Dòng thời gian của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam năm 2021

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là dòng thời gian các sự kiện chính trong đại dịch COVID-19 gây ra bởi SARS-CoV-2 tại Việt Nam năm 2021.

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Thời
gian
Tổng số ca
Mắc mới Hồi phục Tử vong
Tháng 1 352 132 0
Tháng 2 631 419 0
Tháng 3 155 483 0
Tháng 4 325 157 0
Tháng 5 4.393 514 12
Tháng 6 9.542 3.810 34
Tháng 7 128.823 31.894 1.225
Tháng 8 316.410 200.126 10.198
Tháng 9 328.659 369.971 7.797
Tháng 10 130.367 211.503 2.782
Tháng 11 316.960 169.014 3.169
Tháng 12 493.175 365.938 7.142
2021 1.729.792 1.353.961 32.359
COVID-19 tại Việt Nam năm 2021 (số tích lũy từ đầu dịch)  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2021-01-01
1.474(n.a.) 35(n.a.)
2021-01-02
1.482(+0,54%) 35(=)
2021-01-03
1.492(+0,67%) 35(=)
2021-01-04
1.497(+0,34%) 35(=)
2021-01-05
1.504(+0,47%) 35(=)
2021-01-06
1.505(+0,07%) 35(=)
2021-01-07
1.509(+0,27%) 35(=)
2021-01-08
1.512(+0,2%) 35(=)
2021-01-09
1.513(+0,07%) 35(=)
2021-01-10
1.514(+0,07%) 35(=)
2021-01-11
1.515(+0,07%) 35(=)
2021-01-12
1.520(+0,33%) 35(=)
2021-01-13
1.521(+0,07%) 35(=)
2021-01-14
1.531(+0,66%) 35(=)
2021-01-15
1.536(+0,33%) 35(=)
2021-01-16
1.537(+0,07%) 35(=)
2021-01-17
1.537(=) 35(=)
2021-01-18
1.539(+0,13%) 35(=)
2021-01-19
1.540(+0,06%) 35(=)
2021-01-20
1.544(+0,26%) 35(=)
2021-01-21
1.546(+0,13%) 35(=)
2021-01-22
1.548(+0,13%) 35(=)
2021-01-23
1.548(=) 35(=)
2021-01-24
1.548(=) 35(=)
2021-01-25
1.549(+0,06%) 35(=)
2021-01-26
1.551(+0,13%) 35(=)
2021-01-27
1.551(=) 35(=)
2021-01-28
1.642(+5,9%) 35(=)
2021-01-29
1.705(+3,8%) 35(=)
2021-01-30
1.767(+3,6%) 35(=)
2021-01-31
1.817(+2,8%) 35(=)
2021-02-01
1.850(+1,8%) 35(=)
2021-02-02
1.882(+1,7%) 35(=)
2021-02-03
1.911(+1,5%) 35(=)
2021-02-04
1.957(+2,4%) 35(=)
2021-02-05
1.976(+0,97%) 35(=)
2021-02-06
1.981(+0,25%) 35(=)
2021-02-07
2.001(+1%) 35(=)
2021-02-08
2.050(+2,4%) 35(=)
2021-02-09
2.069(+0,93%) 35(=)
2021-02-10
2.091(+1,1%) 35(=)
2021-02-11
2.140(+2,3%) 35(=)
2021-02-12
2.142(+0,09%) 35(=)
2021-02-13
2.195(+2,5%) 35(=)
2021-02-14
2.228(+1,5%) 35(=)
2021-02-15
2.269(+1,8%) 35(=)
2021-02-16
2.311(+1,9%) 35(=)
2021-02-17
2.329(+0,78%) 35(=)
2021-02-18
2.347(+0,77%) 35(=)
2021-02-19
2.362(+0,64%) 35(=)
2021-02-20
2.368(+0,25%) 35(=)
2021-02-21
2.383(+0,63%) 35(=)
2021-02-22
2.392(+0,38%) 35(=)
2021-02-23
2.401(+0,38%) 35(=)
2021-02-24
2.412(+0,46%) 35(=)
2021-02-25
2.420(+0,33%) 35(=)
2021-02-26
2.426(+0,25%) 35(=)
2021-02-27
2.432(+0,25%) 35(=)
2021-02-28
2.448(+0,66%) 35(=)
2021-03-01
2.461(+0,53%) 35(=)
2021-03-02
2.472(+0,45%) 35(=)
2021-03-03
2.482(+0,4%) 35(=)
2021-03-04
2.488(+0,24%) 35(=)
2021-03-05
2.494(+0,24%) 35(=)
2021-03-06
2.507(+0,52%) 35(=)
2021-03-07
2.512(+0,2%) 35(=)
2021-03-08
2.524(+0,48%) 35(=)
2021-03-09
2.526(+0,08%) 35(=)
2021-03-10
2.529(+0,12%) 35(=)
2021-03-11
2.533(+0,16%) 35(=)
2021-03-12
2.550(+0,67%) 35(=)
2021-03-13
2.553(+0,12%) 35(=)
2021-03-14
2.554(+0,04%) 35(=)
2021-03-15
2.557(+0,12%) 35(=)
2021-03-16
2.560(+0,12%) 35(=)
2021-03-17
2.567(+0,27%) 35(=)
2021-03-18
2.570(+0,12%) 35(=)
2021-03-19
2.571(+0,04%) 35(=)
2021-03-20
2.572(+0,04%) 35(=)
2021-03-21
2.572(=) 35(=)
2021-03-22
2.575(+0,12%) 35(=)
2021-03-23
2.576(+0,04%) 35(=)
2021-03-24
2.576(=) 35(=)
2021-03-25
2.579(+0,12%) 35(=)
2021-03-26
2.586(+0,27%) 35(=)
2021-03-27
2.586(=) 35(=)
2021-03-28
2.591(+0,19%) 35(=)
2021-03-29
2.594(+0,12%) 35(=)
2021-03-30
2.594(=) 35(=)
2021-03-31
2.603(+0,35%) 35(=)
2021-04-01
2.617(+0,54%) 35(=)
2021-04-02
2.620(+0,11%) 35(=)
2021-04-03
2.626(+0,23%) 35(=)
2021-04-04
2.631(+0,19%) 35(=)
2021-04-05
2.637(+0,23%) 35(=)
2021-04-06
2.648(+0,42%) 35(=)
2021-04-07
2.659(+0,42%) 35(=)
2021-04-08
2.668(+0,34%) 35(=)
2021-04-09
2.683(+0,56%) 35(=)
2021-04-10
2.692(+0,34%) 35(=)
2021-04-11
2.693(+0,04%) 35(=)
2021-04-12
2.705(+0,45%) 35(=)
2021-04-13
2.714(+0,33%) 35(=)
2021-04-14
2.733(+0,7%) 35(=)
2021-04-15
2.758(+0,91%) 35(=)
2021-04-16
2.772(+0,51%) 35(=)
2021-04-17
2.781(+0,32%) 35(=)
2021-04-18
2.784(+0,11%) 35(=)
2021-04-19
2.791(+0,25%) 35(=)
2021-04-20
2.801(+0,36%) 35(=)
2021-04-21
2.806(+0,18%) 35(=)
2021-04-22
2.816(+0,36%) 35(=)
2021-04-23
2.830(+0,5%) 35(=)
2021-04-24
2.833(+0,11%) 35(=)
2021-04-25
2.843(+0,35%) 35(=)
2021-04-26
2.852(+0,32%) 35(=)
2021-04-27
2.857(+0,18%) 35(=)
2021-04-28
2.865(+0,28%) 35(=)
2021-04-29
2.910(+1,6%) 35(=)
2021-04-30
2.928(+0,62%) 35(=)
2021-05-01
2.942(+0,48%) 35(=)
2021-05-02
2.962(+0,68%) 35(=)
2021-05-03
2.981(+0,64%) 35(=)
2021-05-04
2.996(+0,5%) 35(=)
2021-05-05
3.022(+0,87%) 35(=)
2021-05-06
3.090(+2,3%) 35(=)
2021-05-07
3.137(+1,5%) 35(=)
2021-05-08
3.230(+3%) 35(=)
2021-05-09
3.332(+3,2%) 35(=)
2021-05-10
3.461(+3,9%) 35(=)
2021-05-11
3.537(+2,2%) 35(=)
2021-05-12
3.623(+2,4%) 35(=)
2021-05-13
3.710(+2,4%) 35(=)
2021-05-14
3.816(+2,9%) 35(=)
2021-05-15
3.985(+4,4%) 36(+2,9%)
2021-05-16
4.175(+4,8%) 36(=)
2021-05-17
4.359(+4,4%) 37(+2,8%)
2021-05-18
4.512(+3,5%) 37(=)
2021-05-19
4.690(+3,9%) 37(=)
2021-05-20
4.809(+2,5%) 39(+5,4%)
2021-05-21
4.941(+2,7%) 41(+5,1%)
2021-05-22
5.086(+2,9%) 41(=)
2021-05-23
5.217(+2,6%) 42(+2,4%)
2021-05-24
5.404(+3,6%) 44(+4,8%)
2021-05-25
5.851(+8,3%) 44(=)
2021-05-26
6.086(+4%) 45(+2,3%)
2021-05-27
6.316(+3,8%) 46(+2,2%)
2021-05-28
6.570(+4%) 47(+2,2%)
2021-05-29
6.856(+4,4%) 47(=)
2021-05-30
7.107(+3,7%) 47(=)
2021-05-31
7.321(+3%) 47(=)
2021-06-01
7.572(+3,4%) 48(+2,1%)
2021-06-02
7.813(+3,2%) 49(+2,1%)
2021-06-03
8.063(+3,2%) 49(=)
2021-06-04
8.287(+2,8%) 51(+4,1%)
2021-06-05
8.541(+3,1%) 53(+3,9%)
2021-06-06
8.747(+2,4%) 53(=)
2021-06-07
8.983(+2,7%) 53(=)
2021-06-08
9.158(+1,9%) 55(+3,8%)
2021-06-09
9.565(+4,4%) 55(=)
2021-06-10
9.784(+2,3%) 55(=)
2021-06-11
9.980(+2%) 57(+3,6%)
2021-06-12
10.241(+2,6%) 58(+1,8%)
2021-06-13
10.538(+2,9%) 59(+1,7%)
2021-06-14
10.810(+2,6%) 61(+3,4%)
2021-06-15
11.212(+3,7%) 61(=)
2021-06-16
11.635(+3,8%) 61(=)
2021-06-17
12.150(+4,4%) 61(=)
2021-06-18
12.414(+2,2%) 62(+1,6%)
2021-06-19
12.900(+3,9%) 64(+3,2%)
2021-06-20
13.211(+2,4%) 66(+3,1%)
2021-06-21
13.483(+2,1%) 69(+4,5%)
2021-06-22
13.727(+1,8%) 69(=)
2021-06-23
13.947(+1,6%) 70(+1,4%)
2021-06-24
14.232(+2%) 72(+2,9%)
2021-06-25
14.537(+2,1%) 74(+2,8%)
2021-06-26
15.275(+5,1%) 74(=)
2021-06-27
15.643(+2,4%) 76(+2,7%)
2021-06-28
16.041(+2,5%) 76(=)
2021-06-29
16.413(+2,3%) 80(+5,3%)
2021-06-30
16.863(+2,7%) 81(+1,2%)
2021-07-01
17.576(+4,2%) 81(=)
2021-07-02
18.121(+3,1%) 84(+3,7%)
2021-07-03
19.043(+5,1%) 84(=)
2021-07-04
19.933(+4,7%) 86(+2,4%)
2021-07-05
21.035(+5,5%) 90(+4,7%)
2021-07-06
22.064(+4,9%) 94(+4,4%)
2021-07-07
23.071(+4,6%) 102(+8,5%)
2021-07-08
24.385(+5,7%) 105(+2,9%)
2021-07-09
26.010(+6,7%) 110(+4,8%)
2021-07-10
27.863(+7,1%) 112(+1,8%)
2021-07-11
29.816(+7%) 119(+6,2%)
2021-07-12
32.199(+8%) 125(+5%)
2021-07-13
34.500(+7,1%) 132(+5,6%)
2021-07-14
37.434(+8,5%) 138(+4,5%)
2021-07-15
40.850(+9,1%) 207(+50%)
2021-07-16
44.186(+8,2%) 225(+8,7%)
2021-07-17
47.904(+8,4%) 225(=)
2021-07-18
53.830(+12%) 254(+13%)
2021-07-19
58.025(+7,8%) 334(+31%)
2021-07-20
62.820(+8,3%) 334(=)
2021-07-21
68.177(+8,5%) 370(+11%)
2021-07-22
74.371(+9,1%) 370(=)
2021-07-23
81.678(+9,8%) 370(=)
2021-07-24
90.934(+11%) 370(=)
2021-07-25
98.465(+8,3%) 370(=)
2021-07-26
106.347(+8%) 524(+42%)
2021-07-27
114.260(+7,4%) 524(=)
2021-07-28
120.819(+5,7%) 524(=)
2021-07-29
128.413(+6,3%) 863(+65%)
2021-07-30
137.062(+6,7%) 1.161(+35%)
2021-07-31
145.686(+6,3%) 1.306(+12%)
2021-08-01
154.306(+5,9%) 1.306(=)
2021-08-02
161.761(+4,8%) 1.695(+30%)
2021-08-03
170.190(+5,2%) 2.071(+22%)
2021-08-04
177.813(+4,5%) 2.327(+12%)
2021-08-05
185.057(+4,1%) 2.720(+17%)
2021-08-06
193.381(+4,5%) 3.016(+11%)
2021-08-07
200.715(+3,8%) 3.016(=)
2021-08-08
210.405(+4,8%) 3.397(+13%)
2021-08-09
219.745(+4,4%) 3.757(+11%)
2021-08-10
228.135(+3,8%) 4.145(+10%)
2021-08-11
236.901(+3,8%) 4.487(+8,3%)
2021-08-12
246.568(+4,1%) 4.813(+7,3%)
2021-08-13
255.748(+3,7%) 5.088(+5,7%)
2021-08-14
265.464(+3,8%) 5.437(+6,9%)
2021-08-15
275.044(+3,6%) 5.774(+6,2%)
2021-08-16
283.672(+3,1%) 6.141(+6,4%)
2021-08-17
293.301(+3,4%) 6.472(+5,4%)
2021-08-18
301.957(+3%) 6.770(+4,6%)
2021-08-19
312.611(+3,5%) 7.150(+5,6%)
2021-08-20
323.268(+3,4%) 7.540(+5,5%)
2021-08-21
336.707(+4,2%) 7.540(=)
2021-08-22
348.059(+3,4%) 8.277(+9,8%)
2021-08-23
358.456(+3%) 8.666(+4,7%)
2021-08-24
369.279(+3%) 9.014(+4%)
2021-08-25
381.363(+3,3%) 9.349(+3,7%)
2021-08-26
392.938(+3%) 9.667(+3,4%)
2021-08-27
410.366(+4,4%) 10.053(+4%)
2021-08-28
422.469(+2,9%) 10.405(+3,5%)
2021-08-29
435.132(+3%) 10.749(+3,3%)
2021-08-30
449.489(+3,3%) 11.064(+2,9%)
2021-08-31
462.096(+2,8%) 11.504(+4%)
2021-09-01
473.530(+2,5%) 11.868(+3,2%)
2021-09-02
486.727(+2,8%) 12.138(+2,3%)
2021-09-03
501.649(+3,1%) 12.446(+2,5%)
2021-09-04
511.170(+1,9%) 12.793(+2,8%)
2021-09-05
524.307(+2,6%) 13.074(+2,2%)
2021-09-06
536.788(+2,4%) 13.385(+2,4%)
2021-09-07
550.996(+2,6%) 13.701(+2,4%)
2021-09-08
563.676(+2,3%) 14.135(+3,2%)
2021-09-09
576.096(+2,2%) 14.470(+2,4%)
2021-09-10
589.417(+2,3%) 14.745(+1,9%)
2021-09-11
601.349(+2%) 15.018(+1,9%)
2021-09-12
613.375(+2%) 15.279(+1,7%)
2021-09-13
624.547(+1,8%) 15.660(+2,5%)
2021-09-14
635.055(+1,7%) 15.936(+1,8%)
2021-09-15
645.640(+1,7%) 16.186(+1,6%)
2021-09-16
656.129(+1,6%) 16.425(+1,5%)
2021-09-17
667.650(+1,8%) 16.637(+1,3%)
2021-09-18
677.023(+1,4%) 16.857(+1,3%)
2021-09-19
687.063(+1,5%) 17.090(+1,4%)
2021-09-20
695.744(+1,3%) 17.305(+1,3%)
2021-09-21
707.436(+1,7%) 17.545(+1,4%)
2021-09-22
718.963(+1,6%) 17.781(+1,3%)
2021-09-23
728.435(+1,3%) 18.017(+1,3%)
2021-09-24
736.972(+1,2%) 18.220(+1,1%)
2021-09-25
746.678(+1,3%) 18.400(+0,99%)
2021-09-26
756.689(+1,3%) 18.584(+1%)
2021-09-27
766.051(+1,2%) 18.758(+0,94%)
2021-09-28
770.640(+0,6%) 18.936(+0,95%)
2021-09-29
779.398(+1,1%) 19.098(+0,86%)
2021-09-30
790.755(+1,5%) 19.301(+1,1%)
2021-10-01
797.712(+0,88%) 19.437(+0,7%)
2021-10-02
803.202(+0,69%) 19.601(+0,84%)
2021-10-03
808.578(+0,67%) 19.715(+0,58%)
2021-10-04
813.961(+0,67%) 19.845(+0,66%)
2021-10-05
818.324(+0,54%) 19.979(+0,68%)
2021-10-06
822.687(+0,53%) 20.098(+0,6%)
2021-10-07
826.837(+0,5%) 20.223(+0,62%)
2021-10-08
831.643(+0,58%) 20.337(+0,56%)
2021-10-09
836.134(+0,54%) 20.442(+0,52%)
2021-10-10
839.662(+0,42%) 20.555(+0,55%)
2021-10-11
843.281(+0,43%) 20.670(+0,56%)
2021-10-12
846.230(+0,35%) 20.763(+0,45%)
2021-10-13
849.691(+0,41%) 20.869(+0,51%)
2021-10-14
853.842(+0,49%) 20.950(+0,39%)
2021-10-15
857.639(+0,44%) 21.043(+0,44%)
2021-10-16
860.860(+0,38%) 21.131(+0,42%)
2021-10-17
864.053(+0,37%) 21.194(+0,3%)
2021-10-18
867.221(+0,37%) 21.269(+0,35%)
2021-10-19
870.255(+0,35%) 21.344(+0,35%)
2021-10-20
873.901(+0,42%) 21.416(+0,34%)
2021-10-21
877.537(+0,42%) 21.487(+0,33%)
2021-10-22
881.522(+0,45%) 21.543(+0,26%)
2021-10-23
884.895(+0,38%) 21.620(+0,36%)
2021-10-24
888.940(+0,46%) 21.673(+0,25%)
2021-10-25
892.579(+0,41%) 21.738(+0,3%)
2021-10-26
896.174(+0,4%) 21.802(+0,29%)
2021-10-27
900.585(+0,49%) 21.856(+0,25%)
2021-10-28
905.477(+0,54%) 21.910(+0,25%)
2021-10-29
910.376(+0,54%) 21.966(+0,26%)
2021-10-30
915.603(+0,57%) 22.030(+0,29%)
2021-10-31
921.122(+0,6%) 22.083(+0,24%)
2021-11-01
923.541(+0,26%) 22.135(+0,24%)
2021-11-02
932.357(+0,95%) 22.205(+0,32%)
2021-11-03
939.463(+0,76%) 22.283(+0,35%)
2021-11-04
946.043(+0,7%) 22.342(+0,26%)
2021-11-05
953.547(+0,79%) 22.412(+0,31%)
2021-11-06
961.038(+0,79%) 22.470(+0,26%)
2021-11-07
968.684(+0,8%) 22.531(+0,27%)
2021-11-08
976.672(+0,82%) 22.598(+0,3%)
2021-11-09
984.805(+0,83%) 22.686(+0,39%)
2021-11-10
992.735(+0,81%) 22.765(+0,35%)
2021-11-11
1.000.897(+0,82%) 22.849(+0,37%)
2021-11-12
1.009.879(+0,9%) 22.930(+0,35%)
2021-11-13
1.018.376(+0,84%) 23.018(+0,38%)
2021-11-14
1.026.522(+0,8%) 23.082(+0,28%)
2021-11-15
1.035.138(+0,84%) 23.183(+0,44%)
2021-11-16
1.045.397(+0,99%) 23.270(+0,38%)
2021-11-17
1.055.246(+0,94%) 23.337(+0,29%)
2021-11-18
1.065.469(+0,97%) 23.476(+0,6%)
2021-11-19
1.075.094(+0,9%) 23.578(+0,43%)
2021-11-20
1.084.625(+0,89%) 23.685(+0,45%)
2021-11-21
1.094.514(+0,91%) 23.761(+0,32%)
2021-11-22
1.104.835(+0,94%) 23.951(+0,8%)
2021-11-23
1.143.967(+3,5%) 24.118(+0,7%)
2021-11-24
1.155.778(+1%) 24.243(+0,52%)
2021-11-25
1.168.228(+1,1%) 24.407(+0,68%)
2021-11-26
1.181.337(+1,1%) 24.544(+0,56%)
2021-11-27
1.197.404(+1,4%) 24.692(+0,6%)
2021-11-28
1.210.340(+1,1%) 24.882(+0,77%)
2021-11-29
1.224.110(+1,1%) 25.055(+0,7%)
2021-11-30
1.238.082(+1,1%) 25.252(+0,79%)
2021-12-01
1.252.590(+1,2%) 25.448(+0,78%)
2021-12-02
1.266.288(+1,1%) 25.658(+0,83%)
2021-12-03
1.280.780(+1,1%) 25.858(+0,78%)
2021-12-04
1.294.778(+1,1%) 26.061(+0,79%)
2021-12-05
1.309.092(+1,1%) 26.260(+0,76%)
2021-12-06
1.323.683(+1,1%) 26.483(+0,85%)
2021-12-07
1.337.523(+1%) 26.700(+0,82%)
2021-12-08
1.352.122(+1,1%) 26.930(+0,86%)
2021-12-09
1.367.433(+1,1%) 27.186(+0,95%)
2021-12-10
1.382.272(+1,1%) 27.402(+0,79%)
2021-12-11
1.398.413(+1,2%) 27.611(+0,76%)
2021-12-12
1.413.051(+1%) 27.839(+0,83%)
2021-12-13
1.428.428(+1,1%) 28.081(+0,87%)
2021-12-14
1.443.648(+1,1%) 28.333(+0,9%)
2021-12-15
1.459.175(+1,1%) 28.616(+1%)
2021-12-16
1.493.237(+2,3%) 28.857(+0,84%)
2021-12-17
1.508.473(+1%) 29.103(+0,85%)
2021-12-18
1.524.368(+1,1%) 29.351(+0,85%)
2021-12-19
1.540.478(+1,1%) 29.566(+0,73%)
2021-12-20
1.555.455(+0,97%) 29.791(+0,76%)
2021-12-21
1.571.780(+1%) 30.041(+0,84%)
2021-12-22
1.588.335(+1,1%) 30.251(+0,7%)
2021-12-23
1.604.712(+1%) 30.531(+0,93%)
2021-12-24
1.620.869(+1%) 30.766(+0,77%)
2021-12-25
1.636.455(+0,96%) 31.007(+0,78%)
2021-12-26
1.651.673(+0,93%) 31.214(+0,67%)
2021-12-27
1.666.545(+0,9%) 31.418(+0,65%)
2021-12-28
1.680.985(+0,87%) 31.632(+0,68%)
2021-12-29
1.694.874(+0,83%) 31.877(+0,77%)
2021-12-30
1.714.742(+1,2%) 32.168(+0,91%)
2021-12-31
1.731.257(+0,96%) 32.394(+0,7%)
Nguồn: Tổng hợp từ Bộ Y tế Việt Nam

