Dư luận xã hội học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dư luận xã hội học (tiếng Anh: Socionomics) là một môn khoa học mới.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Trong năm 1979, Prechter mặc nhiên công nhận rằng tâm trạng xã hội thúc đẩy hành vi tài chính, kinh tế vĩ mô và chính trị, trái ngược với quan niệm thông thường rằng những sự kiện như vậy dẫn dắt tâm trạng xã hội.[1] Mô tả của ông về tâm trạng xã hội như người điều khiển của các xu hướng văn hóa đạt đến một đối tượng quốc gia trong một bài báo năm 1985 bao gồm trong Tạp chí Barron.[2] Prechter đặt ra thuật ngữ "socionomics" và năm 1999 đã công bố một cuộc triển lãm của lý thuyết socionomic Nguyên tắc sóng của hành vi xã hội con người.[3] Năm 2003, ông xuất bản một tuyển tập các công trình thực nghiệm trong lĩnh vực này, Các nghiên cứu tiên phong trong Socionomics.

Kể từ đó, tiền đề phản trực giác của các giả thuyết socionomic—rằng tâm trạng xã hội dẫn dắt đặc tính của các sự kiện xã hội—đã đạt được sự chú ý trong các tạp chí chuyên ngành,[4][5][6] sách,[7][8] nhà xuất bản phổ thông,[9][10][11] các viện đại học,[12] các hội thảo học thuật[13][14] và trong nghiên cứu được tài trợ bởi National Science Foundation.[15][16] The Socionomics Institute hosts an annual conference each April in Atlanta GA regarding social mood.[17] Các cuộc hội thảo đã bao gồm các bài thuyết trình từ các viện nghiên cứu, các tác giả và các chuyên gia tài chính như Richard L. Peterson, Tobias Preis, Johan Bollen, John Casti, Michelle Baddeley, Todd Harrison, Eric Gilbert và Robert Prechter.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Prechter, Robert R., Jr. (August 1979). "What's Going On?" The Elliott Wave Theorist. Elliott Wave International. Gainesville, GA. Reprinted in Pioneering Studies (2003).
 2. ^ Prechter, Robert R., Jr. (ngày 9 tháng 9 năm 1985). "Elvis, Frankenstein and Andy Warhol". Barron's.
 3. ^ Prechter, Robert R. Jr., (2003). Socionomics: The Science of History and Social Prediction, Gainesville, GA: New Classics Library. ISBN 0-932750-57-5. Two volumes: The Wave Principle of Human Social Behavior (1999); Pioneering Studies in Socionomics (2003).
 4. ^ Prechter, Robert R., Jr.; Parker, Wayne D. (2007). "The Financial/Economic Dichotomy in Social Behavioral Dynamics: The Socionomic Perspective". Journal of Behavioral Finance. Vol. 8 No. 2, pp. 84-108. Abstract here. Retrieved Nov. 19, 2007.
 5. ^ Bollen, Johan; Mao, Huina; Zeng, Xiaojun. (March 2011). "Twitter mood predicts the stock market". Journal of Computational Science. Vol. 2, No. 1, pp. 1-8. Abstract here. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2012.
 6. ^ Taylor, Richard. (ngày 3 tháng 9 năm 2010). "Mood Swings". Science. Preview here. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2012.
 7. ^ Casti, John L. (2010). Mood Matters: From Rising Skirt Lengths to the Collapse of World Powers. New York: Springer.
 8. ^ Malik, Constantin. (2010). Ahead of Change: How Crowd Psychology and Cybernetics Transform the Way We Govern. Frankfurt: Campus Verlag. p.69. Abstract here. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2012.
 9. ^ Moyer, Justin. (ngày 3 tháng 2 năm 2012). "If Romney wants to beat Obama, he should hope the Dow crashes". Washington Post. Article here. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2012.
 10. ^ Krantz, Matt. (ngày 17 tháng 11 năm 2009). "Could the Pop-Culture Mood Mirror Stock Market Swings?" USA Today. Article here. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2012.
 11. ^ Editorial. (ngày 7 tháng 8 năm 2009). "Could recession end cannabis ban?". New Scientist. Preview here. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2012.
 12. ^ Prechter, Robert R., Jr. (2004). "Socionomics - Social Mood as the Engine of Social Activity". Presented at the London School of Economics and Political Science, London, England, ngày 18 tháng 3 năm 2004. Document here. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2012.
 13. ^ Parker, Wayne D. (2006). "The Socionomic Theory of Finance and the Institution of Social Mood: Pareto and the Sociology of Instinct and Rationalization". Presented at the Conference of the Association for Heterodox Economics, London, United Kingdom, July 14–16, 2006. Program here. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2012.
 14. ^ Lampert, Matt. (2011). "The Central Bank in the Liberal Market Economy: Market Leader or Follower? Recent Comparative Evidence from the U.S. and Australia". Presented at the Academy of Behavioral Finance Conference, University of California-Los Angeles, Los Angeles, California, ngày 22 tháng 9 năm 2011. Document here. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2012.
 15. ^ Announcement of this research in 2006 by the American National Election Studies. Truy cập Nov. 19, 2007.
 16. ^ Announcement of this research in 2011 by the National Academies of Science. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2012.
 17. ^ “Program 2013”. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]