Danh sách các nước theo tỷ lệ giới tính

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là danh sách các nước và vùng lãnh thổ theo tỷ lệ giới tính. Tỷ lệ giới tính của vùng là số nam giới cho mỗi phụ nữ trong dân số.

Danh sách theo tỷ lệ giới tính[sửa | sửa mã nguồn]

Số liệu theo The World Factbook 2020.[1]

Nước/vùng
sinh
0-14 15-24 25-54 55-64 ≥65 Tổng
 World 1.07 1.07 1.07 1.03 0.96 0.81 1.01
 Liên minh châu Âu 1.06 1.05 1.05 1.01 0.95 0.75 0.95
 Afghanistan 1.05 1.03 1.03 1.03 0.97 0.85 1.03
 Albania 1.08 1.11 1.09 0.93 0.95 0.87 0.98
 Algérie 1.05 1.05 1.05 1.03 1.01 0.89 1.03
 Andorra 1.07 1.06 1.06 1.04 1.12 1.03 1.06
 Angola 1.03 0.99 0.95 0.91 0.89 0.72 0.95
 Anguilla 1.03 1.04 1.02 0.81 0.79 0.98 0.90
 Antigua và Barbuda 1.05 1.03 0.99 0.85 0.80 0.75 0.89
 Argentina 1.07 1.06 1.05 1.00 0.94 0.73 0.98
 Armenia 1.10 1.12 1.10 0.97 0.85 0.68 0.95
 Aruba 1.02 1.01 1.01 0.93 0.88 0.65 0.90
 Úc 1.06 1.06 1.09 0.99 0.93 0.86 0.99
 Áo 1.05 1.05 1.03 1.00 0.99 0.78 0.96
 Azerbaijan 1.06 1.13 1.14 0.98 0.84 0.64 0.98
 Bahamas 1.03 1.03 1.03 1.00 0.86 0.63 0.96
 Bahrain 1.03 1.03 1.31 1.87 1.67 1.04 1.53
 Bangladesh 1.04 1.04 1.00 0.92 0.97 0.89 0.97
 Barbados 1.01 1.00 0.98 0.99 0.91 0.70 0.94
 Belarus 1.06 1.06 1.06 0.98 0.79 0.48 0.87
 Bỉ 1.05 1.05 1.04 1.02 0.99 0.78 0.97
 Belize 1.05 1.04 1.07 0.95 0.98 0.94 1.00
 Bénin 1.05 1.02 0.99 0.90 0.92 0.84 0.97
 Bermuda 1.02 1.02 1.01 1.01 0.90 0.74 0.94
 Bhutan 1.05 1.05 1.04 1.12 1.15 1.08 1.08
 Bolivia 1.05 1.04 1.03 0.97 0.85 0.78 0.98
 Bosna và Hercegovina 1.07 1.07 1.07 1.01 0.95 0.67 0.95
 Botswana 1.03 1.02 0.97 0.90 0.76 0.71 0.93
 Brasil 1.05 1.04 1.03 0.99 0.90 0.74 0.97
 Brunei 1.05 1.06 1.00 0.90 0.98 0.95 0.96
 Bulgaria 1.06 1.06 1.08 1.06 0.90 0.67 0.95
 Burkina Faso 1.03 1.03 1.01 0.87 0.76 0.76 0.96
 Burundi 1.03 1.01 1.00 0.98 0.87 0.75 0.99
 Campuchia 1.05 1.02 0.99 0.96 0.78 0.59 0.95
 Cameroon 1.03 1.02 1.01 0.97 0.94 0.88 0.99
 Canada 1.05 1.06 1.07 1.01 0.98 0.84 0.98
 Cabo Verde 1.03 1.01 1.00 0.95 0.84 0.60 0.95
 Quần đảo Cayman 1.02 1.01 1.00 0.95 0.92 0.85 0.95
 Trung Phi 1.03 1.01 1.01 1.00 0.92 0.64 0.99
 Tchad 1.04 1.02 1.01 0.93 0.78 0.76 0.98
 Chile 1.04 1.04 1.04 1.00 0.90 0.72 0.97