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Trước đó: Năm 2020

Tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 2 tháng 1, Việt Nam ghi nhận một trường hợp có biến thể SARS-CoV-2 từ Anh ở một bệnh nhân nữ 45 tuổi.[1]
 • Ngày 27 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam nhận được thông tin một nữ công nhân người Việt Nam đã xác định dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh vào Nhật Bản, được cơ quan y tế Nhật Bản nhận định người này mắc biến chủng mới ở Anh. Ngay lập tức, lịch sử dịch tễ của người này được điều tra để truy vết.
 • Sáng ngày 28 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam công bố trường hợp 1552 tại Hải Dương có tiếp xúc với người này, cũng như báo động về khả năng lây lan mới. Cũng trong sáng ngày 28, bệnh nhân 1553 cũng được xác nhận lây nhiễm cộng đồng tại Quảng Ninh. Ngay lập tức, hai tỉnh trên được nâng mức báo động, Hải Dương giãn cách xã hội từ 12h trưa sau khi có 72 ca nhiễm cộng đồng,[2] kết thúc 55 ngày không lây nhiễm cộng đồng ở Việt Nam.[3] Cùng ngày, vốn hóa thị trường chứng khoán bốc hơi 15 tỷ USD, VN-Index giảm xấp xỉ 6,7%, đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử hơn 20 năm ngành chứng khoán và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, 30 mã bluechip trong nhóm VN30 đều giảm sàn.[4] Một triệu học sinh, sinh viên ở Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng nghỉ học do COVID-19.[5]
 • Tính từ 18h ngày 27 tháng 1 đến 18h ngày 28 tháng 1, 91 ca nhiễm mới được phát hiện[6] đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến nữ công nhân nhập cảnh vào Nhật Bản và 2 bệnh nhân 1552, 1553. Các ca này xuất hiện ở Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội, ghi nhận trong vòng 24h có số lượng ca nhiễm được phát hiện nhiều nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam.
 • Ngày 30 tháng 1 ghi nhận 61 ca nhiễm, ngày 31 tháng 1 ghi nhận 31 ca nhiễm. Tính tổng cả 4 ngày 28 đến 31 tháng 1, Bộ Y tế ghi nhận 238 ca nhiễm cộng đồng, ở 9 tỉnh thành gồm Hải Dương (188), Quảng Ninh (25), Hà Nội (13), Gia Lai (4), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), TPHCM, Hải Phòng, Bình Dương mỗi nơi một ca.[7]

Tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 1 tháng 2, tổng cộng có 33 ca mới trong đó 1 ca nhập cảnh.[8][9]
 • Ngày 2 tháng 2
  • Tổng cộng có 32 ca mới trong đó 1 ca nhập cảnh.[10][11]
  • Hải Dương phong tỏa 21 ngày toàn bộ TP. Chí Linh, tính kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1.[12]
  • Kết quả phân lập gene 11 mẫu bệnh phẩm cho thấy Covid-19 bùng phát từ Hải Dương, Quảng Ninh do biến thể virus từ Anh.[13] Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương nâng mức cao hơn, nhanh hơn trong chống dịch.[14]
  • Bình Phước tạm dừng các hoạt động không thiết yếu đến ngày 9 tháng 2.[15]
 • Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết ba thay đổi trong chiến lược phòng, chống COVID-19 là gộp mẫu xét nghiệm, trẻ em dưới 5 tuổi được cách ly nghiêm ngặt tại nhà và giải tỏa hàng hóa từ khu vực có dịch.[16]
 • Ngày 6 tháng 2, một nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất được công bố là bệnh nhân thứ 1979, BN này được cho là không phải nguồn lây của cụm dịch ở TPHCM. Từ ca nhiễm này đến ngày 10 tháng 2, phát hiện ít nhất ba chuỗi lây nhiễm và 18 ca khác được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá là "tình huống nảy sinh bất ngờ" do chưa rõ đường lây nhiễm.[17] Ổ dịch ở TPHCM được cho là xuất hiện đã lâu ngày[18] và nguy cơ lây nhiễm phức tạp.[19][20]
 • Từ 12h ngày 9 tháng 2, TPHCM, dừng các dịch vụ không thiết yếu.[21] Bình Phước tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu.[22]
 • Từ ngày 10 tháng 2, Đồng Nai và Cần Thơ cũng ngưng dịch vụ không thiết yếu.[23]
 • Từ ngày 11 tháng 2, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận cũng ngưng dịch vụ không thiết yếu. Đồng Tháp tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu.
 • Từ 0h ngày 16 tháng 2, Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh.[24]
 • Ngày 17 tháng 2, đã có hàng chục tỉnh, thành thông báo tiếp tục cho phép học sinh nghỉ học sau Tết Nguyên Đán 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.[25]
 • Ngày 18 tháng 2, để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đồng ý nhập khẩu 204.000 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên.[26]
 • Ngày 28 tháng 2, tổng ca nhiễm lên 2.448, tổng số khỏi 1.876.[27]

Tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 3 tháng 3, Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 sau 15 ngày, chuyển sang giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.[28]
 • Ngày 6 tháng 3, Việt Nam vượt 2.500 ca mắc COVID-19.
 • Ngày 8 tháng 3, việc tiêm vaccine COVID-19 được bắt đầu.[29]
 • Ngày 18 tháng 3 đến 31 tháng 3, Hải Dương nới lỏng các biện pháp chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19.[30]
 • Ngày 31 tháng 3, tổng số ca nhiễm lên 2.603, số khỏi 2.359, 48.256 người được tiêm tại 19 tỉnh, thành phố.[31]

Tháng 4[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 1 tháng 4, lô vaccine AstraZeneca đầu tiên do Chương trình COVAX Facility thông qua UNICEF cho Việt Nam cùng với 92 quốc gia trên toàn thế giới đã về đến Việt Nam.[32]
 • Ngày 27 tháng 4, Việt Nam xác nhận một ca nhiễm cộng đồng là BN 2857, một lễ tân khách sạn bị lây từ các chuyên gia người Ấn Độ.[33]
 • Ngày 29 tháng 4, Việt Nam xác nhận một ca nhiễm cộng đồng là BN 2899, trở về từ khu cách ly ở Đà Nẵng sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày.
 • Cuối tháng 4, xuất hiện các chuỗi lây nhiễm COVID-19 từ người cách ly,[34] khiến Việt Nam tăng cường trở lại mức độ phòng chống dịch bệnh.

Tháng 5[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tối ngày 2 tháng 5, hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly Trường Quân sự Thành phố (huyện Củ Chi).[35]
 • Ngày 6 tháng 5, Trường phổ thông liên cấp Vinschool (TP.HCM) cho 150 học sinh thuộc 5 lớp khối 4 và khối 8 nghỉ học từ ngày 6-5 trong khi chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 của 2 học sinh diện F1.[36]
 • Ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế công bố một nữ nhân viên y tế 35 tuổi công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang, đã tử vong sau tiêm vaccine Covid-19, nguyên nhân dẫn đến tử vong là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm).[37][38][39]
 • Từ ngày 27/4 đến 12h ngày 10/5, Việt Nam đã ghi nhận 442 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 26 tỉnh, thành phố, liên quan tới nhiều ổ dịch.[40]
 • Đến ngày 13/5/2021, giai đoạn tiêm chủng đầu tiên đã hoàn tất với 959.182 liều (có 147.982 liều mua từ tháng 2-2021) đã hoàn tất.
 • Ngày 16 tháng 5, Việt Nam đã tiếp nhân lo vaccine COVID-19 thứ hai cũng do COVAX tài trợ với 1.682.400 liều ASTRAZENECA, sẽ được triển khai trong tháng 5-2021[41]
 • Ngày 17 tháng 5, Long An có văn bản cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học và kết thúc năm học 2020-2021.
 • Ngày 19 tháng 5, Thành phố Bắc Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 15h chiều sau khi có ca nhiễm liên quan đến KCN Văn Trung, Bắc Giang. Thành phố Long Khánh cũng thực hiện Chỉ thị 15 từ 5h sáng sau khi có ca nhiễm liên quan ở KCN Long Khánh, Đồng Nai.
 • Ngày 22 tháng 5, Việt Nam vượt 5.000 ca mắc COVID-19.[42]
 • Ngày 27 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 36 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, khiến nhiều khu vực ở 16 quận/huyện bị phong tỏa.[43]
 • Ngày 30 tháng 5, sau Bắc Ninh, Bắc GiangTP.HCM, tỉnh Đồng Nai cũng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15, riêng huyện Định QuánThống Nhất cũng giãn cách theo Chỉ thị 16, bắt đầu từ 5h ngày 31/05/2021
 • Ngày 31 tháng 5, TP. HCM ra lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố bằng cách áp dụng chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ áp dụng chỉ thị 16 với những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc tụ tập và đóng cửa một số cơ sở kinh doanh và dịch vụ trong nỗ lực kiềm chế những ca nhiễm COVID-19 tăng vọt giữa một đợt bùng phát dịch mới.[44] Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.[45]

Ngày Ca trong nước Ca tử vong Chi tiết ca tử vong Ct
1 3 0 [46]
2 8 0 [47]
3 10 0 [48]
4 3 0 [49]
5 18 0 [50]
6 68 0 [51]
7 41 0 [52][53][54]
8 80 0 [55][56]
9 92 0 [57]
10 125 0 [58]
11 71 0 [59]
12 82 0 [60]
13 73 0 [61]
14 104 0 [62][63][64]
15 165 1 Ca tử vong thứ 36 là ca bệnh 3839 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS- CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật. [65]
[66]
16 187 0 [67]
17 181 1 Ca tử vong thứ 37 là ca bệnh 3055 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS- CoV-2, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. [68]
[69]
18 152 0 [70]
19 175 0 [71]
20 114 2 Ca tử vong thứ 38 là ca bệnh 3197 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS- CoV-2, nhiễm trùng huyết, ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu.
Ca tử vong thứ 39 là ca bệnh 3554 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, nhiễm nCoV.
[72]
[73]
[74]
21 131 2 Ca tử vong thứ 40 là ca bệnh 3028 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS- CoV-2, tăng huyết áp, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường.
Ca tử vong thứ 41 là ca bệnh 3653 ở Đà Nẵng, nguyên nhân tử vong là do cao huyết áp, viêm phổi nặng do SARS- CoV-2, suy hô hấp và tuổi cao.
[75]
[76]
[77]
22 143 0 [78]
23 129 1 Ca tử vong thứ 42 là ca bệnh 3022 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, suy đa tạng trên bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp. [79]
[80]
24 184 2 Ca tử vong thứ 43 là ca bệnh 3015 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân xơ gan cổ trướng.
Ca tử vong thứ 44 là ca bệnh 4807 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do nCoV, biến chứng suy hô hấp tiến triển.
[81]
[82]
[83]
25 444 0 [84]
26 235 1 Ca tử vong thứ 45 là ca bệnh 3760 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm nCoV, suy tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy giáp, đái tháo đường, béo phì. [85]
[86]
27 227 1 Ca tử vong thứ 46 là ca bệnh 3881 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm nCoV, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân cao tuổi. [87]
[88]
28 253 1 Ca tử vong thứ 47 là ca bệnh 3026 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tủy xương, nhiễm nCoV. [89]
[90]
29 277 0 [91]
30 250 0 [92]
31 211 0 [93]

Tháng 6[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 3 tháng 6, Việt Nam hủy bỏ lệnh cấm các chuyến bay quốc tế đáp xuống Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 07 tháng 6, và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, ban đầu có giá trị cho tới ngày 14 tháng 6.[94]
 • Ngày 4 tháng 6, Bộ Y Tế Việt Nam đã chính thức phê duyệt vắc-xin ngừa Covid do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất.[95]
 • Ngày 7 tháng 6, Bộ Y tế công bố một nam tài xế taxi 46 tuổi, trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã tử vong sau tiêm vaccine Covid-19, chưa rõ nguyên nhân là do vaccine hay không.
 • Ngày 12 tháng 6, Việt Nam vượt 10.000 ca mắc COVID-19.[96]
 • Ngày 21 tháng 6, Bộ Y tế công bố một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 là một thầy giáo trẻ 26 tuổi ở Hà Nội.

