Danh sách các loài ong nghệ trên thế giới

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách trình bày ở đây có nguồn gốc từ một danh sách kiểm tra của ong nghệ trên thế giới [1](thảo luận về tình trạng của loài) và được sử dụng trong phát sinh loài Bombus gần đây nhất.[2] Các loài được nhóm lại theo phân chi theo sửa đổi gần đây nhất.[3]

Phân chi Alpigenobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Alpinobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Bombias[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Bombus sensu stricto[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chiCullumanobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Kallobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Megabombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Melanobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Mendacibombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Orientalibombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Psithyrus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Pyrobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Sibiricobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Subterraneobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Phân chi Thoracobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Thoracobombus
Thoracobombus

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ P. H. WILLIAMS. (1998) An annotated checklist of bumble bees with an analysis of patterns of description (Hymenoptera: Apidae, Bombini). Bulletin of The Natural History Museum (Entomology) 67: 79-152 [updated at http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/bombus/].
  2. ^ S. A. CAMERON, H. M. HINES, P. H. WILLIAMS. (2007) A comprehensive phylogeny of the bumble bees (Bombus). Biological Journal of the Linnean Society 91, 161–188.
  3. ^ P. H. WILLIAMS, S. A. CAMERON, H. M. HINES, B. CEDERBERG, P. RASMONT. (2008) A simplified subgeneric classification of the bumblebees (genus Bombus). Apidologie 39, [1–29].
  4. ^ a b Bombus occidentalis and Bombus terricola are sometimes considered the same species.
  5. ^ a b Bombus centralis and Bombus flavifrons are sometimes considered the same species.
  6. ^ Bombus edwardsii is sometimes spit into two species: Bombus edwardsii and Bombus melanopygus.
  7. ^ Bombus fervidus californicus is sometimes considered a unique species, Bombus californicus.
  8. ^ Bombus pensylvanicus sonorus is sometimes considered a unique species, Bombus sonorus.