qưốc đại lục.[470]

Đài Loan Đài Loan thúc dục du khách phải cẩn thận khi đi tới Singapore Singapore hay Thái Lan Thái Lan, và tránh tới Hồng Kông Hong Kong hay Ma Cao Macau, ngoại trừ khi thiệt cần thiết.[470]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ 国家卫生健康委员会办公厅 (5 tháng 2 năm 2020). “新型冠状病毒感染肺炎的诊疗方案(试行第五版)” (PDF). 国家卫生健康委员会办公厅. Bản gốc lưu trữ (PDF) ngày 5 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2020. 
 2. ^ Woodyatt, Amy; Kottasová, Ivana; Griffiths, James; Regan, Helen. “China changed how it counts coronavirus cases again. Here's why”. CNN. 
 3. ^ Wuhan, until Jan 19th : “公示公告)” (bằng tiếng Chinese). Wuhan Municipal Health Commission. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2020. 
 4. ^ National from Jan. 20th : “疫情通报”. National Health Commission of China. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 5. ^ “武汉市卫健委关于当前我市肺炎疫情的情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn (bằng tiếng Chinese). Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 6. ^ “武汉市卫健委关于不明原因的病毒性肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn (bằng tiếng Chinese). Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 7. ^ “武汉市卫生健康委员会关于不明原因的病毒性肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 8. ^ “武汉市卫生健康委关于不明原因的病毒性肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 9. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 10. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 11. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 12. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 13. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 14. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 15. ^ a ă “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 16. ^ “1月21日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. National Health Commission of China. 21 tháng 1 năm 2020. 
 17. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. Wuhan Municipal Health Commission. 21 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 18. ^ “1月22日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. National Health Commission of China. 22 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2020. 
 19. ^ “1月23日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. National Health Commission of China. 23 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 20. ^ “1月24日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. 24 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020. 
 21. ^ “截至1月24日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 25 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 22. ^ “截至1月25日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 26 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 23. ^ “截至1月26日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 26 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 24. ^ “截至1月27日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 27 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 25. ^ “截至1月28日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 28 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 26. ^ “截至1月29日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 29 tháng 1 năm 2020. 
 27. ^ a ă “截至1月30日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 30 tháng 1 năm 2020. 
 28. ^ “截至1月31日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 31 tháng 1 năm 2020. 
 29. ^ “截至2月1日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. National Health Commission of the People's Republic of China. 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 30. ^ “截至2月2日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. National Health Commission of the People's Republic of China. 2 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 31. ^ a ă 中华人民共和国国家卫生健康委员会 (24 tháng 1 năm 2020). “1月24日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况” (bằng tiếng zh-cn). Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 32. ^ 中华人民共和国国家卫生健康委员会 (25 tháng 1 năm 2020). “截至1月24日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况” (bằng tiếng zh-cn). Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 33. ^ a ă 中华人民共和国国家卫生健康委员会 (26 tháng 1 năm 2019). “截至1月25日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况” (bằng tiếng zh-cn). Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2019. 
 34. ^ a ă â “截至1月26日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. www.nhc.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 35. ^ “全国新增确诊病例1771例”. 国家卫生健康委员会 (bằng tiếng zh-cn). 
 36. ^ “全国新增确诊病例1459例”. 国家卫生健康委员会 (bằng tiếng zh-cn). Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 37. ^ a ă “截至1月29日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况” (bằng tiếng zh-cn). Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 38. ^ “截至1月30日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况” (bằng tiếng zh-cn). 
 39. ^ “截至 2020-02-01 01:45 全国数据统计” (bằng tiếng zh-cn). 
 40. ^ a ă â b Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên dxy:14
 41. ^ a ă “全国新增确诊病例1737例”. 国家卫生健康委员会 (bằng tiếng zh-cn). Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 42. ^ a ă â b “截至2月1日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 中华人民共和国国家健康委员会. 2 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “:0” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 43. ^ “WHO | Novel Coronavirus – Thailand (ex-China)”. WHO. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 44. ^ hermesauto (16 tháng 1 năm 2020). “Japan confirms first case of infection from Wuhan coronavirus; Vietnam quarantines two tourists”. The Straits Times (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 45. ^ Limited, Bangkok Post Public Company. “Chinese New Year sparks full alert for coronavirus”. https://www.bangkokpost.com. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 46. ^ 박, 상수 (2020.01.20). “S. Korea reports 1st confirmed case of China coronavirus”. Truy cập 2020.01.20.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date=, |accessdate= (trợ giúp)
 47. ^ “Taiwan confirms first case of infection from new coronavirus”. Reuters (bằng tiếng Anh). 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 48. ^ Correspondent, Elizabeth Cohen, CNN Senior Medical. “First US case of Wuhan coronavirus confirmed by CDC”. CNN. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 49. ^ “Wuhan virus: 2 more cases confirmed in Thailand”. CNA (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 50. ^ “香港現兩宗武漢肺炎個案 一內地男患者搭高鐵抵西九”. hk.news.yahoo.com (bằng tiếng zh-Hant-HK). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 51. ^ “China coronavirus: death toll doubles as Hong Kong reports its first cases”. South China Morning Post (bằng tiếng Anh). 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 52. ^ hermesauto (23 tháng 1 năm 2020). “Singapore confirms first case of Wuhan virus; second case likely”. The Straits Times (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 53. ^ VnExpress. “Vietnam confirms first acute pneumonia cases in Saigon - VnExpress International”. VnExpress International – Latest news, business, travel and analysis from Vietnam (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 54. ^ 疾病管制署 (24 tháng 1 năm 2020). “我國新增確診二例嚴重特殊傳染性肺炎境外移入個案,指揮中心持續中港澳旅客主動關懷機制,全力守護國內防疫安全”. 衛生福利部. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020. 
 55. ^ Jacob, Etienne (24 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: trois premiers cas confirmés en France”. Le Figaro.fr (bằng tiếng Pháp). 
 56. ^ “Japan confirms second case of Wuhan virus: health ministry”. Reuters (bằng tiếng Anh). 23 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 57. ^ “South Korea confirms second case of Wuhan virus”. CNA (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 58. ^ “China battles coronavirus outbreak: All the latest updates”. www.aljazeera.com. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 59. ^ hermesauto (24 tháng 1 năm 2020). “Singapore confirms 2 more Wuhan virus cases, bringing total to 3 infected”. The Straits Times (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 60. ^ Limited, Bangkok Post Public Company. “Fifth coronavirus case in Thailand”. https://www.bangkokpost.com. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 61. ^ “2nd U.S. Case Of Wuhan Coronavirus Confirmed”. NPR.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 62. ^ “China coronavirus: three new cases confirmed in Hong Kong”. South China Morning Post (bằng tiếng Anh). 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 63. ^ Doherty, Ben (25 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: three cases in NSW and one in Victoria as infection reaches Australia”. The Guardian (bằng tiếng en-GB). ISSN 0261-3077. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 64. ^ “Patient admitted with novel coronavirus - Sunnybrook Hospital”. sunnybrook.ca (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 65. ^ “Japan confirms third case of Wuhan virus”. Reuters (bằng tiếng Anh). 25 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 66. ^ Times, New Straits (25 tháng 1 năm 2020). “[Breaking] 3 coronavirus cases confirmed in Johor Baru”. NST Online (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 67. ^ hermesauto (25 tháng 1 năm 2020). “Wuhan virus: Malaysia confirms 4 cases, 3 patients related to Singapore's first confirmed case”. The Straits Times (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 68. ^ “Thailand reports 7 confirmed cases of Wuhan virus, airport continues to limit temperature scans”. CNA (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 69. ^ “Hong Kong to deny entry to anyone from Hubei to check spread of coronavirus”. South China Morning Post (bằng tiếng Anh). 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 70. ^ “Government confirms 5 cases of coronavirus so far in Macau”. Macau News (bằng tiếng en-US). 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 71. ^ 衛生福利部疾病管制署 (26 tháng 1 năm 2020). “中央流行疫情指揮中心公布國內第4例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例,目前收治隔離病房狀況穩定”. 衛生福利部疾病管制署. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020. 