Ngày Ca trong nước Ca tử vong Chi tiết ca tử vong Ct
1 250 1 Ca tử vong thứ 48 là ca bệnh 3554 ở Lạng Sơn, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nCoV, biến chứng suy đa tạng, sốc mất máu. [97]
[98]
2 231 1 Ca tử vong thứ 49 là ca bệnh 5463 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do Covid-19 nặng trên cơ địa tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối. [99]
[100]
3 231 0 [101]
4 219 2 Ca tử vong thứ 50 là ca bệnh 3780 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết trên bệnh nhân ung thư phổi di căn não, mắc Covid-19.
Ca tử vong thứ 51 là ca bệnh 3153 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nCoV trên bệnh nhân viêm cột sống dính khớp, gù vẹo cột sống.
[102]
[103]
[104]
5 246 2 Ca tử vong thứ 52 là ca bệnh 4369 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm nCoV, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm nấm xâm lấn trên bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối di căn phổi.
Ca tử vong thứ 53 là ca bệnh 3018 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm nấm Aspergilus phổi, tràn khí màng phổi, COVID-19 nặng trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng, viêm đa rễ dây thần kinh, lupus ban đỏ hệ thống.
[105]
[106]
[107]
6 201 0 [108]
7 211 0 [109]
8 171 2 Ca tử vong thứ 54 là ca bệnh 3422 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa trên nền bệnh nhân sốc nhiễm trùng, xơ gan mất bù hôn mê gan, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2.
Ca tử vong thứ 55 là ca bệnh 4632 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS-COV-2, ARDS, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan/suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.
[110]
[111]
[112]
9 381 0 [113]
10 211 0 [114]
11 185 2 Ca tử vong thứ 56 là ca bệnh 4115 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn - viêm phổi do nCoV, nhiễm nấm, trên nền ung thư cổ tử cung di căn hạch ổ bụng.
Ca tử vong thứ 57 là ca bệnh 3595 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nCoV trên nền bệnh nhân ung thư túi mật giai đoạn muộn.
[115]
[116]
12 259 1 Ca tử vong thứ 58 là ca bệnh 4118 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị hóa chất. [117]
[118]
13 293 1 Ca tử vong thứ 59 là ca bệnh 5355 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi ARDS nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân viêm đa khớp, xuất huyết tiêu hóa do loét tá tràng. [119]
[120]
14 266 2 Ca tử vong thứ 60 là ca bệnh 8512 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, Parkinson.
Ca tử vong thứ 61 là ca bệnh 4731 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn trên bệnh nhân u Lympho không Hodgkin.
[121]
[122]
15 398 0 [123]
16 414 0 [124]
17 503 0 [125]
18 259 1 Ca tử vong thứ 62 là ca bệnh 8217 ở Tây Ninh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh lao phổi cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. [126]
[127]
19 471 2 Ca tử vong thứ 63 là ca bệnh 12151 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hoại tử cẳng tay trái, lão suy.
Ca tử vong thứ 64 là ca bệnh 3866 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm candida xâm lấn, trên bệnh nhân ung thư phế quản trái giai đoạn IV, di căn màng phổi và xương.
[128]
[129]
20 300 2 Ca tử vong thứ 65 là ca bệnh 4391 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, COVID-19 trên bệnh nhân mắc U lympho không Hodgkin kháng trị, tăng huyết áp, suy thận.
Ca tử vong thứ 66 là ca bệnh 6043 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do suy đa tạng - viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim, hen phế quản.
[130]
[131]
21 267 3 Ca tử vong thứ 67 là ca bệnh 11592 ở TP. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu.
Ca tử vong thứ 68 là ca bệnh 6891 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, ARDS, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19 trên bệnh nhân suy tim, lão suy.
Ca tử vong thứ 69 là ca bệnh 12007 ở TP. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do COVID-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng Cushing.
[132]
[133]
[134]
22 236 0 [135]
23 217 1 Ca tử vong thứ 70 là ca bệnh 11793 ở Tiền Giang, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên cơ địa đái tháo đường type II, tăng huyết áp. [136]
[137]
24 279 2 Ca tử vong thứ 71 là ca bệnh 13082 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy.
Ca tử vong thứ 72 là ca bệnh 11081 cũng ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tăng huyết áp, gout, đái tháo đường, lão suy.
[138]
[139]
25 282 2 Ca tử vong thứ 73 là ca bệnh 9830 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân đái tháo đường type 2.
Ca tử vong thứ 74 là ca bệnh 11456 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, di chứng lao phổi.
[140]
[141]
26 164
+563 bổ sung
0 [142]
[143]
27 314 2 Ca tử vong thứ 75 là ca bệnh 9779 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, gout, Cushing do thuốc.
Ca tử vong thứ 76 là ca bệnh 14656 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn.
[144]
[145]
[146]
28 382 0 [147]
29 361 4 Ca tử vong thứ 77 là ca bệnh 13827 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng SARS CoV-2, biến chứng suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, trên bệnh nhân tăng huyết áp, di chứng tai biến mạch máu não liệt nửa người.
Ca tử vong thứ 78 là ca bệnh 13347 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính.
Ca tử vong thứ 79 là ca bệnh 10474 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tai biến mạch máu não, viêm đa khớp.
Ca tử vong thứ 80 là ca bệnh 9014 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do COVID-19 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.
[148]
[149]
[150]
30 441 1 Ca tử vong thứ 81 là ca bệnh 12938 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan, trên bệnh nhân tiền sử lao phổi đã điều trị cách đây 7 năm. [151]
[152]

Tháng 7[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 9 tháng 7:
  • Việt Nam vượt 25.000 ca mắc COVID-19.[153]
  • Tại TPHCM: Sau hơn một tháng áp dụng giãn cách xã hội nhưng số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng, TP. HCM quyết định tăng cường mức độ giãn cách bằng cách áp dụng chỉ thị 16 trong 15 ngày bắt đầu từ 0h ngày 09/07/2021. Theo đó, người dân chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết như làm việc tại nhà máy, công xưởng, khám chữa bệnh...[154]
  • Tại Đồng Nai: UBND tỉnh cũng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 sau hơn một tháng áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn tỉnh và Chỉ thị 16 đối với hai huyện Định Quán và Thống Nhất.
  • Tại Hà Nội: Thị xã Sơn Tây vừa thống nhất chủ trương thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thị xã theo Chỉ thị 16 từ 05h30 ngày 09/07/2021.
 • Ngày 10 tháng 7, UBND TP. Phú Quốc ban hành Chỉ thị 04 về việc thực hiện áp dụng các biện pháp phòng dịch, trong đó thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phú Quốc theo Chỉ thị 16+ trong thời hạn 20 ngày, từ 12h ngày 12/7 đến 12h ngày 1/8/2021. Theo đó, người dân chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết như làm việc tại nhà máy, công xưởng, khám chữa bệnh..., giữ khoảng cách trên 3 mét, không tụ tập từ 1 người trở lên. 150.000 học sinh ở TP.Phú Quốc và TP.Rạch Giá đều tạm dừng dạy học hè.
 • Ngày 13 tháng 7, Đồng Tháp quyết định giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bắt đầu từ 0h ngày 14/7/2021. Đồng Tháp yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. 200.000 học sinh ở tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, TP.Vũng Tàu và các huyện Xuyên Mộc, Long Điền đều tạm dừng dạy học hè.
 • Ngày 17 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công văn số 969/TTg-KGVX đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ở 19 tỉnh, thành miền Nam bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời gian áp dụng là 14 ngày.
 • Ngày 18 tháng 7, Việt Nam vượt 50.000 ca mắc COVID-19.[155] TP. Phú Quốc tiếp tục giãn cách xã hội đến hết cùng ngày 1/8 (thêm 12 tiếng), đồng bộ cả tỉnh Kiên Giang.
 • Ngày 22 tháng 7 - Hà Nội ban hành Chỉ thị 17 về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo chỉ thị 16 từ 6h sáng ngày 24 tháng 7.
 • Ngày 25 tháng 7, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chính thức ra chỉ thị yêu cầu người dân sẽ không ra ngoài đường sau 18 giờ kể từ ngày 26/7.[156]
 • Ngày 26 tháng 7, Việt Nam vượt 100.000 ca mắc COVID-19.[157]
 • Ngày 28 tháng 7, đã có thêm nhiều tỉnh thành áp dụng khung giờ người dân không được ra đường từ 18h - 5h sáng ngày hôm sau hoặc từ 18h - 6h sáng hôm sau bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang[158], Bạc Liêu[159], Bình Dương[160], Vĩnh Long[161], Bình Phước[162], Đồng Nai[163], Đồng Tháp[164], Kiên Giang[165], Tây Ninh[166].
 • Ngày 30 tháng 7, đã có thêm nhiều tỉnh thành áp dụng khung giờ người dân không được ra đường từ 18h - 5h sáng ngày hôm sau hoặc từ 18h30 - 5h30 sáng hôm sau bao gồm: Trà Vinh, Bình Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu, Phú Yên, Hà Nội.
 • Ngày 31 tháng 7, sau gần 15 ngày giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/07, một số tỉnh thành quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thêm từ 7 đến 14 ngày:

Ngày Ca trong nước Ca tử vong Chi tiết ca tử vong Ct
1 693 0 [173]
2 527 3 Ca tử vong thứ 82 là ca bệnh 3799 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân suy kiệt, viêm phổi nặng biến chứng ARDS liên quan đến COVID-19.
Ca tử vong thứ 83 là ca bệnh 15970 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim cấp, viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ trung bình trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thận mạn, phì đại tuyến tiền liệt.
Ca tử vong thứ 84 là ca bệnh 11618 cũng ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ.
[174]
[175]
3 914 0 [176]
4 873
+3 bổ sung
2 Ca tử vong thứ 85 là ca bệnh 5220 ở Bắc Ninh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết, viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, tai biến mạch não cũ.
Ca tử vong thứ 86 là ca bệnh 9533 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân ung thư vòm họng.
[177]
[178]
5 1.089 4 Ca tử vong thứ 87 là ca bệnh 18265 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân lao kháng thuốc đang điều trị tháng thứ 3, tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường type 2, giãn tĩnh mạch hai chi dưới, suy dinh dưỡng.
Ca tử vong thứ 88 là ca bệnh 16340 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy thượng thận cấp.
Ca tử vong thứ 89 là ca bệnh 17100 ở Long An, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy tim, tăng huyết áp trên bệnh nhân lupus ban đỏ, thoái hoá khớp gối, loét cùng cụt, hội chứng cushing do thuốc.
Ca tử vong thứ 90 là ca bệnh 19602 cũng ở Long An, nguyên nhân tử vong là do thủng ruột non, viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim thiếu máu cục bộ, lao phổi cũ, di chứng đột quỵ.
[179]
[180]
6 1.019 7 Ca tử vong thứ 91 là ca bệnh 13881 ở Nghệ An, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, thoái hóa khớp, hội chứng Cushing.
Ca tử vong thứ 92 là ca bệnh 19182 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do thuyên tắc phổi, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, suy tim rung nhĩ mạn tính.
Ca tử vong thứ 93 là ca bệnh 8581 ở Hà Tĩnh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, áp xe đùi phải, tăng huyết áp.
Ca tử vong thứ 94 là ca bệnh 3180 ở Hà Nội, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, ung thư tụy di căn gan, phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường.
Ca tử vong thứ 97 là ca bệnh 17901 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp hoặc thuyên tắc phổi.
Ca tử vong thứ 96 là ca bệnh 16339 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy tim độ 3, đái tháo đường type 2, hội chứng Cushing, tăng huyết áp.
Ca tử vong thứ 97 là ca bệnh 20261 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp.
[181]
[182]
[183]
7 997 5 Ca tử vong thứ 98 là ca bệnh 10096 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nhồi máu cơ tim, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.
Ca tử vong thứ 99 là ca bệnh 13183 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp.
Ca tử vong thứ 100 là ca bệnh 12411 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, đái tháo đường type 2.
Ca tử vong thứ 101 là ca bệnh 13709 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.
Ca tử vong thứ 102 là ca bệnh 14812 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng vành cấp.
[184]
[185]
8 1.307 3 Ca tử vong thứ 103 là ca bệnh 12566 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan trên bệnh nhân ung thư gan, xơ gan do viêm gan siêu vi C, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.
Ca tử vong thứ 104 của Việt Nam la ca bệnh 13041 ở Đà Nẵng, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, sốc giảm thể tích do xuất huyết tiêu hoá cao mức độ nặng, nhiễm nấm candida xâm lấn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2/ béo phì/ suy tim.
Ca tử vong thứ 105 là ca bệnh 10096 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.
[186]
[187]
9 1.616 5 Ca tử vong thứ 106 là ca bệnh 15569 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi do nhiễm nCoV mức độ nguy kịch, tổn thương đa cơ quan.
Ca tử vong thứ 107 là ca bệnh 13938 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nhiễm nCoV mức độ nguy kịch, suy hô hấp cấp, tổn thương đa cơ quan, suy tim, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não.
Ca tử vong thứ 108 là ca bệnh 20587 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, viêm phổi nặng do Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ.
Ca tử vong thứ 109 là ca bệnh 20026 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do hội chứng mạch vành cấp trên bệnh nhân nhiễm nCoV, tăng men gan cấp, đái tháo đường type 2, Thalassemia đã cắt lách, suy kiệt cơ thể.
Ca tử vong thứ 110 là ca bệnh 21623 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do nhiễm Covid-19 trên nền bệnh nhân suy hô hấp, suy tim mạn, đái tháo đường, lao đa màng.
[188]
[189]
10 1.844 2 Ca tử vong thứ 111 là ca bệnh 19591 ở Long An, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân tăng huyết áp.
Ca tử vong thứ 112 là ca bệnh 10936 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường, u tuyến giáp.
[190]
[191]
11 1.945 7 Ca tử vong thứ 113 là ca bệnh 13099 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan trên bệnh nhân cao tuổi, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.
Ca tử vong thứ 114 là ca bệnh 12967 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp killip 3.
Ca tử vong thứ 115 là ca bệnh 19943 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, bệnh tim thiếu máu cục bộ.
Ca tử vong thứ 116 là ca bệnh 20043 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.
Ca tử vong thứ 117 là ca bệnh 20010 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, suy thận mạn.
Ca tử vong thứ 118 là ca bệnh 20035 cũng ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.
Ca tử vong thứ 119 là ca bệnh viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối do viêm gan siêu vi B, tăng huyết áp.
[192]
[193]
12 2.367 6 Ca tử vong thứ 120 là ca bệnh 26658 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân bội nhiễm, ung thư màng phổi, xơ gan.
Ca tử vong thứ 121 là ca bệnh 17053 cũng ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành.
Ca tử vong thứ 122 là ca bệnh 19971 cũng ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5.
Ca tử vong thứ 123 là ca bệnh 19607 ở Long An, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do Klebsiella kèm viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân xơ gan mất bù, viêm gan B, xuất huyết tiêu hóa trên, suy tim, hạ Kali máu.
Ca tử vong thứ 124 là ca bệnh 20023 ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi nặng, bệnh thận mạn giai đoạn cuối, ung thư gan, đái tháo đường type 2, nhiễm SARS-CoV-2.
Ca tử vong thứ 125 là ca bệnh 20025 cũng ở Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, đái tháo đường type 2.
[194]
[195]
13 2.296 7 Ca tử vong thứ 126 là ca bệnh 17488 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ.
Ca tử vong thứ 127 là ca bệnh 14625 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương thận cấp, di chứng lao phổi.
Ca tử vong thứ 128 là ca bệnh 13298 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, tổn thương thận cấp trên bệnh nhân tăng huyết áp.
Ca tử vong thứ 129 là ca bệnh 18753 ở Đồng Nai, nguyên nhân tử vong là do COVID-19, đột tử nghi do nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì, có rối loạn men gan, lipid máu.
Ca tử vong thứ 130 là ca bệnh 12451 ở Bắc Giang, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, viêm mô tế bào cẳng chân phải trên bệnh nhân xơ gan.
Ca tử vong thứ 131 là ca bệnh 2983 ở An Giang, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm nCoV, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên bệnh nhân tăng huyết áp - đái tháo đường.
Ca tử vong thứ 132 là ca bệnh 17165 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng do nhiễm nCoV trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ.
[196]
[197]
14 2.924 6 Ca tử vong thứ 133 là ca bệnh 21842 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim cấp, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy.
Ca tử vong thứ 134 là ca bệnh 27272 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng da do Trichosporon asahii, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tai biến mạch máu não cũ, viêm khớp mạn tính.
Ca tử vong thứ 135 là ca bệnh 16223 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy, nhồi máu cơ tim cũ.
Ca tử vong thứ 136 là ca bệnh 18453 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim, COVID-19.
Ca tử vong thứ 137 là ca bệnh 10614 ở Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.
Ca tử vong thứ 138 là ca bệnh 25574 ở Long An, nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, viêm phổi nặng, COVID-19, ngưng tim ngoại viện, tràn khí dưới da trên bệnh nhân hen phế quản, béo phì.
[198]
[199]
15 3.379 69 TPHCM 69, ngày 6 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 [200][201]
16 3.321 18 TPHCM 6, Đồng Tháp 4, Long An 2, Bắc Ninh 2, Bắc Giang 1, Đồng Nai 1, Bình Dương 1, ngày 8 đến ngày 14 tháng 7 [202][203]
17 3.705 0 [204]
18 5.887 29 TPHCM 20, Long An 3, Bình Dương 2, Bắc Giang 1, Đà Nẵng 1, Hà Nội 1, Đồng Tháp 1, ngày 4 đến ngày 18 tháng 7 [205][206]
19 4.175 80 TPHCM 70, Đồng Tháp 5, Long An 2, Trà Vinh 1, Bắc Ninh 1, Vĩnh Long 1, ngày 9 đến ngày 19 tháng 7 [207][208]
20 4.789 0 [209]
21 5.343 36 TPHCM 32, Long An 2, Đồng Tháp 2, ngày 17 đến ngày 20 tháng 7 [210][211]
22 6.164 0 [212]
23 7.295 0 [213]
24 7.937
+1.288
bổ sung
0 [214]
25 7.525 0 [215]
26 7.859 154 TPHCM 129, Đồng Tháp 9, Long An 7, Cần Thơ 2, Khánh Hòa 2, Ninh Thuận 1, Bắc Ninh 1, Trà Vinh 1, Kiên Giang 1, Đồng Nai 1, ngày 8 đến ngày 25 tháng 7 [216]
[217]
27 7.911 0 [218]
28 6.555 106 TPHCM 91, Long An 9, Đồng Tháp 2, Kiên Giang 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Đồng Nai 1, ngày 19 đến ngày 26 tháng 7 [219]
29 7.593 233 TPHCM 189, Khánh Hòa 14, Long An 10, Đồng Nai 8, Bến Tre 6, Vĩnh Long 4, Bình Dương 2, ngày 19 đến ngày 26 tháng 7 [220]
30 8.622 139 TPHCM 132, Long An 9, Đồng Tháp 6, Đồng Nai 4, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 3, Hà Nội 1, Vĩnh Long 1, ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 [221]
31 8.620 145 TPHCM 90, Tiền Giang 47, Đồng Tháp 4, Long An 2, Quảng Nam 1, Trà Vinh 1, ngày 19 đến ngày 31 tháng 7 [222]