 Trung Quốc 1.11 1.16 1.17 1.05 1.02 0.90 1.06
 Colombia 1.06 1.05 1.04 0.99 0.90 0.72 0.98
 Comoros 1.03 1.00 0.94 0.90 0.83 0.81 0.94
 Cộng hòa Dân chủ Congo 1.03 1.01 1.01 1.00 0.93 0.76 1.00
 Cộng hoà Congo 1.03 1.02 1.01 1.00 1.06 0.81 1.01
 Quần đảo Cook 1.05 1.12 1.15 0.98 1.25 0.94 1.06
 Costa Rica 1.05 1.05 1.04 1.02 0.94 0.85 1.00
 Croatia 1.06 1.06 1.05 1.00 0.94 0.69 0.93
 Cuba 1.06 1.06 1.08 1.01 0.95 0.83 0.99
 Curaçao 1.05 1.05 1.06 1.00 0.77 0.68 0.92
 Síp 1.05 1.06 1.20 1.13 0.92 0.76 1.05
 Cộng hòa Séc 1.05 1.06 1.07 1.06 0.96 0.72 0.97
 Đan Mạch 1.07 1.06 1.05 1.02 1.00 0.85 0.99
 Djibouti 1.03 1.01 0.89 0.71 0.76 0.80 0.83
 Dominica 1.05 1.05 1.06 1.03 1.10 0.85 1.02
 Cộng hòa Dominica 1.04 1.03 1.03 1.04 1.00 0.89 1.02
 Ecuador 1.05 1.04 1.04 0.96 0.94 0.89 0.99
 Ai Cập 1.06 1.07 1.07 1.03 1.00 0.92 1.05
 El Salvador 1.05 1.05 1.03 0.87 0.73 0.77 0.92
 Guinea Xích Đạo 1.03 1.03 1.04 1.01 0.78 0.70 1.00
 Eritrea 1.03 1.01 0.99 0.96 0.84 0.69 0.97
 Estonia 1.05 1.05 1.08 1.04 0.84 0.53 0.88
 Eswatini 1.03 1.00 0.90 0.87 0.74 0.60 0.90
 Ethiopia 1.03 1.01 1.00 0.99 0.97 0.85 1.00
 Quần đảo Falkland
N/A
1.12
 Quần đảo Faroe 1.07 1.07 1.07 1.16 1.07 0.94 1.08
 Fiji 1.05 1.05 1.04 1.05 1.02 0.85 1.03
 Phần Lan 1.05 1.05 1.05 1.05 0.97 0.78 0.97
 Pháp 1.05 1.05 1.05 1.02 0.93 0.77 0.96
 Polynésie thuộc Pháp 1.05 1.06 1.09 1.05 1.05 0.93 1.05
 Gabon 1.03 1.04 1.09 1.15 1.04 1.00 1.08
 Gambia 1.03 1.01 0.98 0.96 0.91 0.85 0.98
 Gruzia 1.05 1.09 1.14 0.97 0.79 0.65 0.92
 Đức 1.05 1.06 1.04 1.01 1.00 0.79 0.96
 Ghana 1.03 1.01 0.99 0.94 0.95 0.85 0.97
 Gibraltar 1.07 1.06 1.07 1.06 0.72 0.93 1.01
 Hy Lạp 1.07 1.07 1.11 0.98 0.90 0.80 0.95
 Greenland 1.05 1.03 1.01 1.10 1.17 1.13 1.08
 Grenada 1.10 1.09 1.01 1.04 1.04 0.88 1.03
 Guam 1.07 1.07 1.16 1.07 1.05 0.87 1.06
 Guatemala 1.05 1.04 1.01 0.96 0.87 0.82 0.99
 Guernsey 1.05 1.06 1.04 1.02 0.98 0.85 0.99
 Guinée 1.03 1.02 1.01 1.00 0.94 0.81 1.00
 Guinea-Bissau 1.03 1.00 0.96 0.90 0.96 0.74 0.95
 Guyana 1.05 1.04 1.04 1.10 0.88 0.68 1.02
 Haiti 1.01 0.99 1.00 0.98 0.92 0.78 0.98
 Honduras 1.03 1.02 1.00 0.90 0.83 0.80 0.95
 Hồng Kông 1.06 1.12 1.10 0.75 0.87 0.88 0.86
 Hungary 1.06 1.06 1.07 1.02 0.87 0.62 0.91
 Iceland 1.05 1.04 1.02 1.03 0.98 0.89 1.00