 72. ^ “新型肺炎、国内3例目の感染確認 武漢からの旅行者(写真=共同)”. 日本経済新聞 電子版 (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 73. ^ “‘우한 폐렴’ 국내 3번째 확진자 발생…한국인 50대 남성”. www.donga.com (bằng tiếng Hàn). 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 74. ^ paulam (26 tháng 1 năm 2020). “Singapore confirms 4th case of Wuhan virus; patient from Wuhan stayed at Sentosa hotel”. The Straits Times (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 75. ^ https://www.pptvhd36.com. “สธ.ยืนยันพบผู้ป่วย “ไวรัสโคโรนา” 8 ราย”. pptvhd36.com (bằng tiếng Thái). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 76. ^ “California, Arizona Cases Push US Tally of New Virus to 5”. NBC Los Angeles (bằng tiếng en-US). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 77. ^ “2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Summary | CDC”. www.cdc.gov (bằng tiếng en-us). 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 78. ^ “15-year-old Wuhan boy confirmed as the sixth coronavirus case in Macau”. Macau News (bằng tiếng en-US). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 79. ^ “NEWS.GOV.MO: 本澳新增一例輸入性新型冠狀病毒感染病例”. news.gov.mo. 
 80. ^ “中央流行疫情指揮中心公布國內第5例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例,衛生單位已依相關處置流程啟動防治”. 衛生福利部疾病管制署. 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 81. ^ “Australia’s fifth coronavirus case confirmed as death toll rises”. 7NEWS.com.au (bằng tiếng Anh). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 82. ^ “Cambodia confirms first case of Wuhan virus: Health minister”. CNA (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 83. ^ “Erster Fall des Coronavirus in Deutschland bestätigt” (bằng tiếng Đức). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 84. ^ 강, 애란 (27 tháng 1 năm 2020). '신종코로나' 네번째 환자 발생…병원 진료 후에도 신고안돼(종합4보)”. 연합뉴스. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 85. ^ www.adaderana.lk http://www.adaderana.lk/news/60461/chinese-female-at-idh-tests-positive-for-coronavirus. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020.  |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 86. ^ “武漢肺炎》台灣新增2病例!都是武漢來台觀光發燒確診 - 生活 - 自由時報電子報”. 自由電子報 (bằng tiếng zh-Hant-TW). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 87. ^ “武漢肺炎台灣第8例確診 首位本土病例屬家庭內群聚感染 | 生活 | 重點新聞 | 中央社 CNA”. www.cna.com.tw (bằng tiếng zh-Hant-TW). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 88. ^ a ă “Cinquième case averé”. L'Express (bằng tiếng Pháp). 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 89. ^ “Drei weitere Coronavirus-Fälle in Bayern - Zusammenhang mit dem ersten Fall - Bayerns Gesundheitsministerin Huml: Am Mittwoch sollen vorsichtshalber rund 40 Personen getestet werden”. Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (bằng tiếng de-DE). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 90. ^ “新型肺炎 国内で新たに2人感染確認 奈良在住男性は武漢渡航歴なし、人から人への感染か”. 毎日新聞 (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 91. ^ 日本放送協会. “武漢から来日 北海道観光の40代女性 新型ウイルスへの感染確認”. NHKニュース. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 92. ^ “ด่วน! สธ.ยืนยัน พบนักท่องเที่ยวจีนในไทยติดเชื้อโคโรนาเพิ่ม 6 คน”. Thai PBS. 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 93. ^ “【疫情焦點】傳大埔醫院2宗「假陽性」 病人疑瞞曾訪武漢(附全球疫症互動地圖)”. Apple Daily 蘋果日報 (bằng tiếng Trung). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 94. ^ “Finland's first coronavirus case confirmed in Lapland”. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 95. ^ “女性ガイドも新型肺炎 大阪で入院、感染運転手と同乗(写真=共同)”. 日本経済新聞 電子版 (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 96. ^ BERNAMA (29 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: Three more positive cases in Malaysia, bringing total to seven”. BERNAMA (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 97. ^ “消息指香港再多兩宗確診 一人為確診武漢夫婦女兒 另一人瞞曾遊內地 入住瑪嘉烈普通病房多天 | 立場報道 | 立場新聞”. 立場新聞 Stand News (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 98. ^ “武漢肺炎新增第9例確診 屬家庭群聚感染 | 生活 | 重點新聞 | 中央社 CNA”. www.cna.com.tw (bằng tiếng zh-Hant-TW). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 99. ^ “Coronavirus: un sixième cas confirmé”. Le Parisien (bằng tiếng Pháp). 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 100. ^ a ă “Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Lage in Bayern- Bayerisches Gesundheitsministerium: Jetzt insgesamt sechs Fälle” (bằng tiếng Đức). 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 101. ^ a ă â “Cases of 2019-nCoV in the EU/EEA and the UK”. ECDC. 1 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 102. ^ “きのう帰国の3人、感染確認 新型肺炎、2人は無症状で―さらに210人が羽田到着:時事ドットコム”. 時事ドットコム (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 103. ^ “新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(10例目)”. www.mhlw.go.jp (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 104. ^ “新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(11例目)”. www.mhlw.go.jp (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 105. ^ “新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(12例目)”. www.mhlw.go.jp (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 106. ^ “S. Korea reports 2 more new coronavirus cases, total now at 6”. www.koreaherald.com. 
 107. ^ ThiruvananthapuramJanuary 30, P. S. Gopikrishnan Unnithan; January 31, 2020UPDATED:; Ist, 2020 12:16. “Kerala reports first confirmed coronavirus case in India”. India Today (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 108. ^ Razi, Faris Danial; Januari 30, Astro Awani |; Myt, 2020 12:47. “Koronavirus: Satu lagi kes positif dikesan di Malaysia | Astro Awani”. www.astroawani.com (bằng tiếng Mã Lai). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 109. ^ “Philippines confirms first case of novel coronavirus”. cnnphilippines.com. 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 110. ^ VnExpress. “Thủ tướng yêu cầu 'không chủ quan với dịch viêm phổi' - VnExpress”. Tin nhanh VnExpress. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 111. ^ “嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的最新情況” (PDF). 衛生署衛生防護中心. 
 112. ^ “國內專家建議一般學生無需戴口罩,另公布新增國內境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例”. 衛生福利部疾病管制署. 
 113. ^ “Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Lage in Bayern- Bayerisches Gesundheitsministerium: Ein neuer Fall im Landkreis Fürstenfeldbruck bestätigt” (bằng tiếng Đức). 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 114. ^ 日本放送協会. “新型肺炎 新たに3人 1人はバス運転手から感染の可能性も”. NHKニュース. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 115. ^ INC, SANKEI DIGITAL (30 tháng 1 năm 2020). “中国から来日の30代女性が新型肺炎感染 国内13例目”. 産経ニュース (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 116. ^ '신종코로나' 7번째 확진자 발생…우한서 입국한 28세 한국남성(종합)”. news.naver.com (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 117. ^ “신종 코로나 11번째 환자 확인...현재까지 확진 사례 정리”. BBC News 코리아 (bằng tiếng Hàn). 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 118. ^ “Coronavirus: Primi due casi in Italia”. Corriere della sera (bằng tiếng Italy). 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 119. ^ “Forst two cases in Russia”. CNN. 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 120. ^ “Sanidad confirma en La Gomera el primer caso de coronavirus en España”. El Pais (bằng tiếng Tây Ban Nha). 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 121. ^ “First case of coronavirus confirmed in Sweden”. www.thelocal.se. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.  Đã bỏ qua tham số không rõ |url-access= (trợ giúp)
 122. ^ “สธ.แถลง พบคนขับแท็กซี่ ติดไวรัสโคโรน่า เป็นคนไทยรายแรก ไม่มีประวัติไปจีน”. www.thairath.co.th (bằng tiếng Thái). 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 123. ^ “Thailand confirms first human-to-human coronavirus transmission, total cases rise to 19”. CNA (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 124. ^ Limited, Bangkok Post Public Company. “Human transmission of coronavirus confirmed in Thailand”. https://www.bangkokpost.com. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 125. ^ “Two cornoavirus cases confirmed in UK”. BBC News. 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 126. ^ “Ca thứ 6 Việt Nam nhiễm virus corona” [The 6th corona-virus infection case in Vietnam]. VnExpress. 1 tháng 2 năm 2020. 