Tháng 8[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 6 tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021; Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 01 tháng 9; các tỉnh thành khác phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8.[223]
 • Ngày 13 tháng 8, Việt Nam vượt 250.000 ca mắc COVID-19.[224]
 • Ngày 23 tháng 8, TP HCM bắt đầu siết chặt giãn cách xã hội, triển khai đi chợ hộ.[225][226]

Ngày Ca trong nước Ca tử vong Chi tiết ca tử vong Ct
1 8.597 0 [227]
2 7.445 389 TPHCM 354, Bình Dương 25, Đồng Nai 6, Long An 4, ngày 17 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 [228]
3 8.377 376 TPHCM 331, Đồng Tháp 15, Long An 7, Bến Tre 6, Vĩnh Long 4, Cần Thơ 3, Hà Nội 2, Đà Nẵng 2, Đồng Nai 2, Ninh Thuận 1, Bình Thuận 1, Khánh Hòa 1, An Giang 1, ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 [229]
[230]
4 7.618 256 TPHCM 217, Long An 9, Đồng Tháp 8, Đồng Nai 8, Bến Tre 4, Vĩnh Long 3, Hà Nội 1, An Giang 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1, Sóc Trăng 1, Đà Nẵng 1, Khánh Hòa 1, 28 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 [231]
5 7.239 393 TPHCM 214, Bình Dương 112, Tiền Giang 27, Long An 9, Đồng Tháp 8, Đồng Nai 8, Bến Tre 4, Vĩnh Long 3, Sóc Trăng 1, Khánh Hòa 1, Bình Thuận 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, An Giang 1, Hà Nội 1, Đà Nẵng 1, Cần Thơ 1, ngày 1 đến ngày 5 tháng 8 [232]
6 8.320 296 TPHCM 219, Long An 20, Đồng Nai 14, Bến Tre 7, Vĩnh Long 7, Cần Thơ 5, Tây Ninh 5, Tiền Giang 4, Hà Nội 4, Khánh Hòa 3, Sóc Trăng 2, Đà Nẵng 1, Bình Dương 1, Bắc Ninh 1, Trà Vinh 1, Bình Thuận 1, Hà Tĩnh 1, ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 [233]
7 7.333 0 [234]
8 9.684 381 TPHCM 293, Bình Dương 31, Cần Thơ 7, Bến Tre 7, Vĩnh Long 7, Đồng Nai 5, Khánh Hòa 5, Tây Ninh 5, Tiền Giang 5, Long An 5, Bình Thuận 3, Sóc Trăng 2, Hậu Giang 1, Trà Vinh 1, Cà Mau 1, Đắk Lắk 1, Bình Định 1, Ninh Thuận 1 [235]
[236]
9 9.323 360 TPHCM 269, Tiền Giang 39, Đồng Nai 38, Long An 3, Cần Thơ 2, Bình Định 2, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, Hà Nội 1, Khánh Hòa 1, Tây Ninh 1 [237]
10 8.385 388 TPHCM 308, Bình Dương 44, Long An 10, Đồng Tháp 5, Cần Thơ 4, Đồng Nai 4, Hà Nội 3, Tiền Giang 3, Bến Tre 2, Sóc Trăng 2, Đà Nẵng 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1 [238]
11 8.752 342 TPHCM 261, Cần Thơ 24, Bình Dương 22, Đồng Nai 11, Đồng Tháp 10, Long An 10, Tiền Giang 2, Đà Nẵng 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [239]
12 9.653 326 TPHCM 225, Bình Dương 42, Tiền Giang 20, Bà Rịa - Vũng Tàu 19, Long An 6, Bến Tre 4, Vĩnh Long 4, Đà Nẵng 2, Hà Nội 2, Bình Thuận 2, ngày 1 đến ngày 12 tháng 8 [240]
13 9.150 275 TPHCM 223, Bình Dương 25, Tiền Giang 8, Đồng Tháp 4, Bến Tre 3, Bình Thuận 3, Đồng Nai 3, Long An 3, Khánh Hòa 2, Cần Thơ 1 [241]
14 9.710 349 TPHCM 285, Bình Dương 32, Long An 10, Tiền Giang 5, Đà Nẵng 3, Đồng Nai 3, Cần Thơ 2, Hà Nội 1, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Hậu Giang 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1, Trà Vinh 1, Vĩnh Long 1 [242]
15 9.574 336 TPHCM 282, Bình Dương 20, Long An 9, Tiền Giang 6, Đồng Nai 5, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, Đồng Tháp 2, Sóc Trăng 2, Trà Vinh 2, Cần Thơ 1, Bến Tre 1, Bình Phước 1, Khánh Hòa 1, Quảng Nam 1 [243]
16 8.644 368 TPHCM 315, Bình Dương 29, Long An 8, Tiền Giang 4, Hà Nội 2, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Đăk Lăk 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Hưng Yên 1, Khánh Hòa 1, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1, Thừa Thiên Huế 1 [244]
17 9.595 331 TPHCM 285, Bình Dương 12, Long An 9, Tiền Giang 7, Đồng Nai 6, Cần Thơ 4, Đồng Tháp 3, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Khánh Hòa 1, Vĩnh Long 1 [245]
18 8.644 298 TPHCM 255, Bình Dương 20, Long An 11, Cần Thơ 2, Bến Tre 2, Vĩnh Long 2, Đà Nẵng 1, Bắc Giang 1, Bình Thuận 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Kiên Giang 1 [246]
19 10.639 380 TPHCM 307 ca, Bình Dương 45, Long An 17, Cần Thơ 3, Bến Tre 2, Bình Thuận 2, Tiền Giang 2, Vĩnh Long 2 [247]
20 10.650 390 TPHCM 312 ca, Bình Dương 41, Long An 8, Đồng Nai 7, Tiền Giang 7, Khánh Hòa 3, Sóc Trăng đều 3, Cần Thơ 2, Hà Nội 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Hải Dương 1, Nam Định 1, Trà Vinh 1 [248]
21 11.299
+2.118
bổ sung
0 [249]
22 11.208
+138
bổ sung
737 TPHCM 599, Bình Dương 62, Đồng Nai 25, Tiền Giang 22, Đồng Tháp 11, Cần Thơ 4, Long An 4, Hà Nội 2, Bến Tre 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Hà Tĩnh 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1, Thừa Thiên Huế 1, Vĩnh Long 1 [250]
23 10.266
+117
bổ sung
389 TPHCM 340, Bình Dương 34, Long An 6, Đà Nẵng 3, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Cần Thơ 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [251]
24 10.797 348 TPHCM 292, Bình Dương 35, Đồng Nai 4, Đồng Tháp 3, Tiền Giang 3, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Sóc Trăng 2, An Giang 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Ninh Thuận 1, Quảng Nam 1, Thừa Thiên Huế 1 [252]
25 12.093 335 TPHCM 266, Bình Dương 31, Long An 16, Đồng Nai 13, Đà Nẵng 3, Hà Nội 1, Bến Tre 1, Bình Phước 1, Khánh Hòa 1, Thừa Thiên Huế 1, Tiền Giang 1 [253]
26 11.569 318 TPHCM 242, Bình Dương 46, Tiền Giang 9, Đồng Tháp 3, Khánh Hòa 3, Long An 3, Vĩnh Long 3, Bình Thuận 2, Sóc Trăng 2, Hà Nội 1, Bến Tre 1, Kiên Giang 1, Thừa Thiên Huế 1, Trà Vinh 1 [254]
27 12.901
+4.508
bổ sung
386 TPHCM 287, Bình Dương 34, Đồng Nai 13, Khánh Hòa 10, Long An 7, Đà Nẵng 2, Bến Tre, Sóc Trăng 1, Thanh Hóa 1 [255]
28 12.097 352 TPHCM 271, Bình Dương 38, Đồng Nai 16, Tiền Giang 15, Long An 4, Đồng Tháp 2, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 1, Bến Tre 1, Nghệ An 1, Thừa Thiên Huế 1 [256]
29 12.752 344 TPHCM 256, Bình Dương 31, Tiền Giang 18 ca, Long An 13 ca, Đồng Nai 5, Kiên Giang 4, Vĩnh Long 4, Đà Nẵng 3, Đồng Tháp 3, Tây Ninh 3, Khánh Hòa 1, Ninh Thuận 1, Thừa Thiên Huế 1, Vĩnh Phúc 1, ngày 28 đến 29 tháng 8 [257]
30 14.219 315 TPHCM 245, Bình Dương 39, Tiền Giang 7, Long An 6, Đồng Nai 4, Đồng Tháp 3, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 1, Hà Nội 1, An Giang 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Sóc Trăng 1, Thừa Thiên Huế 1, Vĩnh Long 1 [258]
31 12.591 Bộ Y tế công bố chung với ngày 1 tháng 9 (xem bên dưới) [259]

Tháng 9[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 3 tháng 9, Việt Nam vượt 500.000 ca mắc COVID-19.[260]
 • Ngày 7 tháng 9, TP HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhưng mức độ nới lỏng hơn, cho phép quán ăn mở bán mang đi.[261]
 • Từ 6h ngày 21 tháng 9, sau 2 tháng áp dụng chỉ thị 16, thành phố Hà Nội giảm mức độ giãn cách theo chỉ thị 15.[262]

Ngày Ca trong nước Ca tử vong Chi tiết ca tử vong Ct
1 11.429 31.8: 440
1.9: 364
TPHCM 658, Bình Dương 78, Long An 14, Đồng Nai 12, Đồng Tháp 10, Tiền Giang 9, Đà Nẵng 4, Khánh Hòa 4, Bình Phước 3, Hà Nội 2, Ninh Thuận 2, Thừa Thiên Huế 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Bến Tre 1, Lào Cai 1, Tây Ninh 1, Trà Vinh 1, Vĩnh Phúc 1 [263]
2 13.186 271 TPHCM 197, Bình Dương 34, Đồng Nai 8, Tiền Giang 7, Đồng Tháp 6, Đà Nẵng 4, Trà Vinh 3, Nghệ An 2, Hà Nội 1, An Giang 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Đăk Lăk 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Thừa Thiên Huế 1 [264]
3 14.894 308 TPHCM 250, Bình Dương 44, Đồng Tháp 5, Hà Nội 2, Đăk Lăk 2, Tiền Giang đều 2, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Khánh Hòa 1 [265]
4 9.521 347 TPHCM 256, Bình Dương 45, Long An 9, Đồng Tháp 6, Đồng Nai ngày 3-4/9: 5 ca, Khánh Hòa 5, Tiền Giang 5, Cần Thơ 4, Đà Nẵng 4, Đăk Lăk 2, Hà Nội 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1, Nghệ An 1, Quảng Nam 1, Vĩnh Long 1 [266]
5 13.101 281 TPHCM 222, Bình Dương 38, Tiền Giang 5, Cần Thơ 4, Long An 3, Bình Thuận 2, Đồng Tháp 2, Khánh Hòa 2, Hà Nội 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Đồng Nai 1 [267]
6 12.477 311 TPHCM 233, Bình Dương 39, Khánh Hòa 7, Đồng Nai 6, Long An 5, Tiền Giang 5, Kiên Giang 3, Đồng Tháp 2, Đà Nẵng 2, Cần Thơ 2, Sóc Trăng 2, Bình Định 2, Hà Nội 1, Vĩnh Long 1, Tây Ninh 1 [268]
7 14.193 316 TPHCM 253, Bình Dương 40, Long An 7, Tiền Giang 7, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Phú Yên 2, Đồng Tháp 1 [269]
8 12.663 434 TPHCM 268 ca, Bình Dương 34, Long An 8, Tiền Giang ngày 7, Đồng Nai 11, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, Trà Vinh , Bến Tre 1, Khánh Hòa 1, Tây Ninh bổ sung 99 ca trong tháng 8 [270]
9 12.399 345 TPHCM 203, Bình Dương 40, Long An 8, Đồng Tháp 6, Tiền Giang 5, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng trong 2 ngày 8-9/9 là 3 ca, Cần Thơ 1, Hà Tĩnh 1, Quảng Nam 1, Tây Ninh 1, Vĩnh Long 1, 73 ca các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Thuận bổ sung [271]
10 13.306 275 TPHCM 195, Bình Dương 41, Tiền Giang, Đà Nẵng 3, Đồng Nai 3, Đồng Tháp 2, Bình Thuận 1, An Giang 1, Kiên Giang 1, Cần Thơ 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Khánh Hòa 1, Nghệ An 1, 21 ca được Bình Dương, Bình Thuận, Nghệ An bổ sung [272]
11 11.927 273 TPHCM 188, Bình Dương 10, Đồng Nai 4, Kiên Giang 3, Bình Thuận 2, Đà Nẵng 2, Tiền Giang 2, Gia Lai 1, Cần Thơ 1, Ninh Thuận 1, Khánh Hòa 1, Nghệ An 1, Vĩnh Long 1, 56 ca Đồng Nai bổ sung [273]
12 11.469
+548
bổ sung
261 TPHCM 200, Bình Dương 39, Long An 5, Đồng Nai 6, Bình Thuận 3, Tiền Giang 2, Đồng Tháp 2, Trà Vinh 1, Khánh Hòa 1, Cần Thơ 1, Đà Nẵng 1 [274]
13 11.168 381 TPHCM 228, Bình Dương 32, Đồng Nai 10, Long An 7, Tiền Giang 5, Đồng Tháp 5, Cần Thơ 3, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 2, Phú Yên 1, Bình Thuận 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, An Giang 1, 83 ca bổ sung tại Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang [275]
14 10.496 276 TPHCM 199, Bình Dương 41, Đồng Nai 12, Tiền Giang 7, Long An 4, Kiên Giang 4, Đồng Tháp 4, Bình Thuận 2, Cần Thơ 1, Quảng Bình 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [276]
15 10.583 250 TPHCM 189, Bình Dương 42, Đồng Nai 4, Long An 4, Đồng Tháp 3, Tây Ninh 2, Phú Yên 1, Trà Vinh 1, Gia Lai 1, An Giang 1, Khánh Hòa 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [277]
16 10.482 239 TPHCM 160, Bình Dương 46, Long An 10, Tiền Giang 6, Nghệ An 3, Tây Ninh 2, Bến Tre 2, Thanh Hóa 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Cà Mau 1, Hà Nội 1, 5 ca Tiền Giang và Kiên Giang bổ sung [278]
17 11.506 212 TPHCM 166, Bình Dương 28, Đồng Tháp 4, Long An 2, Tiền Giang 2, Tây Ninh 2, Đà Nẵng 2, Cà Mau 1, Khánh Hòa 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1, Bình Định 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [279]
18 9.360 220 TPHCM 165, Bình Dương 39, Kiên Giang 7, Tây Ninh 3, Đồng Tháp 2, Bình Thuận 1, Thanh Hóa 1, Quảng Ngãi 1, Hà Nội 1 [280]
19 10.025 233 TPHCM 182, Bình Dương 31, Long An 9, An Giang 3, Bình Thuận 2, Tiền Giang 2, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Quảng Bình 1, Tây Ninh 1 [281]
20 8.668 215 TPHCM 163, Bình Dương 36, Bình Thuận 3, Long An 3, Kiên Giang đều 3, Đà Nẵng 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Bạc Liêu 1, An Giang 1, Nghệ An 1 [282]
21 11.687 240 TPHCM 184, Bình Dương 41, Kiên Giang 3, Bình Thuận 3, Long An 2, Tiền Giang 2, Khánh Hòa 1, Hà Tĩnh 1, An Giang 1, Đà Nẵng 1, Bình Phước 1 [283]
22 11.525 236 TPHCM 181, Bình Dương 37, Tiền Giang, Bình Thuận 3, Long An 3, Cần Thơ 2,Đồng Nai 2, Đăk Nông 1, An Giang 1, Đà Nẵng 1, Nghệ An 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [284]
23 9.465 236 TPHCM 175, Bình Dương 37, Long An 7, Đồng Nai 6, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, Bình Thuận 2, Hà Nội 2, Tây Ninh 2, Tiền Giang 1, Bình Định 1 [285]
24 8.530 203 TPHCM 140, Bình Dương 30, Đồng Nai 15, Long An 7, Cần Thơ 3, An Giang 2, Trà Vinh 1, Đà Nẵng 1, Kiên Giang 1, Bến Tre 1, Bạc Liêu 1, Thanh Hóa 1 [286]
25 9.682 180 TPHCM 123, Bình Dương 34, Đồng Nai 7, An Giang 3, Tiền Giang 3, Tây Ninh 3, Bến Tre 2, Đà Nẵng 2, Bình Thuận 1, Kiên Giang 1, Cần Thơ 1 [287]
26 10.011 184 TPHCM 131, Bình Dương 26, Đồng Nai 9, Long An và An Giang 4, Tây Ninh 2, Kiên Giang 2, Tiền Giang 2, Đà Nẵng 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1 [288]
27 9.342 174 TPHCM 122, Bình Dương 32, Tây Ninh 4, An Giang 4, Đồng Nai 4, Cần Thơ 3, Đồng Tháp 2, Tiền Giang 1, Bình Thuận 1, Đà Nẵng 1 [289]
28 4.583 178 TPHCM 131, Bình Dương 15, Đồng Nai 6, Long An, Tiền Giang 5, An Giang 5, Kiên Giang 4, Đà Nẵng 2, Quảng Ngãi 1, Khánh Hòa 1, Tây Ninh 2, Cần Thơ 1, Sóc Trăng 1 [290]
29 8.744 162 TPHCM 113, Bình Dương 33, Đồng Nai 3, An Giang 3, Kiên Giang 2, Long An 2, Đồng Tháp 2, Cần Thơ 2, Cà Mau 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Tiền Giang 1 [291]
30 7.937
+3.417
bổ sung
159 TPHCM 106, Bình Dương 30, An Giang 7, Đồng Nai 6, Kiên Giang 3, Tiền Giang 2, Đồng Tháp 1, Gia Lai 1, Tây Ninh 1, Cần Thơ 1, Quảng Bình 1 [292]

Tháng 10[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 1 tháng 10, sau gần 3 tháng áp dụng chỉ thị 16, TP. HCM mở cửa phần lớn các hoạt động trở lại (ngoại trừ quán bar, karaoke, vũ trường, bán vé số, nghi lễ tôn giáo,...) và áp dụng chỉ thị 18 của thành uỷ TP.HCM.[293]
 • Ngày 11 tháng 10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP[294] nhằm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", thay thế chỉ thị 15, 16, 19.[295][296]
 • Ngày 27 tháng 10, Việt Nam bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em tại TP.HCM.[297]

