Danh sách đảng phái chính trị của Bồ Đào Nha

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các Đảng chính trị của Bồ Đào Nha hiện nay dựa theo Kết quả bầu cử gần nhất tháng 9 năm 2009 tính theo số ghế của Đảng đó tại Quốc hội Bồ Đào Nha:[1]

Đảng Xã hội (PS) 86 ghế.

Đảng Xã hội Dân chủ (PSD) 89 ghế.

Liên minh Dân chủ Xã hội và Nhân dân (CDS-PP) 18 ghế.

Đảng Khối Cánh hữu (BE) 19 ghế.

Liên minh Dân chủ Thống nhất (CDU - PCP+PEV) 17 ghế. (Liên minh giữa Đảng Cộng sản và Đảng Xanh (PCP) 15 ghế. (PEV) 2 ghế.)

(PAN) 1 g

Tổng số ghế 230 ghế.