 127. ^ “【武漢肺炎】消息指明愛醫院錄初步確診個案 累計個案或增至 14 宗 | 立場報道 | 立場新聞”. 立場新聞 Stand News (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 128. ^ '신종코로나'국내 12번째 환자…일본환자 접촉 49세 중국남성(종합)”. news.naver.com (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 129. ^ “Phát hiện ca thứ 7 ở Việt Nam nhiễm virus corona” [The 7th corona-virus infection case in Vietnam]. Zing. 1 tháng 2 năm 2020. 
 130. ^ “https://tuoitre.vn/viet-nam-da-co-8-benh-nhan-duong-tinh-voi-corona-20200203083936821.htm” [The 8th corona-virus infection case in Vietnam]. Tuoi tre. 3 tháng 2 năm 2020. 
 131. ^ Cohen, Jon (26 tháng 1 năm 2020). “Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally”. Science | AAAS (bằng tiếng Anh). 
 132. ^ “Google Translate”. translate.google.com. 
 133. ^ http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202001/a53e6df293cc4ff0b5a16ddf7b6b2b31.shtml
 134. ^ “UNDIAGNOSED PNEUMONIA – CHINA (HUBEI): REQUEST FOR INFORMATION. Archive Number: 20191230.6864153”. Pro-MED-mail. International Society for Infectious Diseases. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 135. ^ a ă “Undiagnosed pneumonia - China (HU) (01): wildlife sales, market closed, RFI Archive Number: 20200102.6866757”. Pro-MED-mail. International Society for Infectious Diseases. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2020. 
 136. ^ Parry, Jane (ngày 8 tháng 1 năm 2020). “Pneumonia in China: lack of information raises concerns among Hong Kong health workers”. BMJ (bằng tiếng Anh) 368. ISSN 1756-1833. PMID 31915179 Kiểm tra giá trị |pmid= (trợ giúp). doi:10.1136/bmj.m56. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 137. ^ https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
 138. ^ Hui, David S.; Azhar, Esam EI; Madani, Tariq A.; Ntoumi, Francine; Kock, Richard; Dar, Osman; Ippolito, Giuseppe; Mchugh, Timothy D.; Memish, Ziad A.; Drosten, Christian; Zumla, Alimuddin (ngày 14 tháng 1 năm 2020). “The continuing epidemic threat of novel coronaviruses to global health - the latest novel coronavirus outbreak in Wuhan, China”. International Journal of Infectious Diseases (bằng tiếng Anh) 0 (0). ISSN 1201-9712. doi:10.1016/j.ijid.2020.01.009. 
 139. ^ a ă â “Pneumonia of Unknown Cause in China – Watch – Level 1, Practice Usual Precautions – Travel Health Notices | Travelers' Health | CDC”. wwwnc.cdc.gov. Ngày 6 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 140. ^ a ă â Schnirring, Lisa (6 tháng 1 năm 2020). “Questions still swirl over China's unexplained pneumonia outbreak”. CIDRAP (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2020. 
 141. ^ “China pneumonia: Sars ruled out as dozens fall ill in Wuhan”. BBC. Ngày 5 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2020. 
 142. ^ a ă Schnirring, Lisa (ngày 9 tháng 1 năm 2020). “More details emerge on new coronavirus in Wuhan cluster”. CIDRAP (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2020. 
 143. ^ “WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China”. who.int (bằng tiếng Anh). Ngày 9 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2020. 
 144. ^ a ă Schnirring, Lisa (ngày 10 tháng 1 năm 2020). “Pressure builds on China to share info on new coronavirus”. CIDRAP (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2020. 
 145. ^ Lucey, Daniel; Sparrow, Annie (ngày 14 tháng 1 năm 2020). “China Deserves Some Credit for Its Handling of the Wuhan Pneumonia”. Foreign Policy (bằng tiếng Anh Mỹ). Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 146. ^ “Update: Cluster of pneumonia cases associated with novel coronavirus – Wuhan, China – 2019”. European Centre for Disease Prevention and Control (bằng tiếng Anh). Ngày 14 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 147. ^ a ă â b Schnirring, Lisa (ngày 11 tháng 1 năm 2020). “China releases genetic data on new coronavirus, now deadly”. CIDRAP (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2020. 
 148. ^ Qin, Amy; Hernández, Javier C. (ngày 10 tháng 1 năm 2020). “China Reports First Death From New Virus”. The New York Times (bằng tiếng Anh Mỹ). ISSN 0362-4331. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2020. 
 149. ^ “China reports first death in Wuhan pneumonia outbreak”. The Straits Times. Ngày 11 tháng 1 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2019. 
 150. ^ a ă Schnirring, Lisa; 2020 (ngày 13 tháng 1 năm 2020). “Thailand finds Wuhan novel coronavirus in traveler from China”. CIDRAP (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 151. ^ Gan, Nectar (ngày 9 tháng 1 năm 2020). “A new virus related to SARS is the culprit in China's mysterious pneumonia outbreak, scientists say”. CNN. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2020. 
 152. ^ “Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome”. NCBI Genbank. National Center for Biotechnology Information. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2020. 
 153. ^ Schnirring, Lisa (7 tháng 1 năm 2020). “Nations step up screening and await word on China's pneumonia outbreak”. CIDRAP (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2020. 
 154. ^ “Novel Coronavirus 2019 | CDC”. www.cdc.gov (bằng tiếng Anh Mỹ). Ngày 13 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 155. ^ “WHO | Novel Coronavirus – Thailand (ex-China)”. WHO. 14 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2020. 
 156. ^ a ă Schnirring, Lisa (14 tháng 1 năm 2020). “Report: Thailand's coronavirus patient didn't visit outbreak market”. CIDRAP. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2020. 
 157. ^ “Novel Coronavirus 2019 | CDC”. www.cdc.gov (bằng tiếng Anh Mỹ). Ngày 15 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 158. ^ a ă Schirring, Lisa; 2020 (ngày 16 tháng 1 năm 2020). “Japan has 1st novel coronavirus case; China reports another death”. CIDRAP (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 159. ^ “China says second person dies in Wuhan pneumonia outbreak”. Reuters (bằng tiếng Anh). Ngày 17 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 160. ^ Walter, Sim (16 tháng 1 năm 2020). “Japan confirms first case of infection from Wuhan coronavirus; Vietnam quarantines two tourists”. The Straits Times. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2020. 
 161. ^ “WHO | Novel Coronavirus – Japan (ex-China)”. WHO. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 162. ^ Wee, Sui-Lee (15 tháng 1 năm 2020). “Japan and Thailand Confirm New Cases of Chinese Coronavirus”. The New York Times. ISSN 0362-4331. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2020. 
