Bước tới nội dung

Dự báo kinh tế

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dự báo kinh tế là quá trình đưa ra dự đoán về nền kinh tế. Dự báo có thể được thực hiện ở mức tổng hợp cao, ví dụ như GDP, lạm phát, thất nghiệp hoặc thâm hụt tài chính ở cấp độ phân cấp hơn, cho các lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế hoặc thậm chí các công ty cụ thể.

Nhiều tổ chức tham gia dự báo kinh tế: chính phủ quốc gia, ngân hàng và ngân hàng trung ương, chuyên gia tư vấn và các tổ chức khu vực tư nhân như nhà tư tưởng, công ty và các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giớiOECD. Một số dự báo được sản xuất hàng năm, nhưng nhiều dự báo được cập nhật thường xuyên hơn.

Nhà kinh tế thường xem xét các rủi ro (nghĩa là các sự kiện hoặc điều kiện có thể khiến kết quả thay đổi so với ước tính ban đầu của họ). Những rủi ro này giúp minh họa quá trình suy luận được sử dụng để đi đến các con số dự báo cuối cùng. Các nhà kinh tế thường sử dụng bình luận cùng với các công cụ trực quan hóa dữ liệu như bảng và biểu đồ để truyền đạt dự báo của họ.[1] Trong việc chuẩn bị dự báo kinh tế, nhiều thông tin đã được sử dụng nhằm tăng độ chính xác.

Tất cả mọi thứ từ kinh tế vĩ mô,[2] kinh tế vi mô,[3] dữ liệu thị trường từ tương lai,[4] máy (mạng lưới thần kinh nhân tạo),[5] và nghiên cứu hành vi của con người [6] đều đã được sử dụng để đạt được dự báo tốt hơn. Dự báo được sử dụng cho nhiều mục đích. Chính phủ và doanh nghiệp sử dụng dự báo kinh tế để giúp họ xác định chiến lược, kế hoạch nhiều năm và ngân sách cho năm tới. Các nhà phân tích thị trường chứng khoán sử dụng dự báo để giúp họ ước tính giá trị của một công ty và cổ phiếu của nó.

Các nhà kinh tế chọn những biến nào là quan trọng đối với tài liệu chủ đề đang thảo luận. Các nhà kinh tế có thể sử dụng phân tích thống kê dữ liệu lịch sử để xác định mối quan hệ rõ ràng giữa các biến độc lập cụ thể và mối quan hệ của chúng với biến phụ thuộc đang nghiên cứu. Ví dụ, mức độ thay đổi giá nhà đất ảnh hưởng đến giá trị ròng của dân số trong quá khứ? Mối quan hệ này sau đó có thể được sử dụng để dự báo tương lai. Đó là, nếu giá nhà đất dự kiến sẽ thay đổi theo một cách cụ thể, điều đó sẽ có ảnh hưởng gì đến giá trị ròng của dân số trong tương lai? Dự báo thường dựa trên dữ liệu mẫu thay vì dân số hoàn chỉnh, điều này đưa ra sự không chắc chắn. Nhà kinh tế tiến hành kiểm tra thống kê và phát triển các mô hình thống kê (thường sử dụng phân tích hồi quy) để xác định mối quan hệ nào mô tả đúng nhất hoặc dự đoán hành vi của các biến đang nghiên cứu. Dữ liệu lịch sử và các giả định về tương lai được áp dụng cho mô hình để đưa ra dự báo cho các biến cụ thể.[7]

Nguồn dự báo[sửa | sửa mã nguồn]

Phạm vi toàn cầu[sửa | sửa mã nguồn]

Economic Outlook là phân tích hai năm một lần của OECD về các xu hướng và triển vọng kinh tế chính trong hai năm tới.[8] IMF xuất bản báo cáo Outlook kinh tế thế giới hai lần mỗi năm, cung cấp phạm vi toàn cầu toàn diện.[9]

Dự báo của Mỹ[sửa | sửa mã nguồn]

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (CBO) xuất bản một báo cáo có tiêu đề "Ngân sách và triển vọng kinh tế" hàng năm, chủ yếu bao gồm giai đoạn mười năm sau.[10] Các thành viên của Hội đồng Thống đốc Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng có bài phát biểu, cung cấp lời khai và đưa ra các báo cáo trong suốt cả năm bao gồm triển vọng kinh tế.[11][12]

Các ngân hàng lớn như Wells Fargo và JP Morgan Chase cung cấp các báo cáo và bản tin kinh tế.[13][14]

Dự báo kết hợp[sửa | sửa mã nguồn]

Dự báo từ nhiều nguồn có thể được kết hợp một cách hợp lý và kết quả thường được gọi là dự báo đồng thuận. Một khối lượng lớn thông tin dự báo được công bố bởi các công ty tư nhân, ngân hàng trung ương và các cơ quan chính phủ để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về dữ liệu dự báo kinh tế. Kinh tế đồng thuận, trong số các công ty dự báo khác, tổng hợp các dự báo kinh tế vĩ mô được chuẩn bị bởi nhiều nhà dự báo khác nhau và xuất bản chúng mỗi tháng. Tạp chí kinh tế thường xuyên cung cấp một ảnh chụp nhanh như vậy, cho một phạm vi hẹp hơn của các quốc gia và các biến.

