Danh sách Hãn của Kim Trướng hãn quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là Danh sách đầy đủ các Hãn của Thanh Trướng hãn quốc, Bạch Trướng hãn quốc, Kim Trướng hãn quốc và Đại Trướng hãn quốc. Các Hãn của Thanh Trướng hãn quốc được liệt kê như là một thành phần chính của Kim Trướng hãn quốc mặc dù nhiều Hãn thời kỳ sau có nguồn gốc từ Bạch Trướng Hãn quốc.

Phần phía Tây (Bạch Trướng) Phần phía Đông (Thanh Trướng)
Kim Trướng hãn quốc (Hãn quốc Kipchak, Jochid Ulus)
طلائی اردو
خانان قپچاق
قوم جوجی
1240 - 1459
Hãn Bạt Đô
باتو خان
Hãn trên toàn lãnh thổ
1240 – 1255
Hãn Oát Nhi Đáp
اردو خان
1226 – 1251
Hãn Tát Lý Đáp
سارتوق خان
Hãn trên toàn lãnh thổ
1255 – 1256
Qun Quran
قن قوران
1251 - 1280
Ô Lạt Hắc Xích
اولاقچی خان
Hãn trên toàn lãnh thổ
1257
Biệt Nhi Ca
برکہ خان
Hãn trên toàn lãnh thổ
1257 – 1266
Mang Ca Thiếp Mộc Nhi
منکو تیمور
Hãn trên toàn lãnh thổ
1266 – 1280
Thoát Thoát Mông Ca
ٹوڈا منکو
Hãn trên toàn lãnh thổ
1280 – 1287
Khoa Tề
کوجو
1280 - 1302
Ngột Lạt Bất Hoa
تالابغا
Hãn trên toàn lãnh thổ
1287 – 1291
Thoát Thoát
تختا خان
Hãn trên toàn lãnh thổ
1291 – 1312
Bá Nhan
بیان خان
1302 - 1309
Nguyệt Tức Biệt
محمد ازبک خان
Hãn trên toàn lãnh thổ
1313 – 1341
Tát Tích Bất Hoa
ساسیبوقا خان
1309/1310 - 1315
A Tất Tán
؟
1310/15 - 1320
Mặc Ba Lạc Hoa Giả
مبارک خواجہ
1320 - 1344
Địch Ni Biệt
تینی بیگ
Hãn trên toàn lãnh thổ
1341 – 1342
Trát Ni Biệt
جانی بیگ
Hãn trên toàn lãnh thổ
1341 – 1357
Chimtay
چمٹائی
1344 - 1360
Biệt Nhi Địch Biệt
بردی بیگ
Hãn trên toàn lãnh thổ
1357 – 1359
Hốt Lý Nạp
قلپا خان
Hãn trên toàn lãnh thổ
1359 – 1360
Nạp Ngột Lỗ Tư
نوروز بیگ
Hãn trên toàn lãnh thổ
1360 – 1361
Hãn Urus
عروس خان
1361 – 1372
Hãn Khidr Khan ibn Sasibuqa
خضر خان ابن ساسیبوقا خان
1361 – 1361
Timur Khwaja ibn Khidr Khan
تیمور خواجہ ابن خضر خان
1361
Urdu Malik Shaykh
اردو ملک شیخ
1361
Kildibek
؟
1361
Hãn Murad
مراد خان
1362 – 1364
Hãn Amir Pulad
 ?
