Danh sách các nước theo tỷ lệ giới tính

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các nước và vùng lãnh thổ theo tỷ lệ giới tính. Tỷ lệ giới tính của vùng là số nam giới cho mỗi phụ nữ trong dân số.

Danh sách theo tỷ lệ giới tính[sửa | sửa mã nguồn]

Số liệu phần lớn theo The World Factbook 2015.[1] Ngoài ra là số liệu của WDB 2012.[2]

Nước/vùng
sinh
0-14 15-24 25-54 55-64 ≥65 Tổng Năm
ước
tính
 World 1.07 1.07 1.06 1.02 0.96 0.80 1.01 (2014)
 Liên minh châu Âu 1.06 1.05 1.05 1.02 0.94 0.74 0.96 (2014)
 Afghanistan 1.05 1.03 1.04 1.04 0.97 0.86 1.03 (2015)
 Albania 1.10 1.12 1.06 0.91 0.98 0.89 0.98 (2015)
 Algérie 1.05 1.05 1.05 1.02 1.03 0.86 1.03 (2015)
 Andorra 1.07 1.05 1.08 1.05 1.16 1.02 1.06 (2015)
 Angola 1.05 1.04 1.04 1.02 0.95 0.86 1.02 (2015)
 Antigua và Barbuda 1.05 1.03 0.99 0.84 0.83 0.75 0.90 (2015)
 Argentina 1.05 1.05 1.04 1.00 0.94 0.71 0.97 (2015)
 Armenia 1.13 1.15 1.04 0.93 0.83 0.67 0.94 (2015)
 Úc 1.06 1.05 1.05 1.04 0.98 0.86 1.01 (2015)
 Áo 1.05 1.05 1.04 1.00 0.98 0.76 0.96 (2015)
 Azerbaijan 1.11 1.15 1.08 0.96 0.86 0.62 0.98 (2015)
 Bahamas 1.03 1.03 1.03 1.00 0.81 0.62 0.96 (2015)
 Bahrain 1.03 1.03 1.29 1.89 1.84 0.94 1.54 (2015)
 Bangladesh 1.04 1.03 0.89 0.90 1.01 0.97 0.95 (2015)
 Barbados 1.01 1.00 0.99 0.99 0.88 0.66 0.94 (2015)
 Belarus 1.06 1.06 1.06 0.96 0.79 0.46 0.87 (2015)
 Bỉ 1.05 1.05 1.04 1.02 0.98 0.76 0.97 (2015)
 Belize 1.05 1.04 1.04 1.02 0.98 0.89 1.03 (2015)
 Bénin 1.05 1.04 1.04 1.02 0.74 0.66 1.01 (2015)
 Bhutan 1.05 1.04 1.04 1.14 1.16 1.10 1.09 (2015)
 Bolivia 1.05 1.04 1.03 0.95 0.87 0.79 0.98 (2015)
 Bosna và Hercegovina 1.07 1.07 1.07 1.01 0.92 0.64 0.95 (2015)
 Botswana 1.03 1.04 0.99 1.14 0.80 0.66 1.03 (2015)
 Brasil 1.05 1.04 1.03 0.98 0.89 0.74 0.97 (2015)
 Brunei 1.05 1.06 0.98 0.93 1.05 0.95 0.98 (2015)
 Bulgaria 1.06 1.06 1.09 1.05 0.88 0.69 0.95 (2015)
 Burkina Faso 1.03 1.00 1.01 1.03 0.74 0.60 0.99 (2015)
 Burundi 1.03 1.01 1.00 1.00 0.88 0.74 0.99 (2015)
 Campuchia 1.05 1.02 0.98 0.96 0.63 0.60 0.94 (2015)
 Cameroon 1.03 1.02 1.01 1.01 0.95 0.87 1.01 (2015)
 Canada 1.06 1.05 1.06 1.03 0.98 0.80 0.98 (2015)
 Cabo Verde 1.03 1.01 1.00 0.94 0.73 0.61 0.94 (2015)