Phương pháp dự báo[sửa | sửa mã nguồn]

Quá trình dự báo kinh tế tương tự như phân tích dữ liệu và đưa ra các giá trị ước tính cho các biến kinh tế quan trọng trong tương lai. Một nhà kinh tế áp dụng các kỹ thuật của kinh tế lượng trong quá trình dự báo của họ. Các bước điển hình có thể bao gồm:

 1. Phạm vi: Các biến số kinh tế chính và chủ đề cho bình luận dự báo được xác định dựa trên nhu cầu của đối tượng dự báo.
 2. Đánh giá tài liệu: Bình luận từ các nguồn với quan điểm ở cấp độ tóm tắt, chẳng hạn như IMF, OECD, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và CBO giúp xác định các xu hướng, vấn đề và rủi ro kinh tế quan trọng. Bình luận như vậy cũng có thể giúp người dự báo với các giả định của riêng họ trong khi cũng đưa ra cho họ các dự báo khác để so sánh với.
 3. Lấy dữ liệu đầu vào: Dữ liệu lịch sử được thu thập trên các biến kinh tế quan trọng. Dữ liệu này được chứa trong bản in cũng như các nguồn điện tử như cơ sở dữ liệu FRED hoặc Eurostat, cho phép người dùng truy vấn các giá trị lịch sử cho các biến quan tâm.
 4. Xác định mối quan hệ lịch sử: Dữ liệu lịch sử được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một hoặc nhiều biến độc lập và biến phụ thuộc được nghiên cứu, thường bằng cách sử dụng phân tích hồi quy.
 5. Mô hình: Các giả định và dữ liệu lịch sử được sử dụng để phát triển mô hình kinh tế lượng. Các mô hình thường áp dụng tính toán cho một loạt các đầu vào để tạo dự báo kinh tế cho một hoặc nhiều biến.
 6. Báo cáo: Các đầu ra của mô hình được bao gồm trong các báo cáo thường bao gồm đồ họa thông tin và bình luận để giúp người đọc hiểu dự báo.

Các nhà dự báo có thể sử dụng các mô hình cân bằng tổng thể tính toán hoặc các mô hình cân bằng tổng thể ngẫu nhiên động ngẫu nhiên. Mô hình sau thường được các ngân hàng trung ương sử dụng.

Các phương pháp dự báo bao gồm các mô hình Kinh tế lượng, Dự báo đồng thuận, Phân tích cơ sở kinh tế, Phân tích chia sẻ thay đổi, Mô hình đầu vào-đầu raMô hình Grinold và Kroner. Xem thêm Dự báo sử dụng đất, Dự báo lớp tham khảo, Quy hoạch giao thôngTính chính xác dự báo nhu cầu.

Ngân hàng Thế giới cung cấp một phương tiện cho các cá nhân và tổ chức để chạy các mô phỏng và dự báo của riêng họ bằng cách sử dụng nền tảng iSimulation của mình.[15]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Wells Fargo Economics-Multiple Examples of Reports Using Data Visualization-Retrieved ngày 15 tháng 7 năm 2015
 2. ^ French, J (ngày 1 tháng 3 năm 2017). “Macroeconomic Forces and Arbitrage Pricing Theory”. Journal of Comparative Asian Development. 16 (1): 1–20. doi:10.1080/15339114.2017.1297245.
 3. ^ French, J (2016). “Economic determinants of wine consumption in Thailand”. International Journal of Economics and Business Research. 12 (4): 334. doi:10.1504/IJEBR.2016.081229.
 4. ^ French, J (11 tháng 12 năm 2016). “The time traveller's CAPM”. Investment Analysts Journal. 46 (2): 81–96. doi:10.1080/10293523.2016.1255469.
 5. ^ French, J (ngày 20 tháng 7 năm 2016). “Back to the Future Betas: Empirical Asset Pricing of US and Southeast Asian Markets”. International Journal of Financial Studies. 4 (3): 15. doi:10.3390/ijfs4030015.
 6. ^ French, J (tháng 12 năm 2017). “Asset pricing with investor sentiment: On the use of investor group behavior to forecast ASEAN markets”. Research in International Business and Finance. 42: 124–148. doi:10.1016/j.ribaf.2017.04.037.
 7. ^ Ramanathan, Ramu (1995). Introductory Econometrics with Applications-Third Edition. The Dryden Press. ISBN 978-0-03-094922-7.
 8. ^ “Forecasting methods and analytical tools - OECD”.
 9. ^ IMF-World Economic Outlook-April 2015
 10. ^ Congressional Budget Office-The Budget and Economic Outlook 2015-2025-January 2015
 11. ^ Federal Reserve-Fed Chair Janet Yellen Speech-ngày 10 tháng 7 năm 2015
 12. ^ Federal Reserve-Monetary Policy Report-Retrieved July 2015
 13. ^ Wells Fargo Economics-Retrieved July 2015
 14. ^ JP Morgan Chase-Guide to the Markets Q3 2015 - Retrieved July 2015
 15. ^ “ISimulate @ World Bank”.