 163. ^ “CHP closely monitors additional confirmed case of infection of novel coronavirus in Thailand”. www.info.gov.hk. Ngày 17 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 164. ^ Schnirring, Lisa; 2020 (ngày 17 tháng 1 năm 2020). “As Thailand notes 2nd nCoV case, CDC begins airport screening”. CIDRAP (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 165. ^ France-Presse, Agence (19 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: China reports 17 new cases of Sars-like mystery virus”. The Guardian. ISSN 0261-3077. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2020. 
 166. ^ 广东确诊1例新型冠状病毒感染的肺炎病例. Sina News (bằng tiếng zh-cn). 20 tháng 1 năm 2020. 
 167. ^ “武汉市卫生健康委员会”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 168. ^ “China reports 136 more cases in two days” (bằng tiếng Trung). Wuhan Municipal Health Commission. Ngày 20 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 169. ^ 박상수 (ngày 20 tháng 1 năm 2020). “S. Korea reports 1st confirmed case of China coronavirus”. Yonhap News Agency (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 170. ^ hermesauto (20 tháng 1 năm 2020). “Wuhan virus: China announces more confirmed cases, including in Shanghai and Guangdong”. The Straits Times. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2020. 
 171. ^ Cheng, Chao Deng and Jonathan. “Coronavirus Is Spreading Quickly Across China as Confirmed Cases Triple”. WSJ (bằng tiếng Anh Mỹ). Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 172. ^ Nectar Gan; Yong Xiong; Eliza Mackintosh. “China confirms new coronavirus can spread between humans”. CNN. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 173. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
 174. ^ “China confirms human-to-human transmission of Wuhan virus as WHO emergency group meets”. CNA. Ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 175. ^ “国家卫生健康委确认我省首例输入性 新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例”. www.zjwjw.gov.cn. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 176. ^ “天津确诊2例新型冠状病毒感染的肺炎病例”. Ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 177. ^ “广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情通报”. Ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 178. ^ “上海卫生健康委员会新增4例新型冠狀病毒感染的肺炎确診病例”. Ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 179. ^ “全球累計313宗武漢新型肺炎病例 重慶出現首宗案例”. Now 新聞 (bằng tiếng zh-hk). Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 180. ^ a ă “国家卫生健康委确认我省首例输入性新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例”. www.hnwsjsw.gov.cn. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 181. ^ “青岛市疑似新型冠状病毒感染的肺炎病例被国家卫生健康委确认为确诊病例”. Ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 182. ^ “湖南全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作”. Ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 183. ^ “昆明市卫生健康委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的情况通报”. Ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 184. ^ “江西省確認2例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例”. Ngày 22 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 185. ^ “Wuhan authorities report fourth death from coronavirus outbreak”. CNA. Ngày 21 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 186. ^ “Cases of deadly coronavirus spike as officials confirm human-to-human spread”. NBC News (bằng tiếng Anh). Ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 187. ^ Choy, Gigi; Yan, Alice (ngày 20 tháng 1 năm 2020). “Wuhan virus kills fourth patient, infects hospital staff amid fear of ‘super-spreader’”. SCMP. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 188. ^ “中科院:武汉冠状病毒有很强感染人能力 世卫组织:可能持续人传人”. Sina News. Ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 189. ^ “Taiwan Centers for Disease Control”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 190. ^ CDC (21 tháng 1 năm 2020). “2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)”. Centers for Disease Control and Prevention-us. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 191. ^ Correspondent, Elizabeth Cohen, Senior Medical. “CDC confirms first US case of Wuhan coronavirus”. CNN. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 192. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200122-sitrep-2-2019-ncov.pdf?sfvrsn=4d5bcbca_2
 193. ^ Joseph, Andrew (ngày 22 tháng 1 năm 2020). “WHO postpones decision on whether to declare China outbreak a global public health emergency”. Stat News (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 194. ^ 澳門確診第2宗武漢肺炎 患者為66歲男遊客. hk.on.cc (bằng tiếng zh-hk). 23 tháng 1 năm 2020. 
 195. ^ “消息指曾赴武漢抵港內地男 初步確診新型冠狀病毒 | 新聞 – Yahoo雅虎香港”. hk.news.yahoo.com (bằng tiếng zh-Hant-HK). Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 196. ^ “地图|中国武汉肺炎确诊病例实时动态”. m.datanews.caixin.com. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 197. ^ “辽宁省卫生健康委员会”. wsjk.ln.gov.cn. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 198. ^ “国家卫生健康委确认我省首例输入性新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例”. www.gzhfpc.gov.cn. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 199. ^ “2019年-2020年新型冠狀病毒肺炎事件”, 维基百科,自由的百科全书 (bằng tiếng Trung), Ngày 22 tháng 1 năm 2020, truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020 
 200. ^ “安徽省报告首例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例 – 工作动态 – 安徽省卫生健康委员会”. wjw.ah.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 201. ^ “山西省卫生健康委员会网站-卫健要闻”. wjw.shanxi.gov.cn. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 202. ^ “国家卫生健康委确认我区首例输入性新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例-宁夏回族自治区卫生健康委员会”. wsjkw.nx.gov.cn. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 203. ^ 国际在线 (ngày 22 tháng 1 năm 2020). “海南确诊4例新型冠状病毒感染的肺炎”. tech.sina.com.cn. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 204. ^ “湖南省新增3例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例”. 
 205. ^ “广西确诊2例新型冠状病毒感染的肺炎病例”. 
 206. ^ “Wuhan, Center of Coronavirus Outbreak, Is Cut Off by Chinese Authorities”. nytimes.com. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 207. ^ “Wuhan virus: 2 more cases confirmed in Thailand”. CNA (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 208. ^ “China coronavirus: Hong Kong reports second case of infection hours after first”. South China Morning Post (bằng tiếng Anh). Ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 209. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-sitrep-3-2019-ncov.pdf?sfvrsn=d6d23643_8
 210. ^ Phúc Duy (23 tháng 1 năm 2020). “Khủng hoảng tại ổ dịch viêm phổi Vũ Hán”. Thanh niên. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 211. ^ Lê Phương (ngày 23 tháng 1 năm 2020). “Hai người viêm phổi Vũ Hán cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy”. VnExpress. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020. 
 212. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200124-sitrep-4-2019-ncov.pdf?sfvrsn=9272d086_8
 213. ^ “湖北省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 214. ^ “安徽启动重大公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 215. ^ “天津市启动应对新型冠状病毒感染的肺炎一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 216. ^ “北京确诊病例29人,启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 217. ^ “上海启动重大突发公共卫生事件一级响应机制|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 218. ^ “重庆启动重大突发公共卫生事件I级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 219. ^ “四川启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 220. ^ “江西启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 221. ^ “云南省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 222. ^ “山东省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 223. ^ “福建省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 224. ^ “广西启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 225. ^ “河北省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 226. ^ “Latest on the coronavirus outbreak: 881 cases confirmed, 26 dead”. CGTN. 23 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 227. ^ “BREAKING: Chinese city of Jingzhou to be put on lockdown at 5 p.m., raising number of people in locked down cities to 35 million”. BNO News. 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 228. ^ “2020年1月24日0时至12时山东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 229. ^ “湖南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情信息发布”. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 230. ^ “2020年1月24日辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 231. ^ “福建省报告新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 232. ^ “2020年1月24日安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 233. ^ “全区新型冠状病毒感染的肺炎疫情通报”. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 234. ^ “【澎湃政务】_沪新增13例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例!上海铁路局、市民政局发布最新通知_权威发布_澎湃新闻-ThePaper.cn”. m.thepaper.cn. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 235. ^ Gallagher, Chris (23 tháng 1 năm 2020). “Japan confirms second case of Wuhan virus: health ministry”. Reuters. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 236. ^ “Three cities under lockdown as coronavirus outbreak kills dozens in China”. CNN. 23 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 237. ^ “2nd U.S. Case Of Wuhan Coronavirus Confirmed”. NPR.org. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 238. ^ Khalik, Salma; Goh, Timothy (24 tháng 1 năm 2020). “Singapore confirms 2 more Wuhan virus cases, bringing total to three infected”. The Straits Times. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020. 