 Ấn Độ 1.11 1.13 1.14 1.07 1.00 0.89 1.08
 Indonesia 1.05 1.04 1.04 1.05 0.85 0.77 1.00
 Iran 1.05 1.05 1.05 1.04 0.96 0.87 1.03
 Iraq 1.05 1.04 1.03 1.00 0.96 0.80 1.01
 Ireland 1.06 1.05 1.02 1.01 1.00 0.86 1.00
 Đảo Man 1.08 1.09 1.15 1.00 1.01 0.90 1.00
 Israel 1.05 1.05 1.04 1.04 0.99 0.82 1.01
 Ý 1.06 1.05 1.01 0.97 0.94 0.76 0.93
 Bờ Biển Ngà 1.03 1.01 1.00 1.03 1.04 0.81 1.01
 Jamaica 1.05 1.04 1.02 0.94 0.98 0.90 0.98
 Nhật Bản 1.06 1.06 1.11 0.98 1.00 0.78 0.94
 Jersey 1.06 1.07 1.06 1.02 0.95 0.74 0.97
 Jordan 1.06 1.06 1.11 1.18 1.11 0.96 1.11
 Kazakhstan 0.94 0.96 1.04 0.97 0.78 0.54 0.91
 Kenya 1.02 1.01 1.00 1.00 0.96 0.84 1.00
 Kiribati 1.05 1.04 0.97 0.93 0.82 0.64 0.94
 Bắc Triều Tiên 1.06 1.04 1.01 1.01 0.91 0.53 0.95
 Hàn Quốc 1.05 1.06 1.10 1.08 0.96 0.76 1.01
 Kosovo 1.08 1.08 1.09 1.12 1.05 0.74 1.06
 Kuwait 1.05 1.09 1.21 1.69 1.26 0.79 1.38
 Kyrgyzstan 1.07 1.05 1.03 0.97 0.78 0.62 0.96
 Lào 1.04 1.02 0.99 0.98 0.94 0.83 0.99
 Latvia 1.05 1.06 1.07 1.00 0.82 0.50 0.86
 Liban 1.05 1.05 1.04 1.03 0.91 0.75 1.00
 Lesotho 1.03 1.01 0.92 0.95 1.15 1.07 0.98
 Liberia 1.03 1.02 1.00 0.97 1.03 0.96 1.00
 Libya 1.05 1.04 1.04 1.09 0.97 0.86 1.05
 Liechtenstein 1.26 1.21 1.03 1.00 0.93 0.85 0.99
 Litva 1.06 1.05 1.07 0.99 0.80 0.52 0.86
 Luxembourg 1.06 1.06 1.05 1.05 1.05 0.82 1.02
 Ma Cao 1.05 1.06 1.12 0.81 0.99 0.88 0.90
 Madagascar 1.03 1.02 1.01 1.00 0.97 0.83 1.00
 Malawi 1.02 0.99 0.98 0.99 0.93 0.78 0.98
 Malaysia 1.07 1.06 1.03 1.02 1.03 0.90 1.03
 Maldives 1.05 1.04 1.27 1.19 0.92 0.81 1.13
 Mali 1.03 1.01 0.91 0.85 1.04 0.99 0.95
 Malta 1.04 1.07 1.07 1.08 1.01 0.85 1.01
 Quần đảo Marshall 1.05 1.04 1.04 1.04 0.97 0.97 1.03
 Mauritanie 1.03 1.01 0.96 0.87 0.83 0.73 0.93
 Mauritius 1.05 1.04 1.03 1.00 0.91 0.71 0.96
 México 1.05 1.05 1.03 0.94 0.84 0.80 0.96
 Liên bang Micronesia 1.05 1.03 1.00 0.93 0.93 0.82 0.97
 Moldova 1.06 1.06 1.08 1.04 0.86 0.66 0.96
 Monaco 1.03 1.06 1.09 1.03 0.98 0.80 0.94
 Mông Cổ 1.05 1.04 1.03 0.94 0.83 0.67 0.95
 Montenegro 1.04 1.08 1.07 0.99 0.96 0.77 0.97
 Montserrat 1.03 1.06 1.10 0.93 0.88 1.26 1.00
 Maroc 1.05 1.04 1.01 0.97 0.99 0.94 1.00
 Mozambique 1.03 1.03 1.00 0.87 0.95 0.96 0.97
 Myanmar 1.06 1.05 1.02 0.96 0.88 0.77 0.97
