Danh sách đĩa nhạc của Scorpions

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các đĩa hát của nhóm nhạc Đức Scorpions

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Album[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin album
Lonesome Crow
Fly to the Rainbow
 • Phát hành: 1974
 • Xếp hạng: -
 • Chứng nhận: - Doanh số tại Mỹ 100.000+
In Trance
 • Phát hành: 1975
 • Xếp hạng: -
 • Chứng nhận: - Doanh số tại Mỹ 150.000+
Virgin Killer
 • Phát hành: 1976
 • Xếp hạng: -
 • Chứng nhận: - Doanh số tại Mỹ 250.000+
Taken by Force
 • Phát hành: 1977
 • Xếp hạng: -
 • Chứng nhận: - Doanh số tại Mỹ 250.000+
Tokyo Tapes (live recording)
 • Phát hành: 1978
 • Xếp hạng: # 35 Đức, # 42 Thụy Điển
 • Chứng nhận: Pháp: Gold Doanh số tại Mỹ 350.000+
Lovedrive
 • Phát hành: 1979
 • Xếp hạng: # 55 Mỹ, # 36 Anh, # 11 Đức, # 18 Pháp, # 32 Thụy Điển
 • Chứng nhận: Mỹ: Gold, Đức: Gold, Pháp: Gold Doanh số tại Mỹ 750.000+
Animal Magnetism
 • Phát hành: 1980
 • Xếp hạng: # 52 Mỹ, # 23 Anh, # 12 Đức, # 37 Thụy Điển
 • Chứng nhận: Mỹ: Platinum Doanh số tại Mỹ 1.200.000+
Blackout
 • Phát hành: 1982
 • Xếp hạng: # 10 Mỹ, # 11 Anh, # 10 Đức, # 1 Pháp, # 12 Thụy Điển
 • Chứng nhận: Mỹ: Platinum, Pháp: Gold Doanh số tại Mỹ 1.700.000+
Love at First Sting
 • Phát hành: 1984
 • Xếp hạng: # 6 Mỹ, # 17 Anh, # 6 Đức, # 19 Áo, # 4 Pháp, # 17 Thụy Điển, # 9 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: Mỹ: 3x Platinum, Đức: Gold Doanh số tại Mỹ 3.200.000+
World Wide Live (live recording)
 • Phát hành: 1985
 • Xếp hạng: # 17 Mỹ, # 18 Anh, # 4 Đức, # 4 Áo, # 20 Pháp, # 9 Thụy Điển, # 18 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: Mỹ: Platinum, Đức: Gold, Pháp: Gold Doanh số tại Mỹ 1.500.000+
Savage Amusement
 • Phát hành: 1988
 • Xếp hạng: # 5 Mỹ, # 18 Anh, # 4 Đức, # 18 Áo, # 16 Pháp, # 5 Na Uy, # 2 Thụy Điển, # 5 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: Mỹ: Platinum, Đức: Gold, Pháp: Gold Doanh số tại Mỹ 1.600.000
Crazy World
 • Phát hành: 1990
 • Xếp hạng: # 21 Mỹ, # 27 Anh, # 1 Đức, # 1 Áo, # 2 Pháp, # 4 Na Uy, # 6 Thụy Điển, # 3 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: Mỹ: 2x Platinum, Đức: 2x Platinum Doanh số tại Mỹ 2.100.000+
Face the Heat
 • Phát hành: 1993
 • Xếp hạng: # 24 Mỹ, # 51 Anh, # 4 Đức, # 12 Áo, # 5 Pháp, # 15 Thụy Điển, # 9 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: Pháp: Gold Doanh số tại Mỹ 350.000+
Live Bites (live recording)
 • Phát hành: 1995
 • Xếp hạng: # 66 Đức
 • Chứng nhận: - Doanh số tại Mỹ 75.000+
Pure Instinct
 • Phát hành: 1996
 • Xếp hạng: # 99 Mỹ, # 8 Đức, # 20 Áo, # 26 Pháp, # 38 Thụy Điển, # 15 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: Đức: Gold, Pháp: Gold Doanh số tại Mỹ 100.000+
Eye II Eye
 • Phát hành: 1999
 • Xếp hạng: # 6 Đức, # 50 Pháp, # 49 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: - Doanh số tại Mỹ 60.000+
Moment of Glory (With the Berlin Philharmonic Orchestra)
 • Phát hành: 2000
 • Xếp hạng: # 3 Đức, # 70 Pháp, # 48 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: Đức: Gold Doanh số tại Mỹ 20.000+
Acoustica
 • Phát hành: 2001
 • Xếp hạng: # 13 Đức, # 46 Pháp, # 35 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: Brazil: Gold Doanh số tại Mỹ 20.000+
Unbreakable
 • Phát hành: 2004
 • Xếp hạng: # 4 Đức, # 30 Áo, # 42 Pháp, # 14 Thụy Điển, # 19 Thụy Sĩ
 • Chứng nhận: - Doanh số tại Mỹ 40.000+
Humanity: Hour I
 • Phát hành: 2007
 • Xếp hạng: # 63 Mỹ, # 1 Hy Lạp, # 5 Nga, # 8 Argentina, # 9 Đức, # 16 Nhật, # 27 Thụy Sĩ, # 29 Phần Lan, # 40 Canada, # 41 Áo, # 44 Italy, # 47 Czech Republic, # 59 Tây Ban Nha, # 91 Hòa Lan, # 97 Mexico
 • Chứng nhận: Doanh số tại Mỹ 30.000+