 239. ^ Limited, Bangkok Post Public Company. “Fifth coronavirus case in Thailand”. Bangkok Post. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 240. ^ “CHP investigates three additional imported cases of novel coronavirus infection”. alt="The Government of the Hong Kong Special Administrative Region". Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020. 
 241. ^ “China battles coronavirus outbreak: All the latest updates”. Al Jazeera. 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 242. ^ “Coronavirus outbreak: First confirmed cases in Europe as France declares three infections”. Sky News. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 243. ^ “Coronavirus: un troisième cas d'infection confirmé en France”. Le Monde.fr (bằng tiếng Pháp). 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 244. ^ Jacob, Etienne (24 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: trois premiers cas confirmés en France”. Le Figaro.fr (bằng tiếng Pháp). 
 245. ^ “France declares first two confirmed cases of coronavirus”. Reuters. 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 246. ^ “Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT - 4” (PDF). World Health Organization. 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 247. ^ “受疫情影响 佛教圣地山西五台山暂停对外开放-中新网”. www.chinanews.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 248. ^ www.bjnews.com.cn. “五台山、平遥古城等山西多家景区场馆暂时关闭”. www.bjnews.com.cn. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 249. ^ “厦门鼓浪屿景区收费景点展馆博物馆暂停开放”. www.bjd.com.cn. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 250. ^ 看看新闻KNEWS (24 tháng 1 năm 2020). “上海豫园今天起闭园 已经网上购票观众可申请退款”. news.sina.com.cn. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 251. ^ “Shanghai Disney Resort Official Site”. 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 252. ^ a ă “全国多地取消文旅活动 多个景区景点暂时关闭 | 每经网”. www.nbd.com.cn. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 253. ^ Brzeski, Patrick (23 tháng 1 năm 2019). “China Shutters All 70,000 Movie Theaters in Response to Coronavirus Outbreak”. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 254. ^ “Starbucks becomes the latest company to suspend operations in China amid coronavirus outbreak”. Yahoo Finance. 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 255. ^ “Wuhan virus: Beijing, Shanghai urge people from outbreak areas to stay at home for 14 days as toll in China hits 26” [Virus Vũ Hán: Bắc Kinh, Thượng Hải kêu gọi cư dân ở các khu vực bùng phát coronavirus về và ở nhà trong 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của virus]. The Straits Times (bằng tiếng Anh). Ngày 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 256. ^ “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China” [Những triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân bị nhiễm coronavirus mới 2019 ở Vũ Hán]. The Lancet (bằng tiếng Anh). Ngày 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020. 
 257. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200125-sitrep-5-2019-ncov.pdf?sfvrsn=429b143d_8
 258. ^ “江苏启动突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 259. ^ “海南启动突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 260. ^ “新疆启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 261. ^ “黑龙江省启动突发公共卫生事件一级响应机制|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 262. ^ “河南防控新型肺炎启动一级应急响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 263. ^ “甘肃启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 264. ^ “辽宁省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 265. ^ “山西省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 266. ^ “陕西启动突发公共卫生事件Ι级应急响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 267. ^ “青海省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 268. ^ “吉林省启动突发公共卫生事件Ⅰ级应急响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 269. ^ “宁夏启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 270. ^ “内蒙古启动重大公共卫生突发事件一级响应|界面新闻 · 快讯”. www.jiemian.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 271. ^ Daoud, Elizabeth (25 tháng 1 năm 2020). “First Australian coronavirus case confirmed in Victoria”. 7 News. 
 272. ^ Doherty, Ben (25 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: three cases in NSW and one in Victoria as infection reaches Australia”. The Guardian. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 273. ^ Cunningham, Melissa; McCauley, Dana (25 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus spreads across Australia amid scramble to find more cases”. Sydney Morning Herald. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 274. ^ “Wuhan virus: Malaysia confirms first 3 cases; all patients related to Chinese national who was Singapore's first case”. CNA. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 275. ^ Times, New Straits (25 tháng 1 năm 2020). “[Breaking] 3 coronavirus cases confirmed in Johor Baru”. NST Online. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 276. ^ hermesauto (25 tháng 1 năm 2020). “Wuhan virus: Malaysia confirms 4 cases, 3 patients related to Singapore's first confirmed case”. The Straits Times. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020. 
 277. ^ “Japan confirms third case of Wuhan virus”. Reuters. 25 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 278. ^ “Patient admitted with novel coronavirus - Sunnybrook Hospital”. sunnybrook.ca. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 279. ^ “Thailand reports bảy confirmed cases of Wuhan virus, airport continues to limit temperature scans”. CNA. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 280. ^ “MOH | News Highlights”. www.moh.gov.sg. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020. 
 281. ^ “Doctor at hospital in China's Hubei province dies from coronavirus - state media”. Reuters. 25 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 282. ^ “Latest on the coronavirus outbreak”. CGTN. 25 tháng 1 năm 2020. 
 283. ^ 人民日报 (25 tháng 1 năm 2020). “武汉将再建一个"小汤山医院":武汉雷神山医院”. finance.sina.com.cn. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 284. ^ “Beijing to halt all inter-province shuttle buses from Jan 26 -local media”. finance.yahoo.com. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 285. ^ “北京據報明日起停運所有省際客運 - RTHK”. news.rthk.hk (bằng tiếng zh-tw). Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020. 
 286. ^ “CPC leadership meets to discuss novel coronavirus prevention, control”. People's Daily Online. 25 tháng 1 năm 2020. Xi Jinping, general secretary of the CPC Central Committee, chaired the meeting. 
 287. ^ “China virus spread is accelerating, Xi warns”. BBC News. 25 tháng 1 năm 2020. 
 288. ^ “Two suspected cases of Coronavirus investigated at IDH Sri Lanka”. Daily Mirror. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020. 
 289. ^ “China to extend Spring Festival holiday to contain coronavirus outbreak”. Xinhua News Agency. Bắc Kinh. 26 tháng 1 năm 2020. 
 290. ^ “Shanghai Reports First Death From China Coronavirus”. NDTV.com. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020. 
 291. ^ “Los Angeles County’s First Case of Deadly Novel Coronavirus Confirmed”. NBC Los Angeles. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020. 
 292. ^ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Summary | CDC
 293. ^ “Government confirms 5 cases of coronavirus so far in Macau”. Macau News. 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020. 
 294. ^ “China coronavirus-Hong Kong's sixth patient”. South China Morning Post. 26 tháng 1 năm 2020. 
 295. ^ “สธ.ยืนยันพบผู้ป่วย “ไวรัสโคโรนา” 8 ราย”. PPTVHD36 (bằng tiếng Thái). 25 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020. 
 296. ^ “Chinese scientists race to develop vaccine as coronavirus death toll jumps”. SCMP. 26 tháng 1 năm 2020. 
 297. ^ “China CDC developing novel coronavirus vaccine”. Xinhua. 26 tháng 1 năm 2020. 
 298. ^ “Ivory Coast fears China virus has reached Africa”. BBC News. 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 299. ^ “Chinese Premier Li visits Wuhan, epicenter of virus outbreak”. Reuters. Bắc Kinh. 27 tháng 1 năm 2020. 