Ngày Ca trong nước Ca tử vong Chi tiết ca tử vong Ct
1 6.941 136 TPHCM 96, Bình Dương 19, Long An 5, Đồng Nai 5, Cần Thơ 3, An Giang 2, Tiền Giang 2, Đồng Tháp 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1, Kiên Giang 1 [298]
2 5.477 164 TPHCM 123, Bình Dương 24, Đồng Nai 5, Long An 5, Kiên Giang 2, Quảng Ngãi 1, Tiền Giang 1, An Giang 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1 [299]
3 5.367 114 TPHCM 79, Bình Dương 20, Đồng Nai 4, Tiền Giang 4, Kiên Giang 2, Tây Ninh 1, Đồng Tháp 1, Cần Thơ 1, Bình Thuận 1, Bạc Liêu 1 [300]
4 5.382 130 TPHCM 93, Bình Dương 20, Long An 5, Đồng Nai 5, An Giang 3, Cà Mau 1, Vĩnh Long 1, Đà Nẵng 1, Tiền Giang 1 [301]
5 4.360 134 TPHCM 104, Bình Dương 15, Đồng Nai 4, An Giang 3, Cần Thơ 3, Cà Mau 2, Kiên Giang 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Nghệ An 1 [302]
6 4.356 119 TPHCM 88, Bình Dương 16, Tiền Giang 2, Long An 2, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Tây Ninh 2, An Giang 2, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Kiên Giang 1 [303]
7 4.147 120 TPHCM 92, Bình Dương 19, Đồng Nai 3, Cần Thơ 2, Bến Tre 1, Tiền Giang 1, Đăk Nông 1, Long An 1 [304]
8 4.773 114 TPHCM 78, Bình Dương 17, An Giang 7, Đồng Nai 3, Long An 3, Đồng Tháp 1, Ninh Thuận 1, Kiên Giang 1, Bạc Liêu 1, Tây Ninh 1, Cần Thơ 1 [305]
9 4.512 105 TPHCM 74, Bình Dương 18, An Giang 5, Đồng Nai 3, Tiền Giang 2, Tây Ninh 2, Hà Nội 1 [306]
10 3.513 113 TPHCM 82, Bình Dương 12, Ninh Thuận 6, Long An 4, Đồng Nai 3, Tây Ninh 1, Bình Phước 1, Đăk Nông 1, Đăk Lăk 1, Cà Mau 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [307]
11 3.617 115 TPHCM 75, Bình Dương 18, Đồng Nai 5, An Giang 5, Tiền Giang 4, Ninh Thuận 2, Long An 2, Quảng Bình 1, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Tây Ninh 1 [308]
12 2.939 93 TPHCM 64, Bình Dương 13, An Giang 4, Kiên Giang 3, Long An 2, Bình Định 2, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1, Đăk Nông 1, Hà Nội 1, Gia Lai 1 [309]
13 3.458 106 TPHCM 73, Bình Dương 18, Long An 4, Đồng Nai 4, Tiền Giang 3, Cần Thơ 1, An Giang 1, Đồng Tháp 1, Quảng Trị 1 [310]
14 3.088
+1.059
bổ sung
81 TPHCM 61, Bình Dương 10, Long An 3, Đồng Tháp 1, An Giang 1, Khánh Hòa 1, Đăk Lăk 1, Bạc Liêu 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1 [311]
15 3.789 93 TPHCM 61, Bình Dương 18, Tiền Giang 4, Tây Ninh 2, Long An 2, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 1, Đăk Lăk 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1 [312]
16 3.211 88 TPHCM 58, Bình Dương 11, Tiền Giang 3, Tây Ninh 3, Long An 3, An Giang 2, Cần Thơ 2, Bình Thuận 1, Đắk Nông 1, Đồng Nai 1, Gia Lai 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1 [313]
17 3.175 63 TPHCM 38, Bình Dương 13, Đồng Nai 2, Kiên Giang 2, Sóc Trăng 2, Đắk Lắk 2, Quảng Ngãi 1, Bạc Liêu 1, Bình Thuận 1, Đắk Nông 1 [314]
18 3.159 75 TPHCM 51, Bình Dương 14, Đồng Nai 3, Sóc Trăng 1, Lâm Đồng 1, Cà Mau 1, Đà Nẵng 1, Tây Ninh 1, Tiền Giang 1, An Giang 1 [315]
19 3.027 75 TPHCM 47, Bình Dương 11, Đồng Nai 5, Tiền Giang 3, Long An 2, An Giang 2, Bình Thuận 2, Cà Mau 1, Kiên Giang 1, Đồng Tháp 1 [316]
20 3.635 72 TPHCM 43, Bình Dương 8, An Giang 7, Tiền Giang 4, Long An 3, Kiên Giang 2, Đắk Lắk 2, Đồng Tháp 1, Bạc Liêu 1, Đồng Nai 1 [317]
21 3.618 71 TPHCM 41, Bình Dương 12, Long An 5, An Giang 4, Sóc Trăng 3, Ninh Thuận 2, Đồng Nai 2, Quảng Ngãi 1, Hà Nội 1 [318]
22 3.977 56 TPHCM 33, Bình Dương 7, An Giang 7, Long An 3, Kiên Giang 2, Đồng Nai 1, Bình Thuận 1, Bình Phước 1, Sóc Trăng 1 [319]
23 3.361 77 TPHCM 42, Bình Dương 12, Đồng Nai 5, Long An 3, Sóc Trăng 3, Tiền Giang 2, An Giang 2, Ninh Thuận 2, Bình Phước 1, Đắk Nông 1, Cần Thơ 1, Trà Vinh 1, Bạc Liêu 1, Thanh Hóa 1 [320]
24 4.028 53 TPHCM 30, Bình Dương 12, Đồng Nai 5, Long An 2, An Giang 2, Tây Ninh 1, Bạc Liêu 1 [321]
25 3.620 65 TPHCM 40, Bình Dương 11, Đồng Nai 7, Tây Ninh 3, Bạc Liêu 2, An Giang 1, Tiền Giang 1 [322]
26 3.592 64 TPHCM 27, Bình Dương 14, Đồng Nai 4, Tiền Giang 3, Long An 3, Bạc Liêu 3, Tây Ninh 3, An Giang 3, Ninh Thuận 1, Cần Thơ 1, Cà Mau 1, Nghệ An 1 [323]
27 4.404 54 TPHCM 32, Bình Dương 8, Long An 4, Bạc Liêu 3, Đồng Nai 2, Tây Ninh 1, Thanh Hóa 1, Kiên Giang 1, An Giang 1, Sóc Trăng 1 [324]
28 4.876 54 TPHCM 25, Bình Dương 6, Tiền Giang 4, Long An 4, Tây Ninh 4, Đồng Nai 3, Sóc Trăng 2, Kiên Giang 1, Cần Thơ 1, Đắk Lắk 1, Bạc Liêu 1, An Giang 1, Ninh Thuận 1 [325]
29 4.889 56 TPHCM 32, Bình Dương 6, Bạc Liêu 5, Đồng Nai 4, Tiền Giang 2, Sóc Trăng 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Khánh Hòa 1, Quảng Ngãi 1, Kiên Giang 1, Lâm Đồng 1 [326]
30 5.224 64 TPHCM 30, Bình Dương 13, Bạc Liêu 5, Long An 4, Sóc Trăng 4, An Giang 3, Cần Thơ 1, Kiên Giang 1, Tây Ninh 1, Tiền Giang 1, Ninh Thuận 1 [327]
31 5.504 53 TPHCM 21, Bình Dương 7, Cần Thơ 5, Đồng Nai 4, Sóc Trăng 4, Bạc Liêu 3, Long An 3, Vĩnh Long 1, Tây Ninh 1, Trà Vinh 1, Tiền Giang 1, Kiên Giang 1, Đắk Lắk 1 [328]

Tháng 11[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 5 tháng 11, Sở Y tế Cao Bằng công bố ca nhiễm đầu tiên tại tỉnh này. Đây cũng là tỉnh cuối cùng của Việt Nam xuất hiện ca nhiễm COVID-19.[329]
 • Ngày 11 tháng 11, Việt Nam vượt 1 triệu ca mắc COVID-19.[330]
 • Tối 19 tháng 11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong dịch COVID-19 được tổ chức.[331]

Ngày Ca trong nước Ca tử vong Chi tiết ca tử vong Ct
1 5.595 52 TPHCM 25, Bình Dương 11, Hòa Bình 4, Bạc Liêu 3, Đồng Nai 2, Cần Thơ 2, Cà Mau 1, Đồng Tháp 1, Ninh Thuận 1, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1 [332]
2 5.613 74 TPHCM 31, Bình Dương 19, An Giang 6, Kiên Giang 4, Đồng Nai 4, Long An 3, Cần Thơ 2, Tiền Giang 1, Tây Ninh 1, Khánh Hòa 1, Đắk Lắk 1 [333]
3 6.175
+914 bổ sung
78 TPHCM 40, Bình Dương 13, Cần Thơ 4, Đồng Nai 4, Tiền Giang 3, An Giang 3, Bạc Liêu 2, Long An 2, Kiên Giang 2, Ninh Thuận 2, Vĩnh Long 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Bình Thuận 1 [334]
4 6.576 59 TPHCM 28, Bình Dương 13, Đồng Nai 3, Tiền Giang 3, Long An 2, Kiên Giang 2, Cần Thơ 2, Trà Vinh 2, Bạc Liêu 1, Đắk Lắk 1, Hà Nội 1, Ninh Thuận 1 [335]
5 7.487 70 TPHCM 33, An Giang 9, Bình Dương 6, Long An 5, Kiên Giang 3, Sóc Trăng 3, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Hưng Yên 1, Đắk Lắk 1, Tây Ninh 1, Đồng Nai 1, Tiền Giang 1, Ninh Thuận 1, Bến Tre 1 [336]
6 7.480 58 TPHCM 32, Bình Dương 5, Kiên Giang 5, Đồng Nai 4, Bạc Liêu 2, Cà Mau 2, Đồng Tháp 2, Bình Định 1, Sóc Trăng 1, Lâm Đồng 1, Bình Thuận 1, Long An 1, Cần Thơ 1 [337]
7 7.631 61 TPHCM 31, Bạc Liêu 7, Bình Dương 5, An Giang 5, Tiền Giang 4, Đồng Nai 2, Kiên Giang 2, Đắk Nông 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1, Quảng Ngãi 1, Sóc Trăng 1 [338]
8 7.954 67 TPHCM 35, Đồng Nai 11, Bình Dương 8, Tây Ninh 2, Kiên Giang 2, An Giang 2, Khánh Hòa 1, Bình Phước 1, Cần Thơ 1, Hậu Giang 1, Đắk Lắk 1, Sóc Trăng 1, Bạc Liêu 1 [339]
9 8.129 88 TPHCM 38, Bình Dương 11, An Giang 7, Kiên Giang 5, Tây Ninh 4, Bạc Liêu 4, Đồng Nai 3, Long An 3, Cần Thơ 3, Tiền Giang 2, Lâm Đồng 1, Bình Thuận 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Đồng Tháp 1, Vĩnh Long 1, Hậu Giang 1, Hà Nội 1, Sóc Trăng 1 [340]
10 7.918 79 TPHCM 43, Bình Dương 9, Long An 4, Tiền Giang 4, An Giang 4, Đồng Nai 3, Cần Thơ 3, Đắk Lắk 2, Tây Ninh 2, Kiên Giang 2, Bạc Liêu 2, Khánh Hòa 1, Bình Thuận 1, Vĩnh Long 1 [341]
11 8.145 84 TPHCM 38, Bình Dương 6, Đồng Nai 6, Long An 6, An Giang 5, Tiền Giang 3, Tây Ninh 3, Kiên Giang 3, Bạc Liêu 3, Bình Thuận 2, Cần Thơ 2, Nghệ An 1, Bình Định 1, Đắk Lắk 1, Đồng Tháp 1, Vĩnh Long 1, Sóc Trăng 1, Bến Tre 1 [342]
12 8.976 81 TPHCM 42, Bình Dương 5, Tiền Giang 5, Long An 4, Kiên Giang 4, Bạc Liêu 4, Đắk Lắk 3, Tây Ninh 3, An Giang 2, Hà Giang 1, Trà Vinh 1, Thanh Hóa 1, Nghệ An 1, Đồng Nai 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Đồng Tháp 1, Cần Thơ 1, Cà Mau 1 [343]
13 8.451 88 TPHCM 38, Bình Dương 8, Tây Ninh 8, An Giang 6, Tiền Giang 5, Bình Thuận 5, Cần Thơ 4, Bạc Liêu 4, Đồng Nai 3, Long An 3, Đồng Tháp 2, Sóc Trăng 2, Vĩnh Long 1 [344]
14 8.163 64 TPHCM 22, Kiên Giang 8, An Giang 6, Bình Dương 5, Tây Ninh 4, Cần Thơ 2, Bạc Liêu 2, Ninh Thuận 2, Hà Nội 1, Hà Giang 1, Đắk Lắk 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Vĩnh Long 1 [345]
15 8.603 101 TPHCM 45, An Giang 10, Bình Dương 9, Long An 7, Tiền Giang 6, Kiên Giang 6, Cần Thơ 4, Đồng Nai 3, Tây Ninh 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Đồng Tháp 2, Bạc Liêu 2, Ninh Thuận 2, Đắk Lắk 1 [346]
16 9.641 87 TPHCM 35, Bình Dương 7, Long An 6, Bạc Liêu 6, Đồng Nai 5, Cà Mau 5, Tây Ninh 3, Đồng Tháp 3, Bình Thuận 3, An Giang 3, Sóc Trăng 2, Tiền Giang 2, Kiên Giang 2, Gia Lai 1, Vĩnh Long 1, Khánh Hòa 1, Bến Tre 1, Hậu Giang 1 [347]
17 9.839 67 TPHCM 26, Bình Dương 12, An Giang 7, Tây Ninh 4, Long An 4, Cần Thơ 3, Sóc Trăng 3, Bình Thuận 2, Bạc Liêu 2, Hà Nội 1, Vĩnh Long 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Đồng Tháp 1 [348]
18 10.209 139 TPHCM 44, An Giang 22, Kiên Giang 16, Bình Dương 14, Đồng Nai 7, Long An 6, Bạc Liêu 5, Tiền Giang 5, Nghệ An 3, Trà Vinh 3, Vĩnh Long 3, Bình Thuận 2, Cần Thơ 2, Bến Tre 2, Sóc Trăng 2, Ninh Thuận 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [349]
19 9.617 102 TPHCM 55, Đồng Nai 12, Tiền Giang 12, Bình Dương 5, Bạc Liêu 4, Tây Ninh 2, Bình Thuận 2, Đồng Tháp 2, Kiên Giang 2, Cần Thơ 2, Bình Định 1, Lâm Đồng 1, Bình Phước 1, Long An 1 [350]
20 9.518 107 TPHCM 42, An Giang 14, Đồng Nai 7, Kiên Giang 5, Bình Thuận 4, Long An 4, Tiền Giang 4, Cần Thơ 4, Thanh Hóa 3, Tây Ninh 3, Đồng Tháp 3, Bạc Liêu 3, Vĩnh Long 3, Cà Mau 2, Ninh Thuận 2, Sóc Trăng 1, Hà Nội 1, Trà Vinh 1 [351]
21 9.882 76 Bình Dương 15, Long An 8, An Giang 7, Đồng Nai 7, Tiền Giang 6, Cần Thơ 6, Tây Ninh 5, Kiên Giang 5, Sóc Trăng 4, Bạc Liêu 4, Bình Thuận 3, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, Quảng Ngãi 1, Cà Mau 1 [352]
22 10.299 190 TPHCM 109, An Giang 20, Long An 8, Bình Dương 7, Tiền Giang 7, Kiên Giang 7, Cần Thơ 6, Đồng Nai 4, Bạc Liêu 4, Sóc Trăng 3, Gia Lai 2, Tây Ninh 2, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, Bắc Giang 1, Nghệ An 1, Lâm Đồng 1, Bình Thuận 1, Bến Tre 1, Hậu Giang 1, Cà Mau 1 [353]
23 11.126
+28.000
bổ sung
167 TPHCM 62, An Giang 28, Bình Dương 12, Đồng Nai 11, Long An 9, Kiên Giang 7, Cần Thơ 7, Tây Ninh 6, Tiền Giang 5, Đồng Tháp 3, Vĩnh Long 3, Cà Mau 3, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Bến Tre 2, Sóc Trăng 2, Quảng Ngãi 1, Trà Vinh 1, Lâm Đồng 1, Ninh Thuận 1, Bạc Liêu 1 [354]
24 11.789 125 TPHCM 62, Bình Dương 15, Đồng Nai 11, Kiên Giang 5, Cà Mau 5, Sóc Trăng 4, Tây Ninh 3, Đồng Tháp 3, Cần Thơ 3, Bình Thuận 2, Long An 2, Bạc Liêu 2, Trà Vinh 2, Hà Giang 1, Khánh Hòa 1, Đắk Lắk 1, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1, Hậu Giang 1 [355]
25 12.429 164 TPHCM 59, An Giang 17, Tiền Giang 13, Bình Dương 13, Kiên Giang 10, Tây Ninh 8, Đồng Nai 8, Cần Thơ 8, Long An 7, Vĩnh Long 6, Sóc Trăng 5, Đồng Tháp 2, Bạc Liêu 2, Đắk Lắk 1, Bình Thuận 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Hậu Giang 1, Quảng Ngãi 1, Trà Vinh 1 [356]
26 13.094 137 TPHCM 60, Tiền Giang 13, An Giang 13, Tây Ninh 9, Bình Thuận 8, Kiên Giang 7, Sóc Trăng 4, Vĩnh Long 4, Đồng Nai 3, Đồng Tháp 3, Cần Thơ 3, Đắk Lắk 2, Bạc Liêu 2, Trà Vinh 1, Nghệ An 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Long An 1, Bến Tre 1, Cà Mau 1 [357]
27 13.048
+3.004 bổ sung
148 TPHCM 65, Tây Ninh 11, Bình Dương 11, An Giang 9, Long An 8, Tiền Giang 8, Bạc Liêu 7, Bình Thuận 5, Cần Thơ 5, Sóc Trăng 4, Khánh Hòa 3, Đồng Nai 3, Đồng Tháp 3, Bình Phước 2, Hà Giang 1, Lạng Sơn 1, Đắk Lắk 1, Hậu Giang 1 [358]
28 12.928 190 TPHCM 72, Đồng Nai 18, Bình Dương 13, Kiên Giang 10, An Giang 9, Long An 9, Cần Thơ 9, Bình Thuận 8, Đồng Tháp 6, Bạc Liêu 6, Tây Ninh 5, Tiền Giang 5, Cà Mau 4, Bến Tre 3, Vĩnh Long 3, Trà Vinh 3, Sóc Trăng 3, Nghệ An 2, Bình Định 1, Đắk Lắk 1 [359]
29 13.758 173 TPHCM 62, Bình Dương 22, Đồng Nai 12, An Giang 10, Tiền Giang 10, Cần Thơ 10, Tây Ninh 8, Vĩnh Long 7, Kiên Giang 7, Đồng Tháp 6, Long An 5, Cà Mau 3, Trà Vinh 2, Sóc Trăng 2, Bình Thuận 2, Khánh Hòa 1, Đắk Nông 1, Bến Tre 1, Hậu Giang 1, Bạc Liêu 1 [360]
30 13.966 197 TPHCM 76, Bình Dương 22, Cần Thơ 18, An Giang 14, Kiên Giang 13, Đồng Nai 11, Bình Thuận 7, Đồng Tháp 7, Tây Ninh 6, Tiền Giang 5, Bạc Liêu 4, Khánh Hòa 3, Cà Mau 3, Sóc Trăng 2, Bến Tre 2, Bình Định 2, Long An 1, Hậu Giang 1 [361]