 Namibia 1.03 1.02 1.00 0.93 0.80 0.74 0.96
 Nauru 0.84 0.79 0.85 1.03 0.66 0.56 0.88
   Nepal 1.06 1.11 1.07 0.82 0.90 0.98 0.96
 Hà Lan 1.05 1.05 1.04 1.01 0.99 0.83 0.98
 Nouvelle-Calédonie 1.05 1.05 1.05 1.02 0.94 0.78 1.00
 New Zealand 1.05 1.06 1.07 1.02 0.95 0.88 1.00
 Nicaragua 1.05 1.04 1.02 0.91 0.85 0.79 0.95
 Niger 1.03 1.02 0.97 0.93 0.98 0.92 0.98
 Nigeria 1.06 1.04 1.03 1.00 0.96 0.89 1.02
 Bắc Macedonia 1.07 1.07 1.07 1.03 0.97 0.78 0.99
 Quần đảo Bắc Mariana 1.16 1.17 1.17 1.07 1.19 1.15 1.13
 Na Uy 1.05 1.05 1.05 1.07 1.03 0.87 1.02
 Oman 1.05 1.05 1.11 1.33 1.13 0.92 1.18
 Pakistan 1.05 1.04 1.05 1.05 1.02 0.86 1.04
 Palau 1.07 1.07 1.00 1.58 0.58 0.32 1.07
 Palestine /Dải Gaza 1.06 1.05 1.02 0.95 1.08 1.13 1.02
 Palestine /Bờ Tây 1.06 1.05 1.04 1.03 1.06 0.85 1.04
 Panama 1.04 1.04 1.04 1.03 0.99 0.84 1.01
 Papua New Guinea 1.05 1.04 1.03 1.05 1.07 0.96 1.04
 Paraguay 1.05 1.04 1.01 1.00 1.03 0.89 1.00
 Peru 1.05 1.04 1.01 0.92 0.92 0.89 0.96
 Philippines 1.05 1.04 1.04 1.04 0.86 0.68 1.01
 Ba Lan 1.06 1.06 1.06 1.02 0.91 0.67 0.94
 Bồ Đào Nha 1.05 1.05 1.06 0.97 0.84 0.66 0.90
 Puerto Rico 1.06 1.04 1.03 0.91 0.85 0.75 0.90
 Qatar 1.02 1.02 2.42 5.01 3.40 1.89 3.39
 România 1.06 1.06 1.05 1.03 0.89 0.68 0.95
 Nga 1.06 1.06 1.05 0.97 0.77 0.47 0.86
 Rwanda 1.03 1.02 1.01 0.91 0.81 0.67 0.96
 Saint-Barthélemy 1.06 1.06 1.11 1.19 1.19 1.00 1.12
 Saint Helena 1.06 1.04 1.04 0.99 0.97 1.04 1.01
 Saint Kitts và Nevis 1.02 1.00 0.94 1.05 1.01 0.89 1.00
 Saint Lucia 1.06 1.06 1.03 0.93 0.86 0.83 0.95
 Saint-Martin 1.04 0.99 0.97 0.92 0.88 0.78 0.92
 Saint-Pierre và Miquelon 1.06 1.07 1.08 0.94 1.07 0.75 0.94
 Saint Vincent và Grenadines 1.03 1.02 1.02 1.08 1.08 0.91 1.04
 Samoa 1.05 1.07 1.06 1.05 1.04 0.78 1.04
 Samoa thuộc Mỹ 1.06 1.06 1.01 0.98 0.96 0.86 1.00
 San Marino 1.09 1.12 1.10 0.89 0.94 0.82 0.94
 São Tomé và Príncipe 1.03 1.03 1.03 0.97 0.87 0.77 1.00
 Ả Rập Xê Út 1.05 1.04 1.09 1.52 1.61 1.12 1.30
 Sénégal 1.03 1.01 0.99 0.86 0.75 0.77 0.94
 Serbia 1.07 1.06 1.07 1.02 0.94 0.72 0.95
 Seychelles 1.03 1.06 1.12 1.15 1.02 0.70 1.07
 Sierra Leone 1.03 1.00 0.96 0.92 0.90 0.70 0.95
 Singapore 1.07 1.05 0.96 0.95 1.00 0.85 0.96
 Sint Maarten 1.05 1.08 1.04 0.97 0.90 0.89 0.98
