Dự luật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Pháp án (chữ Anh : Bill, Draft of a lawchữ Trung : 法案,法律草案,条例草案) còn gọi là hồ sơ dự thảo luật pháp, hồ sơ dự thảo điều lệ, là luật pháp trước khi thông qua các hình thức chuyển giao nghị viện xem xét thảo luận, sau khi thông qua cuộc họp lần 3 liền trở thành một phần của luật pháp. Phần lớn trong thể chế chính trị, pháp án vẫn phải do người đứng đầu chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia kí tên đồng ý thì sau đó mới chính thức có hiệu lực. Nếu nó không được đồng ý, thì có thể vận dụng quyền phủ quyết mà phủ quyết ; nhưng ở một số quốc gia hoặc vùng đất nếu nghị viện được thông qua với tuyệt đại đa số, thì pháp án lập tức tự động có hiệu lực. 

Sau khi pháp án thông qua nó liền trở thành luật (luật pháp thành văn), có sức trói buộc đối với chính phủ ; ngược lại, nghị án là hồ sơ kế hoạch thảo luận mà nghị viện yêu cầu chính phủ tiến hành một số hành động nhất định, không có sức trói buộc. Dù cho nghị viện đã thông qua nghị án, chính phủ cũng không nhất định phải chiếu theo mà làm việc. 

Điều mục tương quan[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết bên ngoài[sửa | sửa mã nguồn]