 300. ^ “China allots nearly $9 billion to contain spread of virus”. Reuters. 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 301. ^ “Wuhan suspends visa, passports services for Chinese citizens until January 30: government statement”. Reuters. 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 302. ^ “Companies in Shanghai cannot resume work before February 9 due to virus fight: government”. Reuters (bằng tiếng Anh). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 303. ^ “China's Tencent asks staff to work from home until February 7 due to virus”. Reuters. 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 304. ^ “Ontario Confirms Second Presumptive Case of Wuhan Novel Coronavirus”. Queen's Printer for Ontario. 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 305. ^ “Australia’s fifth coronavirus case confirmed as death toll rises”. 7NEWS.com.au. 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 306. ^ “Subscribe to The Australian”. www.theaustralian.com.au. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 307. ^ “First confirmed case of Coronavirus reported in Sri Lanka”. 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2020. 
 308. ^ Toh, Yong Chuan (28 tháng 1 năm 2020). “Wuhan virus: Singapore confirms 5th case; patient from Wuhan stayed at her family's home in Ceylon Road”. The Straits Times. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 309. ^ “Erster Fall des Coronavirus in Deutschland bestätigt” (bằng tiếng Đức). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 310. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. “Germany confirms first case of coronavirus | DW | 27.01.2020”. DW.COM (bằng tiếng en-GB). Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 311. ^ Wuhan virus: Taiwan reports first case of domestic coronavirus transmission, East Asia News & Top Stories - The Straits Times
 312. ^ “Beijing reports capital's first death from coronavirus”. France 24 (bằng tiếng Anh). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 313. ^ “Coronavirus: Zwei Personen negativ getestet, doch zwei neue Verdachtsfälle”. derStandard (bằng tiếng Đức). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 314. ^ “Posibil caz de coronavirus în România. Reacția Ministerului Sănătății: „Este foarte puțin probabil””. digi24.ro (bằng tiếng Romania). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 315. ^ “Ecuador reports first suspected case of coronavirus”. The Tico Times Costa Rica (bằng tiếng en-US). Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 316. ^ “Dwoje dzieci ze Śląska trafiło na dziecięcy oddział zakaźny krakowskiego szpitala im. Żeromskiego. Wraz z rodzicami wracały przez Pekin do kraju i zachorowały”. krakow.wyborcza.pl (bằng tiếng Ba Lan). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 317. ^ a ă iKon.mn, Г. Өлзийхутаг (27 tháng 1 năm 2020). "Хэнтий аймгийн эмнэлэгт нас барсан охины цогцсоос сорьц авч, дээжийг ХӨСҮТ-д илгээсэн". ikon.mn. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 318. ^ “Two men in quarantine in Samoa over coronavirus fears” (bằng tiếng en-GB). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 319. ^ Ratcliffe, Rebecca; Standaert, and Michael (27 tháng 1 năm 2020). “China coronavirus: mayor of Wuhan admits mistakes”. The Guardian (bằng tiếng en-GB). ISSN 0261-3077. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 320. ^ “China's Tangshan city suspends public transit to prevent spread of coronavirus”. Reuters (bằng tiếng Anh). 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020. 
 321. ^ 人民日报 (29 tháng 1 năm 2020). “西藏新增新型冠状病毒肺炎1例疑似病例”. news.sina.com.cn. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 322. ^ “西藏启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应|界面新闻 · 快讯”. jiemian.com. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 323. ^ “Coronavirus: First case confirmed in UAE”. gulfnews.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 324. ^ “Coronavirus in UAE: Four of a family infected”. gulfnews.com (bằng tiếng Anh).  Đã bỏ qua văn bản “https://gulfnews.com/uae/health/coronavirus-in-uae-four-of-a-family-infected-1.1580273983681” (trợ giúp);
 325. ^ “Singapore confirms 3 new cases of Wuhan virus; total of 10 infected”. CNA. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 326. ^ Bộ Y tế: 3 người Việt Nam dương tính với virus corona. Tuoitre.vn.
 327. ^ 3 người Việt Nam nhiễm virus Corona. Laodong.vn.
 328. ^ “Kerala reports first confirmed coronavirus case in India”. India: indiatoday.com. 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 329. ^ “Philippines confirms first case of novel coronavirus”. Philippines: cnnphilippines.com. 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 330. ^ Harun, Hana Naz (30 tháng 1 năm 2020). “Another Chinese national tests positive for 2019-nCoV”. NST Online (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 331. ^ “Wuhan virus: 3 new cases confirmed in Singapore, bringing tally to 13”. CNA. 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 332. ^ “S. Korea reports 2 more cases of new coronavirus, 1st human transmission”. The Korea Herald (bằng tiếng Anh). 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 333. ^ “France confirms sixth case of coronavirus infection, health official says”. France 24 (bằng tiếng Anh). 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 334. ^ “Coronavirus spreads for first time in U.S., CDC says”. www.nbcnews.com. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 335. ^ Wuhan virus: China sacks senior city health official unable to answer basic questions, East Asia News & Top Stories - The Straits Times
 336. ^ Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, Lào đóng cửa một số trường học. Tuoitre.vn.
 337. ^ Stanglin, Doug. “Britain, Russia report first cases of coronavirus as illness spreads to 20 countries”. USA TODAY. 
 338. ^ “Coronavirus: Two cases confirmed in UK”. BBC. 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 339. ^ “Thailand confirms first human-to-human coronavirus transmission, total cases rises to 19”. CNA. 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 340. ^ “Human transmission of coronavirus confirmed in Thailand”. Bangkok Post. 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 341. ^ “Första bekräftade fallet av coronavirus i Sverige – kvinna hålls isolerad”. Aftonbladet. 
 342. ^ Ca thứ 6 Việt Nam nhiễm virus corona. VnExpress.net.
 343. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2
 344. ^ Zhuo, Tee (1 tháng 2 năm 2020). “Singapore confirms 2 more Wuhan virus cases, including 2nd Singaporean woman on Scoot flight from Wuhan”. straitstimes.com (bằng tiếng Anh). The Straits Times. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 345. ^ “Fourth coronavirus case confirmed in Victoria, SA announces first two cases in Wuhan couple”. abc.net.au (bằng tiếng Anh). ABC News. 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 346. ^ Yamada, Daigo (1 tháng 2 năm 2020). “新型コロナウイルスに関連した患者(14、15例目)及び無症状病原体保有者(*)の発生について”. mhlw.go.jp (bằng tiếng Japanese). Ministry of Health, Labour and Welfare. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 347. ^ “(LEAD) S. Korea reports 12th confirmed case of novel coronavirus”. en.yna.co.kr (bằng tiếng Anh). Seoul, South Korea: Yonhap News Agency. 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 348. ^ Burke, Minyvonne. “Coronavirus case in Boston is 1st in Massachusetts; 8th in the U.S.”. NBC News. NBC Universal. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 349. ^ “Một Việt kiều ở TP.HCM dương tính virus corona sau khi quá cảnh Vũ Hán”. tuoitre.vn. Ho Chi Minh City, Vietnam. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 350. ^ “S. Korea reports 3 more cases of novel coronavirus, total now at 15”. Yonhap News Agency (bằng tiếng Anh). Seoul, South Korea. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 351. ^ Luna, Franco. “DOH confirms second case of novel coronavirus in Philippines”. philstar.com. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 352. ^ “Zwei Infizierte unter Heimkehrern aus Wuhan”. Spiegel. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2020. 
 353. ^ Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report-13
 354. ^ “[8th person in Vietnam infected with corona virus] - ZING”. 
 355. ^ “[The female patient of Thanh Hoa infected with coronavirus was discharged from the hospital] - Báo Thanh Niên | YouTube”. 
 356. ^ “Nóng: Phát hiện nCoV có thể trú ngụ ở tay cửa, điện thoại, bàn phím - Lao Động”. 
 357. ^ “[China completed a 1,000-bed field hospital in Wuhan after 10 days] - Tuổi Trẻ Online”. 