Tháng 12[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 1 tháng 12, Bộ Y tế gửi công văn hướng dẫn tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vaccine COVID-19.[362]
 • Ngày 5 tháng 12, Bộ Y Tế đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở Cao Bằng.[363]
 • Ngày 17 tháng 12, thời điểm tiêm nhắc lại được rút ngắn còn ít nhất 3 tháng sau mũi cuối của liều cơ bản; cho phép người tiêm mũi cơ bản bằng vaccine Sinopharm, Sputnik V được tiêm bổ sung.[364]
 • Ngày 18 tháng 12 năm 2021, ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty cổ phần Công nghệ Việt Á đã bị bắt để điều tra về hành vi nâng khống giá kit test COVID-19, chi tiền hối lộ cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh thành để bán kit với giá cao hơn so với giá thành sản xuất. Cùng bị tạm giam là Phạm Duy Tuyến (Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương – CDC Hải Dương). Cả hai cùng 5 bị can khác bị cáo buộc đã vi phạm Luật đấu thầu gây thiệt hại tài sản Nhà nước ước tính khoảng 30 tỉ đồng.[365][366][367]
 • Ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế công bố ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam, là người nhập cảnh từ Anh vào Hà Nội.[368]
 • Ngày 29 tháng 12, Bộ Y tế thay đổi định nghĩa ca bệnh nghi ngờ, F0, F1; cho phép sử dụng kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên để xác định ca bệnh COVID-19 trong một số trường hợp.[369]
 • Ngày 31 tháng 12

Ngày Ca trong nước Ca tử vong Chi tiết ca tử vong Ct
1 14.506 196 TPHCM 68, Đồng Nai 20, Bình Dương 19, An Giang 17, Tây Ninh 13, Kiên Giang 13, Tiền Giang 8, Đồng Tháp 6, Cần Thơ 6, Bạc Liêu 5, Bình Thuận 4, Long An 4, Vĩnh Long 3, Sóc Trăng 2, Bến Tre 2, Cà Mau 2, Hà Nội 1, Phú Thọ 1, Trà Vinh 1, Khánh Hòa 1 [373]
2 13.677 210 TPHCM 80, Đồng Nai 23, Cần Thơ 16, An Giang 14, Kiên Giang 12, Long An 11, Tây Ninh 8, Bình Dương 8, Tiền Giang 8, Bạc Liêu 6, Đồng Tháp 5, Sóc Trăng 4, Bình Thuận 3, Khánh Hòa 2, Gia Lai 2, Trà Vinh 2, Hà Nội 1, Hà Giang 1, Lâm Đồng 1, Bình Phước 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Bến Tre 1 [374]
3 13.661
+822
bổ sung
200 TPHCM 68, Đồng Nai 22, An Giang 16, Bình Dương 14, Cần Thơ 13, Tây Ninh 10, Tiền Giang 9, Kiên Giang 8, Vĩnh Long 7, Long An 7, Bình Thuận 5, Đồng Tháp 4, Bạc Liêu 3, Sóc Trăng 3, Bình Phước 2, Hà Nội 2, Cà Mau 2, Ninh Thuận 1, Hà Giang 1, Hòa Bình 1, Lâm Đồng 1, Hậu Giang 1 [375]
4 13.993 203 TPHCM 75, An Giang 20, Bình Dương 18, Cần Thơ 15, Đồng Nai 13, Tiền Giang 10, Tây Ninh 10, Long An 7, Kiên Giang 7, Sóc Trăng 5, Đồng Tháp 5, Vĩnh Long 5, Bạc Liêu 5, Bình Thuận 4, Khánh Hòa 3, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, Hậu Giang 2, Quảng Ngãi 2, Trà Vinh 2, Quảng Ninh 1, Đắk Lắk 1, Bình Phước 1 [376]
5 14.312 199 TPHCM 69, Tây Ninh 20, An Giang 19, Kiên Giang 17, Đồng Nai 12, Tiền Giang 10, Bình Dương 9, Cần Thơ 7, Sóc Trăng 6, Vĩnh Long 6, Đồng Tháp 5, Bình Thuận 4, Cà Mau 4, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, Cao Bằng 1, Trà Vinh 1, Phú Thọ 1, Thừa Thiên Huế 1, Bình Định 1, Khánh Hòa 1, Bình Phước 1, Bạc Liêu 1 [377]
6 14.558 223 TPHCM 94, Long An 20, Cần Thơ 18, An Giang 15, Đồng Nai 14, Tây Ninh 13, Tiền Giang 10, Kiên Giang 8, Bình Thuận 5, Sóc Trăng 5, Trà Vinh 3, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, Đồng Tháp 3, Bạc Liêu 3, Cà Mau 2, Quảng Trị 1, Quảng Ngãi 1, Lâm Đồng 1, Bến Tre 1, Nam Định 1, Khánh Hòa 1, Đắk Lắk 1, Bến Tre 1 [378]
7 13.835 217 TPHCM 57, Bình Dương 37, An Giang 19, Đồng Nai 18, Tây Ninh 14, Tiền Giang 13, Long An 10, Bình Thuận 7, Cần Thơ 7, Vĩnh Long 6, Kiên Giang 6, Đồng Tháp 5, Bạc Liêu 5, Cà Mau 3, Trà Vinh 3, Sóc Trăng 3, Bình Định 1, Quảng Bình 1, Đà Nẵng 1, Phú Yên 1 [379]
8 14.595 230 TPHCM 75, An Giang 24, Đồng Nai 18, Bình Dương 16, Tiền Giang 14, Long An 13, Vĩnh Long 12, Kiên Giang 12, Tây Ninh 11, Cần Thơ 10, Sóc Trăng 4, Lâm Đồng 3, Cà Mau 3, Trà Vinh 2, Khánh Hòa 2, Bình Phước 2, Bình Thuận 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Hà Nội 1, Hải Phòng 1, Hòa Bình 1, Nghệ An 1, Bến Tre 1 [380]
9 15.300 256 TPHCM 76, An Giang 37, Đồng Tháp 17, Tây Ninh 16, Bình Dương 16, Đồng Nai 13, Tiền Giang 11, Kiên Giang 11, Cần Thơ 10, Vĩnh Long 8, Long An 6, Bình Thuận 5, Bến Tre 5, Sóc Trăng 5, Đắk Lắk 4, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, Hậu Giang 3, Bạc Liêu 2, Hà Nội 1, Bắc Ninh 1, Bình Định 1, Ninh Thuận 1, Hải Phòng 1, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1, Hòa Bình 1, Cà Mau 1 [381]
10 14.819 216 TPHCM 71, Đồng Nai 33, Bình Dương 15, Tây Ninh 14, Tiền Giang 12, Bạc Liêu 11, Cần Thơ 11, Đồng Tháp 8, Bình Thuận 7, Vĩnh Long 7, Kiên Giang 7, Long An 5, Trà Vinh 3, Cà Mau 2, Hà Nội 1, Bắc Ninh 1, Bình Định 1, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1 [382]
11 16.104 209 TPHCM 67, Đồng Nai 17, An Giang 13, Bình Dương 13, Cần Thơ 13, Tây Ninh 12, Kiên Giang 11, Đồng Tháp 10, Tiền Giang 10, Long An 8, Sóc Trăng 7, Bình Thuận 7, Bến Tre 5, Cà Mau 4, Trà Vinh 4, Bình Định 2, Khánh Hòa 2, Nghệ An 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 [383]
12 14.621 228 TPHCM 78, Bình Dương 23, An Giang 18, Đồng Nai 17, Tiền Giang 17, Đồng Tháp 8, Vĩnh Long 7, Sóc Trăng 7, Bạc Liêu 7, Tây Ninh 7, Long An 7, Kiên Giang 7, Cần Thơ 7, Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Bến Tre 3, Quảng Nam 3, Trà Vinh 2, Bình Thuận 2, Bình Định 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1, Cà Mau 1 [384]
13 15.349 242 TPHCM 75, Đồng Nai 26, An Giang 25, Bình Dương 15, Cần Thơ 13, Long An 12, Tiền Giang 12, Tây Ninh 10, Đồng Tháp 10, Bình Thuận 7, Sóc Trăng 7, Vĩnh Long 6, Kiên Giang 5, Đắk Lắk 4, Bạc Liêu 4, Trà Vinh 3, Bến Tre 3, Cà Mau 2, Hà Nội 1, Hải Phòng 1, Hòa Bình 1 [385]
14 15.203 252 TPHCM 64, An Giang 28, Đồng Nai 27, Bình Dương 18, Tây Ninh 16, Bạc Liêu 12, Đồng Tháp 10, Tiền Giang 10, Kiên Giang 9, Long An 8, Sóc Trăng 7, Bình Thuận 6, Hà Nội 6, Trà Vinh 5, Vĩnh Long 4, Cà Mau 4, Vĩnh Phúc 3, Khánh Hòa 3, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, Bến Tre 3, Bình Phước 2, Bình Định 2, Gia Lai 1, Ninh Thuận 1, Hậu Giang 1 [386]
15 15.522 283 TPHCM 74, An Giang 27, Bình Dương 25, Cần Thơ 23, Đồng Nai 22, Tiền Giang 18, Vĩnh Long 15, Long An 10, Sóc Trăng 9, Tây Ninh 9, Đồng Tháp 9, Bình Thuận 7, Kiên Giang 7, Bạc Liêu 5, Khánh Hòa 4, Bến Tre 3, Cà Mau 3, Hải Phòng 3, Bình Phước 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Hà Nội 1 [387]
16 15.267
+18.792
bổ sung
241 TPHCM 65, Đồng Nai 26, An Giang 20, Tây Ninh 19, Tiền Giang 15, Bình Dương 14, Cần Thơ 12, Đồng Tháp 10, Kiên Giang 10, Sóc Trăng 9, Bình Thuận 7, Vĩnh Long 6, Long An 5, Trà Vinh 4, Bạc Liêu 4, Bình Định 3, Bình Phước 3, Cà Mau 3, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Hà Nội 2, Quảng Ngãi 1, Khánh Hòa 1 [388]
17 15.215 246 TPHCM 60, Bình Dương 22, Đồng Nai 21, An Giang 18, Cần Thơ 15, Bến Tre 12, Tiền Giang 12, Tây Ninh 11, Đồng Tháp 11, Kiên Giang 11, Vĩnh Long 9, Sóc Trăng 8, Long An 8, Bình Thuận 6, Cà Mau 6, Hà Nội 4, Bạc Liêu 4, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, Nghệ An 1, Đắk Lắk 1, Trà Vinh 1, Bình Phước 1, Hậu Giang 1 [389]
18 15.883 248 TPHCM 65, Đồng Nai 24, An Giang 23, Tiền Giang 15, Kiên Giang 15, Bình Dương 14, Đồng Tháp 12, Cần Thơ 12, Sóc Trăng 11, Tây Ninh 9, Long An 9, Vĩnh Long 9, Khánh Hòa 7, Bình Thuận 7, Cà Mau 6, Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Bạc Liêu 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Lạng Sơn 1 [390]
19 16.093 215 TPHCM 57, Đồng Nai 23, Bình Dương 18, An Giang 16, Tiền Giang 13, Cần Thơ 12, Sóc Trăng 11, Đồng Tháp 11, Tây Ninh 9, Bình Thuận 7, Bình Phước 6, Vĩnh Long 6, Bà Rịa - Vũng Tàu 5, Trà Vinh 5, Hà Nội 3, Bến Tre 3, Khánh Hòa 3, Bạc Liêu 3, Long An 2, Quảng Ngãi 1, Hậu Giang 1 [391]
20 14.966 225 TPHCM 56, Đồng Nai 30, An Giang 22, Bình Dương 16, Bến Tre 14, Sóc Trăng 11, Tiền Giang 11, Vĩnh Long 9, Long An 8, Đồng Tháp 8, Cần Thơ 8, Bình Thuận 7, Khánh Hòa 4, Cà Mau 3, Gia Lai 2, Đắk Nông 2, Lâm Đồng 2, Bình Phước 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Kiên Giang 2, Trà Vinh 2, Nghệ An 1, Quảng Nam 1, Bình Định 1, Đà Nẵng 1 [392]
21 16.316 250 TPHCM 58, Tây Ninh 31, Đồng Nai 20, Tiền Giang 15, Bình Dương 14, Cần Thơ 12, Kiên Giang 11, Sóc Trăng 10, Đồng Tháp 9, Vĩnh Long 9, Hà Nội 8, Bến Tre 8, Bà Rịa - Vũng Tàu 7, Bạc Liêu 6, Bình Thuận 6, Long An 5, Cà Mau 4, Đắk Lắk 3, Trà Vinh 3, Khánh Hòa 3, Lâm Đồng 2, Hậu Giang 2, Quảng Ngãi 1, Bình Định 1, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1 [393]
22 16.522 210 TPHCM 46, An Giang 27, Bình Dương 17, Tiền Giang 15, Tây Ninh 13, Đồng Tháp 12, Sóc Trăng 11, Cần Thơ 11, Kiên Giang 10, Vĩnh Long 8, Bình Thuận 6, Bà Rịa - Vũng Tàu 6, Hà Nội 5, Bạc Liêu 5, Cà Mau 5, Long An 4, Trà Vinh 3, Bình Định 2, Bến Tre 2, Đắk Lắk 1, Hậu Giang 1 [394]
23 16.367 280 TPHCM 44, Đồng Nai 38, An Giang 28, Bình Dương 17, Đồng Tháp 15, Tây Ninh 14, Tiền Giang 14, Long An 13, Cần Thơ 12, Vĩnh Long 11, Bà Rịa - Vũng Tàu 10, Kiên Giang 9, Cà Mau 8, Khánh Hòa 6, Sóc Trăng 6, Hà Nội 5, Hậu Giang 5, Bạc Liêu 5, Bình Thuận 4, Bình Định 3, Bình Phước 3, Lâm Đồng 2, Trà Vinh 2, Quảng Nam 1, Quảng Ngãi 1, Phú Thọ 1, Đà Nẵng 1, Gia Lai 1, Đắk Nông 1 [395]
24 16.142 235 TPHCM 44, Đồng Nai 20, An Giang 18, Tiền Giang 15, Đồng Tháp 13, Cần Thơ 13, Vĩnh Long 12, Bình Dương 11, Bến Tre 11, Tây Ninh 10, Kiên Giang 9, Sóc Trăng 7, Bình Định 6, Hà Nội 5, Trà Vinh 5, Cà Mau 5, Khánh Hòa 4, Bình Thuận 4, Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Bạc Liêu 4, Bình Phước 2, Long An 2, Hậu Giang 2, Hải Phòng 1, Phú Thọ 1, Ninh Thuận 1, Lạng Sơn 1, Lâm Đồng 1 [396]
25 15.559 241 TPHCM 42, Đồng Nai 39, An Giang 18, Bình Dương 18, Tiền Giang 16, Tây Ninh 12, Đồng Tháp 12, Kiên Giang 12, Cần Thơ 12, Vĩnh Long 10, Sóc Trăng 9, Cà Mau 7, Trà Vinh 6, Hà Nội 5, Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Khánh Hòa 3, Bình Thuận 3, Long An 3, Hậu Giang 3, Bạc Liêu 3, Đắk Lắk 2, Phú Yên 2 [397]
26 15.182 207 TP HCM 36, An Giang 24, Tiền Giang 16, Tây Ninh 15, Đồng Nai 15, Vĩnh Long 13, Đồng Tháp 12, Kiên Giang 12, Bình Dương 9, Sóc Trăng 8, Bến Tre 7, Cà Mau 7, Cần Thơ 6, Trà Vinh 5, Bình Định 4, Bình Thuận 4, Hà Nội 3, Long An 3, Khánh Hòa 3, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Lạng Sơn 1, Quảng Ngãi 1, Phú Yên 1, Bạc Liêu 1 [398]
27 14.867 204 TP HCM 30, An Giang 22, Đồng Nai 17, Bình Dương 15, Tây Ninh 14, Sóc Trăng 13, Tiền Giang 13, Vĩnh Long 12, Kiên Giang 12, Bà Rịa - Vũng Tàu 11, Cần Thơ 11, Bến Tre 8, Cà Mau 7, Bạc Liêu 6, Khánh Hòa 3, Bình Thuận 3, Trà Vinh 3, Quảng Nam 1, Bình Định 1, Nghệ An 1, Đắk Lắk 1 [399]
28 14.421 214 TP HCM 35, An Giang 15, Tây Ninh 15, Vĩnh Long 15, Đồng Tháp 14, Tiền Giang 14, Đồng Nai 13, Kiên Giang 12, Cần Thơ 12, Sóc Trăng 12, Hà Nội 11, Bình Dương 8, Long An 7, Bến Tre 7, Bình Phước 4, Bình Thuận 4, Hậu Giang 4, Trà Vinh 4, Hải Phòng 1, Lạng Sơn 1, Khánh Hòa 1, Bạc Liêu 1 [400]
29 13.873 214 TP HCM 40, An Giang 28, Đồng Nai 21, Đồng Tháp 15, Tiền Giang 15, Bình Dương 14, Vĩnh Long 14, Cà Mau 14, Cần Thơ 13, Hà Nội 11, Tây Ninh 11, Kiên Giang 11, Bà Rịa - Vũng Tàu 11, Khánh Hòa 5, Bạc Liêu 4, Trà Vinh 3, Bình Thuận 3, Long An 3, Đắk Lắk 2, Hậu Giang 2, Bắc Ninh 1, Quảng Nam 1, Bình Định 1, Phú Yên 1, Đà Nẵng [401]
30 16.980
+2.868
bổ sung
240 TPHCM 37, Bình Dương 20, An Giang 16, Cần Thơ 16, Đồng Tháp 15, Vĩnh Long 15, Tiền Giang 14, Kiên Giang 13, Hà Nội 13, Sóc Trăng 12, Bà Rịa - Vũng Tàu 11, Long An 10, Tây Ninh 9, Bến Tre 8, Bình Thuận 6, Cà Mau 6, Trà Vinh 5, Phú Yên 5, Thừa Thiên - Huế 2, Hậu Giang 2, Hải Phòng 1, Lạng Sơn 1, Lâm Đồng 1, Đắk Lắk 1, Bạc Liêu 1 [402]
31 16.476 226 TPHCM 34, Đồng Nai 18, An Giang 18, Vĩnh Long 15, Cần Thơ 15, Đồng Tháp 14, Bình Dương 13, Kiên Giang 12, Sóc Trăng 11, Khánh Hòa 10, Tiền Giang 10, Bình Phước 8, Hà Nội 7, Bạc Liêu 7, Hậu Giang 6, Tây Ninh 5, Cà Mau 5, Bình Thuận 4, Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Trà Vinh 3, Long An 2, Gia Lai 2, Quảng Ngãi 1, Bình Định 1, Lâm Đồng 1 [403]
Tiếp theo: Năm 2022