 Cộng hòa Trung Phi 1.03 1.01 1.01 1.00 0.81 0.64 0.98 (2015)
 Tchad 1.04 1.03 0.95 0.83 0.78 0.71 0.93 (2015)
 Chile 1.04 1.04 1.04 0.99 0.89 0.72 0.97 (2015)
 Trung Quốc [a] 1.15 1.17 1.13 1.04 1.02 0.92 1.06 (2015)
 Colombia 1.06 1.05 1.04 0.98 0.88 0.71 0.98 (2015)
 Comoros 1.03 0.99 0.94 0.90 0.79 0.88 0.94 (2015)
 CHDC Congo 1.03 1.02 1.01 1.00 0.89 0.73 0.99 (2015)
 CH Congo 1.03 1.02 1.00 1.02 0.97 0.78 1.01 (2015)
 Costa Rica 1.05 1.05 1.04 1.01 0.96 0.86 1.01 (2015)
 Bờ Biển Ngà 1.03 1.02 1.02 1.05 1.00 0.93 1.02 (2015)
 Croatia 1.06 1.05 1.05 0.98 0.94 0.69 0.93 (2015)
 Cuba 1.06 1.06 1.05 1.02 0.92 0.81 0.99 (2015)
 Síp 1.05 1.06 1.19 1.11 0.92 0.77 1.04 (2015)
 Cộng hòa Séc 1.06 1.06 1.06 1.05 0.94 0.70 0.97 (2015)
 Đan Mạch 1.06 1.05 1.04 0.99 0.99 0.81 0.97 (2015)
 Djibouti 1.03 1.01 0.89 0.71 0.87 0.82 0.85 (2015)
 Dominica 1.05 1.05 1.06 1.03 1.15 0.79 1.02 (2015)
 Cộng hòa Dominica 1.04 1.04 1.04 1.05 1.01 0.86 1.03 (2015)
 Ecuador 1.05 1.04 1.03 0.95 0.96 0.91 0.99 (2015)
 Ai Cập 1.05 1.05 1.05 1.04 0.96 0.82 1.02 (2015)
 El Salvador 1.05 1.05 1.01 0.85 0.81 0.79 0.93 (2015)
 Guinea Xích Đạo 1.03 1.03 1.04 0.99 0.76 0.72 0.99 (2015)
 Eritrea 1.03 1.01 1.00 0.98 0.74 0.75 0.98 (2015)
 Estonia 1.05 1.05 1.07 1.01 0.81 0.51 0.87 (2015)
 Ethiopia 1.03 1.00 0.99 0.99 0.95 0.82 0.99 (2015)
 Fiji 1.05 1.05 1.04 1.05 1.02 0.85 1.03 (2015)
 Phần Lan 1.05 1.05 1.04 1.04 0.97 0.76 0.97 (2015)
 Pháp 1.05 1.05 1.05 1.01 0.93 0.75 0.96 (2015)
 Gabon 1.03 1.01 1.00 1.00 0.93 0.75 0.99 (2015)
 Gambia 1.03 1.01 0.98 0.96 0.93 0.88 0.98 (2015)
 Gruzia 1.08 1.11 1.09 0.94 0.81 0.64 0.92 (2015)
 Đức 1.06 1.05 1.04 1.03 0.98 0.78 0.97 (2015)
 Ghana 1.03 1.01 0.99 0.94 0.95 0.86 0.97 (2015)
 Hy Lạp 1.06 1.06 1.04 0.99 0.96 0.78 0.96 (2015)
 Grenada 1.10 1.07 0.99 1.05 1.05 0.85 1.03 (2015)
 Guatemala 1.05 1.04 1.01 0.91 0.91 0.87 0.97 (2015)
 Guinée 1.03 1.00 0.98 0.99 0.60 0.60 0.95 (2015)
 Guiné-Bissau 1.03 1.02 1.02 1.01 0.92 0.79 1.00 (2015)
 Guyana 1.05 1.04 1.06 1.09 0.81 0.71 1.02 (2015)
 Haiti 1.01 1.01 1.00 0.99 0.92 0.81 0.99 (2015)
 Honduras 1.05 1.04 1.04 1.02 0.87 0.77 1.01 (2015)
 Hungary 1.06 1.06 1.06 1.01 0.85 0.60 0.91 (2015)
 Iceland 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 0.87 1.01 (2015)