 358. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200203-sitrep-14-ncov.pdf
 359. ^ “Hong Kong xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona - Tuổi Trẻ Online”. 
 360. ^ “Bỉ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới - VietnamPlus”. 
 361. ^ “Việt Nam có ca nhiễm virus corona thứ 9 - Tuổi Trẻ Online”. 
 362. ^ “Việt Nam có ca nhiễm virus corona thứ 10 - Tuổi Trẻ Online”. 
 363. ^ “Thêm bệnh nhân nhiễm virus corona ở Việt Nam được xuất viện - Zing.vn”. 
 364. ^ “Ca thứ 3 nhiễm virus corona ở Việt Nam được xuất viện - VietNamNet”. 
 365. ^ “Coronavirus: South Korean woman travelling home from Thailand tests positive for virus”. The Straits Times. 4 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020. 
 366. ^ Hassan, Hazlin (4 tháng 2 năm 2020). “Malaysia confirms first citizen with coronavirus: Man was in S'pore for meeting with China colleagues last month”. The Straits Times. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020. 
 367. ^ Chang, Ai-Lien; Khalik, Salma (4 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: S'pore reports first cases of local transmission; 4 out of 6 new cases did not travel to China”. The Straits Times. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020. 
 368. ^ “Thailand confirms 6 new cases of novel coronavirus, including 4 Thais”. CNA. 4 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020. 
 369. ^ “Sterblichkeitsrate in Wuhan mehr als doppelt so hoch wie im Rest Chinas”. Welt. 4 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020. 
 370. ^ “Chiến dịch truy tìm 5 triệu người Vũ Hán”. Welt. 4 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020. 
 371. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200204-sitrep-15-ncov.pdf?sfvrsn=88fe8ad6_2
 372. ^ “Hai người Trung Quốc ‘gieo’ bệnh, Khánh Hòa có thể thành ổ dịch Corona - Người Việt”. 
 373. ^ a ă â “Cập nhật dịch corona ngày 5-2: tổng cộng 492 người chết, 911 ca khỏi bệnh - Tuổi Trẻ Online”. 
 374. ^ “10 confirmed infected on ship near Yokohama”. NHK World. 4 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020. 
 375. ^ Chee, Kenny (5 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: Singapore confirms 4 new cases, including 6-month-old child of infected couple”. The Straits Times. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2020. 
 376. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200205-sitrep-16-ncov.pdf?sfvrsn=23af287f_4
 377. ^ “Việt Nam thêm 2 ca nhiễm virus corona - Tuổi Trẻ Online”. 
 378. ^ https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3049259/coronavirus-20-infected-quarantined-diamond-princess-cruise
 379. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200206-sitrep-17-ncov.pdf?sfvrsn=17f0dca_4
 380. ^ Yusof, Amir (10 tháng 2 năm 2020). “Malaysia confirms sixth citizen case of coronavirus, man worked in Macau before coming home unwell”. CNA. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2020. 
 381. ^ https://www.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-10-20-intl-hnk/index.html
 382. ^ “Coronavirus: Four more people diagnosed in UK”. BBC. 
 383. ^ “2 new coronavirus cases in Singapore, including Certis Cisco employee who served quarantine orders”. CNA (bằng tiếng Anh). 10 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2020. 
 384. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200210-sitrep-21-ncov.pdf?sfvrsn=947679ef_2
 385. ^ “Ca thứ 15 nhiễm virus corona là bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc (in Vietnamese)”. Dân trí. 11 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2020. 
 386. ^ “Chinese Woman Confirmed to Be S. Korea's 28th Coronavirus Case”. KBS World. 11 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2020. 
 387. ^ “Thailand reports 1 new case of coronavirus, brings total to 33”. Bangkok Post. 11 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2020. 
 388. ^ “Novel coronavirus: 2 new confirmed cases in Singapore, both with no recent travel history to China”. TODAYonline. 11 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2020. 
 389. ^ Coronavirus disease named Covid-19 - BBC News
 390. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2
 391. ^ “Novel Coronavirus(2019-nCoV)Situation Report –23-ERRAT” (PDF). WHO. 12 tháng 2 năm 2020. 
 392. ^ “クルーズ船で新たに39人感染確認 検疫官も (in Japanese)”. www3.nhk.or.jp. NHK News Web. 12 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2020. 
 393. ^ Kaur, Karamjit; Goh, Timothy; Kurohi, Rei (12 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: 3 new cases in Singapore - 2 from Grace Assembly of God church, 1 from DBS”. The Straits Times. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2020. 
 394. ^ Goh, Yan Han; Choo, Yun Ting (12 tháng 2 năm 2020). “300 employees vacate MBFC Tower 3 after coronavirus case confirmed at DBS Asia Central”. The Straits Times. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2020. 
 395. ^ Rawlinson (now), Kevin; Perraudin, Frances; Walker, Amy; Murphy, Simon; Farrer (earlier), Martin; Gibbs, Samuel; McDonald, Henry (12 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: first case confirmed in London as major tech event cancelled – latest news”. The Guardian (bằng tiếng en-GB). ISSN 0261-3077. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2020. 
 396. ^ “Covid-19: Detetado em Londres o primeiro caso do novo coronavírus”. www.lusa.pt. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2020. 
 397. ^ “CHP investigates additional case of novel coronavirus infection”. Centre for Health Protection (Hong Kong). 12 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2020. 
 398. ^ Ng, Kang-chung; Cheung, Tony; Cheung, Elizabeth (12 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: Hong Kong discharges first recovered patient as 10 others from city confirmed to be infected in Hubei”. South China Morning Post. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 399. ^ “CDC Confirms 14th Case of 2019 Novel Coronavirus”. Centers for Disease Control and Prevention (United States). 12 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2020. 
 400. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200212-sitrep-23-ncov.pdf?sfvrsn=41e9fb78_4
 401. ^ “Ca thứ 16 tại Việt Nam dương tính nCoV (in Vietnamese)”. VnExpress. 13 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 402. ^ “Tokyo taxi driver and Wakayama surgeon test positive for COVID-19”. The Japan Times. 13 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 403. ^ “Coronavirus: 44 more cases found on Japan cruise ship”. The Straits Times. 13 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 404. ^ “Coronavirus: First death confirmed in Japan | NHK WORLD-JAPAN News”. NHK WORLD (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 405. ^ “Japan confirms its first COVID-19 death: Health minister”. CNA. 13 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 406. ^ Lum, Alvin; Lok-kei, Sum (13 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: worker at Hong Kong government headquarters suspected as infected”. South China Morning Post. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 407. ^ Tjendro, Johannes (13 tháng 2 năm 2020). “Malaysia confirms new COVID-19 case related to two others who had tested positive”. CNA. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 408. ^ Kurohi, Rei; Baharudin, Hariz (13 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: 8 new cases in Singapore, including 5 more linked to Grace Assembly church, 1 linked to DBS case”. The Straits Times. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 409. ^ https://www.scmp.com/news/china/society/article/3050354/coronavirus-hubei-province-reports-sharp-spike-new-confirmed
 410. ^ “Number Of Dead From Virus Surges As China Changes Way It Counts Cases”. NDTV.com. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 411. ^ Tan, Weizhen (12 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus live updates: China's Hubei reports 14,840 new cases, 242 additional deaths”. CNBC (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020. 
 412. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200213-sitrep-24-covid-19.pdf?sfvrsn=9a7406a4_4
 413. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200217-sitrep-28-covid-19.pdf?sfvrsn=a19cf2ad_2
 414. ^ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf?sfvrsn=3346b04f_2
 415. ^ Team, CM1. “Four suspected cases of mystery Chinese viral pneumonia detected at CM Airport | Chiang Mai One” (bằng tiếng Anh Mỹ). Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 416. ^ CityNews. “Wuhan viral pneumonia alert”. Chiang Mai Citylife (bằng tiếng Anh Mỹ). Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 417. ^ Goh, Timothy (ngày 2 tháng 1 năm 2020). “Travellers arriving at Changi Airport from Wuhan to undergo temperature screening after pneumonia outbreak”. The Straits Times. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020. 