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam năm 2021: Quý 1, 2, 3–4

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 tại Việt Nam”. Bộ Y tế. ngày 2 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2021.
 2. ^ “Hải Dương giãn cách xã hội từ 12h trưa nay”. VnExpress. ngày 28 tháng 1 năm 2021.
 3. ^ Thêm 14 ca nhiễm ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh
 4. ^ Vốn hóa thị trường chứng khoán bốc hơi 15 tỷ USD
 5. ^ Một triệu học sinh nghỉ học phòng Covid-19
 6. ^ Sau 91 ca mắc COVID-19 mới, phát hiện thêm nhiều trường hợp F1,F2 tại các địa phương
 7. ^ Thêm 17 ca Covid-19 lây cộng đồng, 19 ca nhập cảnh
 8. ^ Lê Nga (ngày 1 tháng 2 năm 2021). “Thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng ở Hà Nội”. VnExpress. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2021.
 9. ^ Thêm 30 ca nhiễm cộng đồng, một ca nhập cảnh
 10. ^ Thêm một ca mắc mới ở Cẩm Giàng, Hải Dương
 11. ^ Tối 2/2: Thêm 30 ca COVID-19 mới ở Hà Nội và 3 tỉnh
 12. ^ Hải Dương phong tỏa 21 ngày toàn bộ TP. Chí Linh
 13. ^ Covid-19 bùng phát từ Hải Dương, Quảng Ninh do biến thể Anh
 14. ^ Bộ trưởng Y tế: 'Chiến thuật chống dịch phải nhanh hơn'
 15. ^ Tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 16. ^ Bộ trưởng Y tế: Ba thay đổi trong chiến lược chống dịch
 17. ^ Ba chuỗi lây nhiễm và 'tình huống nảy sinh bất ngờ' ở cụm dịch Tân Sơn Nhất
 18. ^ Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Ổ dịch Covid-19 ở TP.HCM xuất hiện đã lâu ngày, nhưng 'có 2 điều may'
 19. ^ Thứ trưởng Y tế: 'Dịch ở TPHCM phức tạp hơn nơi khác'
 20. ^ Nguy cơ lây nhiễm ở TPHCM 'quá phức tạp'
 21. ^ TPHCM dừng dịch vụ không thiết yếu
 22. ^ Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 23. ^ Nhiều tỉnh ngưng dịch vụ không thiết yếu
 24. ^ Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2
 25. ^ Danh sách các tỉnh, thành tiếp tục cho nghỉ học sau Tết
 26. ^ Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu 204.000 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên
 27. ^ Thêm 12 ca Covid-19 Hải Dương, 4 ca nhập cảnh
 28. ^ Một đêm không ngủ, một đêm đặc biệt ở Hải Dương
 29. ^ Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử Việt Nam
 30. ^ Hải Dương tiếp tục giãn cách xã hội đến hết tháng 3
 31. ^ Thêm 9 người nhập cảnh mắc Covid-19
 32. ^ 811.200 liều vắc xin phòng COVID-19 của COVAX đã về đến Việt Nam
 33. ^ Một nhân viên khách sạn Yên Bái, 4 người nhập cảnh mắc Covid-19
 34. ^ Một người Đà Nẵng, một người Hà Nội lây Covid-19 cộng đồng
 35. ^ Tiến Long; Xuân Mai (3 tháng 5 năm 2021). “Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi”. Tuổi Trẻ Online. Truy cập 8 tháng 5 năm 2021.
 36. ^ Hoàng Phương (6 tháng 5 năm 2021). “TP.HCM: 2 trường cho học sinh nghỉ học vì có F1”. Tuổi Trẻ Online. Truy cập 8 tháng 5 năm 2021.
 37. ^ “Một nhân viên y tế tử vong sau tiêm vaccine Covid-19”. Báo điện tử VnExpress.
 38. ^ “Bộ Y tế: Nữ nhân viên y tế ở An Giang tử vong sau tiêm vắc xin COVID-19 do sốc phản vệ”. Tuổi Trẻ Online.
 39. ^ “Bộ Y tế thông tin về ca tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở An Giang”. laodong.vn.
 40. ^ [Infographics 26 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng]
 41. ^ Thêm gần 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của COVAX về Việt Nam
 42. ^ Thêm 73 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh
 43. ^ (VOA)
 44. ^ (VOA)
 45. ^ Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
 46. ^ Thêm 3 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng ở Hà Nam
 47. ^ 6 người Vĩnh Phúc, 2 người Hà Nam lây nhiễm cộng đồng
 48. ^ Thêm 8 người Vĩnh Phúc, 2 người Hà Nam lây nhiễm cộng đồng
 49. ^ Thêm một người Đà Nẵng lây Covid-19 cộng đồng
 50. ^ 18 ca Covid-19 cộng đồng, đa phần trong bệnh viện
 51. ^ Thêm 56 ca Covid-19 cộng đồng
 52. ^ Một ca Covid-19 cộng đồng ở Thanh Hóa
 53. ^ Thêm 40 ca Covid-19 cộng đồng
 54. ^ Chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bệnh viện K là 11 ca
 55. ^ Thêm 15 ca Covid-19 cộng đồng
 56. ^ Thêm 65 ca Covid-19 cộng đồng
 57. ^ Thêm 77 ca Covid-19 cộng đồng
 58. ^ Thêm 16 ca Covid-19 cộng đồng
 59. ^ Thêm 30 ca Covid-19
 60. ^ Thêm 30 ca Covid-19
 61. ^ Thêm 31 ca Covid-19
 62. ^ Thêm 30 ca Covid-19
 63. ^ Thêm 16 ca Covid-19
 64. ^ Thêm 59 ca Covid-19 trong nước
 65. ^ Thêm 129 ca Covid-19 trong nước
 66. ^ Bệnh nhân Covid-19 89 tuổi tử vong
 67. ^ Thêm 54 ca Covid-19 trong nước
 68. ^ Thêm 116 ca Covid-19 trong nước
 69. ^ Thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong
 70. ^ Thêm 48 ca Covid-19, đa số ở Bắc Giang
 71. ^ Thêm 109 ca Covid-19 trong nước, điểm nóng ở Bắc Giang
 72. ^ Thêm 45 ca Covid-19
 73. ^ Bệnh nhân Covid-19 64 tuổi tử vong
 74. ^ Thêm 58 ca Covid-19, Bắc Giang tiếp tục là điểm nóng
 75. ^ Thêm 58 ca Covid-19, Bắc Giang tiếp tục là điểm nóng
 76. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 40 tử vong
 77. ^ Bệnh nhân Covid-19 89 tuổi tử vong
 78. ^ Thêm 73 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh
 79. ^ Thêm 76 ca Covid-19 đều ở Bắc Giang, Bắc Ninh
 80. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 42 tử vong
 81. ^ Thêm 96 ca Covid-19, Bắc Giang vượt số 1.000
 82. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 43 tử vong
 83. ^ Bệnh nhân 38 tuổi tử vong do Covid-19
 84. ^ Thêm 287 ca Covid-19 trong nước
 85. ^ Thêm 115 ca Covid-19, Bắc Ninh là điểm nóng
 86. ^ Bệnh nhân Covid-19 tử vong sau 3 lần ngừng tuần hoàn
 87. ^ Thêm 152 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang và TPHCM
 88. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 46 tử vong
 89. ^ Thêm 174 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh, TPHCM
 90. ^ Bệnh nhân Covid-19 tử vong ở tuổi 22
 91. ^ Thêm 143 ca Covid-19
 92. ^ Thêm 143 ca Covid-19, chủ yếu ở TPHCM, Bắc Giang
 93. ^ Thêm 85 ca Covid-19, 80 người khỏi bệnh
 94. ^ Vietnam reverses Covid-19 flight suspension in Hanoi and Ho Chi Minh cities
 95. ^ (RFI)
 96. ^ Thêm 104 ca Covid-19
 97. ^ Thêm 90 ca Covid-19
 98. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 48 tử vong
 99. ^ Thêm 91 ca Covid-19
 100. ^ Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở TPHCM tử vong
 101. ^ Thêm 91 ca Covid-19
 102. ^ Thêm 92 ca Covid-19
 103. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 50 tử vong
 104. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 51 tử vong
 105. ^ Thêm 83 ca Covid-19
 106. ^ Bệnh nhân ung thư 35 tuổi mắc Covid-19 tử vong
 107. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 53 tử vong
 108. ^ Thêm 65 ca Covid-19
 109. ^ Thêm 100 ca Covid-19
 110. ^ Thêm 55 ca Covid-19
 111. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 54 tử vong
 112. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 55 tử vong
 113. ^ Thêm 60 ca Covid-19
 114. ^ Thêm 61 ca Covid-19
 115. ^ Thêm 63 ca Covid-19
 116. ^ Hai bệnh nhân ung thư mắc Covid-19 tử vong
 117. ^ Thêm 104 ca Covid-19
 118. ^ Thêm bệnh nhân ung thư mắc Covid-19 tử vong
 119. ^ Thêm 103 ca Covid-19 trong nước
 120. ^ Bệnh nhân Covid thứ 59 tử vong
 121. ^ Thêm 80 ca Covid-19
 122. ^ Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 123. ^ Tối 15/6 thêm 213 ca Covid-19
 124. ^ Tối 16/6 thêm 155 ca Covid-19
 125. ^ Thêm 136 ca Covid-19
 126. ^ Thêm 62 ca Covid-19
 127. ^ Bệnh nhân lao phổi mắc Covid-19 tử vong
 128. ^ Thêm 102 ca Covid-19
 129. ^ Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 130. ^ Thêm 94 ca Covid-19 trong nước
 131. ^ Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 132. ^ Thêm 135 ca Covid-19, hơn nửa ở TPHCM
 133. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 67 tử vong
 134. ^ Thêm hai bệnh nhân Covid-19 tử vong
 135. ^ Thêm 97 ca Covid-19
 136. ^ Thêm 85 ca Covid-19, đa phần ở TPHCM
 137. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 70 tử vong
 138. ^ Thêm 116 ca Covid-19, TPHCM dẫn đầu
 139. ^ Hai bệnh nhân Covid hơn 80 tuổi ở Bắc Giang tử vong
 140. ^ Thêm 102 ca Covid-19
 141. ^ Thêm hai bệnh nhân Covid-19 tử vong
 142. ^ Thêm 123 ca Covid-19, gần nửa ở TPHCM
 143. ^ Thêm 15 ca Covid-19, cấp mã bệnh nhân 563 ca ở TPHCM
 144. ^ Thêm 197 ca Covid-19, hơn nửa ở TPHCM
 145. ^ Bệnh nhân Covid-19 thứ 75 tử vong
 146. ^ Bệnh nhân Covid-19 tử vong sau một ngày nhập viện
 147. ^ Thêm 145 ca Covid-19
 148. ^ Thêm 175 ca Covid-19, phần lớn ở miền nam
 149. ^ Hai bệnh nhân Covid-19 ở TPHCM tử vong
 150. ^ Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 151. ^ Thêm 240 ca Covid-19, TPHCM nhiều nhất
 152. ^ Bệnh nhân Covid thứ 81 tử vong
 153. ^ Thêm 591 ca Covid-19
 154. ^ TP.HCM giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h 9-7. Tuổi Trẻ. Ngày 07 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2021.
 155. ^ Thêm 2.828 ca Covid-19, số ca trong ngày gần 6.000
 156. ^ “TP.HCM: Từ 26/7, người dân không ra đường sau 18h”.
 157. ^ Thêm 5.174 ca Covid-19
 158. ^ “Thêm nhiều tỉnh miền Tây quy định khung giờ người dân không được ra đường”.
 159. ^ “Bạc Liêu siết việc ra đường sau 18h: Đường vắng, dân chấp hành nghiêm”.
 160. ^ “Bình Dương: Từ ngày mai, người dân không ra đường từ 18h-6h sáng hôm sau”.
 161. ^ “Vĩnh Long: Từ hôm nay, người dân không ra đường sau 18h đến 5h hôm sau”.
 162. ^ “Bình Phước yêu cầu người dân không ra đường sau 18h”.
 163. ^ “Đồng Nai khuyến cáo người dân không ra đường sau 18 giờ”.
 164. ^ “Năm tỉnh miền Tây yêu cầu người dân không ra đường sau 18h”.
 165. ^ “8 tỉnh miền Tây yêu cầu người dân không ra đường vào buổi tối cả đường bộ và đường sông”.
 166. ^ “UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo: Siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg về giãn cách xã hội”.
 167. ^ a b “8 tỉnh, thành miền Tây kéo dài Chỉ thị 16 thêm 7 đến 14 ngày”.
 168. ^ “Ninh Thuận kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội thêm 7 ngày”.
 169. ^ “Bạc Liêu kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh”.
 170. ^ “Bình Phước kéo dài thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày”.
 171. ^ 'TP.HCM có thể kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa'.
 172. ^ “Đồng Nai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày”.
 173. ^ Thêm 264 ca Covid-19, hơn một nửa ở TPHCM
 174. ^ Thêm 219 ca Covid-19
 175. ^ Ba bệnh nhân Covid-19 tử vong
 176. ^ Thêm 353 ca Covid-19, riêng TPHCM 250 ca
 177. ^ Thêm 360 ca Covid-19
 178. ^ Hai bệnh nhân Covid-19 tử vong
 179. ^ Thêm 527 ca Covid-19, số ca nhiễm trong ngày vượt 1.000
 180. ^ 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 181. ^ Thêm 500 ca Covid-19 trong nước
 182. ^ 4 nữ bệnh nhân Covid-19 tử vong
 183. ^ Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 184. ^ Thêm 330 ca Covid-19
 185. ^ 5 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 186. ^ Thêm 645 ca Covid-19
 187. ^ Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 188. ^ Thêm 591 ca Covid-19
 189. ^ 5 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 190. ^ Thêm 463 ca Covid-19
 191. ^ Hai bệnh nhân Covid-19 tử vong
 192. ^ Thêm 713 ca Covid-19, chủ yếu ở TPHCM và Bình Dương
 193. ^ 7 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 194. ^ Thêm 609 ca Covid-19, tổng số ca trong ngày vượt 2.000
 195. ^ 6 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 196. ^ Thêm 852 ca Covid-19
 197. ^ 7 bệnh nhân Covid-19 tử vong ghi nhận trong một ngày
 198. ^ Thêm 829 ca Covid-19, TPHCM hơn 2.000 ca một ngày
 199. ^ 6 bệnh nhân Covid-19 tử vong
 200. ^ Tối 15/7 thêm 1.922 ca Covid-19
 201. ^ Thêm 69 bệnh nhân Covid-19 ở TPHCM tử vong trong một tháng
 202. ^ Thêm 1.898 ca Covid-19, cả nước vượt 40.000 ca
 203. ^ Thêm 18 bệnh nhân Covid-19 tại 7 tỉnh tử vong
 204. ^ Thêm 1.612 ca Covid-19
 205. ^ Thêm 2.828 ca Covid-19, số ca trong ngày gần 6.000
 206. ^ Thêm 29 ca tử vong ở 7 tỉnh, thành
 207. ^ Thêm 2.180 ca Covid-19, riêng TPHCM 1.539 ca
 208. ^ Thêm 80 ca tử vong tại 6 tỉnh, thành
 209. ^ Thêm 2.640 ca Covid-19
 210. ^ Thêm 2.570 ca Covid-19
 211. ^ Thêm 36 ca Covid-19 tử vong
 212. ^ Thêm 3.227 ca Covid-19, tổng số ca nhiễm vượt 70.000
 213. ^ Thêm 3.409 ca Covid-19, TPHCM vượt 50.000 ca
 214. ^ Thêm 3.977 ca Covid-19
 215. ^ Thêm 3.552 ca Covid-19, TPHCM vượt 60.000 ca
 216. ^ Thêm 5.174 ca Covid-19
 217. ^ Thêm 154 ca Covid-19 tử vong tại 10 tỉnh, thành
 218. ^ Thêm 5.149 ca Covid-19
 219. ^ Thêm 3.698 ca Covid-19
 220. ^ Thêm 4.773 ca Covid-19
 221. ^ Thêm 3.657 ca Covid-19
 222. ^ Thêm 4.564 ca Covid-19, TPHCM vượt 90.000 ca
 223. ^ baochinhphu.vn (10 tháng 8 năm 2021). “Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”. Báo điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2022.
 224. ^ Thêm 9.180 ca Covid-19
 225. ^ baochinhphu.vn (22 tháng 8 năm 2021). “TPHCM: Siết chặt kiểm soát đi lại; bảo đảm đầy đủ hàng hóa, hỗ trợ 2 triệu gói an sinh”. Báo điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2022.
 226. ^ “Người dân TP.HCM được 'đi chợ hộ' 1 lần/tuần: Hỗ trợ từ A đến Z”. Báo Thanh Niên. 23 tháng 8 năm 2021. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2022.
 227. ^ Thêm 4.246 ca Covid-19, tổng ca nhiễm vượt 150.000
 228. ^ Thêm 4.254 ca Covid-19
 229. ^ Thêm 3.578 ca Covid-19, TPHCM vượt 100.000 ca
 230. ^ Thêm 4.851 ca Covid-19
 231. ^ Thêm 3.352 ca Covid-19
 232. ^ Thêm 3.298 ca Covid-19 ở 32 tỉnh thành
 233. ^ Thêm 4.315 ca Covid-19
 234. ^ Thêm 3.540 ca Covid-19