 Ấn Độ 1.12 1.13 1.13 1.06 1.01 0.90 1.08 (2015)
 Indonesia 1.05 1.04 1.04 1.04 0.85 0.77 1.00 (2015)
 Iran 1.05 1.05 1.06 1.04 0.97 0.86 1.03 (2015)
 Iraq 1.05 1.04 1.04 1.02 0.90 0.80 1.02 (2015)
 Ireland 1.06 1.04 1.04 1.01 1.01 0.85 1.00 (2015)
 Israel 1.05 1.05 1.05 1.05 0.95 0.81 1.01 (2015)
 Ý 1.06 1.04 1.00 0.98 0.94 0.75 0.93 (2015)
 Jamaica 1.05 1.03 1.01 0.97 0.94 0.81 0.98 (2015)
 Nhật Bản 1.06 1.07 1.10 0.98 1.00 0.77 0.94 (2015)
 Jordan 1.06 1.05 1.05 1.00 0.95 0.89 1.02 (2015)
 Kazakhstan 0.94 0.99 1.04 0.95 0.78 0.53 0.92 (2015)
 Kenya 1.02 1.01 1.00 1.02 0.83 0.77 1.00 (2015)
 Kiribati 1.05 1.04 0.99 0.93 0.82 0.65 0.95 (2015)
 CHDCND Triều Tiên 1.05 1.03 1.02 1.00 0.90 0.53 0.94 (2015)
 Hàn Quốc 1.07 1.08 1.13 1.04 0.98 0.71 1.00 (2015)
 Kuwait 1.05 1.08 1.22 1.73 1.33 0.89 1.41 (2015)
 Kyrgyzstan 1.07 1.05 1.03 0.96 0.77 0.62 0.96 (2015)
 Lào 1.04 1.02 0.99 0.97 0.96 0.83 0.99 (2015)
 Latvia 1.05 1.05 1.06 0.98 0.79 0.48 0.85 (2015)
 Liban 1.05 1.05 1.05 1.02 0.87 0.79 1.00 (2015)
 Lesotho 1.03 1.01 0.91 0.96 1.14 1.03 0.98 (2015)
 Liberia 1.03 1.02 0.96 0.99 0.94 0.97 0.99 (2015)
 Libya 1.05 1.05 1.07 1.10 1.05 1.01 1.08 (2015)
 Liechtenstein 1.26 1.16 0.98 1.00 0.96 0.84 0.99 (2015)
 Litva 1.06 1.05 1.07 0.96 0.79 0.51 0.85 (2015)
 Luxembourg 1.06 1.06 1.06 1.05 1.03 0.79 1.01 (2015)
 Macedonia 1.08 1.07 1.07 1.03 0.96 0.75 0.99 (2015)
 Madagascar 1.03 1.02 1.00 1.00 0.94 0.83 1.00 (2015)
 Malawi 1.02 0.99 0.99 0.98 0.91 0.79 0.98 (2015)
 Malaysia 1.07 1.06 1.03 1.03 1.03 0.90 1.03 (2015)
 Maldives 1.05 1.04 1.38 1.38 1.03 0.89 1.26 (2015)
 Mali 1.03 1.01 0.91 0.87 1.00 1.00 0.95 (2015)
 Malta 1.06 1.05 1.06 1.05 0.98 0.81 0.99 (2015)
 Quần đảo Marshall 1.05 1.04 1.04 1.04 1.05 0.97 1.04 (2015)
 Mauritanie 1.03 1.01 0.96 0.86 0.82 0.74 0.93 (2015)
 Mauritius 1.05 1.04 1.02 1.00 0.90 0.68 0.97 (2015)
 México 1.05 1.05 1.02 0.93 0.85 0.82 0.96 (2015)
 Micronesia 1.05 1.03 1.01 0.94 0.98 0.81 0.98 (2015)
 Moldova 1.06 1.06 1.07 1.01 0.84 0.62 0.95 (2015)
 Monaco 1.04 1.06 1.06 0.99 1.01 0.81 0.95 (2015)
 Mông Cổ 1.05 1.04 1.02 0.94 0.85 0.69 0.96 (2015)
 Montenegro 1.06 0.96 0.86 1.17 1.00 0.66 0.99 (2015)