Album biên tập[sửa | sửa mã nguồn]

DVD & VHS[sửa | sửa mã nguồn]

Đĩa đơn[sửa | sửa mã nguồn]

Year Song U.S. Hot 100 U.S. Mainstream Rock Anh singles German singles Album
1975 "In Trance" - - - - In Trance
1976 "Speedy's Coming" - - - - Fly to the Rainbow
1977 "Virgin Killer" - - - - Virgin Killer
1977 "He's A Woman - She's A Man" - - - - Taken by Force
1979 "4 Track E.P. (All Night Long)" - - - - Tokyo Tapes
1979 "Is There Anybody There" - - - - Lovedrive
1979 "Another Piece Of Meat" - - - - Lovedrive
1979 "Is There Anybody There" / "Another Piece Of Meat" - - 39 - Lovedrive
1979 "Lovedrive" - - 69 - Lovedrive
1980 "Make It Real" - - 72 - Animal Magnetism
1980 "The Zoo" - - 75 - Animal Magnetism
1980 "Hey You" - - - - Animal Magnetism
1980 "Only A Man" - - - - Animal Magnetism
1982 "No One Like You" 65 1 64 - Blackout
1982 "Can't Live Without You" - 47 63 - Blackout
1982 "Now!" - - - - Blackout
1984 "Rock You Like a Hurricane" 25 5 - - Love at First Sting
1984 "Still Loving You" 64 36 - 14 Love at First Sting
1984 "Big City Nights" - 14 - - Love at First Sting
1984 "Coming Home" - - - - Love at First Sting
1985 "No One Like You (Live)" - - - 40 World Wide Live
1988 "Believe In Love" - 12 - - Savage Amusement
1988 "Rhythm Of Love" 75 6 59 - Savage Amusement
1989 "Passion Rules The Game" - - 74 - Savage Amusement
1989 "Is There Anybody There" [Long Version] - - - - Best of Rockers 'n' Ballads
1990 "I Can't Explain" - 5 - - Best of Rockers 'n' Ballads
1990 "Holiday (Remix)" - - - - Best of Rockers 'n' Ballads
1990 "Tease Me, Please Me" - 8 - - Crazy World
1990 "Wind of Change" 4 2 2 1 Crazy World
1991 "Don't Believe Her" - 13 - - Crazy World
1991 "Send Me an Angel" 44 8 27 5 Crazy World
1991 "Viento De Cambio (Wind Of Change)" [Spanish version] - - - - Crazy World / Viento De Cambio (Wind Of Change) [single]
1992 "Hit Between the Eyes" - 24 - - Crazy World / Freejack (Soundtrack)
1992 "Ветер Перемен (Wind Of Change)" [Ngan version] - - - 38 Crazy World / Ветер Перемен (Wind Of Change) [single]
1992 "Still Loving You (Remix)" - - - - Still Loving You
1992 "Living For Tomorrow" - - - - Still Loving You
1993 "Alien Nation" - 10 - 27 Face the Heat
1993 "Woman" - 15 - - Face the Heat
1993 "Under The Same Sun" - 16 - 99 Face the Heat
1994 "No Pain No Gain" - - - - Face the Heat / No Pain No Gain [single]
1995 "Edge Of Time" - - - - Deadly Sting / Live Bites
1995 "White Dove" - - - 18 Live Bites
1995 "In Trance" [Studio/Live] - - - - Live Bites / In Trance
1996 "You And I" - - - 22 Pure Instinct
1996 "Wild Child" - 19 - - Pure Instinct
1996 "Does Anyone Know" - - - 81 Pure Instinct
1996 "When You Came Into My Life" - - - 97 Pure Instinct
1997 "Where The River Flows" - - - 97 Pure Instinct
1997 "Over The Top" - - - - Deadly Sting: The Mercury Years
1999 "To Be No. 1" - - 168 55 Eye II Eye
1999 "Mysterious" - 26 - - Eye II Eye
1999 "10 Light Years Away" - - - - Eye II Eye
1999 "Aleyah" - - - - Eye II Eye
1999 "Love Is Blind" - - - - Best
1999 "Still Loving You" / "Love Is Blind" - - - - Best
2000 "Eye II Eye" - - - - Eye II Eye
2000 "Moment of Glory" - - - 67 Moment of Glory
2000 "Hurricane 2000" - - - - Moment of Glory
2000 "Here In My Heart" - - 113 - Moment of Glory
2001 "When Love Kills Love" - - - - Acoustica
2004 "Miracle" - - - - Download only
2004 "Love 'Em Or Leave 'Em" - - - - Unbreakable
2004 "You Are the Champion" (Scorpions & Michael Kleitman) - - - 92 You Are the Champion [single]
2007 "Humanity" - - - - Humanity - Hour 1
2007 "Love Will Keep Us Alive" - - - - Humanity - Hour 1

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]