Dược Sơn Duy Nghiễm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Dị Thiền Sư

Thiền Sư Dược Sơn

Dược Sơn Duy Nghiễm (zh. yàoshān wéiyǎn 藥山惟儼, ja. yakusan igen), 745-828 hoặc 750-834, là Thiền sư Trung Quốc, môn đệ xuất sắc của Thạch Đầu Hi ThiênMã Tổ Đạo Nhất. Nối pháp của sư có nhiều người, trong đó Đạo Ngô Viên Trí, Vân Nham Đàm ThạnhThuyền Tử Đức Thành (Hoa Đình Thuyền Tử) là ba người được sử sách nhắc đến nhiều nhất.

Cơ duyên[sửa | sửa mã nguồn]

Sư họ Hàn (zh. 韓), người ở Ráng Châu (zh. 絳州), Sơn Tây, xuất gia năm 17 tuổi. Sư học thông kinh luận, nghiêm trì giới luật nhưng vẫn không nắm được yếu chỉ, tự than rằng: "Bậc đại trượng phu nên xa lìa các pháp để giữ mình trong sạch, nào ai có thể tỉ mỉ làm những việc nhỏ."

Sư đến tham vấn Thạch Đầu Hi Thiên và hỏi:

"Ba thừa mười hai phần giáo con còn hiểu sơ, đến như thường nghe phương Nam nói 'chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật' thật con mù tịt. Cúi mong Hoà thượng từ bi chỉ dạy."
Thạch Đầu bảo: "Thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao."
Sư mờ mịt không hiểu, Thạch Đầu liền bảo: "Nhân duyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến Mã Đại sư."

Sư đến Mã Tổ thưa lại câu đã trình với Thạch Đầu. Mã Tổ bèn nói:

"Ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày chớp mắt. Có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi làm sao?" Ngay câu này sư đạt yếu chỉ, bèn lễ bái.
Mã Tổ hỏi: "Ngươi thấy đạo lý gì lễ bái?"
Sư thưa: "Con ở chỗ Thạch Đầu như con muỗi đậu trên trâu sắt."
Mã Tổ bảo: "Ngươi đã biết như thế, phải khéo gìn giữ." Sau khi hầu Mã Tổ ba năm, sư trở về Thạch Đầu và được truyền tâm ấn nơi đây.

Pháp ngữ[sửa | sửa mã nguồn]

Rời Thạch Đầu, sư đến Dược Sơn Lễ Châu, môn đệ theo học rất đông.

Một hôm có vị tăng hỏi: "Tổ sư chưa đến nước này, nước này có ý Tổ sư chăng?"
Sư đáp: "Có."
Tăng lại hỏi: "Đã có ý Tổ sư, lại đến làm gì?"
Sư lại đáp: "Bởi có, cho nên đến."

Đời nhà Đường niên hiệu Thái Hoà, năm thứ tám, tháng hai, sắp thị tịch, sư kêu to: "Pháp đường ngã! Pháp đường ngã!" Đại chúng đều mang cột đến chống, sư liền khoát tay bảo: "Các ngươi không hiểu ý ta." Nói rồi sư từ giã chúng thị tịch, thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua sắc phong là Hoằng Đạo Đại sư.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Sách tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Thích Thanh Từ: Thiền sư Trung Hoa I-III. TP HCM 1990, 1995.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.
Bảng các chữ viết tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, tiếng Tây Tạng | ja.: 日本語 tiếng Nhật | ko.: 한국어, tiếng Triều Tiên |
pi.: Pāli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, tiếng Phạn | zh.: 中文 chữ Hán