 Maroc 1.05 1.03 0.99 0.94 0.99 0.82 0.97 (2015)
 Mozambique 1.02 1.01 0.96 0.88 0.91 0.85 0.95 (2015)
 Myanmar 1.06 1.04 1.03 0.99 0.89 0.77 0.99 (2015)
 Namibia 1.03 1.02 1.02 1.09 0.81 0.75 1.02 (2015)
 Nauru 0.83 0.78 1.04 1.00 0.66 0.63 0.90 (2015)
   Nepal 1.04 1.04 1.02 0.93 0.96 0.86 0.98 (2015)
 Hà Lan 1.05 1.05 1.04 1.01 0.99 0.82 0.98 (2015)
 New Zealand 1.05 1.05 1.06 1.00 0.95 0.86 0.99 (2015)
 Nicaragua 1.05 1.04 1.01 0.90 0.87 0.81 0.95 (2015)
 Niger 1.03 1.02 0.98 1.00 1.08 1.04 1.01 (2015)
 Nigeria 1.06 1.05 1.04 1.05 0.95 0.91 1.04 (2015)
 Na Uy 1.06 1.05 1.06 1.06 1.02 0.84 1.01 (2015)
 Oman 1.05 1.05 1.10 1.39 1.15 0.99 1.20 (2015)
 Pakistan 1.05 1.06 1.06 1.08 1.00 0.87 1.06 (2015)
 Cộng hòa Palau 1.06 1.07 0.99 1.56 0.53 0.37 1.10 (2015)
 Palestine/Dải Gaza 1.06 1.06 1.05 1.05 1.02 0.71 1.04 (2015)
 Panama 1.05 1.04 1.04 1.03 0.98 0.85 1.01 (2015)
 Papua New Guinea 1.05 1.04 1.03 1.07 1.02 1.06 1.05 (2015)
 Paraguay 1.05 1.04 1.01 1.00 1.04 0.88 1.01 (2015)
 Peru 1.05 1.04 1.00 0.93 0.95 0.90 0.97 (2015)
 Philippines 1.05 1.04 1.04 1.03 0.84 0.72 1.01 (2015)
 Ba Lan 1.06 1.06 1.05 1.02 0.89 0.64 0.94 (2015)
 Bồ Đào Nha 1.07 1.09 1.13 1.02 0.87 0.69 0.95 (2015)
 Qatar 1.02 1.03 2.70 4.86 3.41 1.70 3.39 (2015)
 România 1.06 1.06 1.05 1.02 0.88 0.68 0.95 (2015)
 Nga 1.06 1.06 1.05 0.96 0.75 0.45 0.86 (2015)
 Rwanda 1.03 1.02 1.00 1.01 0.87 0.70 0.99 (2015)
 Saint Kitts và Nevis 1.02 1.00 0.96 1.05 1.00 0.83 1.00 (2015)
 Saint Lucia 1.06 1.06 1.03 0.92 0.86 0.83 0.95 (2015)
 Saint Vincent và Grenadines 1.03 1.02 1.02 1.08 1.05 0.87 1.03 (2015)
 Samoa 1.05 1.07 1.05 1.07 1.04 0.77 1.04 (2015)
 San Marino 1.10 1.14 1.05 0.89 1.00 0.81 0.94 (2015)
 São Tomé và Príncipe 1.03 1.03 1.03 0.96 0.84 0.81 1.00 (2015)
 Ả Rập Xê Út 1.05 1.05 1.15 1.32 1.21 1.05 1.19 (2015)
 Sénégal 1.03 1.01 0.99 0.84 0.77 0.82 0.94 (2015)
 Serbia 1.07 1.06 1.06 1.02 0.93 0.70 0.95 (2015)
 Seychelles 1.03 1.05 1.10 1.12 1.08 0.64 1.05 (2015)
 Sierra Leone 1.03 0.99 0.94 0.92 0.84 0.73 0.94 (2015)
 Singapore 1.07 1.05 0.97 0.95 1.00 0.83 0.96 (2015)
 Slovakia 1.07 1.05 1.06 1.02 0.90 0.62 0.94 (2015)
 Slovenia 1.07 1.06 1.05 1.02 0.97 0.68 0.95 (2015)
