Danh sách các bản giao hưởng của Wolfgang Amadeus Mozart

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là danh sách các bản giao hưởng của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart:

Số thứ tự Cung nhạc Số được ghi trong Danh sách Köchel Năm sáng tác
1 Mi giáng trưởng K. 16 1764
2[1] Si giáng trưởng K.17 1765?
3[2] Mi giáng trưởng K.18 1767
4 Rê trưởng K.19 1765
5 "The Hague" Si giáng trưởng K.22 1765
6 Fa trưởng K.43 1767
7 Rê trưởng K.45 1768
8 Rê trưởng K. 48 1768
9 Đô trưởng K. 75/75a 1769-1770
10 Son trưởng K.74 1770
11[3] Rê trưởng K. 84/73q 1770
12 Son trưởng K. 110/75b 1771
13 Fa trưởng K. 112 1771
14 La trưởng K. 114 1771
15 Son trưởng K. 124 1772
16 Đô trưởng K. 128 1772
17 Son trưởng K. 129 1772
18 Fa trưởng K. 130 1772
19 Mi giáng trưởng K. 132 1772
20 Rê trưởng K. 133 1772
21 La trưởng K. 134 1772
22 Đô trưởng K. 162 1773
23 Rê trưởng K. 181/162b 1773
24 Si giáng trưởng K. 182/173dA 1773
25 "Son thứ nhỏ" Son thứ K. 183/173 dB 1773
26 Mi giáng trưởng K. 184/161a 1773
27 Son trưởng K. 199/161b 1773
28 Đô trưởng K. 200/189k 1774
29 La trưởng K. 201/186a 1774
30 Rê trưởng K. 202/186b 1774
31 "Paris" Rê trưởng K. 297/300a 1778
32 "Overture" theo phong cách Ý" Son trưởng K. 318 1779
33 Si giáng trưởng K. 319 1779
34 Đô trưởng K. 338 1780
35 "Haffner" Rê trưởng K. 385 1872
36 "Linz" Đô trưởng K. 425 1783
37[4] Son trưởng K. 444/425a 1783
38 "Prague" Rê trưởng K. 504 1786
39 Mi giáng trưởng K. 543 1788
40 "Bản giao hưởng cung Son thứ lớn" Son thứ K. 550 1788
41 "Jupiter" Đô trưởng K. 551 1788

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Được cho là của Leopold Mozart
  2. ^ Có thể được viết bởi Carl Friedrich Abel
  3. ^ Thỉnh thoảng được cho là của Leopold Mozart hoặc Carl Ditters von Dittersdorf
  4. ^ Lời giới thiệu có thể của Mozart, còn phần nhạc có thể của Michael Haydn