Danh sách các bài hát và các giai điệu của Johann Sebastian Bach

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tuyển tập nhạc Chúc tụng của Schemelli là tác phẩm nhạc có lời của Johann Sebastian Bach.

Mã số

Tựa bài

Thể loại

Cung thể

Nhạc cụ

Ghi chú

BWV439

Ach, dass nicht die letzte Stunde

Hymns from Schemelli's Book

BWV440

Auf, auf! die rechte Zeit ist hier

Hymns from Schemelli's Book

BWV441

Auf! auf! mein Herz, mit Freuden

Hymns from Schemelli's Book

BWV442

Beglueckter Stand getreuer Seelen

Hymns from Schemelli's Book

BWV443

Beschraenkt, ihr Weisen dieser Welt

Hymns from Schemelli's Book

BWV444

Brich entzwei, mein armes Herze

Hymns from Schemelli's Book

BWV445

Brunnquell aller Gueter

Hymns from Schemelli's Book

BWV446

Der lieben Sonnen Licht und Pracht

Hymns from Schemelli's Book

BWV447

Der Tag ist hin, die Sonne gehet nieder

Hymns from Schemelli's Book

BWV448

Der Tag mit seinem Lichte

Hymns from Schemelli's Book

BWV449

Dich bet'ich an, mein hoechster Gott

Hymns from Schemelli's Book

BWV450

Die bittre Leidenszeit beginnet abermal

Hymns from Schemelli's Book

BWV451

Die goldne Sonne, voll Freud' und Wonne

Hymns from Schemelli's Book

BWV452

Dir, dir Jehovah, will ich singen

Hymns from Schemelli's Book

BWV453

Eins ist Not! ach Herr, dies Eine

Hymns from Schemelli's Book

BWV454

Ermuntre dich, mein schwacher Geist

Hymns from Schemelli's Book

BWV455

Erwuergtes Lamm, das die verwahrten Siegel

Hymns from Schemelli's Book

BWV456

Es glaenzet der Christen

Hymns from Schemelli's Book

BWV457

Es ist nun aus mit meinem Leben

Hymns from Schemelli's Book

BWV458

Es ist vollbracht! vergiss ja nicht

Hymns from Schemelli's Book

BWV459

Es kostet viel, ein Christ zu sein

Hymns from Schemelli's Book

BWV460

Gib dich zufrieden und sei stille

Hymns from Schemelli's Book

BWV461

Gott lebet noch; Seele, was verzagst du doch?

Hymns from Schemelli's Book

BWV462

Gott, wie gross ist deine Guete

Hymns from Schemelli's Book

BWV463

Herr, nicht schicke deine Rache

Hymns from Schemelli's Book

BWV464

Ich bin ja, Herr, in deiner Macht

Hymns from Schemelli's Book

BWV465

Ich freue mich in dir

Hymns from Schemelli's Book

BWV466

Ich halte treulich still und liebe

Hymns from Schemelli's Book

BWV467

Ich lass' dich nicht

Hymns from Schemelli's Book

BWV468

Ich liebe Jesum alle Stund'

Hymns from Schemelli's Book

BWV469

Ich steh' an deiner Krippen hier

Hymns from Schemelli's Book

BWV470

Jesu, Jesu, du bist mein

Hymns from Schemelli's Book

BWV471

Jesu, deine Liebeswunden

Hymns from Schemelli's Book

BWV472

Jesu, meines Glaubens Zier

Hymns from Schemelli's Book

BWV473

Jesu, meines Herzens Freud

Hymns from Schemelli's Book

BWV474

Jesus ist das schoenste Licht

Hymns from Schemelli's Book

BWV475

Jesus, unser Trost und Leben

Hymns from Schemelli's Book

BWV476

Ich Gestirn', ihr hohen Lufte

Hymns from Schemelli's Book

BWV477

Kein Stuendlein geht dahin

Hymns from Schemelli's Book

BWV478

Komm, suesser Tod, komm, sel'ge Ruh!

Hymns from Schemelli's Book

BWV479

Kommt, Seelen, dieser Tag

Hymns from Schemelli's Book

BWV480

Kommt wieder aus der finstern Gruft

Hymns from Schemelli's Book

BWV481

Lasset uns mit Jesu ziehen

Hymns from Schemelli's Book

BWV482

Liebes Herz, bedenke doch

Hymns from Schemelli's Book

BWV483

Liebster Gott, wann werd' ich sterben?

Hymns from Schemelli's Book

BWV484

Liebster Herr Jesu! wo bleibest du so lange?

Hymns from Schemelli's Book

BWV485

Liebster Immanuel, Herzog der Frommen

Hymns from Schemelli's Book

BWV486

Mein Jesu, dem die Seraphinen

Hymns from Schemelli's Book

BWV487

Mein Jesu! was fuer Seelenweh

Hymns from Schemelli's Book

BWV488

Meines Lebens letzte Zeit

Hymns from Schemelli's Book

BWV489

Nicht so traurig, nicht so sehr

Hymns from Schemelli's Book

BWV490

Nur mein Jesus ist mein Leben

Hymns from Schemelli's Book

BWV491

O du Liebe meiner Liebe

Hymns from Schemelli's Book

BWV492

O finstre Nacht

Hymns from Schemelli's Book

BWV493

O Jesulein Suess, o Jesulein mild

Hymns from Schemelli's Book

BWV494

O liebe Selle, zieh' die Sinnen

Hymns from Schemelli's Book

BWV495

O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen

Hymns from Schemelli's Book

BWV496

Seelen-Braeutigam, Jesu, Gottes Lamm!

Hymns from Schemelli's Book

BWV497

Seelenweide, meine Freude

Hymns from Schemelli's Book

BWV498

Selig, wer an Jesum denkt

Hymns from Schemelli's Book

BWV499

Sei gegruesset, Jesu guetig

Hymns from Schemelli's Book

BWV500

So gehst du nun, mein Jesu, hin

Hymns from Schemelli's Book

BWV501

So giebst du nun, mein Jesu, gute Nacht

Hymns from Schemelli's Book

BWV502

So wuensch' ich mir zu guter Letzt

Hymns from Schemelli's Book

BWV503

Steh' ich bei meinem Gott

Hymns from Schemelli's Book

BWV504

Vergiss mein nicht, dass ich dein nicht

Hymns from Schemelli's Book

BWV505

Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht

Hymns from Schemelli's Book

BWV506

Was bist du doch, o Seele, so betruebet

Hymns from Schemelli's Book

BWV507

Wo ist mein Schaeflein, das ich liebe

Hymns from Schemelli's Book

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]