 Quần đảo Solomon 1.05 1.06 1.06 1.04 1.00 0.92 1.04 (2015)
 Somalia 1.03 1.00 1.02 1.07 0.94 0.64 1.01 (2015)
 Nam Phi 1.02 1.01 0.99 1.02 0.87 0.72 0.98 (2015)
 Tây Ban Nha 1.07 1.06 1.07 1.04 0.95 0.74 0.98 (2015)
 Sri Lanka 1.04 1.04 1.03 0.96 0.86 0.74 0.96 (2015)
 Sudan 1.05 1.03 1.06 0.94 1.12 1.19 1.02 (2015)
 Suriname 1.05 1.04 1.04 1.04 0.96 0.76 1.01 (2015)
 Eswatini 1.03 1.02 1.02 1.07 0.66 0.64 1.00 (2015)
 Thụy Điển 1.06 1.06 1.06 1.03 1.01 0.85 1.00 (2015)
 Thụy Sĩ 1.06 1.06 1.04 1.01 1.00 0.78 0.97 (2015)
 Syria 1.06 1.05 1.02 1.00 0.98 0.82 1.01 (2015)
 Đài Loan 1.07 1.07 1.06 1.00 0.96 0.86 0.99 (2015)
 Tajikistan 1.05 1.04 1.03 0.98 0.85 0.72 0.99 (2015)
 Tanzania 1.03 1.02 1.00 1.01 0.76 0.75 0.99 (2015)
 Thái Lan 1.05 1.05 1.04 0.98 0.89 0.78 0.97 (2015)
 Đông Timor 1.07 1.06 1.03 0.93 1.05 0.91 1.01 (2015)
 Togo 1.03 1.01 1.00 0.99 0.89 0.76 0.98 (2015)
 Tonga 1.03 1.03 1.05 1.00 0.96 0.84 1.01 (2015)
 Trinidad và Tobago 1.03 1.04 1.08 1.08 0.99 0.77 1.03 (2015)
 Tunisia 1.07 1.06 1.01 0.94 1.03 0.97 0.99 (2015)
 Thổ Nhĩ Kỳ 1.05 1.05 1.04 1.03 0.99 0.80 1.01 (2015)
 Turkmenistan 1.05 1.03 1.01 0.98 0.89 0.77 0.98 (2015)
 Tuvalu 1.05 1.05 1.11 0.97 0.69 0.69 0.97 (2015)
 Uganda 1.03 0.99 0.98 1.00 0.92 0.79 0.99 (2015)
 Ukraina 1.06 1.06 1.05 0.96 0.75 0.50 0.86 (2015)
 Các TVQ Arab Thống nhất 1.05 1.05 1.47 3.21 2.98 1.69 2.18 (2015)
 Anh Quốc 1.05 1.05 1.04 1.04 0.98 0.81 0.99 (2015)
 Hoa Kỳ -9.00 1.04 1.05 1.00 0.93 0.79 0.97 (2015)
 Uruguay 1.04 1.04 1.03 0.97 0.89 0.66 0.94 (2015)
 Uzbekistan 1.06 1.05 1.03 0.99 0.89 0.74 0.99 (2015)
 Vanuatu 1.05 1.04 0.99 0.96 1.01 1.04 1.00 (2015)
 Venezuela 1.05 1.04 1.01 0.97 0.90 0.79 0.98 (2015)
 Việt Nam 1.11 1.11 1.07 1.01 0.85 0.63 1.00 (2015)
 Tây Sahara (Sahrawi) 1.04 1.02 1.01 0.97 0.87 0.78 0.99 (2015)
 Yemen 1.05 1.03 1.03 1.04 0.86 0.87 1.03 (2015)
 Zambia 1.03 1.01 1.00 1.02 0.89 0.76 1.00 (2015)
 Zimbabwe 1.03 1.02 1.01 1.10 0.57 0.64 1.01 (2015)
 Anguilla (UK) 1.04 1.05 0.99 0.82 0.93 0.98 0.92 (2015)
 Aruba (Netherlands) 1.02 1.01 1.01 0.93 0.86 0.64 0.90 (2015)
 Bermuda (UK) 1.02 1.02 1.01 1.00 0.89 0.73 0.94 (2015)
 Quần đảo Cayman (UK) 1.02 1.01 0.98 0.95 0.90 0.89 0.95 (2015)