 235. ^ Thêm 4.941 ca Covid-19, cả nước vượt 200.000 ca
 236. ^ Thêm 4.749 ca Covid-19
 237. ^ Thêm 4.185 ca Covid-19
 238. ^ Thêm 3.241 ca Covid-19
 239. ^ Thêm 3.964 ca Covid-19
 240. ^ Thêm 5.025 ca Covid-19
 241. ^ Thêm 9.180 ca Covid-19
 242. ^ Thêm 9.716 ca Covid-19
 243. ^ Thêm 9.580 ca Covid-19
 244. ^ Thêm 8.652 ca Covid-19
 245. ^ Thêm 9.605 ca Covid-19
 246. ^ Thêm 8.656 ca Covid-19
 247. ^ Thêm 10.654 ca Covid-19
 248. ^ Thêm 10.657 ca Covid-19
 249. ^ Thêm 13.417 ca Covid-19 ở 39 tỉnh thành
 250. ^ Thêm 11.352 ca Covid-19
 251. ^ Thêm 10.397 ca Covid-19
 252. ^ Thêm 10.811 ca Covid-19
 253. ^ Thêm 12.096 ca Covid-19
 254. ^ Thêm 11.575 ca Covid-19
 255. ^ Thêm 17.428 ca Covid-19
 256. ^ Thêm 12.103 ca Covid-19
 257. ^ Thêm 12.796 ca Covid-19
 258. ^ Thêm 14.224 ca Covid-19
 259. ^ Thêm 12.607 ca Covid-19
 260. ^ Thêm 14.922 ca Covid-19
 261. ^ “TP.HCM cho phép quán ăn mở bán mang đi từ 6h đến 18h hàng ngày”. VietNamNet. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2022.
 262. ^ “Từ 6h ngày 21/9: Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15, cho phép hoạt động nhiều dịch vụ”. Báo điện tử Chính phủ. 21 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2022.
 263. ^ Hôm nay (1/9): Thêm 11.434 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất với 5.368 ca
 264. ^ Thêm 13.197 ca Covid-19
 265. ^ Thêm 14.922 ca Covid-19
 266. ^ Thêm 9.521 ca Covid-19
 267. ^ Thêm 13.137 ca Covid-19
 268. ^ Thêm 12.481 ca Covid-19
 269. ^ Thêm 14.208 ca Covid-19
 270. ^ Thêm 12.680 ca Covid-19
 271. ^ Thêm 12.420 ca Covid-19
 272. ^ Thêm 13.321 ca Covid-19
 273. ^ Thêm 11.932 ca Covid-19
 274. ^ Thêm 12.017 ca Covid-19, cả nước vượt 600.000 ca
 275. ^ Thêm 11.172 ca Covid-19
 276. ^ Thêm 10.508 ca Covid-19
 277. ^ Thêm 10.585 ca Covid-19
 278. ^ Thêm 10.489 ca Covid-19
 279. ^ Thêm 11.521 ca Covid-19
 280. ^ Thêm 9.373 ca Covid-19
 281. ^ Thêm 10.040 ca Covid-19
 282. ^ Thêm 8.681 ca Covid-19
 283. ^ Thêm 11.692 ca Covid-19
 284. ^ Thêm 11.527 ca Covid-19
 285. ^ Thêm 9.472 ca Covid-19
 286. ^ Thêm 8.537 ca Covid-19
 287. ^ Thêm 9.682 ca Covid-19
 288. ^ Thêm 10.011 ca Covid-19
 289. ^ Thêm 9.342 ca Covid-19
 290. ^ Thêm 4.583 ca Covid-19
 291. ^ Thêm 8.758 ca Covid-19
 292. ^ Thêm 7.940 ca Covid-19
 293. ^ NLD.COM.VN (1 tháng 10 năm 2021). “NÓNG: UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 18 áp dụng từ ngày 1-10”. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2021.
 294. ^ “Nghị Quyết 128/NQ-CP” (PDF).
 295. ^ “Chính phủ quy định tạm thời 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'. VTV. 12 tháng 10 năm 2021.
 296. ^ “Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Bộ Y tế. 12 tháng 10 năm 2021.
 297. ^ “TP Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em”. VTV News. 27 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2022.
 298. ^ Thêm 6.957 ca Covid-19
 299. ^ Thêm 5.490 ca Covid-19, thấp nhất trong 70 ngày
 300. ^ Thêm 5.376 ca Covid-19
 301. ^ Thêm 5.383 ca Covid-19
 302. ^ Thêm 4.363 ca Covid-19, thấp nhất sau 78 ngày
 303. ^ Thêm 4.363 ca Covid-19
 304. ^ Thêm 4.150 ca Covid-19
 305. ^ Thêm 4.784 ca Covid-19
 306. ^ Thêm 4.513 ca Covid-19
 307. ^ Thêm 3.528 ca Covid-19, thấp nhất sau 86 ngày
 308. ^ Thêm 3.619 ca Covid-19
 309. ^ Lần đầu sau 90 ngày số ca nhiễm cả nước dưới 3.000
 310. ^ Thêm 3.461 ca Covid-19
 311. ^ Thêm 4.151 ca Covid-19, TPHCM lần đầu dưới 1.000 ca
 312. ^ Thêm 3.797 ca Covid-19
 313. ^ Ngày 16/10: Có 3.221 ca mắc COVID-19 tại 48 tỉnh, thành phố, giảm 578 ca so với hôm qua
 314. ^ Ngày 17/10: Có 3.193 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM là 1.059 ca; số tử vong giảm còn 63 ca
 315. ^ Ngày 18/10: Có 3.168 ca mắc COVID-19 tại TPHCM, Sóc Trăng và 43 tỉnh, thành khác
 316. ^ Ngày 19/10: Có 3.034 ca mắc COVID-19 tại TPHCM và 48 tỉnh, thành khác; giảm 132 ca với ngày qua
 317. ^ Ngày 20/10: Có 3.646 ca mắc COVID-19, hơn 1.700 bệnh nhân khỏi
 318. ^ Ngày 21/10: Có 3.636 ca mắc COVID-19 tại 50 tỉnh, thành; 1.541 bệnh nhân khỏi
 319. ^ Ngày 22/10: Có 3.985 ca mắc COVID-19 và 5.202 người khỏi bệnh, số tử vong giảm mạnh còn 55 ca
 320. ^ Ngày 23/10: Có 3.373 ca mắc COVID-19 tại 47 tỉnh, thành; giảm 616 ca so với hôm qua
 321. ^ Ngày 24/10: Có 4.045 ca mắc COVID-19 tại 47 tỉnh, thành; thêm 386.400 liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam
 322. ^ Thêm 3.639 ca Covid-19 ở 53 tỉnh thành
 323. ^ Ngày 26/10: Có 3.595 ca mắc COVID-19 tại TPHCM, Hà Nội và 47 tỉnh, thành; gần 3.000 bệnh nhân khỏi
 324. ^ Ngày 27/10: Có 4.411 ca mắc COVID-19 tại 47 tỉnh, thành; tăng hơn 800 ca so với ngày qua
 325. ^ Ngày 28/10: Có 4.892 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM và 15 tỉnh, thành; 1.649 bệnh nhân khỏi
 326. ^ Ngày 29/10: Có 4.899 ca mắc COVID-19 tại 50 tỉnh, thành và 2.169 bệnh nhân khỏi
 327. ^ Ngày 30/10: Có 5.227 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM, Hà Nội và 48 tỉnh, thành; 2.204 ca khỏi
 328. ^ Ngày 31/10: Có 5.519 ca mắc COVID-19 tại TP HCM, Bạc Liêu, Hà Nội và 43 tỉnh khác
 329. ^ Tỉnh cuối cùng xuất hiện Covid-19
 330. ^ Ngày 11/11: Có 8.162 ca mắc COVID-19 tại 56 địa phương, TP.HCM nhiều nhất với gần 1.200 ca
 331. ^ “Tối 19/11, tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong dịch Covid-19”. Báo Nhân Dân. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2022.
 332. ^ Ngày 1/11: Có 5.598 ca mắc COVID-19 tại TP HCM, An Giang, Kiên Giang và 46 tỉnh, thành khác
 333. ^ Ngày 2/11: Có 5.637 ca mắc COVID-19 tại 52 địa phương, Đồng Nai nhiều nhất 858 ca
 334. ^ Ngày 3/11: Có 6.192 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM và 57 tỉnh, thành; 8.869 ca khỏi bệnh
 335. ^ Ngày 4/11: Có 6.580 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương chiếm gần 3.000 ca
 336. ^ Ngày 5/11: Có 7.504 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành, Đồng Nai nhiều nhất với gần 1.000 ca
 337. ^ Thêm 7.491 ca Covid-19
 338. ^ Ngày 7/11: Có 7.646 ca mắc COVID-19 tại 56 địa phương, TP.HCM nhiều nhất với 1.009 ca
 339. ^ Ngày 8/11: Có 7.988 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương đã hơn 3.000 ca
 340. ^ Ngày 9/11: Có 8.133 ca mắc COVID-19 tại 55 tỉnh, thành; 1.325 bệnh nhân khỏi
 341. ^ Ngày 10/11: Có 7.930 ca COVID-19, nhiều địa phương gia tăng số mắc mới
 342. ^ Ngày 11/11: Có 8.162 ca mắc COVID-19 tại 56 địa phương, TP.HCM nhiều nhất với gần 1.200 ca
 343. ^ Ngày 12/11: Có 8.982 ca mắc COVID-19 tại 56 tỉnh, thành; hơn 10.200 bệnh nhân khỏi
 344. ^ Ngày 13/11: Có 8.497 ca mắc COVID-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 1.240 ca
 345. ^ Ngày 14/11: Có 8.176 ca mắc mới COVID-19, các tỉnh An Giang, Bình Thuận và Đắk Lắk tăng số mắc
 346. ^ Ngày 15/11: Thêm 8.616 ca COVID-19, TP HCM và An Giang có số mắc nhiều nhất
 347. ^ Ngày 16/11: Có 9.650 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành, tăng hơn 1.000 ca so với hôm qua
 348. ^ Ngày 17/11: Có 9.849 ca mắc COVID-19, nhiều tỉnh thành tăng số mắc
 349. ^ Ngày 18/11: Có 10.223 ca COVID-19 mới; TP HCM, Hà Giang và Tây Ninh tăng số mắc
 350. ^ Ngày 19/11: Có 9.625 ca COVID-19, trong đó Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu tăng số mắc
 351. ^ Ngày 20/11: Có 9.531 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; số khỏi bệnh gần gấp đôi
 352. ^ Ngày 21/11: Có 9.889 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành; số tử vong giảm nhiều so với hôm qua
 353. ^ Ngày 22/11: Có 10.321 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM, Cần Thơ và Tây Ninh tăng số mắc
 354. ^ Ngày 23/11: Có 11.132 ca mắc COVID-19; Đăng ký bổ sung thông tin 28.000 F0 của Bình Dương
 355. ^ Ngày 24/11: Có 11.811 ca COVID-19; gần 26.000 bệnh nhân khỏi, gấp 2,5 lần số mắc mới
 356. ^ Ngày 25/11: Có 12.450 ca COVID-19; Lâm Đồng, Bạc Liêu và Bình Phước tăng số mắc
 357. ^ Ngày 26/11: Có 13.109 ca COVID-19; TP HCM, Cần Thơ và An Giang tăng số mắc
 358. ^ Ngày 27/11: Có 13.063 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; Tây Ninh bổ sung 3.004 F0
 359. ^ Ngày 28/11: Có 12.936 ca COVID-19, Bình Phước, Bến Tre và Hải Phòng tăng số mắc
 360. ^ Ngày 29/11: Có 13.770 ca COVID-19, riêng Hà Nội có số mắc cao nhất tính đến nay với 429 ca
 361. ^ Ngày 30/11: Có 13.972 ca COVD-19; Bà Rịa- Vũng Tàu; Sóc Trăng và Tiền Giang tăng số mắc
 362. ^ “Tiêm liều 3 vaccine Covid từ tháng 12, cho phép tiêm trộn - VnExpress”. VnExpress. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2022.
 363. ^ “Cao Bằng ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19”. Báo điện tử Tiền Phong. 6 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2022.
 364. ^ “Cho phép tiêm vaccine Covid-19 mũi ba sau mũi hai 3 tháng - VnExpress”. VnExpress. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2022.
 365. ^ Việt Dũng. “Giám đốc CDC Hải Dương, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á bị bắt”. laodong.vn. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2022.
 366. ^ Phúc Bình (21 tháng 12 năm 2021). “Lời khai ban đầu của các bị can trong vụ Việt Á bán kit test cho 62 tỉnh, thành”. Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2022.
 367. ^ B.Ngọc (19 tháng 12 năm 2021). “Tổng giám đốc Phan Quốc Việt vừa bị bắt vì 'thổi giá' kit xét nghiệm COVID-19 là ai?”. Tuổi Trẻ Online. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2022.
 368. ^ “Nóng: Việt Nam phát hiện ca bệnh COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên”. Bộ Y tế Việt Nam. 28 tháng 12 năm 2021.
 369. ^ “Định nghĩa mới nhất về ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F0?”. Bộ Y tế Việt Nam. 29 tháng 12 năm 2021.
 370. ^ “14 ca nhập cảnh Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron”. VnExpress. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2022.
 371. ^ Q Nguyễn (1 tháng 1 năm 2022). “Phó Vụ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ vừa bị khởi tố đã ca ngợi kit test Việt Á thế nào?”. danviet. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 1 năm 2022.
 372. ^ Nguyễn Hưởng (31 tháng 12 năm 2021). “Vụ thổi giá kít xét nghiệm Việt Á: Khởi tố nhiều lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ KH-CN”. Báo Người lao động. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2022.
 373. ^ Ngày 1/12: Có 14.508 ca mắc COVID-19, trong đó 8.081 ca cộng đồng
 374. ^ Ngày 2/12: Có 13.698 ca mắc COVID-19, TP HCM vẫn nhiều nhất với 1.738 ca
 375. ^ Ngày 3/12: Có 13.670 ca COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố; Hà Nội cao kỷ lục với 791 ca mắc
 376. ^ Ngày 4/12: Gần 14.000 ca mắc COVID-19, trong đó 8.402 ca cộng đồng
 377. ^ Ngày 5/12: Có 14.314 ca COVID-19; TP.HCM, Cần Thơ và Tây Ninh là 3 địa phương có số mắc nhiều nhất
 378. ^ Ngày 6/12: Có 14.591 ca COVID-19, TP Cần Thơ có số mắc nhiều nhất cả nước; Hà Nội tăng 187 ca
 379. ^ Ngày 7/12: Có 13.840 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội 737 ca; Bình Dương tăng hơn 400 ca
 380. ^ Ngày 8/12: Có 14.599 ca mắc COVID-19; TP.HCM, Kiên Giang và Bến Tre tăng hàng trăm ca
 381. ^ Ngày 9/12: Có 15.311 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội 822 trường hợp, tăng 426 ca so với hôm qua
 382. ^ Ngày 10/12: Có 14.819 ca mắc COVID-19, Bến Tre, Bạc Liêu và Hải Phòng tăng hàng trăm ca
 383. ^ Ngày 11/12: Có 16.141 ca mắc COVID-19; TP.HCM, Bình Phước và Khánh Hoà tăng nhiều nhất
 384. ^ Ngày 12/12: Có 14.638 ca mắc COVID-19, Hà Nội tăng kỷ lục chưa từng có với 980 ca
 385. ^ Ngày 13/12: Có 15.377 ca COVID-19, Hà Nội ghi nhận số mắc nhiều nhất cả nước với 1.000 ca
 386. ^ Ngày 14/12: Có 15.220 ca COVID-19, Cà Mau có số mắc nhiều nhất cả nước
 387. ^ Ngày 15/12: Có 15.527 ca COVID-19, Hà Nội số mắc vượt mốc 1.000 ca/ngày
 388. ^ Ngày 16/12: Thêm 15.270 ca mắc COVID-19; Tây Ninh bổ sung thêm 18.792 F0
 389. ^ Ngày 17/12: Có 15.236 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân khỏi kỷ lục với hơn 31.000 ca
 390. ^ Ngày 18/12: Có 15.895 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố, riêng Hà Nội 1.244 ca
 391. ^ Ngày 19/12: Có 16.110 ca COVID-19, Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca
 392. ^ Ngày 20/12: Có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục có số mắc cao nhất cả nước với 1.612 ca
 393. ^ Ngày 21/12: Có 16.325 ca mắc COVID-19, Hà Nội lại nhiều nhất cả nước với 1.704 ca
 394. ^ Ngày 22/12: Có 16.555 ca COVID-19, Hà Nội đã 4 ngày liên tục số mắc nhiều nhất cả nước
 395. ^ Ngày 23/12: Có 16.377 ca COVID-19, Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất cả nước với 1.774 ca
 396. ^ Ngày 24/12: Có 16.157 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 ca
 397. ^ Ngày 25/12: Có 15.586 ca COVID-19, tròn 1 tuần Hà Nội liên tục mắc nhiều nhất
 398. ^ Ngày 26/12: Có 15.218 ca COVID-19, Hà Nội 8 ngày liên tục có số mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.910 ca
 399. ^ Ngày 27/12: Cả nước có 14.872 ca mắc COVID-19; riêng Hà Nội 1.948 ca
 400. ^ Ngày 28/12: Có 14.440 ca COVID-19, Hà Nội có 1.920 ca- tròn 10 ngày số mắc nhiều nhất cả nước
 401. ^ Ngày 29/12: Có 13.889 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.766 ca
 402. ^ Ngày 30/12: Số mắc COVID-19 tăng thêm 17.000 người; riêng Hà Nội 1.866 ca
 403. ^ Ngày 31/12: Có 16.515 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.914 ca

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]