Bước tới nội dung

Dụ ngôn Rượu mới bình cũ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Rượu mới Bình cũ là một dụ ngôn của Giêsu được chép trong các Sách Phúc Âm Mátthêu 9:17, Mácccô 2:22, và Luca 5:37-39.

Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Song rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn. - Phúc âm Luca 5:37-39.

Trong ba sách Phúc Âm Nhất Lãm, dụ ngôn này được ký thuật ngay sau sự kiện Chúa Giêsu kêu gọi người thâu thuế Mátthêu (Levi) trở thành môn đệ của ông, và lời giải thích của Chúa Giêsu về lý do các môn đệ không cần phải kiêng ăn (theo nghi thức Do Thái giáo) như các môn đồ của Gioan Baotixita (Gioan Tẩy giả) vẫn làm (Phúc âm Máccô 2:18-20[1]).

Luận giải[sửa | sửa mã nguồn]

Những ẩn dụ của Chúa Giêsu thường được xây dựng từ những chất liệu trong cuộc sống hằng ngày của nền văn hóa đương thời. Bầu rượu bằng da sẽ căng phồng nếu được dùng để đựng rượu mới, vì rượu mới vẫn tiếp tục lên men, cuối cùng bầu da sẽ bung rách. Tương tự, miếng vải mới sẽ co rút lại, nếu dùng vải mới để vá chiếc áo cũ, sẽ làm chằng rách áo cũ, và làm đường rách càng xấu hơn.

Nếu đọc cùng lúc với dụ ngôn Vải mới Áo cũ ("Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đàng rách thành xấu thêm" – Phúc âm Máccô 2:21) có thể nhận thấy ngụ ý của Chúa Giêsu, ấy là giáo huấn của ngài không thích hợp trong khung đạo giáo của người Do Thái, cũng không tương thích với các cấu trúc tôn giáo thời ấy. Nhiều người, đặc biệt là các Kitô hữu, thường xem dụ ngôn này là lời tuyên cáo của Chúa Giêsu về sự khởi đầu của một tôn giáo mới tách rời khỏi Do Thái giáo.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ "Vả, môn đồ của Giăng và người Pharisee đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Chúa Giê-xu rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pharisee đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Chúa Giê-xu phán rằng: Bạn hữu của chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được chừng nấy. Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn" – Phúc âm Mark 2:18-20

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]