Tiếm quyền
1364 – 1365
Hãn Aziz
عزیز خان
1365 – 1367
Hãn Abdullah Khan ibn Uzbeg
عبد اللہ خان ابن ازبک خان
Là một Hãn bù nhìn dưới tay Mamai
1367 – 1368 Ở ngôi lần 1
Hãn Hassan
حسن خان
Là một Hãn bù nhìn dưới tay Mamai
1368 – 1369
Hãn Abdullah Khan ibn Uzbeg
عبد اللہ خان ابن ازبک خان
Là một Hãn bù nhìn dưới tay Mamai
1369 – 1370 Ở ngôi lần 2
Jani Beg II
جانی بیگ ثانی
Là một Hãn bù nhìn dưới tay Mamai
1369 – 1370
Muhammad Bolaq
محمد بولاق
Là một Hãn bù nhìn dưới tay Mamai và nhiếp chính của Tulun Beg Khanum
1370 – 1372 Ở ngôi lần 1
Hãn Urus
عروس خان
1372 – 1374
Hajji Circassia
حاجی چرکس
Là một Hãn bù nhìn dưới tay Mamai
1374 – 1375
Hãn Urus
عروس خان
1374 – 1377
Muhammad Bolaq
محمد بولاق
Là một Hãn bù nhìn dưới tay Mamai
1375 Ở ngôi lần 2
Ghiyath-ud-din Khaqan Beg Hãn Aybak
غیاث الدین خاقان بیگ ، خان ایبک
1375 - 1377
Arab Shah Muzaffar
عرب شاہ مظفر
Là một Hãn bù nhìn dưới tay Mamai
1377 – 1380
Toqtaqiya
توک تکیا
1377
Timur-Malik
تیمور ملک
1377 – 1378
Tokhtamysh Khan
تختامش خان
Hãn
1378 – 1397
Temur Qutlugh
تیمور قتلغ ابن تیمور ملک
Hãn trong liên minh với Edigu
1397 – 1399
Shadi Beg
شادی بیگ ابن تیمور ملک
Hãn trong liên minh với Edigu
1399 - 1407
Pulad Khan ibn Shadi Beg
 ?
Hãn trong liên minh với Edigu
1407 - 1410
Temur Khan ibn Temur Qutlugh
تیمور خان ابن تیمور قتلغ
Hãn trong liên minh với Edigu
1410 – 1412
Jalal al-Din Khan ibn Tokhtamysh Sultan Xanh
جلال الدین خان ابن تختامش
1411 – 1412
Karim Berdi ibn Tokhtamysh
کریم بردی ابن تختامش
1412 – 1414
Kebek Khan ibn Tokhtamysh
قبق خان ابن تختامش
1414
Chokra Khan ibn Akmyl
چکرہ خان ابن اکمل
'Hãn trong liên minh với Edigu
1414 – 1417
Hãn Jabbar Berdi
جبار بردی خان
1417 – 1419
Hãn Dervish
درویش خان
Hãn bù nhìn của Edigu
1419
Qadeer Berdi Khan ibn Tokhtamysh
قدیر بردی خان ابن تختامش
1419
Hajji Muhammad Khan ibn Oghlan Ali
حاجی محمد خان ابن اغلان علی
Hãn bù nhìn của Edigu
1419
*Ulugh Muhammad
الغ محمد
1419 – 1421
*Dawlat Berdi
دولت بردی
1419 – 1421
Baraq Khan bin Koirichak (Con trai ông, Hãn Janybek cùng với Hãn Kerey lập nên Hãn quốc Kazakh năm 1456)
برا‍ق خان بن کویرچک
1421 – 1427
Ulugh Muhammad (Thành lập Hãn quốc Kazan năm 1438)
الغ محمد
1428 – 1433
Syed Ahmed I
سید احمد اول
1433 – 1435
Küchük Muhammad
کوچک محمد
1435 – 1459
Kim Trướng hãn quốc bị chia cắt thành:- 1438, Hãn quốc Kazan dưới quyền của Ulugh Muhammad; 1441, Hãn quốc Krym dưới quyền của Hacı I Giray; Hãn quốc Qasim (1452). Số còn sót lại được biết đến như là Hãn quốc Đại Trướng, nằm ở giữa sông DneprYaik, kinh đô Sarai thường được dùng để đại diện cho sự hiện diện của Kim Trướng hãn quốc
Đại Trướng
عظیم اردو
1459 - 1502
Mahmud bin Küchük (Thành lập Hãn quốc Astrakhan năm 1466)
محمود بن کوچک
1459 – 1465
Hãn Akhmat
احمد خان
1465 – 1481
*Syed Ahmed II
سید احمد ثانی
1481
*Sheikh Ahmed
شیخ احمد
1481
Hãn Murtada
مرتضی خان
1481 – 1502
Hãn quốc Đại Trướng sụp đổ và bị chia cắt thành nhiều Hãn quốc độc lập; 1466, Hãn quốc Astrakhan dưới quyền một người con của Kuchuk Muhammed tên là Mahmud bin Küchük; Hãn quốc Tyumen (1468, sau này được gọi là Hãn quốc Xibia).

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • C.E. Bosworth, The New Islamic Dynasties, New York, 1996.