 Guernsey (Qđ Eo Biển, UK) 1.05 1.07 1.04 1.02 0.99 0.83 0.99 (2015)
 Jersey (Qđ Eo Biển, UK) 1.06 1.07 1.05 1.00 0.95 0.74 0.97 (2015)
 Quần đảo Cook (NZ) 1.04 1.13 1.15 1.00 1.15 0.97 1.07 (2015)
 Curaçao (Netherlands) 1.15 1.05 1.08 0.92 0.79 0.71 0.92 (2013)
 Quần đảo Faroe (Denmark) 1.07 1.07 1.05 1.19 1.06 0.94 1.09 (2015)
 Gibraltar (UK) 1.07 1.05 1.10 1.02 0.86 0.97 1.01 (2015)
 Greenland (Denmark) 1.05 1.03 1.03 1.11 1.29 1.15 1.10 (2015)
 Guam (USA) 1.06 1.06 1.08 1.04 1.01 0.84 1.03 (2015)
 Hồng Kông 1.12 1.13 1.07 0.75 0.95 0.89 0.87 (2015)
 Đảo Man (UK) 1.08 1.10 1.09 1.00 1.02 0.87 1.00 (2015)
 Kosovo 1.08 1.08 1.10 1.12 1.00 0.72 1.06 (2015)
 Ma Cao 1.05 1.10 1.09 0.80 1.02 0.88 0.91 (2015)
 Montserrat (UK) 1.03 1.06 1.07 0.92 0.80 1.60 1.00 (2015)
 New Caledonia (France) 1.05 1.04 1.04 1.01 0.95 0.80 1.00 (2015)
 Quần đảo Bắc Mariana (USA) 1.06 1.07 1.27 0.73 1.16 0.92 0.93 (2015)
 Polynésie thuộc Pháp 1.05 1.06 1.08 1.05 1.06 0.94 1.05 (2015)
 Puerto Rico (USA) 1.02 1.05 1.05 0.92 0.83 0.76 0.92 (2015)
 Saint-Barthélemy (France) 1.06 1.06 1.12 1.19 1.19 1.00 1.13 (2015)
 Saint Helena & dependencies (UK) 1.05 1.04 1.04 0.98 1.12 1.04 1.02 (2015)
 Saint-Pierre và Miquelon (France) 1.05 1.06 1.07 0.98 1.09 0.72 0.96 (2015)
 Samoa thuộc Mỹ 1.06 0.96 0.98 1.06 0.97 0.85 1.00 (2015)
 Saint-Martin (France) 1.04 0.99 1.00 0.91 0.87 0.80 0.93 (2015)
 Sint Maarten (Netherlands) 1.05 1.08 0.96 0.95 0.94 0.92 0.97 (2013)
 Quần đảo Turks và Caicos (UK) 1.05 1.04 0.96 1.03 1.19 0.80 1.02 (2015)
 Quần đảo Virgin thuộc Anh 1.06 1.02 0.83 0.82 0.92 0.82 0.87 (2015)
 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 1.05 0.97 0.91 0.89 0.96 0.95 0.92 (2015)
 Wallis và Futuna (France) 1.05 1.09 1.10 1.00 0.98 0.92 1.03 (2015)
 Palestine/West Bank 1.06 1.05 1.05 1.06 1.01 0.73 1.04 (2015)

Chỉ dẫn[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Không gồm các vùng tự quản SAR

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ CIA. The World Factbook. Sex Ratio. Truy cập 01/08/2015.
  2. ^ “Gender Statistics Highlights from 2012 World Development Report”. World DataBank, a compilation of databases by the World Bank. Tháng 2 năm 2012. 

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]