 Slovakia 1.07 1.06 1.05 1.02 0.92 0.65 0.94
 Slovenia 1.04 1.05 1.08 1.11 0.99 0.76 1.00
 Quần đảo Solomon 1.05 1.06 1.06 1.04 1.07 0.88 1.04
 Somalia 1.03 1.00 1.01 1.07 1.05 0.66 1.02
 Nam Phi 1.02 1.00 0.97 1.02 0.87 0.72 0.98
 Nam Sudan 1.05 1.04 1.05 1.05 1.23 1.35 1.06
Tây Ban Nha 1.07 1.06 1.07 1.04 0.96 0.75 0.98
 Sri Lanka 1.04 1.04 1.04 0.97 0.86 0.73 0.95
 Sudan 1.05 1.03 1.04 0.95 1.04 1.12 1.01
 Suriname 1.05 1.04 1.04 1.04 0.98 0.78 1.01
 Thụy Điển 1.06 1.06 1.07 1.03 1.01 0.87 1.00
 Thụy Sĩ 1.06 1.06 1.05 1.00 1.01 0.80 0.98
 Syria 1.06 1.05 1.00 0.97 0.97 0.88 1.00
 Đài Loan 1.06 1.05 1.05 0.99 0.96 0.83 0.97
 Tajikistan 1.05 1.04 1.03 0.99 0.85 0.70 0.99
 Tanzania 1.03 1.02 1.01 1.01 0.86 0.71 1.00
 Thái Lan 1.05 1.05 1.04 0.99 0.88 0.77 0.96
 Đông Timor 1.07 1.06 1.03 0.92 0.94 0.94 1.00
 Togo 1.03 1.01 1.00 0.99 0.90 0.76 0.98
 Tonga 1.03 1.03 1.05 0.99 1.04 0.81 1.01
 Trinidad và Tobago 1.03 1.04 1.09 1.10 1.00 0.78 1.03
 Tunisia 1.06 1.07 1.03 0.95 0.98 0.90 0.99
 Thổ Nhĩ Kỳ 1.05 1.05 1.04 1.03 0.98 0.81 1.01
 Turkmenistan 1.05 1.03 1.01 0.99 0.88 0.77 0.98
 Quần đảo Turks và Caicos 1.05 1.04 1.00 1.01 1.11 0.89 1.01
 Tuvalu 1.05 1.05 1.07 1.05 0.70 0.62 0.98
 Uganda 1.03 1.02 0.94 0.85 0.85 0.75 0.94
 Ukraina 1.06 1.06 1.05 0.97 0.76 0.51 0.86
 UAE 1.06 1.07 1.19 3.27 6.05 3.39 2.56
 Liên hiệp Anh 1.05 1.05 1.05 1.05 0.98 0.82 0.99
 Hoa Kỳ 1.05 1.04 1.04 1.01 0.94 0.81 0.97
 Uruguay 1.04 1.04 1.03 0.99 0.89 0.67 0.94
 Uzbekistan 1.06 1.05 1.05 0.99 0.89 0.75 0.99
 Vanuatu 1.05 1.04 0.98 0.95 0.97 0.99 0.99
 Venezuela 1.05 1.05 1.03 0.99 0.92 0.84 0.99
Việt Nam 1.09 1.11 1.09 1.03 0.88 0.66 1.01
 Quần đảo Virgin (Anh) 1.05 0.97 0.92 0.88 0.94 0.92 0.91
 Quần đảo Virgin (Mỹ) 1.06 1.05 0.95 0.88 0.91 0.81 0.91
 Wallis và Futuna 1.05 1.09 1.13 1.05 0.89 0.93 1.04
 Tây Sahara 1.04 1.02 1.01 0.97 0.88 0.79 0.99
 Yemen 1.05 1.04 1.03 1.05 0.84 0.84 1.02
 Zambia 1.03 1.01 1.00 1.01 0.87 0.78 1.00
 Zimbabwe 1.03 0.98 0.96 1.05 0.63 0.66 0.96

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ "Field Listing:: Sex ratio Lưu trữ 2020-09-30 tại Wayback Machine". Central Intelligence Agency. Truy cập 2020-05-27.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]