 418. ^ “PH suspends issuance of visa on arrival to Chinese nationals amid coronavirus alarm”. cnn (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 419. ^ “Wuhan virus: 2 new confirmed cases in Singapore, bringing total to 7; no entry or transit for new visitors from Hubei”. The Straits Times. 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 420. ^ “Hong Kong to temporarily close some of its borders with mainland China”. CNN (bằng tiếng Anh). 29 tháng 1 năm 2020. 
 421. ^ Gayle (now), Damien; Rourke (earlier), Alison (28 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: Germany confirms first human transmission in Europe – live updates”. The Guardian (bằng tiếng en-GB). ISSN 0261-3077. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 422. ^ “Railway closures, no visas: Hong Kong scrambles to fight mainland virus outbreak”. South China Morning Post (bằng tiếng Anh). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 423. ^ “ด่วน! สธ.ยืนยัน พบนักท่องเที่ยวจีนในไทยติดเชื้อโคโรนาเพิ่ม 6 คน”. Thai PBS. 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 424. ^ “Thailand confirms 6 more Wuhan virus infections, bringing total to 14”. CNA. 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 425. ^ “Britons warned against travel to mainland China”. BBC News (bằng tiếng en-GB). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020. 
 426. ^ “As deadly coronavirus spreads, U.S. to expand screening of passengers from China at 20 airports”. Washington Post. 27 tháng 1 năm 2020. 
 427. ^ “Pacific countries, already hard hit by epidemics, take extreme coronavirus measures”. Washington Post. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 428. ^ a ă â “PNG to ban all travellers from Asian countries as it steps up response to coronavirus outbreak”. ABC News. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 429. ^ Perper, Rosie (29 tháng 1 năm 2020). “British Airways Cancels All Flights to Mainland China”. Business Insider. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 430. ^ https://www.cnbc.com/2020/01/29/watch-who-officials-hold-press-conference-on-coronavirus-as-outbreak-worsens.html
 431. ^ WHO praises China’s response to coronavirus, will reconvene expert panel
 432. ^ a ă “Travel advice and advisories for China”. 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 433. ^ Harris, Kathleen (29 tháng 1 năm 2020). “Canada readying to send plane to repatriate Canadians in China affected by coronavirus outbreak”. CBC News. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 434. ^ “Air Canada, other airlines suspend flights to China over coronavirus fears”. 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020. 
 435. ^ “Singapore households to get 4 face masks each amid worries over Wuhan virus”. CNA (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 436. ^ Khalik, Salma; Goh, Timothy; Kurohi, Rei (30 tháng 1 năm 2020). “Wuhan virus: Every household in Singapore to get 4 masks; collection starts on Feb 1”. The Straits Times. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 437. ^ “Coronavirus: Air France suspend ses vols à destination et en provenance de la Chine jusqu'au 9 février”. LaProvence.com (bằng tiếng Pháp). 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 438. ^ https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/klm-staakt-alsnog-alle-lijndiensten-naar-china
 439. ^ “World Health Organization declares China’s coronavirus a 'global health emergency' less than week after deciding not to”. news.yahoo.com (bằng tiếng en-US). Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 440. ^ Weaver, Damien Gayle (now) Matthew; Murray, Jessica; Rourke (earlier), Alison; Murphy, Simon; McCurry, Justin (30 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: health chief in Chinese city near Wuhan sacked – live news”. The Guardian (bằng tiếng en-GB). ISSN 0261-3077. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 441. ^ “The Latest: All airports and ports have been closed in order to contain the virus. Shanghai has exploded.”. ABC News (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 442. ^ “Dừng buôn bán vùng biên để ứng phó dịch corona”. tuoitre.vn. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020. 
 443. ^ Helen Regan; Steve George (31 tháng 1 năm 2020). “Macao delays restarting schools indefinitely”. CNN (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 444. ^ “Singapore closes borders to all Chinese travellers to stem spread of coronavirus”. South China Morning Post. 31 tháng 1 năm 2020. 
 445. ^ “【武漢肺炎】全港學校延至3月2日復課 14日內曾到湖北港人安排入住檢疫中心 (17:12) - 20200131 - 港聞”. 明報新聞網 - 即時新聞 instant news. 
 446. ^ “Koronawirus w Chinach. LOT zawiesza rejsy do Pekinu”. Business Insider. 31 tháng 1 năm 2020. 
 447. ^ “Italy suspends all China flights after coronavirus cases confirmed in Rome”. www.thelocal.it. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020. 
 448. ^ Abbott, Alison (17 tháng 6 năm 2009). “Italy cancels G8 research meeting”. Nature. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/news.2009.579. 
 449. ^ “Coronavirus: Delta suspends US-China flights, pilots sue American Airlines”. South China Morning Post. 31 tháng 1 năm 2020. 
 450. ^ Mzezewa, Tariro; Arnot, Mike; Chokshi, Niraj (31 tháng 1 năm 2020). “Delta and American Suspend Flights to China” – qua NYTimes.com. 
 451. ^ https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3048497/american-airlines-pilots-sue-halt-us-china-flights
 452. ^ https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3048525/qantas-air-nz-suspend-china-flights-japan-declares
 453. ^ Bhat, Nishi (1 tháng 2 năm 2020). “N-95 Mask Export Ban! With corona in the backdrop, Health Ministry bans export of N-95 Mask”. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 454. ^ a ă “Vietnam declares novel coronavirus epidemic”. Vietnam+ (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 455. ^ “Dừng toàn bộ chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ chiều nay”. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 456. ^ “Qatar Air Suspends Flights to China as Cases Jump: Virus Update”. Financial Post. 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 457. ^ Chen, Natasha. “Cruise line announces restrictions on passengers who were in China”. CNN. Turner Broadcasting System, Inc. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
 458. ^ Feek, Belinda (2 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: NZ Government to block travellers from mainland China, as details of recovery mission revealed”. New Zealand Herald. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2019. 
 459. ^ “NZ to close doors on foreign travellers from China”. Radio New Zealand. 2 tháng 2 năm 2020. 
 460. ^ “PH imposes travel ban on China as new coronavirus infections rise globally”. ABS-CBN News (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 461. ^ “Korea to ban entry from China's Hubei province”, Korea Herald (Seoul, South Korea), truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020 
 462. ^ “Indonesia to stop flights to and from China amid coronavirus epidemic”, The Jakarta Post (Jakarta, Indonesia), truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020 
 463. ^ “PAL, Cebu Pacific suspend flights between Philippines, China”. ABS-CBN News. 2 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 464. ^ Xinhua (2 tháng 2 năm 2020). "I am not a virus": French Asians blast racism over coronavirus outbreak”. XINHUANET.com. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020. 
 465. ^ “Kreuzfahrtschiffe verweigern Chinareisenden die Passage”. Spiegel. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2020. 
 466. ^ “Maldives bans travellers from China over virus fears, minister says”, Reuters, truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2020 
 467. ^ “Cập nhật dịch corona ngày 5-2: tổng cộng 492 người chết, 911 ca khỏi bệnh”. 
 468. ^ “Virus corona: Tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam cho học sinh nghỉ học - BBC”. 
 469. ^ “Virus corona: 20.000 nhân viên y tế Hồng Kông dọa đồng loạt đình công - RFI”. 
 470. ^ a ă “Coronavirus: South Korea, Israel advise citizens to defer travel to Singapore”. CNA. 11 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2020.